کانال تلگرام دی اسپورت
دو‌ بازیکن لیگ یکی محروم شدند

رییس کمیته پزشکی از اعلام حکم محرومیت دو بازیکن فوتبال در لیگ یک فوتبال خبر داد.

ارسال شده حدود 13 ساعت پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
عناوین روزنامه های ورزشی

مروری بر عناوین روزنامه های ورزشی صبح امروز کشور

ارسال شده حدود 19 ساعت پيش در روزنامه های ورزشی ، نظر (0)
 عناوین روزنامه‌های ورزشی امروز

 مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور

ارسال شده 1 روز پيش در روزنامه های ورزشی ، نظر (0)
عناوین روزنامه‌های ورزشی امروز

 مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور

ارسال شده حدود 3 روز پيش در روزنامه های ورزشی ، نظر (0)
عناوین روزنامه‌های ورزشی امروز

مروری بر عناوین روزنامه های ورزشی صبح امروز کشور

ارسال شده حدود 5 روز پيش در روزنامه های ورزشی ، نظر (0)
عناوین روزنامه‌های ورزشی امروز

 مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور

ارسال شده حدود 6 روز پيش در روزنامه های ورزشی ، نظر (0)
عناوین روزنامه‌های ورزشی امروز

 مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور

ارسال شده حدود 7 روز پيش در روزنامه های ورزشی ، نظر (0)
 عناوین روزنامه‌های ورزشی امروز

 مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور

ارسال شده حدود 8 روز پيش در روزنامه های ورزشی ، نظر (0)
عناوین روزنامه های ورزشی 96/12/20

مروری بر عناوین روزنامه های ورزشی صبح امروز کشور 96/12/20

ارسال شده حدود 9 روز پيش در روزنامه های ورزشی ، نظر (0)
عناوین روزنامه های ورزشی 96/12/19

مروری بر عناوین روزنامه های ورزشی صبح امروز کشور 96/12/19

ارسال شده حدود 10 روز پيش در روزنامه های ورزشی ، نظر (0)
براي افتتاح دهها طرح ورزشي وزیر ورزش به استان فارس سفر می کند

براي افتتاح دهها طرح ورزشي دكترسلطاني فر براي ششمين بار دريكسال گذشته به فارس سفر مي كند

ارسال شده حدود 11 روز پيش در سایر ورزش ها ، نظر (0)
عناوین روزنامه های ورزشی 96/12/17

مروری بر عناوین روزنامه های ورزشی صبح امروز کشور 96/12/17

ارسال شده حدود 12 روز پيش در روزنامه های ورزشی ، نظر (0)
عناوین روزنامه های ورزشی  96/12/16

مروری بر عناوین روزنامه های ورزشی صبح امروز کشور  96/12/16

ارسال شده حدود 13 روز پيش در روزنامه های ورزشی ، نظر (0)
عناوین روزنامه های ورزشی  96/12/15

مروری بر عناوین روزنامه های ورزشی صبح امروز کشور 96/12/15

ارسال شده حدود 14 روز پيش در روزنامه های ورزشی ، نظر (0)
عناوین روزنامه های ورزشی  96/12/14

مروری بر عناوین روزنامه های ورزشی صبح امروز کشور  96/12/14

ارسال شده حدود 15 روز پيش در روزنامه های ورزشی ، نظر (0)
عناوین روزنامه های ورزشی  96/12/13

مروری بر عناوین روزنامه های ورزشی صبح امروز کشور 96/12/13

ارسال شده حدود 16 روز پيش در روزنامه های ورزشی ، نظر (0)
عناوین روزنامه‌های ورزشی امروز
مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور
ارسال شده حدود 17 روز پيش در روزنامه های ورزشی ، نظر (0)
عناوین روزنامه های ورزشی  96/12/10

مروری بر عناوین روزنامه های ورزشی صبح امروز کشور  96/12/10

ارسال شده حدود 19 روز پيش در روزنامه های ورزشی ، نظر (0)
جادوگری، داوری و اینبار دوپینگ در لیگ یک!

پس از مطرح شدن بحث جادوگری در دو دیدار این فصل لیگ آزادگان و اعتراض مداوم باشگاه ها به داوری های این مسابقات، چند روزی است خبرهایی مربوط به مثبت اعلام شدن دوپینگ یکی از بازیکنان به گوش می رسد.

ارسال شده حدود 19 روز پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
عناوین روزنامه های ورزشی  96/12/09

مروری بر عناوین روزنامه های ورزشی صبح امروز کشور  96/12/09

ارسال شده حدود 20 روز پيش در روزنامه های ورزشی ، نظر (0)
عناوین روزنامه های ورزشی  96/12/08

مروری بر عناوین روزنامه های ورزشی صبح امروز کشور  96/12/08

ارسال شده حدود 21 روز پيش در روزنامه های ورزشی ، نظر (0)
عناوین روزنامه های ورزشی  96/12/07

مروری بر عناوین روزنامه های ورزشی صبح امروز کشور  96/12/07

ارسال شده حدود 22 روز پيش در روزنامه های ورزشی ، نظر (0)
عناوین روزنامه های ورزشی  96/12/06

مروری بر عناوین روزنامه های ورزشی صبح امروز کشور 96/12/06

ارسال شده حدود 23 روز پيش در روزنامه های ورزشی ، نظر (0)
عناوین روزنامه های ورزشی  96/12/05

مروری بر عناوین روزنامه های ورزشی صبح امروز کشور  96/12/05

ارسال شده حدود 24 روز پيش در روزنامه های ورزشی ، نظر (0)
عناوین روزنامه های ورزشی 96/12/03

مروری بر عناوین روزنامه های ورزشی صبح امروز کشور 96/12/03

ارسال شده حدود 26 روز پيش در روزنامه های ورزشی ، نظر (0)
عناوین روزنامه‌های ورزشی امروز ۰۲ / ۱۲ / ۹۶

مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور

ارسال شده حدود 27 روز پيش در روزنامه های ورزشی ، نظر (0)
عناوین روزنامه های ورزشی امروز 96/11/30

مروری بر عناوین روزنامه های ورزشی صبح امروز کشور 96/11/30

ارسال شده حدود 29 روز پيش در روزنامه های ورزشی ، نظر (0)
عناوین روزنامه های ورزشی امروز 96/11/29

مروری بر عناوین روزنامه های ورزشی صبح امروز کشور 96/11/29

ارسال شده حدود 30 روز پيش در روزنامه های ورزشی ، نظر (0)

مروری بر عناوین روزنامه های ورزشی صبح امروز کشور 96/11/28

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در روزنامه های ورزشی ، نظر (0)
عناوین روزنامه های ورزشی امروز 96/11/26

مروری بر عناوین روزنامه ورزشی صبح امروز کشور 96/10/26

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در روزنامه های ورزشی ، نظر (0)

مروری بر عناوین روزنامه های ورزشی صبح امروز کشور 96/11/25

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در روزنامه های ورزشی ، نظر (0)

مروری بر عناوین روزنامه های ورزشی صبح امروز کشور 96/11/24

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در روزنامه های ورزشی ، نظر (0)
عناوین روزنامه های ورزشی امروز 96/11/23

مروری بر عناوین روزنامه های ورزشی صبح امروز کشور 96/11/23

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در روزنامه های ورزشی ، نظر (0)
عناوین روزنامه های ورزشی امروز 96/11/21

مروری بر عناوین روزنامه های ورزشی صبح امروز کشور 96/11/21

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در روزنامه های ورزشی ، نظر (0)
عناوین روزنامه‌های ورزشی امروز ۱۹ / ۱۱ / ۹۶

مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در روزنامه های ورزشی ، نظر (0)
عناوین روزنامه های ورزشی امروز 96/11/18

مروری بر عناوین روزنامه های ورزشی صبح امروز کشور 96/11/18

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در روزنامه های ورزشی ، نظر (0)
دوره پزشک تیم در شیراز برگزار شد (عکس)

سی و یکمین دوره پزشک تیم در شیراز برگزار شد ،این دوره با شرکت پزشکانی از کل کشور به مدت یک هفته توسط هیات پزشکی ورزشی استان فارس برنامه ریزی و اجرا شد.

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در فوتبال داخلی ، نظر (0)
عناوین روزنامه های ورزشی امروز 96/11/17

مروری بر عناوین روزنامه های ورزشی صبح امروز کشور 96/11/17

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در روزنامه های ورزشی ، نظر (0)
عناوین روزنامه های ورزشی امروز 96/11/16

مروری بر عناوین روزنامه های ورزشی صبح امروز کشور 96/11/16

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در روزنامه های ورزشی ، نظر (0)
عناوین روزنامه های ورزشی امروز 96/11/15

مروری بر عناوین روزنامه های ورزشی صبح امروز کشور 96/11/15

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در روزنامه های ورزشی ، نظر (0)
صفحات: 1 | 2 | 3 | ... | 35 | 36 | 37