کانال تلگرام دی اسپورت
ویدئو: خلاصه دیدار تیمهای شهرداری ماهشهر و بادران تهران

هفته 27 لیگ دسته اول فصل 96-97 

ارسال شده حدود 5 روز پيش در فوتبال داخلی ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه گلهای این هفته دوم مرحله نهایی لیگ دو

هفته سوم لیگ دسته دوم مرحله نهایی فصل 96-97 

ارسال شده حدود 5 روز پيش در لیگ دسته دوم ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه دیدار اکسین البرز و ماشین سازی تبریز

هفته 27 لیگ دسته اول فصل 96-97 

ارسال شده حدود 5 روز پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: منتخب گلهای روح الله باقری مهاجم خونه به خونه بابل

برنامه فوتبال یک / فصل 96-97 

ارسال شده حدود 5 روز پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه دیدار تیمهای راه آهن و فجر سپاسی

هفته 27 لیگ دسته اول فصل 96-97 

ارسال شده حدود 5 روز پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه دیدار گل گهر سیرجان و نفت مسجد سلیمان

هفته 27 لیگ دسته اول فصل 96-97

ارسال شده حدود 5 روز پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه بازی خونه به خونه مازندران - آلومینیوم اراک

هفته 27 لیگ دسته اول فصل 96-97  

ارسال شده حدود 7 روز پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه بازی ملوان بندر انزلی - ایران جوان بوشهر

هفته 27 لیگ دسته اول فصل 96-97 

ارسال شده حدود 8 روز پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه دیدار برق جدید شیراز - نساجی مازندران

هفته 27 لیگ دسته اول فصل 96-97 

ارسال شده حدود 9 روز پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه بازی مس کرمان - مس رفسنجان

هفته 27 لیگ دسته اول فصل 96-97 

ارسال شده حدود 9 روز پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه دیدار صبای قم و راه آهن تهران

هفته 26 لیگ دسته اول فصل 96-97 

ارسال شده حدود 12 روز پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو:  خلاصه دیدار تیمهای نساجی و مس کرمان

هفته 26 لیگ دسته اول فصل 96-97 

ارسال شده حدود 12 روز پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
خلاصه دیدار تیمهای مس رفسنجان و اکسین البرز

هفته 26 لیگ دسته اول فصل 96-97

ارسال شده حدود 12 روز پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه دیدار تیمهای فجر سپاسی و شهرداری ماهشهر

هفته 26 لیگ دسته اول فصل 96-97 

ارسال شده حدود 12 روز پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: حمله تماشاگر به دروازبان شهرداری بندرعباس

اتفاق تلخ و حاشیه لیگ 2 با درگیری فیزیکی بازیکنان و تماشاگری که وارد زمین شده بود 

ارسال شده حدود 12 روز پيش در اخبار ، نظر (0)
ویدئو: گلهای هفته دوم لیگ دسته دوم

مرحله نهایی فصل 96-97 

ارسال شده حدود 12 روز پيش در لیگ دسته دوم ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه بازی دیدار ماشین سازی و خونه به خونه

هفته 26 لیگ دسته اول فصل 96-97 

ارسال شده حدود 12 روز پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
 ویدئو: خلاصه بازی ملوان بندر انزلی - نفت مسجدسلیمان

هفته 25 لیگ دسته اول فصل 96-97 

ارسال شده حدود 24 روز پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
 ویدئو: خلاصه بازی اکسین البرز  - مس کرمان

هفته 25 لیگ دسته اول فصل 96-97 

ارسال شده حدود 24 روز پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
خلاصه دیدار تیمهای مس رفسنجان و ملوان بندرانزلی

لیگ دسته اول فصل 96 - 97 

ارسال شده حدود 26 روز پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
خلاصه دیدار تیمهای نساجی - اکسین البرز

لیگ دسته اول فصل 96 - 97

ارسال شده حدود 26 روز پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
خلاصه دیدار تیمهای مس کرمان و شهرداری ماهشهر

لیگ دسته اول فصل 96 - 97 

ارسال شده حدود 26 روز پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه بازی نفت مسجد سلیمان - راه آهن

خلاصه بازی نفت مسجد سلیمان - راه آهن در چارچوب هفته بیست و پنجم لیگ یک

ارسال شده حدود 26 روز پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه بازی فجرسپاسی - آلومینیوم اراک

هفته 24 لیگ دسته اول فصل 96-97

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه بازی خونه به خونه  - نساجی

ویدئو خلاصه بازی خونه به خونه بابل و نساجی مازندران از هفته بیست و یکم لیگ یک

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه بازی فجرسپاسی - خونه به خونه

ویدئو خلاصه دیدارهای فجرسپاسی شیراز و خونه به خونه بابل از هفته بیست و دوم رقابتهای لیگ دسته اول

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه بازی مس کرمان  - ملوان بندرانزلی

ویدئو خلاصه دیدار مس کرمان و ملوان بندرانزلی از هفته بیست و دوم رقابتهای لیگ دسته اول کشور

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه بازی اکسین البرز - برق جدید فارس

خلاصه دیدار دو تیم اکسین البرز و برق شیراز از هفته بیست و دوم لیگ دسته اول فوتبال ایران

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه دیدار گل گهرسیرجان - مس کرمان

ویدئو خلاصه بازی گل گهر سیرجان و مس کرمان از هفته بیست و یکم

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه دیدار شهرداری تبریز - برق جدید شیراز

ویدئو خلاصه بازی شهرداری تبریز و برق جدید فارس

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه دیدار آلومینیوم اراک - بادران تهران

ویدئو خلاصه بازی آلومینیوم اراک و بادران تهران در هفته بیست و یکم لیگ یک

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: حواشی دیدار برق جدید و شهرداری ماهشهر

ویدئو حواشی دیدار برق جدید فارس و شهرداری ماهشهر

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه دیدار شهرداری ماهشهر - مس رفسنجان

ویدئو خلاصه دیدار شهرداری ماهشهر و مس رفسنجان  از هفته بیست و یکم لیگ یک

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
خلاصه بازی فجر سپاسی - نفت م.سلیمان

ویدئو خلاصه بازی فجر شهید سپاسی شیراز و نفت مسجد سلیمان از هفته بیست و یکم لیگ دسته اول فوتبال کشور

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه بازی ماشین سازی تبریز - گل گهر سیرجان

خلاصه دیدار ماشین سازی تبریز و گل گهر سیرجان

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: در حاشیه فوتبال هفته بیستم لیگ یک

در حاشیه فوتبال هفته بیستم لیگ یک

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه بازی صبای قم - خونه به خونه بابل

ویدئو خلاصه بازی خلاصه بازی صبای قم - خونه به خونه بابل از هفته بیستم لیگ یک

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: اخبار تیمهای پایه و لیگ دسته دو

اخبار لیگ دسته دوم و فوتبال پایه فوتبال ایران

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: حاشیه های دیدار جنجالی اکسین و شهرداری تبریز

ویدئو حواشی دیدار جنجالی اکسین البرز و شهرداری تبریز

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: اخبار هفته لیگ 1 آزادگان 96/06/22

اخبار هفته بیستم لیگ دسته اول ایران

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
صفحات: 1 | 2 | 3 | ... | 21 | 22 | 23