کانال تلگرام دی اسپورت
کد خبر: 42019  زمان: 28 آبان 1395 - 16:58

برنامه کامل رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال


دی اسپورت: برنامه 17 هفته دور رفت مسابقات لیگ دسته اول فوتبال کشور پس از قرعه‌کشی این دوره از مسابقات مشخص شد.


به گزارش خبرگزاری "دی اسپورت"، قرعه‌کشی لیگ دسته اول فوتبال امروز برگزار شد و تیم‌ها حریفان خود را شناختند. این دوره از مسابقات قرار است از 17 مرداد ماه با حضور 18 تیم برگزار شود.

برنامه 17 هفته رقابت‌های لیگ دسته اول به شرح زیر است:

هفته اول  
یکشنبه 17 مرداد 95
فولاد یزد- خیبرخرم‌آباد – ساعت 17:30 – ورزشگاه شهید نصیری یزد
راه‌آهن تهران- گل‌گهر سیرجان -ساعت 17:45 – ورزشگاه شهید درخشان صبا شهر تهران
پارس جنوبی جم- مس رفسنجان- ساعت 18:00- ورزشگاه تختی شهر جم بوشهر
اکسین البرز - نساجی مازندران- ساعت 18:00 – ورزشگاه انقلاب کرج
مس کرمان- فجرسپاسی شیراز- ساعت 18:00- ورزشگاه امام علی کرمان
آلومینیوم اراک - ملوان بندرانزلی- ساعت18:00-ورزشگاه امام خمینی اراک
سپیدرود رشت - بادران تهران - ساعت 18:00- ورزشگاه شهید عضدی رشت
خونه به خونه مازندران- استقلال اهواز – ساعت 18:00- ورزشگاه هفتم تیربابل
نفت مسجدسلیمان- ایران جوان بوشهر- ساعت19:00- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
هفته دوم
 شنبه 23 مرداد 95

مس رفسنجان- خونه به خونه مازندران – ساعت 17:15 – ورزشگاه شهداء رفسنجان کرمان
نساجی مازندران- نفت مسجدسلیمان – ساعت 17:30 – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
خیبر خرم‌آباد- پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت  17:45 – ورزشگاه تختی خرم آباد
فجرسپاسی شیراز- سپیدرود رشت – ساعت 17:45- ورزشگاه حافظیه شیراز
ملوان بندرانزلی- راه‌آهن تهران- ساعت 18:00- ورزشگاه تختی انزلی
ایرانجوان بوشهر - مس کرمان- ساعت 18:00- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
گل‌گهر سیرجان - اکسین البرز- ساعت 18:00- ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان
بادران تهران- فولاد یزد- ساعت 18:00 - ورزشگاه اکباتان تهران
استقلال اهواز- آلومینیوم اراک – ساعت 18:30- ورزشگاه تختی اهواز
هفته سوم
جمعه 29 مرداد 95

فولادیزد- ملوان بندرانزلی – ساعت 17:15- ورزشگاه شهید نصیرییزد
مس کرمان- گل‌گهر سیرجان – ساعت 17:30- ورزشگاه امام علی کرمان
خونه به خونه مازندران- بادران تهران – ساعت 17:30- ورزشگاه هفتم تیربابل
سپیدرود رشت- خیبر خرم‌آباد – ساعت 17:30- ورزشگاه شهید عضدی رشت
اکسین البرز- استقلال اهواز- ساعت17:30- ورزشگاه انقلاب کرج 
راه‌آهن تهران- مس رفسنجان – ساعت 17:30 – ورزشگاه شهید درخشان صبا شهرتهران
 آلومینیوم اراک- پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت17:30- ورزشگاه امام خمینی اراک
ایرانجوان بوشهر- نساجی مازندران -  ساعت18:00- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجدسلیمان- فجرسپاسی شیراز- ساعت 18:30- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
هفته چهارم
جمعه 5 شهریور 95
مس رفسنجان- آلومینیوم اراک17:00چهارم شهداء رفسنجانکرمان
نساجی مازندران- مس کرمان – ساعت 17:15- ورزشگاه شهید وطنیقائمشهر
بادران تهران- ایرانجوان بوشهر- ساعت 17:30- ورزشگاه اکباتان تهران
پارس جنوبی جم بوشهر- خونه به خونه مازندران – ساعت17:30- ورزشگاه  تختی جم بوشهر
ملوان بندرانزلی- سپیدرود رشت- ساعت 17:30- ورزشگاه تختی انزلی
فجرسپاسی شیراز- راه‌آهن تهران – ساعت 17:30- ورزشگاه حافظیهشیراز
گل‌گهر سیرجان- نفت مسجدسلیمان – ساعت 17:30- ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان
خیبرخرم‌آباد- اکسین البرز-ساعت 17:30- ورزشگاه تختی  خرم آباد
استقلال اهواز- فولادیزد- ساعت 18:00- ورزشگاه تختی اهواز
هفته پنجم
جمعه 12 شهریور95

فولادیزد- پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت 17:00 - ورزشگاه شهید نصیری یزد
نساجی مازندران- گل‌گهر سیرجان- ساعت17:00-ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
سپیدرود رشت- خونه به خونه مازندران – ساعت 17:15- ورزشگاه شهید عضدی رشت
اکسین البرز- فجرسپاسی شیراز- ساعت 17:15- ورزشگاه انقلاب کرج
راه‌آهن تهران- بادران تهران – ساعت 17:15- ورزشگاه شهید درخشان صبا شهر تهران
آلومینیوم اراک- خیبر خرم‌آباد –ساعت 17:15- ورزشگاه امام خمینی اراک
مس کرمان - استقلال اهواز- ساعت 17:15-  ورزشگاه  امام علی کرمان
ایرانجوان بوشهر- ملوان بندر انزلی- ساعت  17:45- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجدسلیمان- مس رفسنجان- ساعت18:00-  ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
هفته ششم
پنج شنبه 18شهریور 95

مس رفسنجان- فولاد یزد- ساعت 16:45 -  ورزشگاه شهداء رفسنجان کرمان
فجرسپاسی شیراز- نساجی مازندران- ساعت  17:00-  ورزشگاه حافظیه شیراز
خونه به خونه مازندران- آلومینیوم اراک - ساعت  17:00-  ورزشگاه هفتم تیربابل
خیبرخرم‌آباد- راه‌آهن تهران- ساعت 17:00-  ورزشگاه تختی خرم آباد
بادران تهران- مس کرمان- ساعت 17:00-  ورزشگاه اکباتان تهران
پارس جنوبی جم بوشهر- سپیدرود رشت- ساعت  17:15-  ورزشگاه تختی شهر جم بوشهر
ملوان بندرانزلی- اکسین البرز- ساعت  17:15-  ورزشگاه تختی انزلی
گل‌گهر سیرجان- ایرانجوان بوشهر- ساعت  17:15-  ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان
استقلال اهواز - نفت مسجدسلیمان- ساعت  17:45-  ورزشگاه تختی اهواز
هفته هفتم
شنبه 27 شهریور 95

فولادیزد- خونه به خونه مازندران- ساعت  16:30-  ورزشگاه شهید نصیری یزد
نساجی مازندران- خیبرخرم‌آباد- ساعت  16:30-  ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
راه‌آهن تهران- استقلال اهواز- ساعت  16:45-  ورزشگاه شهید درخشان صبا شهر تهران
مس کرمان- مس رفسنجان- ساعت  17:00-  ورزشگاه امام علی کرمان
سپیدرود رشت- آلومینیوم اراک- ساعت  17:00-  ورزشگاه شهید عضدی رشت
گل‌گهر سیرجان- ملوان بندرانزلی- ساعت  17:00-  ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان
اکسین البرز- بادران تهران- ساعت  17:00-  ورزشگاه انقلاب کرج
ایرانجوان بوشهر- فجرسپاسی شیراز- ساعت  17:15-  ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر 
نفت مسجدسلیمان- پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت  17:30-  ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
هفته هشتم
جمعه 2 مهر 95

مس رفسنجان - نساجی مازندران- ساعت  15:15-  ورزشگاه شهداء رفسنجان
خیبرخرم‌آباد- ایرانجوان بوشهر- ساعت  15:30-  ورزشگاه تختی خرم آباد
فجرسپاسی شیراز - گل‌گهر سیرجان- ساعت  15:30-  ورزشگاه حافظیه شیراز
آلومینیوم اراک - فولاد یزد- ساعت  15:30-  ورزشگاه امام خمینی اراک
خونه به خونه مازندران- راه‌آهن تهران- ساعت  15:30-  ورزشگاه هفتم تیر بابل
بادران تهران - نفت مسجدسلیمان- ساعت  15:30-  ورزشگاه اکباتان تهران
ملوان بندرانزلی - مس کرمان- ساعت 15:30-  ورزشگاه تختی انزلی
پارس جنوبی جم بوشهر- اکسین البرز- ساعت  16:00-  ورزشگاه تختی شهر جم بوشهر
استقلال اهواز - سپیدرود رشت- ساعت  16:15-  ورزشگاه تختی اهواز
هفته نهم
جمعه 16 مهر 95

نساجی مازندران - استقلال اهواز- ساعت  15:00-  ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
سپیدرود رشت - مس رفسنجان- ساعت  15:15-  ورزشگاه شهید عضدی رشت
مس کرمان - پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت  15:15-  ورزشگاه امام علی کرمان
راه‌آهن تهران - آلومینوم اراک- ساعت  15:15-  ورزشگاه شهید درخشان صبا شهر تهران
اکسین البرز- فولاد یزد- ساعت  15:15-  ورزشگاه انقلابکرج
فجر سپاسی شیراز - ملوان بندرانزلی- ساعت  15:15-  ورزشگاه حافظیه شیراز
گل‌گهر سیرجان - بادران تهران- ساعت  15:15-  ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان
ایرانجوان بوشهر - خونه به خونه مازندران- ساعت  15:45-  ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجدسلیمان - خیبر خرم‌آباد- ساعت  15:45-  ورزشگاه شهید بهنام محمدیمسجد سلیمان
هفته دهم
یکشنبه 25 مهر 95

مس رفسنجان - گل‌گهر سیرجان- ساعت 15:00-  ورزشگاه شهداءرفسنجان
فولادیزد- سپیدرود رشت- ساعت  15:00-  ورزشگاه شهید نصیرییزد
خونه به خونه مازندران - نفت مسجدسلیمان- ساعت 15:00-  ورزشگاه هفتم تیربابل
خیبر خرم‌آباد- مس کرمان- ساعت  15:00-  ورزشگاه تختی خرم آباد
آلومینیوم اراک - اکسین البرز- ساعت  15:00-  ورزشگاه امام خمینیاراک
ملوان بندرانزلی - نساجی مازندران- ساعت  15:15-  ورزشگاه تختیانزلی
بادران تهران - فجر سپاسی شیراز - ساعت  15:15 -  ورزشگاه اکباتان
پارس جنوبی جم بوشهر - راه‌آهن تهران- ساعت 15:30-  ورزشگاه تختی شهر جم بوشهر
استقلال اهواز - ایرانجوان بوشهر- ساعت  15:45-  ورزشگاه تختی اهواز
هفته یازدهم
یکشنبه 2 آبان 95

نساجی مازندران - خونه به خونه مازندران- ساعت  14:45-  ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
مس کرمان - فولادیزد- ساعت  15:00-  ورزشگاه امام علی کرمان
راه‌آهن تهران- سپیدرود رشت- ساعت  15:00-  ورزشگاه شهید درخشان صبا شهر تهران
ملوان بندرانزلی - بادران تهران- ساعت  15:00-  ورزشگاه تختی انزلی
فجرسپاسی شیراز - خیبر خرم‌آباد- ساعت  15:00-  ورزشگاه حافظیه شیراز
گل‌گهر سیرجان - استقلال اهواز- ساعت  15:00-  ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان
اکسین البرز - مس رفسنجان- ساعت  15:00-  ورزشگاه انقلاب کرج
ایرانجوان بوشهر- پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت  15:30-  ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجدسلیمان - آلومینوم اراک- ساعت  15:30-  ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
هفته دوازدهم
شنبه 8 آبان 95

مس رفسنجان- ایرانجوان بوشهر- ساعت  14:30-  ورزشگاه شهداء رفسنجان
فولاد یزد - راه‌آهن تهران- ساعت  14:30-  ورزشگاه شهید نصیرییزد
خیبرخرم‌آباد - گل‌گهر سیرجان- ساعت  14:45-  ورزشگاه تختی خرم آباد
سپیدرود رشت - نفت مسجدسلیمان- ساعت  14:45-  ورزشگاه شهید عضدی رشت
آلومینیوم اراک -  مس کرمان- ساعت  14:45-  ورزشگاه امام خمینی اراک
خونه به خونه مازندران - اکسین البرز- ساعت 14:45-  ورزشگاه هفتم تیر بابل
        بادران تهران - نساجی مازندران- ساعت  15:00-  ورزشگاه اکباتان تهران
پارس جنوبی جم بوشهر - فجرسپاسی شیراز- ساعت  15:15-  ورزشگاه تختی شهرجم بوشهر
استقلال اهواز - ملوان بندر انزلی- ساعت  15:15-  ورزشگاه تختیاهواز
هفته سیزدهم
جمعه 21 آبان 95

نساجی مازندران- پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت  14:15-  ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
فجرسپاسی شیراز - مس  رفسنجان- ساعت  14:30-  ورزشگاه حافظیه شیراز
گل‌گهر سیرجان - خونه به خونه مازندران- ساعت  14:30-  ورزشگاهاختصاصی گل گهرسیرجان
مس کرمان - سپیدرود رشت- ساعت  14:30-  ورزشگاه امام علی کرمان
        اکسین البرز - راه‌آهن تهران- ساعت  14:30-  ورزشگاه انقلاب کرج
ملوان بندر انزلی - خیبرخرم‌آباد- ساعت  14:30-  ورزشگاه تختی انزلی
بادران تهران- استقلال اهواز- ساعت  14:30-  ورزشگاه اکباتان تهران
ایرانجوان بوشهر - آلومینیوم اراک- ساعت  15:00-  ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجدسلیمان- فولاد یزد- ساعت  15:00-  ورزشگاه شهید بهنام محمدی  مسجد سلیمان
هفته چهاردهم
چهارشنبه 3 آذر95

فولادیزد - ایرانجوان بوشهر- ساعت  14:15-  ورزشگاه شهید نصیری یزد
آلومینیوم اراک - نساجی مازندران- ساعت  14:15-  ورزشگاه امام خمینی اراک
خونه به خونه مازندران - مس کرمان- ساعت  14:15-  ورزشگاه هفتم تیربابل
سپیدرود رشت - اکسین البرز- ساعت  14:15-  ورزشگاهشهید عضدی رشت
مس رفسنجان - ملوان بندرانزلی- ساعت  14:15-  ورزشگاه شهداء رفسنجان
خیبرخرم‌آباد - بادران تهران- ساعت  14:15-  ورزشگاهتختی خرم آباد
راه‌آهن تهران - نفت مسجدسلیمان- ساعت  14:30-  ورزشگاه شهید درخشان صبا شهر تهران
پارس جنوبی جم بوشهر - گل‌گهر سیرجان- ساعت  14:45-  ورزشگاه تختی شهر جم بوشهر
استقلال اهواز- فجرسپاسی شیراز- ساعت  15:00-  ورزشگاه  تختی اهواز
هفته پانزدهم
سه شنبه 9 آذر 95

نساجی مازندران- فولاد یزد- ساعت  14:00-  ورزشگاه  شهید وطنی قائمشهر
خیبرخرم‌آباد - استقلال اهواز- ساعت  14:00-  ورزشگاه تختی خرم آباد
بادران تهران- مس رفسنجان- ساعت  14:15-  ورزشگاه اکباتان تهران
ملوان بندرانزلی - پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت  14:15-  ورزشگاه تختی انزلی
فجرسپاسی شیراز - خونه به خونه مازندران- ساعت  14:15-  ورزشگاه حافظیه شیراز
گل‌گهر سیرجان- آلومینیوم اراک- ساعت  14:15-  ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان
مس کرمان - راه‌آهن تهران- ساعت  14:15-  ورزشگاه امام علی کرمان
ایرانجوان بوشهر - سپیدرود رشت- ساعت  14:30-  ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجدسلیمان- اکسین البرز - ساعت  14:30-  ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
هفته شانزدهم
دوشنبه 15 آذر95

اکسین البرز - ایرانجوان بوشهر- ساعت  14:00-  ورزشگاه انقلاب کرج
راه‌آهن تهران - نساجی مازندران - ساعت  14:00-  ورزشگاه شهید درخشان صبا شهر تهران
سپیدرود رشت- گل‌گهر سیرجان- ساعت  14:00-  ورزشگاه شهید عضدی رشت
فولادیزد - فجرسپاسی شیراز- ساعت  14:00-  ورزشگاه شهید نصیری یزد
خونه به خونه مازندران - ملوان بندرانزلی- ساعت  14:00-  ورزشگاه هفتم تیربابل
آلومینوم اراک - بادران تهران- ساعت 14:00-  ورزشگاه امام خمینی اراک
مس رفسنجان - خیبر خرم‌آباد- ساعت  14:00-  ورزشگاه شهداء رفسنجان 
پارس جنوبی جم بوشهر - استقلال اهواز- ساعت  14:15-  ورزشگاه تختی شهر جم بوشهر
نفت مسجدسلیمان - مس کرمان- ساعت  14:30-  ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
هفته هفدهم
دوشنبه 22 آذر95

بادران تهران - پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت  14:00-  ورزشگاه اکباتان تهران
خیبر خرم‌آباد - خونه به خونه مازندرا- ساعت  14:00-  ورزشگاه تختی خرم آباد
فجرسپاسی شیراز - آلومینیوم اراک- ساعت  14:00-  ورزشگاه حافظیه شیراز
گل‌گهر سیرجان - فولادیزد- ساعت  14:00-  ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
نساجی مازندران - سپیدرود رشت- ساعت  14:00-  ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
ملوان بندرانزلی - نفت مسجدسلیمان- ساعت  14:00-  ورزشگاه تختی انزلی
مس کرمان - اکسین البرز- ساعت  14:00-  ورزشگاه امام علی کرمان
استقلال اهواز - مس رفسنجان-ساعت 14:15-  ورزشگاه تختی اهواز 
ایرانجوان بوشهر - راه‌آهن تهران – ساعت 14:15-  ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

نظرات کاربران
1395/11/06 - 00:39
4
1
فقط پرسپولیس و مس کرمون
1395/10/17 - 15:48
4
3
بادران بدون شک حقشه که امسال بره به لیگ برتر به این دلیل که تیم سالم و قوی هستش و همینطور از پایه درست برنامه ریزی شده و هیچ مشکلی اعم از مسائل مالی و درگیر شدن با دلال ها و حاشیه نداره...به امید موفقیت این تیم در این فصل
1395/09/10 - 19:54
4
1
سپیدرود امسال لیگ برتریه شک نکنید.این همه سالهایی که گذشت و خیلی از استانها که پول دادن تیم خریدن یا بعضیها لابی کردن تیم بردن تو استانشون.سپیدرود که تیم پر طرفدار و ریشه داری بود به فراموشی سپرده شده بود.اما الان شرایط عوض شده و امیدوارم که له اون چیزی که حقش هست برسه.و اینکه از همه مهم تر اسم این تیمه که زیبا و دوست داشتنیه.و با اینکه ((دنیا فقط رشت)) اما دوست دارم ملوان هم بتونه صعود کنه.2 تام تیم گیلانی عالی میشه البته قبلا هم بوده اما الان فرق میکنه 2 تا تیمه ریشه دار قدیمی پرطرفدار و از همه مهمتر 2تا اسم زیبا<<<سپیدرود رشت-ملوان انزلی>>>.چه دربیهایی بشه تو لیگ برتر.به امید صعود.
1395/09/06 - 17:07
4
0
تیم تیم کرج عشق کرج اکسینو عشقه امسال قهرمان لیک یک اکسین البرز است به یاد ستایاش که به نساجی زدیم و خونه به خونه رو تو بابل دو صفر بردیم به یاد همه فقط اکسین البرز عشق کرج سلطان اکسین البرز ٱکسین
این رشتیا باخاطرات گذشته وماقبل تاریخ زندگی میکنن آخرین بازی اراک ورشت آلومینیوم با چهارگل حکم سقوط داماش رو امضاکرد وداغ بزرگی به دل همه گذاشت هییییییییییس رشتیا فریادنمیزنن
1395/05/17 - 15:19
3
8
یادش بخیراون موقع پگاه گیلان جای داماش بود 6تایی کرده بودصنایع اراک روسیروس دین محمدی هم توصنایع بودبه امیداینکه ملوان هم بتونه دست پرازاراک برگرده...
1395/05/07 - 03:03
1
3
به امید روزی که همه استان های خوب یک نماینده در لیگ برتر داشته باشن.
در هر صورت پرسپولیس رو عشقه
1395/04/29 - 18:01
1
3
لطفا استا ندارد کمک کند
1395/04/29 - 18:00
5
11
سپیدرووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود
دنیا فقط رشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1395/04/29 - 16:18
2
11
مطمئن باش آلمینیوم اراک میره دسته دوم شک نکن اراک رو چه فوتبال آخه مهد فوتبال مسجد سلیمان
1395/04/29 - 12:47
3
1
چند تا مس کرمان توی هفته سیزدهم نوشته اید
1395/04/28 - 23:09
21
2
امسال آلومینیوم اراک صد در صد لیگ بررررتررریه شکک نکنی . لیگ برتر آماده لیگ برترآماده لشکر اراک می آید هی همه باهم
1395/04/28 - 22:38
4
5
عاغا / پارس جم /
دیگه بوشهر نداریم همون پارس جم درسته
1395/04/28 - 19:38
5
7
همشهری های عزیز خرم آبادی لطفابه سایت های پرطرفدار لرستان مثل یافته وخبرلرستان وافلاک ورزشی برید وبه مسئولین فشاربیارید تاتیم ساپورت کنن😡بابا طرف تیمش دوتابازیکن بومی بیشترنداره،شهرشون رکورددار عامل مسمومیت به تریاک هست،ببینید چطور ازتیمش حمایت میکنه! ما لرها باید مطالبه گر باشیم
حق گرفتنی هست نه دادنی💪
1395/04/28 - 19:30
5
4
آقای همایون بهاروند لطفا تیم زودتر ببندید!باید واقع بین باشیم همین الان ازبدنسازی وتمرینات عقب موندیم،اگر هم میبینید که استاندار ونمایندگان مجلس خرم آباد قصد کمک ندارن به نظرم خیبر رو منحل کنید!
  • لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
  • لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
  • در غیر این صورت، «مدیر سایت» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما: