کانال تلگرام دی اسپورت
کد خبر: 2381  زمان: 23 آذر 1392 - 01:15

اختصاصی دشتستان اسپورت

برنامه و نتایج هفتگی لیگ دسته سوم فوتبال


دشتستان اسپورت: برنامه هفتگی و نتایج لیگ دسته سوم باشگاههای کشور به شرح زیر می باشد:


 

 

مطلب مرتبط با این موضوع :
برنامه و نتایج کامل ليگ دسته سوم فوتبال فصل 94 - 93

جدول کامل لیگ دسته سوم فوتبال فصل 92 - 93
جدول لیگ دسته سوم فوتبال فصل 93-94

هفته اول : دوشنبه 18 آذر
صدرا نکا 0 - 3 شهرداري بهشهر
چوکا تالش 1 - 1 نفتون تهران
رهپويان رضوانشهر 1 - 0 مقاومت تهران
مس شهر بابک 1 - 1 بعثت کرمانشاه
پتوي لاله اصفهان 2 - 3 ذوب‌آهن نوين اصفهان
يادآوران شلمچه 0 - 0 فرهنگ رامهرمز
سه‌شنبه 19 آذر
اميد حسن‌آباد 2 - 1 استقلال قائم‌شهر
خزر محمودآباد 0 - 0 خونه به خونه اميرکلا
استقلال ب تهران- مهرکرج
بازرگانی بهادی کوار 3 - 0 شهرداري همدان
شاهین نوین نطنز - ايران جوان خورموج ( برگزار شد )
داتيس خرم‌آباد- خیبر خرم‌آباد ( انصراف داتیس )
اين ديدارها ساعت 14 آغاز مي‌شود


هفته دوم: يکشنبه 24 آذر  
چوکاتالش 2 - 1 صدرا نکاء
خونه به خونه امیرکلا 1 - 1 رهپویان رضوانشهر
مقاومت تهران 2 - 3 استقلال ب تهران
ذوب‌آهن نوین اصفهان 1 - 1 مس شهر بابک
خیبر خرم‌آباد 1 - 0 یادآوران شلمچه
فرهنگ رامهرمز 2 - 0 پتوی لاله اصفهان

دوشنبه 1392/09/25 ساعت 14:00
استقلال قائم‌شهر 0 - 1 شهرداری بهشهر
مهرکرج 1 - 3 امید حسن‌آباد
بعثت کرمانشاه 1 - 0 شهرداری همدان
دوشنبه 1392/09/25   ساعت 14:15
ایرانجوان خورموج- داتیس خرم‌آباد ( انصراف داتیس ) 

 

سه شنبه 1392/09/25   ساعت 14:15

شاهین نوین نطنز 0 - 0 بازرگانی بهادری کوار

نفتون تهران 1 - 0 خزر محمودآباد

 

هفته سوم :شنبه 30 آذر

صدرانکا قائم‌شهر 0 - 3 استقلال قائم‌شهر
خزر محمودآباد 2 - 0 چوکاي تالش
شهرداري بهشهر 1 - 0 مهر کرج
رهپويان رضوانشهر 1 - 0 نفتون تهران
اميدحسن‌آباد- مقاومت تهران
استقلال ب تهران 2 - 2 خونه به خونه اميرکلا
 بازرگانی بهادری کوار 2 - 3 بعثت کرمانشاه

داتیس خرم آباد – شاهین نوین نطنز ( انصراف داتیس )

شهرداري همدان 1 - 3 ذوب‌آهن نوين اصفهان
مس شهر بابک 0 - 1 فرهنگ رامهرمز
پتوي لاله اصفهان 0 - 1 خیبر خرم‌آباد
يادآوران شلمچه 0 - 2 ايرانجوان خورموج


 هفته چهارم : پنجشنبه 5 دي ماه
داتيس خرم‌آباد-  بازرگانی بهادری کوار ( به علت انصراف داتیس برگزار نشد )
ذوب‌آهن نوين اصفهان 1 - 0 بعثت کرمانشاه
جمعه 6 دي ماه
خزر محمودآباد 1 - 0 صدرانکا
مهرکرج 2 - 0 استقلال قائم‌شهر
چوکاتالش 1 - 1 رهپويان رضوانشهر
مقاومت تهران 1 - 0 شهرداري بهشهر
نفتون تهران 0 - 1 استقلال ب تهران
خونه‌به خونه اميرکلا 0 - 0 اميد حسن‌آباد

شاهین نوین نطنز 0 – 1 یادآوران شملچه

خیبر خرم‌آباد 0 - 1 مس شهربابک
فرهنگ رامهرمز 2 - 0 شهرداري همدان
ايرانجوان خورموج 3 - 2 پتوي لاله اصفهان

 

هفته پنجم:

جمعه 13/10/92 – ساعت 14
صدرا نکا 1 – 1 مهر کرج
رهپویان رضوانشهر 2 – 1 نفت محمودآباد
استقلال قائمشهر 2 – 1 مقاومت تهران
استقلال آبي ب تهران 1 – 4 چوکا تالش
شهرداری بهشهر 2 – 1 خونه به خونه امیر کلا
امید حسن آباد 1 – 0 نفتون تهران
بازرگانی بهادری شیراز 0 – 0 ذوب آهن نوین اصفهان
بعثت کرمانشاه 2 – 0 فرهنگ رامهرمز
پتوی لاله اصفهان 1 – 1 شاهین نوین نطنز
شهرداری همدان 0  –  0 خیبر خرم آباد
مس شهر بابک كرمان 3 – 0 ایرانجوان خورموج
 

هفته ششم :

چهارشنبه 18/10/92 – ساعت 14
 رهپویان رضوانشهر 2 – 1 صدرا نکار
مقاومت تهران 1 – 1 مهر کرج
خزر محمودآباد 1 – 1 استقلال ب تهران
خونه به خونه امیرکلا 2 – 0 استقلال قائمشهر
چوکا تالش 3 – 0 امید حسن آباد
نفتون تهران 2 – 1 شهرداری بهشهر
پنجشنبه 19/10/92 – ساعت 14
خیبر خرم آباد 0 – 2 بعثت کرمانشاه
شاهین نوین نطنز 0 – 0 مس شهر بابک
یادآوران شلمچه 1 – 0 بازرگانی بهادری شیراز
فرهنگ رامهرمز 0 – 2 ذوب آهن نوین اصفهان
ایرانجوان خورموج 0 – 0 شهرداری همدان


هفته هفتم:

سه شنبه 24/10/92 – ساعت 14
صدرا نکا 0 – 1 مقاومت تهران
استقلال ب تهران 4 – 0 رهپویان رضوانشهر
مهر کرج 1 – 1 خونه به خونه امیرکلا
امید حسن آباد 3 – 1 خزر محمودآباد
استقلال قائمشهر 1 – 0 نفتون تهران
شهرداری بهشهر 1 – 1 چوکا تالش
 چهارشنبه 25/10/92 – ساعت 14

بازرگانی بهادری شیراز 2 – 1 فرهنگ رامهرمز
پتوی لاله اصفهان 0 – 1 یادآوران شلمچه
ذوب آهن نوین اصفهان 2 – 2 خیبر خرم آباد
ایرانجوان خورموج 1 - 2 بعثت کرمانشاه
شهرداری همدان 1 – 0 شاهین نوین نطنز


هفته هشتم: 

دوشنبه 30/10/92  – ساعت 14
استقلال ب تهران 6 – 1 صدرا نکا
خونه به خونه امیرکلا 1 – 2 مقاومت تهران
رهپویان رضوانشهر 1- 0 امید حسن آباد
نفتون تهران 1 – 1 مهر کرج
خزر محمودآباد 0 – 1 شهرداری بهشهر
چوکا تالش 1 – 3 استقلال قائمشهر
خیبر خرم آباد 4 – 1 فرهنگ رامهرمز
شاهین نوین نطنز 0 –3 بعثت کرمانشاه
ایرانجوان خورموج 1 – 3 ذوب آهن نوین اصفهان
 سه شنبه 1/11/92
پتوی لاله اصفهان 0 – 1 بازرگانی بهادری شیراز
یادآوران شلمچه 2 – 1 مس شهر بابک  
 

 

هفته نهم: 5/11/92 – ساعت 14
ذوب نوین اصفهان 4 – 0 شاهین نوین نطنز
فرهنگ رامهرمز 0 – 0 ایرانجوان خورموج
یکشنبه 6/11/92 – ساعت 14
صدرا نکا 0 – 2 خونه به خونه امیرکلا
امید حسن آباد 0 – 1 استقلال ب تهران
مقاومت تهران 0 – 1 نفتون تهران
شهرداری بهشهر 1 – 1 رهپویان رضوانشهر
مهر کرج 1 – 2 چوکا تالش
استقلال قائمشهر 2 – 1 خزر محمود آباد
 دوشنبه 7/11/92

بازرگانی بهادری شیراز 1 – 0 خیبر خرم آباد
مس شهر بابک 1 – 2 پتوی لاله اصفهان
شهرداری همدان 0 – 1 یادآوران شلمچه

 

معوقه هفته اول

جمعه11/11/92-ساعت 14:00-
شاهین نوین نطنز 0 - 1 ایرانجوان خورموج
شنبه 12/11/92-ساعت 14:00-هفته دهم
امید حسن آباد 1 - 0 صدرا نکا
نفتون تهران 0 - 0 خونه به خونه امیرکلا
استقلال ب تهران1 - 0 شهرداری بهشهر
چوکا تالش 0 - 1 مقاومت تهران
رهپویان رضوانشهر 1 - 0 استقلال قائمشهر
خزر محمود آباد 2- 0 مهرکرج  
هفته دهم
 یکشنبه 13/11/92-ساعت 14:00
مس شهر بابک 0 - 1 بازرگانی بهادری شیراز
دوشنبه 14/11/92-ساعت 14:00
پتوی لاله اصفهان 3 - 1 شهرداری همدان
یادآوران شلمچه 0 - 0 بعثت کرمانشاه
چهارشنبه16/11/92-ساعت 14:00
شاهین نوین نطنز-فرهنگ رامهرمز ( لغو شد )
ایرانجوان خورموج 3 - 0 خیبر خرم آباد
هفته یازدهم
شنبه 19/11/92-ساعت 14:00-
صدرا نکا 2 - 0 نفتون تهران
شهرداری بهشهر 1 - 1 امید حسن آباد
خونه به خونه امیر کلا 2 - 1 چوکا تالش
استقلال قائمشهر 1 - 1 استقلال ب تهران
مقاومت تهران 2 - 1 خزر محمودآباد
مهرکرج 0 - 1 رهپویان رضوانشهر
یکشنبه20/11/92-هفته یازدهم-ساعت 14:00
شهرداری همدان 2 - 1 مس شهربابک
ذوب آهن نوین اصفهان 2 - 1 یادآوران شلمچه
دوشنبه21/11/92-هفته یازدهم-ساعت 14:00
خیبرخرم آباد 2 - 0 شاهین نوین نطنز
بعثت کرمانشاه 2 - 1 پتوی لاله اصفهان
بازرگانی بهادری شیراز 5 - 1 ایران خورموج خورموج
هفته  داوزدهم
دوشنبه 5/12/92-هفته  داوزدهم-ساعت 14:00
شهرداری بهشهر 0 - 1 صدرانکا
نفتون تهران 1 - 1 چوکا تالش
استقلال قائمشهر 1 - 0 امید حسن آباد
خونه به خونه امیر کلا 1 - 0 خزر محمودآباد
مهرکرج 1 - 1 استقلال ب تهران
مقاومت تهران 1 - 0 رهپویان رضوانشهر
سه شنبه6/12/92-ساعت 14:00
شهرداری همدان 2 - 1 بازرگانی بهادری شیراز
بعثت-کرمانشاه 2 - 2 مس شهر بابک
ذوب آهن نوین اصفهان 0 - 0 پتوی لاله اصفهان
ایرانجوان خورموج 5 - 0 شاهین نوین نطنز
فرهنگ رامهرمز 2 - 0 یادآوران شلمچه
هفته سیزدهم
یکشنبه 11/12/92-ساعت 14:00
صدرا نکا 2 - 1 چوکا تالش
شهرداری بهشهر 0 - 1 استقلال قائمشهر
خزر محمودآباد 1 - 2 نفتون تهران
امید حسن آباد 0 - 0 مهر کرج
رهپویان رضوانشهر 0 - 1 خونه به خونه امیر کلا
استقلال ب تهران 0 - 3 مقاومت تهران
دوشنبه12/12/92-ساعت 14:00
بازرگانی بهادری شیراز 3 - 0 شاهین نوین نطنز
شهرداری همدان 0 - 4 بعثت کرمانشاه
مس شهر بابک 1 - 1 ذوب آهن نوین اصفهان
پتوی لاله اصفهان 0 - 1 فرهنگ رامهرمز
یادآوران شلمچه 0 - 0 خیبر خرم آباد
هفته چهاردهم
شنبه 17/12/92-ساعت 14:00
استقلال قائمشهر 0 - 0 صدرا نکا
چوکا تالش 1 - 0 خزر محمودآباد
مهر کرج 0 - 2 شهرداری بهشهر
نفتون تهران 1 - 2 رهپویان رضوانشهر
مقاومت تهران 0 - 1 امید حسن آباد
خونه به خونه امیر کلا 1 - 1 استقلال ب تهران

یکشنبه 18/12/92-ساعت 14:00
بعثت کرمانشاه 0 - 0 بازرگانی بهادری شیراز
ذوب آهن نوین اصفهان 3 - 1 شهرداری همدان
خیبر خرم اباد 2 - 1 پتوی لاله اصفهان
ایرانجوان خورموج 2 - 0 یادآوران شلمچه
فرهنگ رامهرمز 1 - 2 مس شهر بابک

هفته پانزدهم
جمعه 23/12/92-ساعت 14:00

رهپویان رضوانشهر 2 - 0 چوکا تالش
صدرا نکا 1 - 0 خزر محمودآباد
استقلال قائمشهر 3  - 0 مهرکرج ( انصراف مهرکرج )
شهرداری بهشهر  1  -  0 مقاومت
استقلال ب تهران  1  - 0 نفتون تهران
امیدحسن آباد  2  -  1 خونه به خونه امیر کلا شنبه 24 /12/92-ساعت 14:00

بعثت کرمانشاه 2 - 2 ذوب آهن نوین اصفهان

یادآوران شلمچه 3 - 0 شاهین نوین نطنز (انصراف شاهین نطنز)

مس شهر بابک 1 - 0 خیبر خرم آباد
شهرداری همدان 1 - 2 فرهنگ رامهرمز
پتوی لاله اصفهان 1 - 0 ایرانجوان خورموج

 

هفته شانزدهم

یکشنبه ۱۰ فروردین 93
مهر کرج 1 - 2 صدرا نکا
خونه به خونه 2 - 1 شهرداری بهشهر

خزر محمود آباد 0 - 0 رهپویان رضوانشهر  
مقاومت تهران 1 - 1 استقلال قائمهشر  
چوکای تالش 2 - 0 استقلال ب تهران  
نفتون تهران 0 - 0 امید حسن آباد  
 ذوب آهن نوین اصفهان 1 - 0 بازرگانی بهادری شیراز  
شاهین نوین نطنز 1 - 0 پتوی لاله اصفهان  
خیبرخرم آباد 1 - 0  شهرداری همدان  
فرهنگ رامهرمز 0 - 1 بعثت کرمانشاه  
ایرانجوان خورموج 1 - 0 مس شهر بابک  

هفته هفدهم

۱۷ فروردین ۹۳  

صدرا نکا 2 - 1 رهپویان رضوانشهر  
استقلال ب تهران 1 - 0 خزر محمود آباد  
استقلال قائمشهر 0 - 2 خونه به خونه امیر کلا  
امید حسن آباد 0 - 1 چوکا تالش  
شهرداری بهشهر 1 - 0 نفتون تهران  

این دیدارها ساعت ۱۵ و ۴۵ دقیقه آغاز می‌شود  
بازرگانی بهادری شیراز 1 - 1 یادآوران شلمچه ساعت ۱۶
دوشنبه ۱۸ فروردین 93
مهر کرج 2 - 2 مقاومت تهران

 مس شهر بابک- شاهین نوین نظنز  
این دو دیدار ساعت ۱۵ و ۴۵ دقیقه آغاز می شود. 
ذوب آهن نوین اصفهان- فرهنگ رامهرمز  
بعثت کرمانشاه- خیبر خرم آباد  
شهرداری همدان- ایرانجوان خورموج  
این سه دیدار ساعت ۱۶ آغاز می شود. 


هفته هجدهم

شنبه ۲۳ فروردین 93
مقاومت تهران 1 - 0 صدرا نکا  
رهپویان رضوانشهر 1- 2 استقلال ب تهران  
خونه به خونه امیر کلا 5 - 0 مهر کرج  
خزر محمود آباد 0 - 0 امید حسن آباد  
نفتون تهران 3 – 0 استقلال قائمشهر  
چوکا تالش 1 - 0 شهرداری بهشهر  
این دیدارها ساعت ۱۵ و ۴۵ دقیقه آغاز می شود. 

یکشنبه ۲۴ فروردین 93
فرهنگ رامهرمز 1 - 1 بازرگانی بهادر شیراز  
یادآوران شلمچه 2 - 0 پتوی لاله اصفهان  
خیبر خرم آباد 0 - 3 ذوب آهن نوین اصفهان  
ایرانجوان خورموج 1 - 0 بعثت کرمانشاه  
شاهین نوین نطنز 0 - 1 شهرداری همدان 

هفته نوزدهم

شنبه ۳۰ فروردین ۹۳  
صدرا نکا 4 - 3 استقلال ب تهران  
مقاومت تهران 1 - 0 خونه به خونه امیرکلا  
امید حسن آباد 2 - 1 رهپویان رضوانشهر  
مهر کرج 2 – 4 نفتون تهران  
شهرداری بهشهر 1 - 1 خزر محمود آباد  
استقلال قائمشهر 0 - 2 چوکا تالش  
این دیدارها ساعت ۱۶ آغاز می شود.
 
یکشنبه ۳۱ فروردین 93
بازرگانی بهادری شیراز 3 - 0 پتوی لاله اصفهان  
مس شهربابک  0 - 1 یادآوران شلمچه
ذوب آهن نوین اصفهان 1 – 2  ایرانجوان خورموج  
بعثت کرمانشاه 4 - 0 شاهین نوین نطنز 
فرهنگ رامهرمز 1 - 0 خیبرخرم آباد 

 

شنبه 6/2/93-هفته بیستم-ساعت 16:00
چوکای تالش 6 _ 0 مهر کرج
خونه به خونه 1 _0 صدرا نکا
 نفتون تهران 1 _1 مقاومت تهران
استقلال ب تهران 1 _ 0 امید حسن آباد
رهپویان رضوانشهر 2_2 شهرداری بهشهر
خزر محمود آباد 0 _4 استقلال قائمشهر 
یکشنبه7/2/93-هفته بیستم-ساعت 16:15
 
خیبر خرم آباد 2 - 1 بازرگانی بهادری شیراز
پتوی لاله اصفهان 1 - 2 مس شهر بابک
ایرانجوان خورموج 1 - 0 فرهنگ رامهرمز
یادآوران شلمچه 2 - 0 شهرداری همدان
شاهین نوین نطنز 0 - 6 ذوب آهن نوین اصفهان


شنبه 13/2/93-هفته بیست و یکم-ساعت 16:00
 شنبه 13 ارديبهشت
صدرا نكا 0 - 1 اميد حسن آباد
خونه به خونه امير كلا 2 - 0 نفتون تهران
شهرداري بهشهر 1 - 1 استقلال ب تهران
مقاومت تهران 1 - 1 چوكا تالش
استقلال قائمشهر 0 - 1 رهپويان رضوانشهر
مهرکرج  3- 0 خزر محمودآباد (عدم حضور محمودآباد)

 یکشنبه14/2/93-هفته بیست و یکم-ساعت 16:15
 
بازرگانی بهادری شیراز 1 - 0 مس شهر بابک
خیبر خرم آباد 1 - 0 ایرانجوان خورموج
شهرداری همدان 2 - 2 پتوی لاله اصفهان
فرهنگ رامهرمز 5 - 0 شاهین نوین نطنز
بعثت کرمانشاه 0 - 1 یادآوران شلمچه
 

شنبه 20/2/93-هفته بیست و دوم-ساعت 16:15
نفتون تهران-صدرا نکا
امید حسن آباد - شهرداری بهشهر
چوکا تالش 1 - 1 خونه به خونه امیر کلا
استقلال ب تهران 0 - 0 استقلال قائمهشر
خزر محمود آباد - مقاومت تهران
رهپویان رضوانشهر 5 - 0 مهر کرج
یکشنبه21/2/93-هفته بیست و دوم-ساعت 16:30
ایرانجوان خورموج 1 - 0 بازرگانی بهادری شیراز
مس شهر بابک 3 - 0 شهرداری همدان
شاهین نوین نطنز 3 - 0 خیبر خرم اباد ( خیبر حاضر نشد )
پتوی لاله اصفهان 0 - 0 بعثت کرمانشاه
یادآوران شلمچه 1 - 0 ذوب آهن نوین اصفهان


*قابل ذکر است امتیاز تیم آشیان گستران ورامین به شاهین نوین نطنز واگذار شد.

*قابل ذکر است امتیاز تیم سیف آباد کازرون به بازرگانی بهادری کوار واگذار شد.

*قابل ذکر است امتیاز تیم دارتاک خرم‌آباد به خیبر خرم‌آباد واگذار شد.

*قابل ذکر است امتیاز تیم نفت محمودآباد به خزر محمودآباد واگذار شد.

اخبار لیگ دسته دوم و سوم فوتبال


نتایج دور اول لیگ دسته سوم فوتبال

 

 

هفته اول
یکشنبه 17/6/92 ساعت 16:30
شهدا ساری 1 - 1 استقلال قائم شهر
پیروزی گرمسار 6 - 2 شهرداری سمنان
استقلال نوین قزوین 1 - 1 شهرداری لارهیجان
آذرکوثر تبریز 2- 1 شهرداری بانه
بعثت کرمانشاه 5 - 0 خوراک دام و طیور روانسر
ذوب آهن نوین اصفهان 1 - 0 شهدای ارتش اصفهان
امیر کبیر اراک 2 - 1 گهر نوین دورود

دوشنبه 18/6/92

خاوران بیرجند - نوین نوفرست بیرجند ( انصراف خاوران )
پناه آفرین قم 3 - 3 عقاب گنبد کاووس
اکباتان کوثر تهران 0- 2 استقلال جنوب تهران
هلال احمر گراش 2 - 1 شهرداری نوین هرمزگان
هلال احمر ایلام 3 - 2 پیروزی کامیاران
رهپویان رضوانشهر 2 - 1 مهتاب بافت شفت
ذرت کاران مغان 1 - 2 صلصال لیسار تالش
برق ارومیه 0 - 1 شهرداری نقده
شاهین کوهرنگ 2 - 2 شهرداری ماهشهر
بازرگانی بهادری کوار 0 - 1 شاهد فیروز آباد
توحید بوشهر 0 - 3 ایرانجوان خورموج

سه شنبه 19/6/92
شهرداری بم 0 - 3 مس نوین کرمان
پارس فوتبال چالوس 0 - 0 عمران کارا اردبیل
شهرداری باغستان 1-1 استقلال آبی ب تهران
شهرداری نظر آباد 2 -1 شاهین کرج
البرز شهرداری زنجان 2 - 2 هرماس تبریز
شهرداری همدان 2-2 ذوب و فلزات همدان
فرهنگ رامهرمز 2 - 1 اتحاد اندیمشک
زاگرس بهمئی-سادات دهدشت ( برگزار نشد )
استقلال ملاثانی 3 - 0 پرسپولیس زاهدان
پتوی لاله اصفهان 3 - 0 عقاب تهران ( برگزار نشد - باتوجه به رای صادره در تاریخ 19 مهرماه نتیجه سه بر صفر به نفع پتوی لاله اعلام گردید)

 

چهارشنبه 92/06/20
بام مشهد الرضا - گرند خراسان ( برگزار نشد )

 

پنجشنبه 21/6/92
  پیروزی شیروان - خونه به خونه امیر کلا ( برگزار نشد )

 هفته دوم

دوشنبه25/6/92
شهرداری سمنان 2 - 3 بام مشهدالرضا
عقاب گنبد کاووس 0 - 0 کاسپین چالوس
استقلال جنوب تهران 3 - 1 پناه آفرین قم
خاوران بیرجند-ذوب آهن نوین اصفهان ( انصراف خاوران )
پارس فوتبال چالوس 0 - 1 رهپویان رضوانشهر
صلصال لیسار تالش 2 - 0 مهتاب بافت شفت
شهرداری لاهیجان 3 -1 ذرت کاران مغان

 برق ارومیه - آذر کوثر تبریز

هرماس تبریز 0 - 1 شهرداری بانه
ذوب و فلزات همدان 0 - 2 بعثت کرمانشاه
خوراک دام و طیور روانسر 0 - 1 هلال احمر ایلام
گهر نوین دورود 1 - 1 شاهین کوهرنگ
شاهد فیروز آباد 1 - 1 توحید بوشهر
ایرانجوان خورموج 3 - 1 امیر کبیر اراک

سه شنبه 26/6/92
خونه به خونه امیر کلا 0 - 1 استقلال قائم شهر
پرسپولیس زاهدان 1 - 0 شهدای ارتش اصفهان
نوین نوفرست بیرجند 0 - 0 هلال احمر گراش 
مس نوین کرمان 1 - 0 استقلال ملا ثانی
عمران کارا اردبیل 4-4 شهرداری باغستان
استقلال آبی ب تهران 2 - 2 شهرداری نظر آباد
شاهین کرج 1 - 2 استقلال نوین قزوین
شهرداری نقده 4 - 3 شهرداری همدان
پیروزی کامیاران 1 - 0 البرز شهرداری زنجان
زاگرس بهمئی 1 - 1 فرهنگ رامهرمز
شهرداری ماهشهر 2 - 1 اتحاد اندیمشک
سادات دهدشت 1 - 2 بازرگانی بهادری کوار
شهرداری نوین هرمزگان 1 - 1 پتوی لاله اصفهان
 

 

چهارشنبه 27.6.92

 

پیروزی گرمسار 3 - 1 شهدا ساری

 
پنجشنبه28/6/92

گرند خراسان 2 - 2 اکباتان کوثر تهران

 

جمعه 29/6/92

عقاب تهران 2 - 0 شهردرای بم


 

هفته سوم
دوشنبه 92/7/1
 رهپویان رضوانشهر 0 - 0 صلصال لیسار تالش
شهرداری باغستان 2 - 1 پارس فوتبال چالوس
مهتاب بافت شفت 2 - 1 شهرداری لاهیجان
شهرداری نظرآباد 0 - 1 عمران کاران اردبیل
درست کاران مغان 0 - 0 شاهین کرج
استقلال نوین قزوین 0 - 1 استقلال آب ب تهران
آذر کوثر تبریز 2 - 0 هرماس تبریز
شهرداری همدان 2 - 0 برق ارومیه
شهرداری بانه 1 - 1 پیروزی کامیاران
بعثت کرمانشاه 1 - 0 شهرداری نقده
البرز شهرداری زنجان-خوراک دام و طیور روانسر
هلال احمر ایلام 0 - 0 ذوب و فلزات همدان
امیر کبیر شازند 0 - 1 شاهد فیروزآباد
شاهین کوهرنگ 1 - 2 ایرانجوان خورموج

سه شنبه 2/7/92-هفته سوم
شهدا ساری 2 - 1 خونه به خونه امیر کلا
بام مشهد الرضا 2 - 0 پیروزی گرمسار
استقلال قائم شهر 1 - 0 عقاب گنبد کاووس
کاسپین چالوس 0 - 0 استقلال جنوب تهران
ذوب آهن نوین اصفهان 3 - 0 پرسپولیس زاهدان
پتوی لاله اصفهان 4 - 1 نوین نوفرست بیرجند
شهرداری بم 1 - 3 شهرداری نوین بندرعباس
فرهنگ رامهرمز 1 - 1 شهرداری ماهشهر
بازرگانی بهادری کوار 3 - 0 زاگرس بهمئی
توحید بوشهر 3 - 0 سادات دهدشت
استقلال ملاثانی 0 - 1 عقاب تهران
اکباتان کوثر تهران 1 - 0 شهرداری سمنان
پناه آفرین قم 5 - 2 گرند خراسان
شهدای ارتش اصفهان 0 - 4 مس نوین کرمان

اتحاد اندیمشک 3 - 0 گهر نوین درود

 هفته چهارم
 

یکشنبه 1392/7/7
شهرداری همدان 4 - 2 آذر کوثر تبریز

دوشنبه 92/7/8
شاهد فیروزآباد 3 - 0 شاهین کوهرنگ
پیروزی کامیاران 0 - 3 هرماس تبریز
بام مشهد الرضا 1 - 1 شهدای ساری
عقاب گنبد کاووس 0 - 1 خونه به خونه امیر کلا
استقلال جنوب تهران 1 - 1 استقلال قائمشهر
شهرداری باغستان 1 - 3 رهپویان رضوانشهر
شهرداری لاهیجان 0 - 1 صلصال تالش
پارس فوتبال چالوس 2 - 2 شهرداری نظر آباد
شاهین کرج 1 - 1 مهتاب بافت شفت
عمران کارا اردبیل 2 - 3 استقلال نوین قزوین
استقلال آب ب تهران 8 - 0 ذرت کاران مغان
برق ارومیه 0 - 0 بعثت کرمانشاه
خوراک دام و طیور روانسر 2 - 1 شهرداری بانه
شهرداری نقده 3 - 0 هلال احمر ایلام
فلزات الوند همدان 1 - 0 البرز شهرداری زنجان

سه شنبه 9/7/1392
بازرگانی بهادری 1-2 فرهنگ رامهرمز
سادات دهدشت 2- 0 امیرکبیر شازند اراک
ایرانجوان خورموج 4-1 اتحاد اندیمشک
زاگرس بهمئی 0-1 توحید بوشهر
گهر نوین درود 0 - 0 شهرداری ماهشهر
نوین نوفرست بیرجند 1 - 1 شهرداری بم

هلال احمر گراش 2-1 ذوب آهن ن اصفهان

مس نوین کرمان 0 - 1 پرسپولیس زاهدان

عقاب تهران 1 - 2 شهدا ارتش اصفهان

شهرداری نوین هرمزگان 1 - 2 استقلال ملاثانی

گرند خراسان 1 - 1 کاسپین چالوس
پناه آفرین قم 0 - 1 شهرداری سمنان

اکباتان کوثر تهران 2 - 1 پیروزی گرمسار

 


 


هفته پنجم

دوشنبه 92/7/15 ساعت 15:30 

خونه به خونه امیر کلا 4-1 استقلال جنوب

استقلال قائمشهر 4 - 2 گرند خراسان
شهدای ساری 2 - 0 عقاب گنبد کاووس
شهرداری سمنان 3 - 3 کاسپین چالوس
استقلال نوین قزوین 2 - 1 پارس فوتبال چالوس

 پناه آفرین قم 0 - 1 پیروزی گرمسار

شهرداری بانه 3 - 2 ذوب فلزات الوند همدان

آذر کوثر تبریز 2 - 1 پیروزی کامیاران
البرز شهرداری زنجان 1- 0 شهرداری نقده

هلال احمر ایلام1- 3 برق ارومیه

هرماس تبریز 2 - 1 خوراک دام و طیور روانسر 
بعثت کرمانشاه 0 - 1 شهرداری همدان

 


سه شنبه 92/7/16 ساعت 15:30
شهرداری ماهشهر 1 - 0 ایرانجوان خورموج

توحید بوشهر 2 - 2 بازرگانی بهادری
شاهین کوهرنگ 1-0 سادات دهدشت
اتحاد اندیمشک 1 - 0 شاهد فیروزآباد
فرهنگ رامهرمز 1 - 1 گهر نوین درود
امیرکبیر شازند اراک 1 - 0 زاگرس بهمئی

شهرداری نظرآباد 0- 1 شهرداری باغستان

صلصال تالش 1 - 1 شاهین کرج
استقلال نوین قزوین 2 - 1 پارس فوتبال چالوس
مهتاب بافت شفت 3 - 1 استقلال آبی ب تهران
ذرت کاران مغان 1 - 1 عمران کاران اردبیل

استقلال ملاثانی 3 - 0 نوین فرست بیرجند

پتوی لاله اصفهان 3 - 0 هلال احمر گراش
ذوب اهن نوين اصفهان 2-1 مس نوين كرمان
شهدای ارتش اصفهان 0-2 شهردارى هرمزگان

بام مشهد الرضا  0 - 0 اکباتان کوثر تهران

 

پنج شنبه ۹۲/۷/۱۸
رهپویان رضوانشهر 2 - 1 شهرداری لاهیجان


هفته ششم

 

اکباتان کوثر تهران 0 - 4 شهدا ساری
استقلال جنو ب تهران-عقاب گنبد کاووس
گرند خراسان 0 - 1 خونه به خونه امیر کلا
پیروزی گرمسار 2 - 0 کاسپین چالوس
شهرداری سمنان 0 - 2 استقلال قائم شهر

شهرداری نظر آباد-رهپویان رضوانشهر
شاهین کرج 1 - 2 شهرداری لاهیجان
شهرداری باغستان0 - 0 استقلال نوین قزوین
استقلال آبی ب تهران 2 - 1 صلصال لیسار تالش
پارس فوتبال چالوس 3 - 1 درست کاران مغان
 

بعثت کرمانشاه 1 - 0  آذرکوثر تبریز
خوراک دام و طیور روانسر 1 - 2 پیروزی کامیاران
شهرداری همدان 2 - 0 هلال احمر ایلام
ذوب و فلزات همدان 0 - 0 هرماس تبریز
برق ارومیه 1 - 0 البرز شهرداری زنجان
شهرداری نقده 3 - 1 شهرداری بانه
بازرگانی بهداری کوار 2 - 1 امیر کبیر شازند اراک
شاهد شهرداری فیروز آباد 1 - 0 شهرداری ماهشهر
زاگرس بهمئی 1 - 1 شاهین اندیمشک
 

توحید بوشهر 1 - 1 فرهنگ رامهرمز
 ایرانجوان خورموج 1- 0 گهر نوین دورود
بام مشهد الرضا 4 - 1 پناه آفرین قم
نوین فرست بیرجند 2 - 1 شهدای ارتش اصفهان
عمران کاران اردبیل 0 - 0 مهتاب بافت شفت
پتوی لاله اصفهان 0 - 0 ذوب آهن نوین اصفهان
عقاب تهران 0 - 0 مس نوین کرمان
هلال احمر گراش 7 - 2 شهرداری بم
شهرداری نوین  هرمزگان 0 - 0 پرسپولیس زاهدان

  

   هفته هفتم

شهدا ساری 0 - 0 استقلال جنوب تهران
کاسپین چالوس 1 - 2 بام مشهدالرضا
خونه به خونه امیرکلا 2 - 0 شهرداری سمنان
شهردار ماهشهر 2 - 0 سادات دهدشت
شاهین اندیمشک 2 - 1 زاگرس بهمئی
البرز شهرداری زنجان 1 - 1 شهرداری همدان
شهرداری بانه 1 - 0 برق ارومیه
 امیرکبیر شازند 1 - 3 توحید بوشهر
گهر نوین درود 2 - 1 شاهد شهرداری فیروز آباد
شاهین کوهرنگ 0 - 3 بازرگانی بهادری کوار
هلال احمر ایلام 1 - 2 بعثت کرمانشاه
پیروز کامیاران 3 - 2 ذوب و فلزات همدان
فرهنگ رامهرمز 2 - 1 ایرانجوان خورموج
استقفلال نوین قزوین 1 - 1 شهرداری نظر آباد
 آذرکوثر تبریز 3 - 0 خوراک دام و طیور روانسر
صلصال لیسار تالش 0 - 1 عمران کاران اردبیل
ذرت کاران مغان 1 - 0 شهرداری باغستان
رهپویان رضوانشهر 1 - 0 شاهین کرج
شهرداری لاهیجان 1 - 1 استقلال آبی ب تهران
مهتاب بافت شفت 1- 1 پارس فوتبال چالوس
عقاب گنبدکاووس 4 - 2 گرند خراسان
هرماس تبریز 0 - 1 شهرداری نقده
استقلال ملاثانی 3 - 0 هلال احمر گراش
استقلال قائمشهر 3-1 پیروزی گرمسار
پرسپولیس زاهدان 1- 1 نوین نوفرست بیرجند
شهرداری بم 0 - 1 پتوی لاله اصفهان
ذوب آهن نوین اصفهان 2 - 5 عقاب تهران

مس نوین کرمان 1 - 1 شهرداری نوین بندرعباس

پناه آفرین قم 2 -2  اکباتان کوثر تهران

 

دیدار معوقه

 

جمعه 1392/08/03

کاسپین چالوس 1 - 1 خونه به خونه امیرکلا (معوقه هفته اول)

زاگرس بهمنی 2 -  0 سادات دهدشت (معوقه هفته اول)

 


 

هفته هشتم

 

امیركبیر شازند 0 - 1 فرهنگ رامهرمز
شاهد شهرداری فیروز آباد 0 - 0 ایرانجوان خورموج
بازرگانی بهادری كوار 0 - 0  شاهین اندیمشك
پتوی لاله اصفهان 1 - 0 استقلال ملاثانی

شهرداری بم 1 - 2 ذوب آهن نوین اصفهان

هلال احمر گراش 3 - 0 شهدای ارتش اصفهان

بام مشهدالرضا 0 - 0 استقلال قائم شهر

بعثت كرمانشاه 2 - 1 البرز شهرداری زنجان

ذوب و فلزات همدان 3 - 0 خوراك دام و طیور روانسر
شهرداری نقده 0 - 1 پیروزی كامیاران
شهرداری همدان 8 - 2 شهرداری بانه
برق ارومیه 0 - 2 هرماس تبریز

هلال احمر ایلام 2 - 3 آذركوثر تبریز 

استقلال نوین قزوین 1 - 1 رهپویان رضوانشهر
استقلال آبی ب تهران 5 - 0  شاهین كرج

توحید بوشهر 3 - 0 شاهین كوهرنگ ( کوهرنگ حاضر نشد)

نوین نوفرست بیرجند 0 - 0 مس نوین كرمان

سادات دهدشت 2 - 1 گهر نوین درود
زاگرس بهمئی 0 - 0 شهرداری ماهشهر
شهرداری سمنان 0 - 0 عقاب گنبد كاووس

پیروزی گرمسار 0 - 3 خونه به خونه امیركلا

عمران كارا اردبیل 2 - 3 شهرداری لاهیجان

پارس فوتبال چالوس 2 - 1 صلصال لیسار تالش

شهرداری باغستان 4 - 2 مهتاب بافت شفت

اكباتان كوثر تهران 0 - 1 كاسپین چالوس

گرند خراسان 1 - 2 استقلال جنوب تهران

شهرداری نظرآباد 3 - 2 درست كاران مغان

پناه آفرین قم 0 - 3 شهدا ساری ( انصراف پناه آفرین)

شهرداری نوین بندرعباس- عقاب تهران

 

 


 

هفته نهم
رهپویان رضوانشهر 3 - 2 استقلال آبی ب تهران

 ذرت کاران مغان 2 - 2 استقلال نوین قزوین

 صلصال لیسار تالش 1 - 0 شهرداری باغستان

شهردرای لاهیجان 0 - 1 پارس فوتبال چالوس

شهدا ساری 3 - 0 گرند خراسان ( انصراف گرند )

هرماس تبریز 0 - 3 شهرداری همدان

شهرداری نقده 3 - 0 خوراك دام و طیور روانسر ( انصراف روانسر )
شهرداری بانه 1 - 2 بعثت کرمانشاه

فرهنگ رامهرمز 1 - 1 شاهد شهرداری فیروزآباد
ایرانجوان خورموج 5 - 1 سادات دهدشت
شاهین اندیمشک 1 - 0 توحید بوشهر
گهر نوین دورود 1 - 0 زاگرس بهمئی
شهرداری ماهشهر 2 - 1 بازرگانی بهادری گوار

امیر کبیر شازند اراک 3 - 0 شاهین کوهرنگ

استقلال ملاثانی 3 - 0 شهرداری بم ( انصراف بم )

خونه به خونه امیر کلا 3 - 0 بام مشهد الرضا
استقلال قائم شهر 5 - 0 اکباتان کوثر تهران

عقاب تهران 3 - 1 نوین نوفرست بیرجند

البرز شهرداری زنجان 2 - 0 هلال احمر ایلام
پیروزی کامیاران 1 - 1 برق ارومیه

استقلال جنوب تهران 7 - 0 شهرداری سمنان
 شاهین کرج 1-2 عمران کاران اردبیل

کاسپین چالوس 3 - 0 پناه آفرین قم ( انصراف قم )
مهتاب بافت شفت 3 - 1 شهرداری نظر آباد
پرسپولیس زاهدان-هلال احمر گراش
عقاب گنبد کاووس1 - 0 پیروزی گرمسار
آذر کوثر تبریز 2 - 1 ذوب و فلزات همدان
ذوب آهن نوین اصفهان 2 - 1 شهرداری نوین بندرعباس
شهدای ارتش اصفهان 0 - 1 پتوی لاله اصفهان 

 

هفته دهم

درست کاران مغان 0 - 3 رهپویان رضوانشهر ( عدم حضور مغان )

عمران کاران اردبیل 1- 2 استقلال آبی ب تهران
استقلال نوین قزوین 2 - 0 مهتاب بافت شفت
پارس فوتبال چالوس 3 - 0 شاهین کرج (عدم حضور شاهین )
شهرداری نظر آباد 1 - 4 صلصال لیسار تالش
کاسپین چالوس 1 - 2 شهدا ساری
شهرداری سمنان 3 - 1 گرند خراسان
پیروزی گرمسار 2 - 3 استقلال جنوب تهران
اکباتان کوثر تهران 1 - 2 خونه به خونه امیرکلا
بعثت کرمانشاه 3 - 1 هرماس تبریز
شهرداری همدان 1 - 1 پیروزی کامیاران
برق ارومیه 3 - 0 دام وطیور روانسر
شهرداری نقده 1 - 1 ذوب و فلزات همدان
سادات دهدشت 1 - 2 شاهد شهرداری فیروز آباد
امیر کبیر شازند 3 - 1 شاهین اندیمشک
زاگرس بهمنی  1- 3 ایرانجوان خورموج
توحید بوشهر 0 - 1 شهرداری ماهشهر
بازرگانی بهادری کوار 5 - 0 گهر نوین دورود
شاهین کوهرنگ 0 - 3 فرهنگ رامهرمز
پناه آفرین قم 0 - 3 استقلال قائم شهر
استقلال ملاثانی 2 - 3 ذوب آهن نوین اصفهان
شهرداری بم 8 - 3 شهدا ارتش اصفهان
بام مشهد الرضا-عقاب گنبد کاووس
البرز شهرداری زنجان 1 - 1 آذر کوثر تبریز
هلال احمر ایلام-شهرداری بانه
شهرداری باغستان 1 - 0 شهرداری لاهیجان
پتوی لاله اصفهان 1- 2 پرسپولیس زاهدان
نوین نوفرست بیرجند 3 - 0 شهرداری نوین بندرعباس
هلال احمر گراش 0 - 1 مس نوین کرمان

 

 


هفته یازدهم


شهدا ساری 5 - 1 شهرداری سمنان
استقلال قائم شهر 1 - 1 کاسپین چالوس

رهپویان رضوانشهر 1 - 1 عمران کاران اردبیل

مهتاب بافت شفت 3 - 0 درست کاران مغان (عدم حضور مغان)

 خونه به خونه امیرکلا 3 - 0 پناه آفرین قم ( انصراف پناه آفرین قم )

استقلال آبی ب تهران 2 - 1 پارس فوتبال چالوس
صلصال لیسار تالش 2 - 0 استقلال نوین قزوین

ذوب و فلزات همدان 2 - 1 برق ارومیه

پیروزی کامیاران 3 - 2 بعثت کرمانشاه
فرهنگ رامهرمز 3 - 2 سادات دهدشت
شاهد شهرداری فیروزآباد 3 - 0 زاگرس بهمئی
شهرداری ماهشهر - امیرکبیر شازند ( به علت بارندگی دقیقه 20 بازی متوقف شد )
ایرانجوان خورموج 3- 0 بازرگانی بهادری کوار
گهر نوین دورود 1 - 0 توحید بوشهر

گرند خراسان-پیروزی گرمسار

استقلال جنوب تهران-بام مشهد الرضا
عقاب گنبد کاووس-اکباتان کوثر تهران
شاهین کرج-شهرداری باغستان
شهرداری لاهیجان-شهرداری نظر آباد

آذر کوثر تبریز 2 - 1 شهرداری نقده
شهرداری بانه-البرز شهرداری زنجان
هرماس تبریز-هلال احمر ایلام
ذوب آهن نوین اصفهان-نوین نوفرست بیرجند
شهدای ارتش اصفهان-استقلال ملاثانی
پرسپولیس زاهدان-شهرداری بم-المپیک
عقاب تهران-هلال احمر گراش
مس نوین کرمان-پتوی لاله اصفهان


اخبار لیگ دسته دوم و سوم فوتبال

 

مسابقات فوتبال لیگ دسته سوم باشگاه‌های کشور در شهرهای مختلف با حضور 60 تیم آغاز گردید تا در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده تیم های استقلال قائمشهر ، خونه به خونه امیرکلا، رهپویان رضوانشهر، استقلال ب تهران، بعثت کرمانشاه، شهرداری همدان ، ایرانجوان خورموج، فرهنگ رامهرمز، ذوب آهن نوین اصفهان و پتوی لاله اصفهان به دور دوم صعود کنند.


مطالب مرتبط:
برنامه کامل لیگ دسته اول فوتبال

جدول لیگ دسته اول فوتبال ایران

جدول لیگ دسته دوم فوتبال ایران

جدول لیگ دسته سوم فوتبال

جدول لیگ برتر فوتبال ایرانمرتبط:


نظرات کاربران
1396/11/01 - 16:22
0
0
چوکا عشق
1393/12/16 - 14:34
1
0
مرسی بابت سایتتون عشق فقط پارس جم
1393/06/23 - 19:56
1
0
ایران
1393/04/04 - 10:59
2
1
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
LOVE IRAN
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
1393/02/12 - 18:46
0
0
پرچم بالاfc.chooka talesh
1393/02/12 - 18:44
1
0
fc.chooka talesh

Love
1393/02/07 - 20:33
2
0
چند تا تیم سقوط میکنه.لطفا جواب بدهید.
1393/02/01 - 14:15
2
0
فقط خیبر خرم اباد به یاد دهه 60
1393/01/17 - 23:41
3
0
دست مریزاد به تیم صدرای نکا و کلیه عوامل این تیم با آرزوی موفقیت های آتی انشاالله.
faghat neka
just neka <3
نکا ته پرچم بالا
1392/12/24 - 11:12
0
0
چند تیم به دسته 2 صعود میکنن؟

پاسخ: بلی
1392/12/02 - 10:00
0
0
چطوری شمارش کردین بازی رضوانشهر شد12....
1392/11/30 - 19:23
0
0
لطفا جواب من را بدهید حتما
1392/11/30 - 19:21
0
0
رهپویان رضوان شهر کل بردوباخت ومساوی آن 12بازی میشه نه11بازی
1392/11/20 - 00:01
0
1
چوکا از خونه به خونه دو بر یک شکست خورد.
1392/11/17 - 16:35
0
0
آیا فقط در لیگ سه یک تیم قزوینی وجود دارد؟؟؟؟
1392/11/13 - 01:03
0
0
از اطلاع رسانی شما ممنونیم. قربان همه بوشهری ها و دشتستانی های خونگرم و دوست داشتنی. ما که ازشون تنها خوبی و صفا و صمیمیت دیدیم. ممنون. یاعلی
1392/11/13 - 01:02
0
0
چوکای تالش از مقاومت تهران یک بر هیچ باخت. واقعا که
1392/11/06 - 12:35
0
0
نمایتده ای که از دیگ پلوی پیمانکاران در آید در دوره ی نمایندگی خود بدهی اش به پیمانکاران را می پردازد هر گاه رامهــرمزیان آموختند که در اندیشه ی کیان زادگاه و میهنشان رامهــرمز باشند نه سود های گروهی و باندی،نخست نماینده ی خوب بر می گزینند.نماینده کمترین کاری که می تواند انجام دهد فرهنگ سازی است.
1392/11/04 - 18:57
0
0
واقعاازمسئولین شهرمان دلخورهستیم واقعامتاسفم بااین کارهاتون دل تماشاگران رامهرمزی راشکستیدوآنهارافراری دادید فرهنگ 56روزه که توخانه بازی نکرده آخه فرهنگ تیمی بودکه 4تاباخت پشت سرهم بیاره آخرین باختش برمیگرده به یک سال ونیم پیش تولیگ استانی مقابل استقلال رامهرمزتیم شهرخودمون.
این بازیکنان خیلی خون ودل خوردن تابه اینجابرسن اما حقشون داره ضایع میشه.
آه تمام مردم رامهرمز پشت سرمسئولینه چون دوست ندارن این تیم پیشرفت کنه
ازمسئولین خواهشمندم که تیم باغیرت چوکا تالش رو حمایت کنند.
تالشی های با غیرت مطمئن باشید چوکا مهر کرج رو میبره.
ازمسئولین خواهشمندیم که تیم باغیرت چوکا تاش رو حمایت کنند.
1392/11/01 - 23:38
1
0
باتشکر .مطمئن باشید چوکا صعود میکنه.
1392/10/30 - 19:00
0
0
چوکا سه بر یک از استقلال قائمشهر شکست خورد
1392/10/25 - 19:49
0
0
بعثت کرمانشاه ایرانجوان خورموج رو برد
1392/10/19 - 05:15
0
1
با درود بر شما به ویژه تیم خوب ایرانجوان خورموج کمتر از 10 ساعت به بازی تیم های فوتبال فرهنگ رامهــــرمز-ذوب آهن نوین اصفهان زمان مانده است.از بازیکنان توانمند شهرمان پیروزی پرگل در این بازی را پیمان گرفته ایم.این بازی در شهر امیدیه برگزار می شود.تیم ما باید صدرنشینی را تا بازی پایانی نگهداری نماید.امیدواریم هر چه زودتر چمن ورزشگاه تختی رامهــرمز آماده ی بهره برداری شود.همشهریان گرامی اندوهگین نباشند.تیم فرهنگ رامهــرمز بی آنکه از سوی کارخانه های بهره برداری کننده از دارائی های رامهـــرمز پشتیبانی شود رو به سوی آینده ای درخشان به جلو گام بر می دارد.روزی خواهد رسید که دست اندرکاران همین کارخانه ی سیمان رامهـرمز از رو بروند و برای خوشنامی خود پای بازیکنان تیم فرهنگ رامهـــرمز را ببوسند.
1392/10/16 - 20:39
0
0
شرکت سیمان رامهـــرمز خوزستان از آغاز پبدایش در زمین های ثبتی بخش 3 رامهـــرمز جای داشت.دربهمن 1391نیز مصوبه ی تقسیمات کشوری وزارت کشور بر الحاق روستای دشت دنا ، کارخانه سیمان رامهـرمز و زمین های شمال رود آب لشکر صحه گذاشت ولی برخی مسئولان شرکت سیمان تلاش می کنند با تطمیع برخی از مسئولان هفتگل از انتقال پرونده های قضائی به دادگستری رامهــرمز طفره بروند برای نمونه برای کارکنان دادگاه هفتگل ناهار می فرستند!آنان امیدوارند با خرسند کردن چند شکم چران حق ورزشکاران تیم هائی همچون فرهنگ رامهــرمز و استقلال رامهـــرمز را پایمال نمایند.
1392/10/15 - 13:52
0
0
بازي ها را به روز رساني كنيد

پاسخ: همه بازى ها بروز مي باشد با تشكر از توجه شما
1392/10/15 - 13:49
0
0
خوب بود ولي جدول رده بندي را نداشت
1392/10/14 - 03:56
0
1
شرکت سیمان رامهـرمز خوزستان آرش رامهـرمزی:پیروزی تیم فوتبال بعثت کرمانشاه در برابر تیم صدر جدولی فرهنگ رامهــرمز را به هم میهنان کرمانشاهی شادباش می گویم.مردم غیور رامهــرمز و مسئولان به خواب رفته ی این شهرستان باید جلوی ادامه ی کار کارخانه سیمان رامهــرمز را در صورت یاری نکردن تیم خوب فرهنگ رامهـــرمز بگیرند.
1392/10/13 - 18:57
1
0
چوکا تالش چهار استقلال آبی تهرارن یک
1392/10/13 - 18:44
0
0
لطفا نتایج لیگ دسته سوم رو زودتر بزاری.گروه 2 رو زود میزارید ولی گروه 1 دیر اپدیت میشه.مثل همین الان که نتایج هفته پنجم گروه دوم رو گذاشتید ولی گروه 1 رو نزاشتید.ممنون
1392/10/12 - 17:28
0
0
ﺳﻠﺎﻡ ﺍﻃﻠﺎﻋﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﻟﻂﻔﺎ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩزيركروه ﻟﻴﻚ ﺩﺳﺘﻪ ﺳﻮﻡﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﺍﻃﻠﺎﻋﺎﺗﻲ بنويسيد
1392/10/09 - 21:57
0
0
چرا صدرا اینقد بد نتیجه میگیره.4تا باخت پشت سر هم .خیلی ضعیفه..اگه میشه مسوولان شهر نکا یکاری بکنن. اقای شهمیری شما یکاری بکنید..چه وضعشه اخه...
1392/10/07 - 18:50
0
0
نتايج رابه روزرساني كنيد
1392/10/07 - 18:38
0
0
فقط صدرای نکا.ایشاالله بیاد دسته2
1392/10/07 - 11:07
0
0
از مسئولین ایرانجوان خورموج متشکرم بابت حمایتشون از تیم در لیگ دسته 3
به امید بالا رفتن پرچم ایرانجوان خورموج در لیگ دسته یک.
1392/09/21 - 20:08
0
0
جدول لیگ برتر فوتبال بزرگسالان استان یزدتاپايان هفته دهم
نام تیم بازی برد باخت مساوی زده خورده تفاضل امتیاز
۱- شهرداری زارچ ۹ ۷ - ۲ ۲۸ ۱۳ ۱۵ ۲۳
۲- شهرداری اشکذر ۱۰ ۶ ۱ ۳ ۳۷ ۱۴ ۲۳ ۲۱
۳- کشاورز اردکان ۹ ۴ ۲ ۳ ۲۱ ۱۹ ۲ ۱۵
۴- سنگ آهن بافق يزد ۹ ۳ ۱ ۵ ۱۸ ۱۲ ۶ ۱۴
۵- پویا نوید رهنما مهریز ۹ ۳ ۱ ۵ ۲۰ ۱۷ ۳ ۱۴
۶- مهربد میبد ۹ ۴ ۴ ۱ ۱۰ ۱۵ ۵- ۱۳
۷- آریاي یزد ۹ ۳ ۴ ۲ ۱۵ ۱۸ ۳- ۱۱
۸- ماشین سازی شهيدكريمي میبد ۸ ۲ ۴ ۲ ۹ ۱۵ ۶- ۸
۹- میرك کیش مهریز ۹ ۱ ۴ ۴ ۸ ۱۹ ۱۱- ۷
۱۰- میثاق سپاه تفت ۸ ۱ ۶ ۱ ۸ ۱۹ ۱۱- ۴
۱۱- کاشی عمارت میبد ۹ - ۷ ۲ ۱۰ ۲۴ ۱۴- ۲
منبع پايگاخبري اشكذرنيوز
1392/09/20 - 23:46
0
1
چوکا 1-1 نغتون تهران

رهپویان 1-0 مقاومت تهران

خزر محمودآباد 1-1 خونه به خونه
1392/09/18 - 18:48
1
0
چوکا تالش و نفتون تهران یک یک شدن. اطلاع رسانی کنید لطفا. جدول لطفا
1392/09/12 - 16:10
0
1
کی بازی ها شروع می شن
1392/09/11 - 19:13
0
0
مسابقات دسته 3 کی شروع میشود/
1392/09/09 - 13:29
1
0
بازیهای مرحله دوم پس کی شروع میشه؟؟؟
به امید صعود ایرانجوان خورموج تا لیگ دسته یک
1392/08/27 - 22:29
0
1
سلام نتیجه بازی آذر کوثر تبریز و شهرداری نقده 2-1 به نفع آذر کوثر تموم شد با تشکر
1392/08/27 - 17:26
0
1
سلام
لطفا در مورد چگونگی انتخاب تیم سوم گروه های پنچگانه لیگ سه توضیح دهید .
با سپاس فراوان
1392/08/27 - 17:23
0
1
با سلام
به خاطر سایت خوبتون از شما سپاسگذارم . ان شاء الله در سال بعد و لیگ های بعدی نتایج را آن لاین بشه .
1392/08/26 - 18:56
0
0
نتيجه بازي پيروزي كامياران3-بعثت كرمانشاه2
1392/08/23 - 12:31
0
0
پتوی لاله اصفهان1-2پرسپولیس زاهدان هفته دهم
1392/08/21 - 14:46
0
0
از زحمات شما متشکریم .لطفا درباره صعود اول ودوم تیمهااز 5گروه لیگ سوم و چگونکی صعود 2تیم از تیمهای سوم گروههای پنج گانه توضیح دهید. تا با 14 تیم برتر سال گذشته مسابقات رفت وبرگشت شروع بشه .
1392/08/18 - 11:48
1
0
خونه به خونه امیرکلا همه جا قهرمان هم لیگ برتر کشتی هم فوتبال
به امید قهرمانی ها و سربلندی ......................امیرکلا........................
1392/08/14 - 01:44
1
1
سلام
پتو لاله با نامردی صدر جدوله
بازی با عقاب در صورتی 3-0 شد که عقاب هنوز تو جدول نیومده بود.....
عقاب از هفته دوم اومد تو مسابقات به جای صیادان کیش....
با همه اینا عقاب الان دوم جدوله
امروزم بیرجندو 3-1 برد
لابی اصفهانیا خیلی قویه مثل اینکه.فقط اگه وجودشو دارن بیان بازی کنن جلوی عقاب بجای امتیاز گرفتن با.............!!!!!
1392/08/13 - 13:28
0
0
14تیم برتر سال گذشته که در دور اول شرکت نکردن ومنتظر پایان دور اول هستن از چه استان هایی هستن؟ اسامیشون میتونین علام کنید تا بدونیم ؟
1392/08/12 - 20:46
0
0
واقعا جای تشکر دارد از این همه اطلاعات لیگ دو. بهترین و سریعترین سایت ورزشی استان در امر اطلاع رسانی هستید
1392/08/08 - 13:42
0
0
ذوب اهن نوين2_1شهردارى بم
کارخانه سیمان رامهـــرمز دکتر ساقی رامهـــرمزی : درود بر همه ورزشکاران و دست اندرکاران دلسوز پهنه ورزش کشور بازیکنان تیم فرهنگ رامهـــرمز با نمایش بازی زیبا و فوتبال بنیادین چیرگی هنر و خواست بر کمبود پشتیبانی را نشان دادند.آری این نازش آفرینان با آنکه بر روی دریای نفت زندگی می کنند و کارخانه سیمان رامهـرمز در خاور خوزستان بزرگ ترین و آلاینده ترین کارخانه سیمان کشور را در شهر خود دارند بی بهره از همه ی آن داشته ها در یک گامی بالای جدول گروه خود خوش می درخشند .
1392/08/07 - 12:39
0
0
عقاب تهران بهترین تیم دنیاست
امروزم مثل همیشه گل میکاره
بزن کف اون کف قشنگ رو به افتخارش
1392/08/07 - 09:52
0
0
نتايج تيم هاى اصفهانى:
پتوى لاله1_0ملاثانى
شهردارى بم1_0ذوب اهن نوين
1392/08/06 - 13:57
0
0
نقده0-پيروزي كامياران 1 از مسابقات ليگ دسته سوم كشور
1392/08/05 - 10:20
0
0
بام مشهد با گرند بازی نکرده که شما زدین 1 0
1392/08/03 - 04:45
0
0
ازمسولين ورزشي شهرستان ليکک بخاطرآوردن بهروزپاکنيت بازيکن اسبق ليگ برترايران بعنوان سرمربي تيم زاگرس بهميي دربازيهاي ليگ دسته سوم ايران کمال تشکروقدرداني مينمايم اميدوارم باايشان به موفقيت برسيم ازاول بايدايشان رامي آوردندنه اون مربي بي نام ونشان جاداردازآوردن ايشان به مسولين شهرمان دست مريزادگفت
1392/08/03 - 02:44
0
0
شهرداری لاهیجان 1 - استقلال آبی ب تهران1
1392/08/02 - 19:36
0
0
نتیجه هفته هفتم شهرداری نوین بندرعباس 1_1صنعت مس نوین کرمان
1392/07/30 - 20:26
0
0
نتیجه بازی گنبد با گرند 4به2به نفع گنبد تمام شد
1392/07/30 - 19:45
0
0
استقلال قائمشهر 3-1 پیروزی گرمسارو برد
1392/07/29 - 21:08
0
0
شهدا با استقلال جنوب تهران 0-0 کرد خونه به خونه 2-0 سمنانو برد بام مشهالرضا هم 2-1 چالوسو برد
1392/07/29 - 19:30
0
0
پيروزي كاميارا3-الوند همدان 2 هفته هفتم
1392/07/29 - 13:38
1
0
با سلام وبا تشکر از سایت و مدیریت خوبتون ما نتیجه 2 بازی ما در جدولتون نیست بازی گرند خراسان و بام مشهدالرضا اعلام کردند 3-0 به نفع بام مشهد و بازی دیروز کاسپین چالوس و بام مشهدالرضا 2-1 به سود بام مشهدالرضا
1392/07/27 - 22:51
0
0
لطفابرتامه کامل مسابقات زیر گروه لیگ سه کشوررادرسایت به اطلاع مخاطبین برسانیدمتشکرم
1392/07/24 - 14:25
0
0
لطفا اگه امکانش هست نام 14 تیم برتر سال قبل رو اعلام کنید.. با تشکر از سایت خوبتون
1392/07/23 - 17:35
0
0
گراش7-2شهرداري بم
1392/07/22 - 22:26
0
0
ذوب فلزات 0 هرماس تبریز 0 ----شهرداری همدان 2 هلال احمر 0

مدیریت: سپاس
1392/07/21 - 13:08
0
0
سلام.نیم فصل لیگ دسته 3 کی میشه؟ممنون
1392/07/21 - 13:06
0
0
salam.nim fasle lige daste 3 key mishe?mamnoon
1392/07/05 - 19:33
0
0
خیلی ممنون از اینکه جدول لیگ های کشوری رو میزارین تو سایتتون
1392/06/28 - 09:15
0
0
salam..khili natayej ro dir mizaeid...age emkanesh hast y kam be roztar bashid....natayeje lige bartar ham ba inhame takhir to saita ghara migire?.....lotfan bishtar baha bedid...
1392/06/26 - 08:17
0
0
هفته دوم: گهرنوين دورود 1 شاهين دهنو كوهرنگ 1
1392/06/21 - 15:03
0
0
Natija bazi 2 1b nafh halalhamar grashe
1392/06/21 - 14:32
0
0
باتشکرازشما
  • لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
  • لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
  • در غیر این صورت، «مدیر سایت» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما: