کانال تلگرام دی اسپورت
کد خبر: 73869  زمان: 13 دي 1396 - 12:21

اختصاصی دی اسپورت

برنامه هفته سوم تا هفتم مرحله دوم لیگ دسته سوم اعلام شد


کمیته مسابقات برنامه هفته سوم تا هفتم مرحله دوم از لیگ دسته سوم در فصل ۹۷-۹۶ را اعلام کرد.‏


به گزارش دی اسپورت ، کمیته مسابقات برنامه هفته سوم تا هفتم مرحله دوم لیگ دسته سوم را اعلام کرد برنامه اعلام شده به شرح زیر است :‏

 

هفته سوم - سه شنبه  ‏‏۱۹ دی ۹۶‏

 

انتظار بجنورد- آرش ری-  ساعت ۱۴- ورزشگاه  ‏۱۹ مهر بجنورد

‏ پاس گیلان- هیرکانی چالوس ‏-  ساعت ۱۴- ورزشگاه  عضدی رشت

شهرداری نوشهر- چوکای تالش-  ساعت ۱۴- ورزشگاه  ‏۷ تیر چالوس

شهدای ماکران میاندرود- مقاوم فجر البرز-  ساعت ۱۴- ورزشگاه   شهدای ‏ماکران میاندرود

‏پاراگ تهران- شهید مولایی قائمشهر-  ساعت ۱۴- ورزشگاه  کشوری ‏ تهران

شهرداری اردبیل- آریا مینو خرمدره زنجان-  ساعت ۱۴:۱۵ - ورزشگاه  علی دایی اردبیل

اتحاد کامیاران- شهدای رزکان کرج-  ساعت ۱۴:۱۵ - ورزشگاه   آزادی  کامیاران

‏ دالاهو کرمانشاه-امید حسن آباد-  ساعت ۱۴:۱۵ - ورزشگاه  آزادی کرمانشاه

پردیس خرم آباد- کیان تهران-  ساعت ۱۴:۱۵ - ورزشگاه   تختی خرم آباد

‏ اسپیدار تهران- شهرداری اراک-  ساعت ۱۴:۱۵ - ورزشگاه   شهید کلهر شهریار

استقلال رامشیر- جهاد نصر سیرجان-  ساعت ۱۴:۳۰  - ورزشگاه  مجدیان دزفول


‏چهارشنبه  ‏‏۲۰ دی ۹۶

جندی شاپور خوزستان- شهید باقری گویم-  ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه   تختی رامشیر

‏ پرسپولیس گناوه- ملی حفاری اهواز-  ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه   شهید سراجی گناوه

‏کارا شیراز- جنوب باغملک خوزستان ‏-  ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه   متعاقباً اعلام میگردد

‏ آلومینیوم هرمزگان- پیروزی برازجان-  ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه    تختی بندرعباس

 

هفته چهارم - یکشنبه۲۴ دی ماه ۹۶

 

مقاوم فجر البرز- انتظاربجنورد - ساعت ۱۴- ورزشگاه شریعتی کرج

آرش ری- شهرداری نوشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه  هویزه تهران

هیرکانی چالوس- پاراگ تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه  ‏۷ تیر چالوس

‏ چوکای تالش- پاس گیلان- ساعت ۱۴- ورزشگاه  پوریا ولی تالش

شهید مولایی قائمشهر- شهدای ماکرون میاندرود- ساعت ۱۴- ورزشگاه  قراخیل قائمشهر

‏ امید حسن آباد- اسپیدار تهران ‏- ساعت ۱۴- ورزشگاه  شهرداری   ‏حسن آباد  ‏

آریا مینو خرمدره زنجان- پردیس خرم آباد- ساعت ۱۴- ورزشگاه  شهید خرمی خرمدره

‏ کیان تهران- دالاهو کرمانشاه ‏- ساعت ۱۴:۱۵ - ورزشگاه  سهند تهران

‏ شهرداری اراک- اتحاد کامیاران- ساعت ۱۴- ورزشگاه  ‏۵ مرداد اراک

‏ شهدای رزکان کرج- شهرداری اردبیل- ساعت ۱۴- ورزشگاه  انقلاب کرج

 

‏ دوشنبه ۲۵ دی ماه ۹۶‏

جنوب باغملک خوزستان- پرسپولیس گناوه- ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه  تختی باغملک

‏ ملی حفاری اهواز- استقلال رامشیر- ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه  اختصاصی ملی ‏حفاری اهواز

‏ پیروزی برازجان- جندی شاپور خوزستان- ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه   تختی برازجان

‏جهاد نصر سیرجان- آلومینیوم هرمزگان- ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه  تختی سیرجان

شهید باقری گویم- کارا شیراز ‏- ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه   دستغیب شیراز

 

هفته پنجم - شنبه ۳۰ دی ماه ۹۶

شهرداری نوشهر- مقاوم فجر البرز- ساعت ۱۴ – ورزشگاه  ‏۷ تیر چالوس

انتظار بجنورد- شهید مولایی قائمشهر- ساعت ۱۴ – ورزشگاه   ‏۱۹ مهر بجنورد

شهدای ماکران میاندرود- هیرکانی چالوس- ساعت ۱۴ – ورزشگاه   شهدای ‏ماکران میاندرود

‏ پاراگ تهران- پاس گیلان- ساعت ۱۴ – ورزشگاه   کشوری ‏ تهران

‏ چوکای تالش- آرش ری- ساعت ۱۴ – ورزشگاه   پوریا ولی تالش

‏ شهید باقری گویم- پیروزی برازجان- ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه  دستغیب شیراز

 

یکشنبه اول بهمن ۹۶‏

 

اسپیدار تهران- کیان تهران- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه شهید کلهر شهریار

اتحاد کامیاران- امید حسن آباد- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  آزادی کامیاران

شهرداری اردبیل- شهرداری اراک- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  علی دایی اردبیل

آریا مینو خرمدره زنجان- شهدای رزکان کرج- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  شهید خرمی خرمدره

دالاهو کرمانشاه- پردیس خرم آباد- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  آزادی کرمانشاه

استقلال رامشیر- جنوب باغملک خوزستان- ساعت ۱۴:۳۰  – ورزشگاه  تختی رامشیر

آلومینیوم هرمزگان- ملی حفاری اهواز- ساعت ۱۴:۳۰  – ورزشگاه  تختی بندرعباس

پرسپولیس گناوه- کارا شیراز- ساعت ۱۴:۳۰  – ورزشگاه   شهید سراجی گناوه

 

دوشنبه ۲ بهمن ۹۶‏

جندی شاپور خوزستان- جهاد نصر سیرجان- ساعت ۱۴:۳۰  – ورزشگاه   مجدیان دزفول

 

هفته ششم - جمعه ‏‏۶ بهمن ۹۶

 

پاراگ تهران- چوکای تالش – ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  کشوری ‏ تهران

هیرکانی چالوس- انتظار بجنورد – ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  ‏۷ تیر چالوس

مقاوم فجر البرز - آرش ری– ساعت ۱۴:۱۵ –   ورزشگاه شریعتی کرج

‏ شهید مولایی قائمشهر- شهرداری نوشهر– ساعت ۱۴:۱۵ –   ورزشگاه  قراخیل قائمشهر

‏ پاس گیلان- شهدای ماکران میاندرود–۸ ساعت ۱۴:۱۵ –   ورزشگاه  عضدی رشت

 

شنبه ۷ بهمن ۹۶‏

 

امید حسن آباد- شهرداری اردبیل– ساعت ۱۴:۱۵ –   ورزشگاه  شهرداری   ‏ حسن ‏آباد  ‏

کیان تهران- اتحاد کامیاران– ساعت ۱۴:۱۵ –   ورزشگاه  هویزه تهران

دالاهو کرمانشاه- آریا مینو خرمدره زنجان– ساعت ۱۴:۳۰  –   ورزشگاه  آزادی کرمانشاه

شهرداری اراک- شهدای رزکان کرج– ساعت ۱۴:۳۰  –   ورزشگاه  ‏۵ مرداد اراک

پردیس خرم آباد- اسپیدار تهران– ساعت ۱۴:۳۰  –   ورزشگاه   تختی خرم آباد

جهاد نصر سیرجان- پیروزی برازجان– ساعت ۱۴:۳۰  –   ورزشگاه   تختی سیرجان

کارا شیراز- استقلال رامشیر– ساعت ۱۴:۳۰  –   ورزشگاه   متعاقباً اعلام میگردد

جنوب باغملک خوزستان- آلومینیوم هرمزگان– ساعت ۱۴:۳۰  –   ورزشگاه   تختی باغملک

پرسپولیس گناوه- شهید باقری گویم– ساعت ۱۴:۳۰  –   ورزشگاه   شهید سراجی گناوه

ملی حفاری اهواز- جندی شاپور خوزستان– ساعت ۱۴:۴۵   –   ورزشگاه   ملی ‏حفاری اهواز

 

هفته هفتم - پنجشنبه۱۲ بهمن ۹۶‏

 

شهرداری نوشهر- هیرکانی چالوس- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه ‏۷ تیر چالوس

چوکای تالش- مقاوم فجر البرز ‏- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  پوریای ولی تالش

انتظار بجنورد- پاس گیلان- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  ‏۱۹ مهر بجنورد

آرش ری- شهید مولایی قائمشهر- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  هویزه تهران

شهدای ماکران میاندرود- پاراگ تهران- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  شهدای ‏ماکران میاندرود

شهرداری اردبیل- کیان تهران ‏- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  علی دایی اردبیل

اسپیدار تهران- دالاهو کرمانشاه- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  شهید کلهر شهریار

اتحاد کامیاران- پردیس خرم آباد- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  آزادی کامیاران

شهدای رزکان کرج-امید حسن آباد- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  انقلاب کرج

آریا مینو خرمدره زنجان- شهرداری اراک- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  شهید خرمی خرمدره


‏ جمعه ۱۳ بهمن ۹۶


شهید باقری گویم- جهاد نصر سیرجان- ساعت ۱۴:۳۰  – ورزشگاه دستغیب شیراز

آلومینیوم هرمزگان- کارا شیراز- ساعت ۱۴:۳۰  – ورزشگاه  تختی بندرعباس

استقلال رامشیر- پرسپولیس گناوه- ساعت ۱۴:۳۰  – ورزشگاه  تختی رامشیر

‏جندی شاپور خوزستان- جنوب باغملک خوزستان- ساعت ۱۴:۳۰  – ورزشگاه  مجدیان دزفول

پیروزی برازجان- ملی حفاری اهواز- ساعت ۱۴:۳۰  – ورزشگاه  تختی برازجان

نظرات کاربران
1396/10/13 - 21:46
1
0
ایا صحت دارد تیم مفاومت تهران هم در دسته سوم هم در لیگ برتر استان تهران به صورت همزمان بازی می کند .
  • لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
  • لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
  • در غیر این صورت، «مدیر سایت» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما: