کانال تلگرام دی اسپورت
خلاصه دیدار تیمهای مس رفسنجان و ملوان بندرانزلی

لیگ دسته اول فصل 96 - 97 

ارسال شده حدود 11 ساعت پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
خلاصه دیدار تیمهای نساجی - اکسین البرز

لیگ دسته اول فصل 96 - 97

ارسال شده حدود 11 ساعت پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
خلاصه دیدار تیمهای مس کرمان و شهرداری ماهشهر

لیگ دسته اول فصل 96 - 97 

ارسال شده حدود 11 ساعت پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه بازی نفت مسجد سلیمان - راه آهن

خلاصه بازی نفت مسجد سلیمان - راه آهن در چارچوب هفته بیست و پنجم لیگ یک

ارسال شده حدود 14 ساعت پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه بازی فجرسپاسی - آلومینیوم اراک

هفته 24 لیگ دسته اول فصل 96-97

ارسال شده حدود 5 روز پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه بازی خونه به خونه  - نساجی

ویدئو خلاصه بازی خونه به خونه بابل و نساجی مازندران از هفته بیست و یکم لیگ یک

ارسال شده حدود 16 روز پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه بازی فجرسپاسی - خونه به خونه

ویدئو خلاصه دیدارهای فجرسپاسی شیراز و خونه به خونه بابل از هفته بیست و دوم رقابتهای لیگ دسته اول

ارسال شده حدود 20 روز پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه بازی مس کرمان  - ملوان بندرانزلی

ویدئو خلاصه دیدار مس کرمان و ملوان بندرانزلی از هفته بیست و دوم رقابتهای لیگ دسته اول کشور

ارسال شده حدود 20 روز پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه بازی اکسین البرز - برق جدید فارس

خلاصه دیدار دو تیم اکسین البرز و برق شیراز از هفته بیست و دوم لیگ دسته اول فوتبال ایران

ارسال شده حدود 20 روز پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه دیدار گل گهرسیرجان - مس کرمان

ویدئو خلاصه بازی گل گهر سیرجان و مس کرمان از هفته بیست و یکم

ارسال شده حدود 22 روز پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه دیدار شهرداری تبریز - برق جدید شیراز

ویدئو خلاصه بازی شهرداری تبریز و برق جدید فارس

ارسال شده حدود 22 روز پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه دیدار آلومینیوم اراک - بادران تهران

ویدئو خلاصه بازی آلومینیوم اراک و بادران تهران در هفته بیست و یکم لیگ یک

ارسال شده حدود 22 روز پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه دیدار شهرداری ماهشهر - مس رفسنجان

ویدئو خلاصه دیدار شهرداری ماهشهر و مس رفسنجان  از هفته بیست و یکم لیگ یک

ارسال شده حدود 22 روز پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
خلاصه بازی فجر سپاسی - نفت م.سلیمان

ویدئو خلاصه بازی فجر شهید سپاسی شیراز و نفت مسجد سلیمان از هفته بیست و یکم لیگ دسته اول فوتبال کشور

ارسال شده حدود 26 روز پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه بازی ماشین سازی تبریز - گل گهر سیرجان

خلاصه دیدار ماشین سازی تبریز و گل گهر سیرجان

ارسال شده حدود 28 روز پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه بازی صبای قم - خونه به خونه بابل

ویدئو خلاصه بازی خلاصه بازی صبای قم - خونه به خونه بابل از هفته بیستم لیگ یک

ارسال شده حدود 28 روز پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه بازی نساجی مازندران - آلومینیوم ارک

ویدئو خلاصه بازی نساجی مازندران و آلومینیوم اراک از هفته بیستم لیگ یک

ارسال شده حدود 28 روز پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه بازی بادران 1 - 1 ملوان

ویدئو خلاصه دیدار دو تیم بادران تهران و ملوان بندرانزلی

ارسال شده حدود 29 روز پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه بازی نفت مسجد سلیمان - ایران جوان بوشهر

خلاصه بازی نفت مسجد سلیمان - ایران جوان بوشهر از هفته بیستم لیگ دسته یک

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه بازی اکسین البرز - شهرداری تبریز

ویدئو خلاصه دیدار دو تیم اکسین البرز و شهرداری تبریز در چارچوب هفته بیستم لیگ دسته اول ایران

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه بازی مس کرمان - راه آهن تهران

ویدئو خلاصه بازی مس کرمان و راه آهن تهران در چارچوب هفته بیستم لیگ دسته اول ایران

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه بازی برق جدید شیراز - شهرداری ماهشهر

خلاصه بازی دیدار دو تیم برق جدید شیراز و شهرداری ماهشهر در هفته بیستم رقابتهای لیگ دسته اول کشور که با نتیجه 4 بر 3 به نفع ماهشهری ها به پایان رشید

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه بازی خونه به خونه - مس کرمان

ویدئو خلاصه دیدار تیم های خونه به خونه بابل و مس کرمان از هفته نوزدهم لیگ دسته اول ایران

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه بازی فجرسپاسی - ماشین سازی

ویدئو خلاصه دیدار تیم های فجر شهید سپاسی شیراز و ماشین سازی تبریز از هفته نوزدهم لیگ دسته اول ایران

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه بازی نفت مسجد سلیمان - صبای قم

ویدئو خلاصه دیدار تیم های نفت مسجد سلیمان و صبای قم از هفته نوزدهم لیگ دسته اول ایران

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه بازی ایران جوان بوشهر - بادران تهران

ویدئو خلاصه دیدار تیم های ایران جوان بوشهر و بادران تهران از هفته نوزدهم لیگ دسته اول ایران

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه بازی ملوان بندرانزلی - اکسین البرز

ویدئو خلاصه دیدار تیم های ملوان بندر انزلی و اکسین البرز از هفته نوزدهم لیگ دسته اول ایران

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه بازی شهرداری ماهشهر - راه آهن

ویدئو خلاصه بازی شهرداری ماهشهر و راه آهن تهران از هفته هجدهم لیگ دسته اول فوتبال ایران

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه بازی بادران - فجرسپاسی

ویدئو خلاصه دیدار بادران تهران و فجر شهید سپاسی شیراز از هفته هجدهم لیگ دسته اول

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه بازی خونه به خونه - مس رفسنجان

ویدئو خلاصه دیدار خونه به خونه مازندران و مس رفسنجان از هفته هجدهم لیگ دسته اول ایران

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه بازی نساجی - ایران جوان

خلاصه بازی دیدار نساجی مازندران و ایران جوان بوشهر از هفته هجدهم لیگ دسته اول ایران

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه بازی برق جدیدشیراز 0 - 0 ملوان بندرانزلی

خلاصه دیدار برق جدید شیراز و ملوان بندرانزلی از هفته هجدهم لیگ دسته اول ایران

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه بازی مس کرمان 0 - 2 شهرداری تبریز

خلاصه دیدار مس کرمان و شهرداری تبریز از هفته هجدهم لیگ دسته اول ایران

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه بازی اکسین البرز 2 - 2 گل گهر سیرجان

خلاصه دیدار اکسین البرز و گل گهر سیرجان از هفته هجدهم لیگ دسته اول ایران

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو:خلاصه بازی شهرداری ماهشهر 1 - گل گهر 0

هفته هفدهم لیگ دسته اول فصل 96-97

ارسال شده 2 ماه پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو:خلاصه بازی صبای قم 0 - فجرسپاسی شیراز 1

هفته هفدهم لیگ دسته اول فصل 96-97

ارسال شده 2 ماه پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه بازی ملوان 1 - مس رفسنجان 2

دیدار معوقه هفته هفتم فصل 96-97

ارسال شده 2 ماه پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو:خلاصه بازی نساجی مازندران 2 - راه آهن 1

هفته هفدهم لیگ دسته اول فصل 96-97

ارسال شده 2 ماه پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه بازی شهرداری تبریز 0 – ملوان انزلی 1

هفته هفدهم لیگ دسته اول فصل 96-97

ارسال شده 2 ماه پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
ویدئو: خلاصه بازی بادران 2 - ماشین سازی 0

 هفته هفدهم لیگ دسته اول فصل 96-97

ارسال شده 2 ماه پيش در لیگ دسته اول ، نظر (0)
صفحات: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11