کانال تلگرام دی اسپورت
کد خبر: 2179  زمان: 23 آذر 1392 - 01:15

اختصاصی دشتستان اسپورت

برنامه و نتایج هفتگی ليگ دسته دوم فوتبال فصل 92 - 93


برنامه و نتایج كامل ليگ دسته دوم در فصل 92 - 93


 

 

 

اخبار لیگ دسته دوم و سوم فوتبال

مطلب مرتبط با این موضوع:

قرعه کشی لیگ دسته دوم انجام شد

برنامه و نتایج کامل ليگ دسته دوم فوتبال فصل 94 - 93

جدول لیگ دسته دوم فوتبال فصل 94-93

جدول لیگ دسته دوم فوتبال ایران فصل 92 - 93

 

برنامه و نتایج كامل ليگ دسته دوم در فصل 92 - 93

 

هفته اول -  3 مهرماه

صنعت ساری 1 - 1 شهرداری اردبیل
کارگر بنه گز بوشهر 1 - 1 شهرداری لنگرود
برق شیراز - شاهین بوشهر ( برگزار نشد )
فولاد نوین اهواز 3 – 1 صنعت نفت نوین آبادان
ماشین سازی تبریز 1- 0 شهرداری دزفول

پیام صنعت آمل 1 - 0 اتکا گلستان
گاز فجر جم بوشهر 0 – 2 بهمن شیراز
سپیدرود رشت - پرسپولیس گناوه ( برگزار نشد )
نفت امیدیه 0 – 0 ملی حفاری ایران (هرمزگان)
میناب طیور هرمزگان 0 - 1 کاسپین قزوین

چهارشنبه 92/7/17– ساعت 15:15

پیام وحدت مشهد – شهرداری اراک ( برگزار نشد )

کارون خوزستان – شهرداری تبریز ( برگزار نشد )

شهرداری جویبار – هوردادرایان کرمان  ( برگزار نشد )

خلخال دشت اردبیل – مس سونگون ورزقان ( برگزار نشد )

برق شیراز - شاهین بوشهر ( برگزار نشد )

 

 


 

هفته دوم

شهرداری جویبار - صنعت ساری ( لغو شد )
شهرداری لنگرود 1 - 1  شهرداری اردبیل
  هوردادرایان کرمان 1 – 0 برق شیراز
صنعت نفت نوین آبادان 2 - 1 کارگر بنه گز بوشهر
شاهین بوشهر - خلخال دشت اردبیل ( لغو شد )
شهرداری دزفول 0 -0  فولاد نوین اهواز
ماشین سازی تبریز 1 - 3 مس سونگون

پیام وحدت مشهد - پیام صنعت آمل ( لغو شد )
بهمن شیراز 0 - 0 اتکا گلستان
شهرداری اراک 0 – 0 سپیدرود رشت
ملی حفاری ایران (هرمزگان) 3 - 2 گاز فجر جم بوشهر
پرسپولیس گناوه - کارون خوزستان  ( لغو شد )
کاسپین قزوین 1 - 0 نفت امیدیه
شهرداری تبریز 3 - 0 میناب طیور هرمزگان ( میناب طیور حاضر نشد )

 


 

هفته سوم

صنعت ساری 2 - شهرداری لنگرود 2

پیام صنعت آمل 2- بهمن شیراز صفر

اتکا گلستان 2- ملی حفاری اهواز صفر

کارون خوزستان صفر - شهرداری اراک صفر

میناب طیور هرمزگان 1 - پرسپولیس گناوه 1

برق شیراز- شهرداری جویبار ( برگزار نشد )

خلخال دشت اردبیل 1 -  دادیان کرمان 1

سپید رود رشت صفر - پیام وحدت مشهد صفر

شهرداری اردبیل 1- صنعت نفت نوین آبادان صفر

کارگر بنه گز بوشهر 1 - 1 شهرداری دزفول

گاز فجر جم بوشهر صفر - کاسپین قزوین صفر

نفت امیدیه 2 - شهرداری تبریز صفر 

ماشین سازی تبریز- شاهین بوشهر ( لغو شد)

فولاد نوین اهواز 2 - 0 مس سونگون ورزقان

 

 


برنامه رقابتهای معوقه هفته های اول، دوم ، سوم و پنجم

 

برنامه دیدارهای معوقه به شرح زیر است:

سه شنبه،  7/8/92-معوقه هفته اول

خلخال دشت اردبیل 3 - 2 مس سونگون ورزقان

سپیدرود رشت 1 - 0 پرسپولیس گناوه

چهارشنبه 8/8/92-معوقه هفته اول

پیام وحدت خراسان 2 - 0 شهرداری اراک

 

چهارشنبه 8/8/92-معوقه هفته دوم-ساعت 14:30

هورداد رایان کرمان 1 - 0 برق شیراز

 

پنجشنبه 9/8/92-معوقه هفته دوم-ساعت 14:15

شهرداری جویبار 1 - 1 صنعت ساری

 

 

 

 


هفته چهارم

 

شهرداری دزفول 2 - 2 شهرداری اردبیل
کاسپین قزوین 0 - 1 اتکا گلستان
شهرداری تبریز 2 - 0 گاز فجر جم بوشهر
ملی حفاری اهواز 2 - 0 بهمن شیراز
صنعت نفت نوین آبادان 4 - 2 شهرداری لنگرود
شهرداری جویبار 0 - 0 خلخال دشت اردبیل
پیام وحدت مشهد 0 - 0 کارون خوزستان
مس سونگون ورزقان 3- 1 کارگر بنه گز بوشهر
سپید رود رشت 1 - 2 پیام صنعت آمل
برق شیراز 1 - 0 صنعت ساری
شهرداری اراک 2 - 1 میناب طیور هرمزگان
پرسپولیس گناوه 0 - 1 نفت امیدیه
هورداد رایان کرمان 0 - 3 ماشین سازی تبریز


 

هفته پنجم
 
 اتگا گرگان 1 - 0 شهرداری تبریز
پیام صنعت آمل 0 - 1 ملی حفاری اهواز
ماشین سازی تبریز 0 - 0 شهرداری جویبار
فولاد نوین اهواز 3 - 1 هوردادرایان کرمان
بهمن شیراز 0 - 0 کاسپین قزوین
صنعت ساری 3 - 1 صنعت نفت نوین آبادان
شهرداری اردبیل 1 - 0 مس سونگون ورزقان
میناب طیور هرمزگان 2 - 4 پیام وحدت مشهد
خلخال دشت اردبیل 1- 0 برق شیراز
گاز فجر جم بوشهر 1 - 1 پرسپولیس گناوه
نفت امیدیه 1 - 1 شهرداری اراک
کارون خوزستان 1 - 1 سپیدرود رشت

شهرداری لنگرود-شهرداری دزفول-به دلیل برگزاری مسباقات جام حذفی در تاریخ 17/8/92 و حضور تیم شهرداری دزفول در این مرحله این دیدار در تاریخ 6/9/92 برگزار می شود.
هفته ششم
یکشنبه26/8/92
شهرداری جویبار 2 - 1 فولاد نوین اهواز
مس سونگون ورزقان 1 - 1 شهرداری لنگرود

برق شیراز 1 - 0 ماشین سازی تبریز

شهرداری اراک 0 - 2 گاز فجر جم بوشهر
هورداد رایان کرمان 1 - 1 کارگر بنه گز بوشهر
شهرداری دزفول 3 - 1 صنعت نفت نوین آبادان
پرسپولیس گناوه 1 - 0 اتکا گلستان
خلخال دشت حلخال 0 - 0 صنعت ساری

 کاسپین قزوین 2 - 0 ملی حفاری اهواز

سپیدرود رشت 2 - 0 میناب طیور هرمزگان

شهرداری تبریز 2 - 0 بهمن شیراز

 

دوشنبه 27/8/92

 

پیام وحدت مشهد 0 - 1 نفت امیدیه
کارون اهواز 2 - 0 پیام صنعت آمل


هفته هفتم:
صنعت ساری 1 - 0 شهرداری دزفول
بهمن شیراز 1 - 0 پرسپولیس گناوه  
ماشین سازی تبریز 2 - 2 خلخال دشت اردبیل
شهرداری اردبیل 2 - 0 هورداد رایان کرمان
فولادنوین اهواز 2 - 1 برق شیراز
گاز بنه گز بوشهر 2 - 4 شهرداری جویبار
شنبه 2 آذر 1392
پیام صنعت آمل 0 - 0 کاسپین قزوین
میناب طیور هرمزگان 0- 0 کارون اهواز
گاز فجر جم بوشهر 1 - 0 پیام وحدت مشهد
صنعت نفت نوین آبادان 0 - 0 مس سونگون ورزقان
یکشنبه 3 آذر 1392
اتکا گلستان 3 - 0 شهرداری اراک
ملی حفاری اهواز 1 - 0 شهرداری تبریز
نفت امیدیه 1 - 1 سپیدرود رشت

هفته هشتم:

دوشنبه 11 آذر 1392
شهرداری جویبار 2 - 1 شهرداری اردبیل 
هورداد رایان كرمان 1 - 0 شهردای لنگرود
سپیدرود رشت 0-1 گاز فجر جم بوشهر
شهرداری اراک 0 - 0 بهمن شیراز
ماشین سازی تبریز 0 - 1 صنعت ساری
شهرداری تبریز 0 - 0 كاسپین قزوین 
برق شیراز 0 - 1 كارگر بنه گز بوشهر
سه شنبه 12 آذر 1392
پیام وحدت مشهد 2 - 1 اتکا گلستان

خلخال دشت خلخال 1 - 1 فولاد نوین اهواز
میناب طیور هرمزگان 2 - 0 پیام صنعت آمل

مس سونگون ورزقان 2 - 2 شهرداری دزفول 
کارون اهواز 1 - 1 نفت امیدیه

پرسپولیس گناوه 2 - 2 ملی حفاری اهواز

 


 

هفته نهم:
یکشنبه 17 آذر 1392
اتکا گلستان 3 - 0 سپیدرود رشت ( عدم حضور سپید رود )
بهمن شیراز 0 - 1 پیام وحدت مشهد  
شهرداری لنگرود 0 - 0 شهرداری جویبار
کاسپین قزوین-پرسپولیس گناوه ( به دليل حضور كاسپين قزوين در جام حذفي به تعويق افتاد )
شهرداری اردبیل 0 - 0 برق شیراز  
فولادنوین اهواز-ماشین سازی تبریز ( برگزار نشد )
کارگر بنه گز بوشهر 1 - 0 خلخال دشت خلخال
صنعت نفت نوین آبادان 1- 1 هورداد رایان کرمان
نفت امیدیه 2 - 0 میناب طیور هرمزگان
ملی حفاری اهواز 3 - 2 شهرداری اراک

هفته دهم

شنبه 23 آذر

شهرداری جویبار 0 - 0 صنعت نفت نوین آبادان

برق شیراز 0 - 0 شهرداری لنگرود

نفت امیدیه  1 - 0 پیام صنعت آمل

کارون اهواز 0 - 0 اتکای گلستان

فولاد نوین اهواز 0 - 0 صنعت ساری

 

یکشنبه 24 آذر

هوردادیاران کرمان 0 - 4 شهرداری دزفول

میناب طیور هرمزگان 0 - 1 گاز فجر جم بوشهر

شهرداری اراک 1 - 1 کاسپین قزوین

پیام وحدت مشهد 1 - 0 ملی حفاری اهواز

سپیدرود رشت 1 - 1 بهمن شیراز

پرسپولیس گناوه 0 - 0 شهرداری تبریز

 

پنجشنبه 5/10/92

ماشین‌سازی تبریز- کارگر بنه گز بوشهر

خلخال دشت خلخال-  شهرداری اردبیل
هفته یازدهم

جمعه 29 آذر ساعت 14 و 15 دقیقه

صنعت نفت نوین آبادان 3 - 0 برق شیراز ( عدم حضور برق )

 

شنبه 30آذر

مس سنگون ورزقان 4 - 2 سامسونگ کرمان

شهرداری اردبیل 1 - 0 ماشین‌سازی تبریز

شهرداری لنگرود 0 - 1 خلخال دشت خلخال

پیام صنعت آمل 2 - 0 پرسپولیس گناوه

اتکای گلستان 3 - 0 میناب طیور هرمزگان

کاسپین قزوین 1 - 2 پیام وحدت مشهد

بهمن شیراز 0 - 0 کارون اهواز

کارگربنه‌گز بوشهر 1 - 3 فولادنوین اهواز

شهرداری دزفول 2 - 2 شهرداری جویبار

گاز فجر جم بوشهر 3 - 0 نفت امیدیه

ملی‌حفاری اهواز 1 - 0 سپیدرود رشت

یکشنبه 1 دی

شهرداری تبریز 1 - 0 شهرداری اراکهفته دوازدهم، شنبه 21 ديماه
شهرداري جويبار 0 - 0 مس سونگون ورزقان
ماشين‌سازي تبريز 5 - 1 شهرداري لنگرود
برق شيراز 0 - 0 شهرداري دزفول
خلخال دشت خلخال 1 - 2 صنعت نوين آبادان
شهرداري اراک 1 - 2  پرسپوليس گناوه
پيام وحدت مشهد 2 - 1 استقلال شهرداري تبريز
ميناب‌ طيور هرمزگان 0 - 1 بهمن شيراز
سپيدرود رشت 1 - 3 کاسپين قزوين
کارگر بنه گز بوشهر 1 - 0 صنعت‌سازي
فولادنوين اهواز 1 - 0 شهرداري اردبيل
گاز فجر جم بوشهر 1 - 2 پيام صنعت آمل
نفت اميديه 1 - 0 اتکا گلستان
کارون اهواز 2 - 2 ملي حفاري اهواز

 


 

هفته سیزدهم

جمعه 27 آذر

شهرداری اردبیل 2 - 1 کارگر بنه گز بوشهر

پیام صنعت آمل 0 - 1 شهرداری اراک

اتکا گلستان 1 - 0 گاز فجر جم بوشهر

شهرداری لنگرود 3 - 3 فولاد نوین اهواز

شهرداری دزفول 1 - 1 خلخال دشت خلخال

پرسپولیس گناوه 1- 0 پیام وحدت مشهد

صنعت ساری 3 - 0 هوردادرایان کرمان

ملی حفاری اهواز 3 - 0 میناب طیور هرمزگان

شهرداری تبریز 3 - 2 سپید رود رشت

بهمن شیراز 1 - 0 نفت امیدیه

کاسپین قزوین 1 - 1 کارون اهواز

 

شنبه 28 دیماه

مس سونگون ورزقان 2 - 1 برق شیراز

یکشنبه 29 دی

صنعت نوین آبادان 3 - 2 ماشین‌سازی تبریز


هفته چهاردهم

 

پنجشنبه 3 بهمن ماه

شهرداری دزفول 1 - 0 ماشین‌سازی تبریز

جمعه 4 بهمن ماه

شهرداری اردبیل 1 - 0 صنعت ساری

هوردادرایان کرمان 2 - 1 شهرداری جویبار

شهرداری لنگرود 7 - 1 کارگر بنه گز بوشهر

مس سونگون ورزقان 1 - 1 خلخال دشت

 اتکای گلستان 3 - 0 پیام صنعت آمل

شهرداری اراک 1 - 1 پیام وحدت مشهد

بهمن شیراز 1 - 0 گاز فجر جم بوشهر

شهرداری تبریز 0 - 0 کارون اهواز

کاسپین قزوین 5 - 0 میناب‌طیور هرمزگان

صنعت نوین آبادان 1 - 0 فولاد نوین اهواز

ملی‌حفاری اهواز 0 - 1 نفت امیدیه

پرسپولیس گناوه 1 - 1 سپیدرو رشت


 

هفته پانزدهم

پنجشنبه 10 بهمن

صنعت‌ساری 1 - 1 شهرداری جویبار

برق شیراز 1 - 1 هورداد رایان کرکان

پیام صنعت آمل 1 - 1 پیام وحدت مشهد

اتکا گلستان 3 - 0 بهمن شیراز

شهرداری اردبیل 3 - 1 شهرداری لنگرود

ماشین‌سازی تبریز 1 - 3 مس سونگون ورزقان

سپیدرود رشت 2 - 0 شهرداری اراک

کارگر بنه گز بوشهر 1 - 0 صنعت‌نفت نوین آبادان

فولاد نوین اهواز 1- 0 شهرداری دزفول

گاز فجر جم بوشهر 0 - 0 ملی حفاری اهواز

کارون اهواز 3 - 0 پرسپولیس گناوه

نفت امیدیه 0 - 1 کاسپین قزوین

میناب‌طیور هرمزگان - شهرداری تبریز ( برگزار نشد )

 


هفته شانزدهم

 

چهارشنبه 16 بهمن

 

شهرداری اراک 0 - 0 کارون اهواز

کاسپین قزوین 3 - 0 گاز فجر جم بوشهر

هورداد رایان کرمان 0 - 0 خلخال دشت

مس سونگون ورزقان 1 - 0 فولاد نوین اهواز

صنعت نوین آبادان 0 - 0 شهرداری اردبیل

شهرداری دزفول 1 - 1 کارگربنه گز بوشهر

ملی‌حفاری اهواز 1 - 0 اتکای گلستان

شهرداری تبریز 0 - 0 نفت امیدیه  

بهمن شیراز 2 - 0 پیام صنعت امل
شهرداری لنگرود - صنعت ساری ( لغو شد )

پرسپولیس گناوه - میناب طیور هرمزگان ( عدم حضور میناب )

پیام وحدت مشهد - سپیدرود رشت ( لغو شد )
شهرداری جویبار 0 - 0 برق شیراز

 


هفته هفدهم

 

 دوشنبه 21 بهمن ماه

صنعت‌سازی 1 - 0 برق شیراز

چهارشنبه 23 بهمن ماه

پیام صنعت آمل 0 - 0 سپیدرود رشت

میناب طیور هرمزگان - شهرداری اراک (انصراف میناب )

شهرداری لنگرود 2 - 1 صنعت نفت‌نوین آبادان

شهرداری اردبیل2 - 1 شهرداری دزفول

کارگر بنه گز بوشهر 0 - 0 مس سونگون ورزقان

بهمن شیراز 0 - 1 ملی‌حفاری اهواز

اتکای گلستان 2 - 1 کاسپین قزوین

ماشین سازی 2- 0 سامسونگ کرمان

کارون اهواز 3 - 1 پیام وحدت مشهد

گاز فجر جم بوشهر 1 - 0 شهرداری تبریز

نفت امیدیه 1 - 0 پرسپولیس گناوه

پنجشنبه 24 بهمن ماه

خلخال رشت اردبیل 3 - 1 شهرداری جویبار

 


هفته هجدهم

 

چهارشنبه 30 بهمن ماه

پیام وحدت مشهد 3 - 0 میناب طیور هرمزگان (انصراف میناب )

مس سونگون ورزقان 1 - 1 شهرداری اردبیل

هورداد رایان کرمان 0 - 0 فولاد نوین اهواز

برق شیراز 0 - 0 خلخال دشت اردبیل

شهرداری جویبار 2- 0 ماشین‌سازی تبریز

صنعت نفت نوین آبادان 0 - 0 صنعت ساری

شهرداری دزفول 2 - 0 شهرداری لنگرود

شهرداری تبریز 0 - 1 اتکا گلستان

ملی‌حفاری اهواز 1 - 1 پیام صنعت آمل

پرسپولیس گناوه 2 - 0 گاز فجر بوشهر

کاسپین قزوین 0 - 0 بهمن شیراز

شهرداری اراک 1 - 2 نفت امیدیه

پنجشنبه 1 اسفند ماه

سپید رود رشت 3 - 1 کارون اهواز

 


هفته نوزدهم 

 

سه‌شنبه 6 اسفند

صنعت ساری 0 - 1 خلخال دشت

میناب طیور هرمزگان 0 - 3 سپید رود رشت (انصراف میناب )

ماشین‌سازی تبریز 2 - 0 برق شیراز

شهرداری لنگرود 1 - 3 مس سونگون ورزقان

صنعت نوین آبادان 1 - 0 شهرداری دزفول

فولاد نوین اهواز 2 - 0 شهرداری جویبار

کارگر بنه گز بوشهر 3 - 0 هوردادرایان کرمان ( عدم حضور هوردادرایان )

اتکای گلستان 1 - 0 پرسپولیس گناوه

نفت امیدیه 2 - 1 پیام وحدت مشهد

گاز فجر جم بوشهر 1 - 1 شهرداری اراک

پیام صنعت آمل 0 - 0 کارون اهواز

بهمن شیراز 1 - 0 شهرداری تبریز

ملی‌حفاری اهواز 1 - 0 کاسپین قزوین

 


 

هفته بیستم

دوشنبه 12 اسفند ماه

پیام وحدت مشهد 1 - 0 گاز فجر جم بوشهر

برق شیراز 2 - 0 فولاد نوین اهواز

شهرداری جویبار 1 - 0 کارگر بنه گز بوشهر

هورداد رایان کرمان 0 - 5 شهرداری اردبیل

کاسپین قزوین 1 - 0 پیام صنعت آمل

سپیدرود رشت 1 - 2 نفت امیدیه

شهرداری اراک 0 - 2 اتکا گلستان

خلخال دشت اردبیل 1 - 0 ماشین‌سازی تبریز

مس سونگون ورزقان 0 - 1 صنعت نفت نوین آبادان

شهرداری تبریز 2 - 1 ملی‌حفاری اهواز

شهرداری دزفول 1 - 0 صنعت ساری

کارون اهواز 3 - 0 میناب‌طیور هرمزگان ( انصراف میناب )

پرسپولیس گناوه 1 - 1 بهمن شیراز


 

هفته بیست و یکم  

دوشنبه 19 اسفند:
پیام صنعت آمل 3 - 0  میناب طیور هرمزگان (انصراف میناب)
اتکا گلستان 1 - 0 پیام وحدت مشهد
صنعت ساری 1 - 1 ماشین سازی تبریز
بهمن شیراز 3 - 0 شهرداری اراک
کاسپین قزوین 1 -  2 شهرداری تبریز
شهرداری لنگرود 4 - 0 هورداد رایان کرمان
شهرداری اردبیل 2 - 1 شهرداری جویبار
گاز فجر جم بوشهر 3 - 0 سپید رود رشت
شهرداری دزفول 0 - 3 مس سونگون ورزقان (رای کمیته انضباطی )
فولاد نوین اهواز 1 - 0 خلخال دشت اردبیل
کارگر بنه گز بوشهر 1 - 0 برق شیراز
نفت امیدیه 0 - 2 کارون اهواز
ملی حفاری اهواز 4 - 0 پرسپولیس گناوره


 

هفته بیست و دوم

دوشنبه26 اسفند
پیام وحدت مشهد 0 - 1 بهمن شیراز
برق شیراز 1 - 2 شهرداری اردبیل
شهرداری اراک 0 - 0 ملی حفاری اهواز
شهرداری جویبار 4 - 0 شهرداری لنگرود
هورداد یاران کرمان 0 - 3 صنعت نوین آبادان ( برگزار نشد )
خلخال دشت اردبیل 0 - 0 کارگر بنه گزبوشهر
شهرداری تبریز 4 - 0 پیام صنعت آمل
سپیدرود رشت 1 - 1 اتکا گلستان
مس سونگون ورزقان 2 - 2 صنعت ساری
پرسپولیس گناوه 2 - 1 کاسپین قزوین
کارون اهواز 1 - 2 گاز فجرجم بوشهر
نفت امیدیه 3 - 0 میناب طیور هرمزگان (انصراف میناب )

سه شنبه
ماشین سازی تبریز 0 - 2 فولاد نوین اهواز


هفته بیست و سوم

دوشنبه 18 فروردین 93
ملی حفاری اهواز 2 - 1 پیام وحدت مشهد
کارگر بنه گز بوشهر 2 - 1 ماشین سازی تبریز

شهرداری اردبیل 1 - 0 خلخل دشت اردبیل

صنعت ساری 0 - 3 فولاد نوین اهواز

صنعت نفت نوین آبادان 3 - 0 شهرداری جویبار
شهرداری تبریز 3 - 0 پرسپولیس گناوه
اتکا گلستان 3 - 0 کارون خوزستان

بهمن شیراز 5 - 1 سپیدرود رشت
گاز فجر جم 3 - 0 میناب طیور هرمزگان ( انصراف میناب )
شهرداری لنگرود  2 - 0  برق شیراز

پیام صنعت آمل 1 - 1 نفت امیدیه
کاسپین قزوین 2 - 0 شهرداری اراک

شهرداری دزفول 3-0 سامسونگ کرمان


 هفته بیست و چهارم؛
دوشنبه 25 فروردین 93
فولاد نوین اهواز 3 - 2 کارگر بنه گز بوشهر
هوردادرایان کرمان  0 - 3 مس سونگون ورزقان ( حذف هوردادرایان از مسابقات )
ماشین سازی تبریز 1 - 4 شهرداری اردبیل
شهرداری جویبار 1 - 0 شهرداری دزفول
خلخال دشت اردبیل 2 - 0 شهرداری لنگرود
برق شیراز 1 - 0 صنعت نفت نوین آبادان
پرسپولیس گناوه 1 - 1 پیام صنعت آمل
نفت امیدیه 2 - 1 گاز فجر جم بوشهر
شهرداری اراک 2 - 3 شهرداری تبریز
پیام وحدت مشهد 0 - 0 کاسپین قزوین
کارون خوزستان 1 - 3 بهمن شیراز
سپیدرود رشت 0 - 1 ملی حفاری اهواز
 


هفته بیست و پنجم؛
دوشنبه 1 اردیبهشت 93
شهرداری اردبیل 1 - 1 فولاد نوین اهواز
مس سونگون ورزقان 6 - 3 شهرداری جویبار
شهرداری لنگرود 1 - 1 ماشین سازی تبریز
شهرداری دزفول 1 - 1 برق شیراز
صنعت نفت نوین آبادان 3 - 0 خلخال دشت اردبیل ( عدم حضور خلخال )

صنعت ساری 3 - 0 کارگر بنه گز بوشهر ( عدم حضور کارگر )

سه سنبه 2/2/1393

پیام صنعت آمل 0 - 1 گاز فجرجم بوشهر
پرسپولیس گناوه 3 - 1 شهرداری اراک
اتکا گلستان 1 - 0 نفت امیدیه
شهرداری تبریز 1 - 0 پیام وحدت مشهد
کاسپین قزوین  4 - 3 سپیدرود رشت
ملی حفاری اهواز 1 - 1 کارون خوزستان

  
هفته بیست و ششم ؛ دوشنبه 8 اردیبهشت 93
دوشنبه 8 اردیبهشت 93
هورداد رایان کرمان 0 - 3 صنعت ساری ( حذف هوردادرایان از مسابقات )
کارگر بنه گز بوشهر 3 - 0 شهرداری اردبیل
( عدم حضور شهرداری اردبیل )
فولاد نوین اهواز 0 - 0 شهرداری لنگرود
 
برق شیراز 2 - 0 مس سونگون ورزقان
ماشین سازی تبریز 3 - 1 صنعت نفت نوین آبادان
خلخال دشت اردبیل 3 - 0 شهرداری دزفول ( عدم حضور شهرداری اردبیل )  
سه شنبه 9/2/92 – ساعت 16:15
شهرداری اراک 0 – 2 پیام صنعت آمل
گاز فجر جم بوشهر 3 – 0 اتکا گلستان  ( انصراف اتکا گلستان )
پیام وحدت مشهد 3 – 0 پرسپولیس گناوه ( انصراف پرسپولیس گناوه   )
نفت امیدیه 0 – 0 بهمن شیراز
سپیدرود رشت 0 – 1 شهرداری تبریز
کارون خوزستان 3 – 0 کاسپین قزوین ( انصراف کاسپین  )
اخبار لیگ دسته دوم و سوم فوتبال


مرتبط:


نظرات کاربران
1394/02/03 - 21:21
0
0
اراکیا دیدی تو خرم اباد شانسی دقیقه 90 گل زدید الان تو خونتون شکست خوردید درود بر مردان لر
1394/01/18 - 08:56
0
0
فقط تیم راهیان کرمانشاه درلیگ دسته اول وبعدازاون تیم بعثت کرمانشاه درلیگ دسته دوم وتیم استانداری کرمانشاه درلیگ دسته سوم به امیدصعودبعثت به لیگ دسته اول وصعودتیم استاداری به لیگ دسته دوم وباقی ماندن راهیان درلیگ دسته اول باشگاه های کشور
1393/10/01 - 01:33
0
0
پس جدول امسال رو چرا نمی زارید؟
1393/07/17 - 13:19
0
0
ای بابا.پس چرا برنامه بازی هاونتایج وجدول لیگ۲رابه روزنمیکنید؟
پاسخ: این مطلب مربوط به فصل گذشته می شود برای مشاهد برنامه و نتایج فصل جدید لطفا به لینک زیر بروید:
http://www.dsport.ir/fa/posts/13831
1393/07/03 - 14:18
0
0
تیم یعنی شهرداری جویبار
1393/06/23 - 21:39
0
0
سلام،بازی های لیگ2 کی شروع میشه?
اراک و استان مرکزی توی لیگ2 تیم داره?
پاسخ: لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید:
http://www.dsport.ir/fa/posts/12702
قرعه کشي ليگ دسته دوم انجام شد
1393/03/31 - 17:47
0
0
....................
1393/03/31 - 17:44
0
0
یاشاسین آزربایجان
یاشاسین اردبیل یاشاسین مشکین شهر یاشاسین شهر جدید قصابه یاشاسین آذری زبان یاشاسین کل ایران احسن سیزه شهرداری اردبیل تبریک به خاطره صعود به لیگ یک
1393/02/16 - 23:56
0
0
سلام مدیر محترم بهترین گلزنان لیگ جه کسانی هستن؟ مرسی
1393/02/15 - 14:47
0
0
پتانسیل تراکتور خیلی بالا هستش 3 تا 3تا خوردن تو لیگ و از عربها
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
1393/02/14 - 17:04
0
0
سلام مدیر محترم هفته ی پانزدهم رو نگاه کن بازی خلخال دشت اصلا ذکر نشده
اون هفته خلخال دش با چه تیمی بازی داشت و نتیجه چی شد؟
و همچنین بازی خلخال دشت و اردبیل نتیجه اش نوشته نشده

مدیریت: خلخال دشت در هفته پانزدهم استراحت داشته است
1393/02/09 - 12:07
0
0
سلام ............................. تیم ...................
امیدوارم در سال آینده برای تراکتور مثل امسال حاشیه درست نکنن،اگه تراکتور وارد اون حاشیه ها نمی شد،الآن فوتبال تبریز و آذربایجان بود که جام قهرمانی تو لیگ برتر رو بالای دستاش می گرفت،تراکتور پتانسیل اینکه در هر دو مسابقات جام حذفی و لیگ برتر هم زمان قهرمان بشه رو داشت،به شرط اینکه وارد حاشیه ها نمی شد،امیدوارم امسال این تیم با ثبات مدیریتی وثبات در کادر فنی اش و همچنین جوان گرایی و بومی گرایی به خواسته ی هواداران پرشورش که قهرمانی هم زمان در لیگ و جام حذفی و صعود به مراحل بالاتر در لیگ قهرمانان آسیا است برسه.
1393/02/08 - 13:17
0
0
این .................
اعصابمون ریخت به هم
1393/02/08 - 13:16
0
0
لنگرود اول بشی ، آخر بشی دوستت داریم
بهترین خط حمله و بدترین خط دفاع لیگ دسته دو مال ماست...!
بدون هیچ هزینه ای سال دیگه قهرمانیم
1393/02/08 - 01:46
0
0
زنده باد اریایی
1393/02/07 - 17:12
0
0
خوبه فقط تو چنتا بازي تراختور تماشاگر كم بود تو كل بازياي تهران ك اصلا تماشاگر نبود بازم خوووودمونو عشقه گسترش فولاد تبريز
1393/02/07 - 17:11
0
0
يياااااااااااااااااااااشااااااااااااسن تراااااااااختوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور ياشاسن تورك
1393/02/07 - 17:10
0
0
بعضيا ..... هنوز نميدونن ك تو كشور هاي اروپايي ميگي اهل ايرانم فورا ميگن علي دايي علي دايي نبود ايران ناشناخته بود ياشاسن علي ياشاسن كريم انصاري فرد ياشاسين همبازي مهرداد باااااااايرامي جون
1393/02/07 - 00:25
0
0
احتمالا باخت 3-0 تراکتور به العین هم بخاطر این بود که حریفای اروپاییش نتونن انالیزش کنن
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
1393/02/06 - 18:41
0
0
.................
...........................
1393/02/06 - 18:41
0
0
تراکتور به خاطر این از راه اهن ونفت 3 گل خورد که حریفان اسیاییش نتونند انالیز کنند افتاددددددددددددددددد
1393/02/05 - 13:59
0
0
تحقیر تراکتور تو خونه با شکست 3-0 از راه اهنو

شکست 3-0 از نفت
حذف ....... از لیگ اسیا
تعداد تماشاگر 6 نفر
پرشور ترین طرفدارهای فوتبال!!!!!!!!!!!
1393/02/05 - 02:02
0
0
تحقیر شدن توسط نفت و راه اهن با 3 گل در تبریز
پرشور ترین تماشاگر= 6 نفر در بازی با لخویا و بازیهای دیگر تبریز
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
1393/02/03 - 13:47
0
0
نمی دونم این........... ها چی می خوان از فوتبال یک تیم کلا تو لیگ و دسته1.2.3 براشان بسته بعد مشهد مهد فوتبال یک تیم تو لیگ برتر داشته باشه البته امسال پدیده با ثروتی که داره تیمی می بنده که هم قهرمان بشه و هم سهمیه آسیا فصل بعد را بگیره. به امید قهرمانی تو آسیا یا امام رضا
1393/02/03 - 13:29
0
0
تحقیر استقلال در ازادی قهرمانی جام حذفی داشتن اقای گل لیگ پرشورترین تماشاگران لیگ و....
1393/02/03 - 11:42
0
0
صعود شهرداری تبریز رو به تمام ترکا واذربایجانی ها تبریک میگم یاشاسین تراختور یاشاسین شهرداری اردبیل یاشاسین شهرداری تبریز دربی فوتبال اذربایجان بین شهرداری اردبیل وشهرداری تبریز
1393/02/03 - 11:39
0
0
......................
مدیریت: با عرض پوزش نظر شما حذف گردید!
1393/02/03 - 02:26
0
0
موفقیتهای اذربایجان:
1-شکست 3-0 تراکتور برابر راه اهن در تبریز
2-شکست 3-0 تراکتور برابر نفت
3-شکست 4-1 گسترش تبریز برابر نفت
4-ششم شدن تراکتور با وجود هزینه های میلیاردی
5-....
1393/02/02 - 20:47
0
0
بای دیگه این سایت نمیام ......................... قهرمانی شهرداری نیز تبریک
1393/02/02 - 17:10
0
0
................

مدیریت: با عرض پوزش نظر شما قابل درج نبود
1393/02/02 - 17:04
0
0
اذربایجانیها همه فرزندان من هستند
..................................
1393/02/02 - 13:15
0
0
...... ...... ........................

مدیریت: با عرض پوزش نظر شما قابل درج نبود
1393/02/02 - 12:39
0
0
................. ......................................
.................................................
مدیریت: با عرض پوزش نظر شما قابل درج نبود
1393/02/02 - 11:47
0
0
................

مدیریت: با عرض پوزش نظر شما قابل درج نبود
1393/02/01 - 23:48
0
0
پسرم پاپارستا: یه حقیقتی رو میخوام برات بگم تو پدرت ترکه
1393/02/01 - 23:43
0
0
از همه مردم آذربایجان عذر میخوام. که همشون حق پدری برام دارن.
1393/01/31 - 15:05
0
0
علی کوچولو من باتو حرفی ندارم چون جنبه نداری و تعصب کورکورانه داری
یه دونه از افتخارات!!! دایی رو مثال زدم(باخت به عربستان) تاب نیاوردی بعد میگی که من جنبه ندارم!!!
کارهای دایی افتخاره و کارهای بقیه اتفاق فوتبال!!! جالبه
1393/01/31 - 09:53
0
0
پاپارستا فقط بلدی ..... بدی وقتی داری کم میاری جنبه داشته باش واقعیت ها رو قبول کن
1393/01/31 - 01:51
0
0
...............................
.......................................
مدیریت: نظر شما ققابل درج نبود
1393/01/30 - 20:39
0
0
ایول داش امیر
1393/01/30 - 20:38
0
0
پاپارستا خوب تیم ملی تو انتخابی جام جهانی2002 در حساس ترین بازی مقابل بحرین باخت نتونست مستقیم صعود کنه و حذف شد اینا از اتفاقات فوتبال نه افتخارات
1393/01/30 - 15:11
0
0
اذربایجان ..........................................
1393/01/30 - 15:10
0
0
همون افتخاری که علی دایی جلوی شما ها برای اردبیل و ایران کسب کرد.امثال شما مردی مثل علی دایی رو نمیتونه خراب کنه . چون علی دایی سربازایی مثل من رو عاشقش کرده.
1393/01/30 - 15:08
0
0
خالخال ............................؟
1393/01/30 - 14:44
0
0
باخت به عربستان تو تهران هم که تو تاریخ فوتبال ایران سابقه نداشته با مربیگری دایی بوده
اینم از افتخارات دایی هستش
1393/01/29 - 15:31
0
0
تو فوتبال ایران فقط دایی. بهترین گلزن جهان همین یکی کل افتخارات فوتبال ایران
1393/01/29 - 02:01
0
0
افتخارات علی دایی!!!!!
از کدوم افتخار حرف میزنیین
...................
..............................................................
ادمین لطفا تایید کن توهینی نکردم فقط حقایق رو بیان کردم..ممنون
1393/01/28 - 20:29
0
0
اس اس شما تیم بزرگیه اخه فقط حواشی داره
1393/01/28 - 15:18
0
0
تراکتور تو هر بازی 3 تا 4 خورد هم امسال هم پارسال
باز دم اس اس گرم پرافتخار ترین تیم اسیا هستش
1393/01/28 - 15:17
0
0
اخه تراکتور رو دارین با اس اس مقایسه میکنین؟؟؟
1393/01/28 - 15:04
0
0
من بهیچوجه طرفدار استقلال نیستم ولی استقلال جلو الشباب فراتر از فوتبال اسیا بازی کرد بازی سرعتی و تک ضرب...
تنها عامل باخت استقلال داور بود..چون اون صحنه بهیچ وجه پنالتی نبود
کنفدراسیون فوتبال اسیا بخاطر کمکهای مالی هنگفتی که عربستان به این فدراسون میکنه همیشه نگاه ویژه به عربستان داره
1393/01/28 - 09:25
0
0
پاپرستا معروف ترین بازیکن شهرت کیه
1393/01/28 - 01:54
0
0
پاپارستا این هم استقلال از تراکتور هم بدتر بود ابروریزیش استقلال نگیم تاج بهتره تاج ناکام
1393/01/27 - 22:11
0
0
خودتون قبول دارین ولی خودتون به نفهمی میزین
1393/01/27 - 22:09
0
0
یاشاسین بهترین گلزن جهان به کوری چشم بعضی ها
1393/01/27 - 22:07
0
0
بروبچ فوتبال ایران رو بدون دایی در نظر بگیرین خخخخخخخخخخخخخخ تو جهان حتی به اندازه افغانستان که تو فیفا جایزه گرفت هم نیس تنها بازیکنی که فیفا به یک ایرانی داده فقط علی دایی به غیر اون هر بازیکنی از ایران پاشو بزاره فیفا با اردنگی میندازن بیرون فوتبال ایرانی بدون افتخارات دایی خخخخخخخخخخخخخخخههههههه خنده داره
1393/01/27 - 14:51
0
0
..................تاج فوتبال ایران!!!!...خخخخخخخخخخخ
انگار یه چی دیگه رو با تاج اشتباه گرفتیا...........
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
1393/01/27 - 14:20
0
0
تراکتور
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
مایه ابروریزی فوتبال ایران
1393/01/27 - 12:43
0
0
دوستان مبارکه اتکا گلستان صعود کرد دسته یک
1393/01/27 - 01:10
0
0
علی دایی؟؟؟
...........................................................................
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
1393/01/26 - 23:01
0
0
این هم از تراکتور که تو اسیا لاستکشو پنچر کردن خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
1393/01/26 - 22:57
0
0
این هم از ترکتورتون لاستیک شو پنچر کردن ترکتور چه به اسیا خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
1393/01/26 - 20:44
0
0
خلخالیا ................ شعار ندین دسته دوم بسه تونه. ...... شما........... میخوای بری لیگ 1. تازه 1 بر 0 هم به شهرداری اردبیل باختید.
1393/01/26 - 20:41
0
0
فقط اردبیل
1393/01/26 - 20:41
0
0
اذربایجان تیملری قرمز ...........................

..........................

مدیریت: ارسال نظر به زبان ترکی حذف گردید!!!
1393/01/26 - 20:40
0
0
اقای عزیز فوتبال اردبیل تاج فوتبال ایرانه چون علی دایی رو داده . تو باعث سر افکندگی اردبیل و اذربایجانی
خلخال و اردبیل یکین. یاشاسین اردبیل
1393/01/26 - 20:37
0
0
خلخال هم مال اردبیله . اخه خلخال خیلی بزرگه؟
1393/01/26 - 18:39
0
0
..........................

مدیریت: نظر شما حذف گردید!!!
1393/01/26 - 16:29
0
0
بچه ها برای حمایت از شهرداری به ورزشگاه بیاید
1393/01/26 - 15:18
0
0
اخه اردبیل کی تو فوتبال ایران بوده که الان دارن ......................
پاپارستا دمت گرم داداش خوب گفتی
1393/01/26 - 15:07
0
0
سلام، خلخال دشت تیم فوتبال شهرستان خلخال هست. درج خلخال دشت اردبیل صحیح نمی باشد. لطفا مانند بقیه شهرها نام این تیم هم با نام شهرستان تیم یعنی خلخال دشت خلخال اطلاع رسانی شود...
1393/01/26 - 14:26
0
0
..........................

مدیریت: نظر شما حذف گردید!!!
1393/01/26 - 12:12
0
0
اردبیل باعث افتخار فوتبال ایرانه نه ابرو ریزی اگه بدونین که.............
1393/01/26 - 11:17
0
0
پاپارستا جان............................. نگرانش شدم
1393/01/26 - 01:39
0
0
علی کوچولو بیا بهت پنالتی زدن رو یاد بدم
خوب واستا...خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
1393/01/26 - 01:38
0
0
امیدواریم که اردبیل باعث ابروریزی تو فوتبال ایران نشه
1393/01/26 - 01:37
0
0
صعود یا سقوط اتکا جه ربطی به ما داره؟؟؟!!!!!!
سوژه خنده واسه ما.......... و ............ هستن
دو تا توپ تونو نگه د ارین با 2 تا توپ من باهم استفاده کنید
خونوادگی بازی کنید
ههههههههههههههههههههههههههههههه
1393/01/25 - 23:58
0
0
البته اردبیل .........................
1393/01/25 - 23:57
0
0
آخه نادر نمی دونم با چه رویی استقلال را به زبون میاری خوبه که یک تیم درست درمون ندارید سال دیگه هم که تیمت دوباره میاد دسته 2 از اون گذشته استقلال چه ایران چه افغانستان توی اردبیل بیشتر از این تیم مثلا شهرداری اردبیل .........................
1393/01/25 - 20:19
0
0
سلام پاپارستا بیا به جای فوتبال ......................... بازی کنیم
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخههههههههههههاتکا گلستانخههههههههههههههه
1393/01/25 - 16:07
0
0
سلام شمالی......................... شما که از فوتبال ایران یه عمر عقب هستید ما دسته بیل باشیم شما دسته قاشق هم نمیشین اخه گلستان رو چه به فوتبال در ضمن ما به مسی دانیال داوری حمله نمی کنیم به ترکها توهین میکنن جوابشو میدیم خخخخخخخخخخخخخخخخخخخههههههههههههههههههه پاپارستا
1393/01/25 - 15:56
0
0
سلام پاپارستا جونم بیا .............. آره بابا جون بیا ............. اردبیل دیگه صعود کرد...........

مدیریت : بخشی از نظر شما حذف گردید.
1393/01/25 - 15:08
0
0
نعمت جوجو..برو مشقات رو بنویس
........................
1393/01/25 - 13:39
0
0
فوتبال اردبیل جایی واسه نظر دادن نداره
واسه خندیدن و زنگ تفریح سوژه خوبی هستش و بس
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
1393/01/25 - 13:35
0
0
نعمت پسرم...فشار نیار به خودت بد میشه ها
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
1393/01/25 - 13:18
0
0
وقتی نظراتی که ثبت شده رو خوندم متوجه شدم شماها همه ی اون کسانی هستین که به مسی، دانیال داوری و امسال اون ها حمله کردین.
البته نباید هم بابت این کاراتون نگران بود چون وقتی هم وطنین، به همدیگه رحم نمیکنین دیگه مسی یا.... جای خود دارن.
واقعا جایگاه ما در جهان به حق درست اعلام شده.... جهان پنجم
1393/01/25 - 13:17
0
0
من اینجا از همه ی اذربایجانی ها عذر خواهی میکنم منو حلال کنید دیگه اتکا صعود کرد من این سایت نمیام
1393/01/25 - 12:18
0
0
یاشاسین آذربایجانون بوتون غیرتلی اوغلانلاری-تبریز - اردبیل - ارومیه - زنجان - تراکتور سازی- گسترش فولاد - شهرداری اردبیل - خلخال دشت - علی دایی اردبیلی- کریم انصاری فرد اردبیلی - یحیی گلمحمدی اردبیلی - مجتبی جباری اردبیلی - سجاد شهباز زاده اردبیلی - مهرداد بایرامی اردبیلی - کریم باقری - جمشید هاشم پور اردبیلی - اکبر عبدی اردبیلی - حسن جوهرچی اردبیلی - سردار خلبان جدی اردبیلی - حسین رضا زاده اردبیلی - سجاد انوشیروانی اردبیل - سعید علی حسینی اردبیلی - سعید محمد پور اردبیلی - شجاعت قانع اردبیلی - علی اشکانی اردبیلی - فرهاد قائمیان اردبیلی - سلیم و رحیم موذن زاده اردبیلی - مقدس اردبیلی - منوچهر اذر اردبیلی - سیروس ابراهیم زاده اردبیلی - پروفسور لطفعلی زاده (پدر هوش مصنوعی جهان) اردبیلی - شهید دادمان اردبیلی - نیکزاد اردبیلی -یاشاسین ساوالان - یاشاسین سهند- یاشاسین گردنه حیران اردبیل-یاشاسین گردنه اسالم خلخلال اردبیل و .....
1393/01/25 - 11:58
0
0
پاپارستا جان بیا دو تا توپ خوشگل بدم برو فوتبال یاد بگیر.هه هه هه .الان دارم به اون که اسمشو گذاشته بابای ترک ها پنالتی میزنم خوب گل میخوره
1393/01/25 - 01:16
0
0
روزبه پسرم انقده جوش نزن
ما میدونیم شما تورک هستین و ...............
1393/01/25 - 01:11
0
0
روزبه ............................

مدیریت: نظر شما حذف!! گردید
1393/01/25 - 01:10
0
0
علی جوجو تو دقیقا یه کیوی هستی
1393/01/24 - 23:22
0
0
سلام کوچولو پاپارستا برو با ........فوتبال بازی کن چیگر بعد بیا در مورد فوتبال اردبیل نظر بده راستی شنیدم ................ خیلی خوب فوتبال بازی میکنه سال بعد میاریمش به تیممون یاشاسین ............ فوتبالیست
1393/01/24 - 23:02
0
0
اگه این پاپارستا رو پیداش کنم ............................ پسر با ادبیم خودم فحشمو ......کردم
1393/01/24 - 13:29
0
0
تراکتور هم شد تیم باید اسمشو مذاشتن پیکان سازی ههههههههههههههههههههه تبریز
1393/01/24 - 10:55
0
0
در ضمن، از همه مهمتر خاک تو سر شدن پاپارستا-بدبخت داره میسوزه-برای شفای کل مریضان صلوات-درد و بلای علی دایی و کل اردبیل تو سرت پاپارستا
1393/01/24 - 02:16
0
0
پاپارستا تو در حد یک کیوی هم نیستی
1393/01/24 - 02:08
0
0
اردبیل مگه فوتبال هم داره؟؟؟
1393/01/24 - 01:59
0
0
موفقیتهای اذربایجان:
1-شکست 3-0 تراکتور برابر راه اهن در تبریز
2-شکست 3-0 تراکتور برابر نفت
3-شکست 4-1 گسترش تبریز برابر نفت
4-ششم شدن تراکتور با وجود هزینه های میلیاردی
5-....
1393/01/24 - 01:36
0
0
پاپارستا ................
..........................................
1393/01/23 - 15:44
0
0
اردبیل .........................

مدیریت: لطفا از ارسال نظر با زبان ترکی خودداری فرمایید
1393/01/23 - 15:37
0
0
افتخارات اذربایجان:
1-باخت 3-0 تراکتور به راه اهن در تبریز
2-باخت3-0 تراکتور به نفت تهران
3-باخت 4-1 گسترش تبریز به نفت تهران
4-ششم شدن تراکتور با هزینه های میلیاردی و حمایت همه جانبه ارگانهای دولتی
5-نداشتن 3 بازیکن بومی در ترکیب تراکتور
6-بیشتر بودن طرفدارهای تراکتور از منچستر و بارسا!!!!!!!
1393/01/23 - 11:52
0
0
افتخارات اذربایجان فقط در این هفته
-صعود شهرداری اردبیل
2-آقای گلی انصاریفرد تو لیگ برتر
3-نایب قهرمانی علی دایی با پرسپولیس
4- طلای سیامند رحمان وزنه بردار قهرمان ارومیه ای
5- سومی مهرداد بایرامی در جدول گلزنان
6-سومی یحیی گلمحمدی بچه ناز اردبیل در لیگ
7-سه تایی شدن استقلال توسط تراکتور در خانه
یاشاسین علی دایی - یحیی گلمحمدی - بایرامی - انصاری فرد - مجتبی جباری - سجاد شهبازی -و ... تبریک به همه اردبیلی ها
تبریک به همه دوستان
1393/01/22 - 22:31
0
0
تبریک به تمام اردبیلی ها به دلیلللللللللللللللللل اقای گلی داش کریم
1393/01/22 - 02:46
0
0
اشاسین تورک تیملری فرق المز ادلاری رهلری تراختور شهرداری اردبیل شهرداری اذربایجان گسترش فولاد ماشین سازی ذوب اهن اردبیل ذرت کاران پارس اباد خلاصه بوتون تورک لرین تیمی ارومیه نین کیلری زنجانین کیلاری بیلمیرم باغیشداسینار به امید موفقیت تراختور اذربایجان مقابل الاستقلال افغانستان
1393/01/22 - 01:01
0
0
من به عنوان یک آذری هیچ حسی در مورد شهرداری اردبیل ندارم خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ!!!!!!!یاشاسین فقط ماشین
آقا نادر تبریکت هم فقط مال اردبیلی هاست نه ما برو جمش کن بابا خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
1393/01/21 - 17:56
0
0
بابا تازه به لیگ یک دارین میرسین چرا جنگ راه انداختین؟!
1393/01/21 - 15:58
0
0
تیم فقط اردبیل دسته بیل
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
1393/01/20 - 13:12
0
0
با آرزوی موفقیت برای شهرداری لنگرود . ایشالا بتونه که به حق خودش برسه - تیمی که سابقه بازی در لیگ یک رو هم داره
1393/01/20 - 12:59
0
0
فقط قزوین
1393/01/20 - 12:58
0
0
با عرض سلام هنوز سه هفته مونده تا پایان لیگ هسچی قطعی نیست
تیم فقط کاسپین قزوین...
1393/01/18 - 20:22
0
0
به امید قهرمانی نفت امیدیه
1393/01/18 - 20:20
0
0
تبریک صعود شهرداری اردبیل را به همه ی اذربایجان تبریک میگم به امید موفقیت دیگر تیم های اذربایجان یاشاسین تراختور یاشاسین خلخال دشت یاشاسین بوتون تورکلر
1393/01/18 - 19:52
0
0
برد شیرینه شهرداری اردبیل وصعود مقتدرانه به لیگ یک بر همه هم استانیها مبارک باد
1393/01/18 - 19:38
0
0
..........................

مدیریت: با عرض پوزش نظر شما قابل درج نبود
1393/01/18 - 19:24
0
0
برا شماها متاسفم به خودتون فحش میدین نه به دایی به ایران فش میدین نه علی اقا
1393/01/18 - 18:40
0
0
اردبیل یواش یواش داره به حقش تو فوتبال میرسه --علی دایی--انصاری فرد-جباری و...........بازم بگم بگم
1393/01/18 - 18:36
0
0
بلا برین پایین بیایین اردبیل رفت بالا بااااااااای باااااااااای اخوی
1393/01/18 - 16:07
0
0
اردبیل و خلخال...خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
1393/01/18 - 15:51
0
0
امیدوارم خلخال دشت با شهرداری اردبیل تبانی نکنه
1393/01/18 - 15:29
0
0
اردبیل زنگ تفریح و خنده بازار لیگ
1393/01/18 - 14:44
0
0
با امیر موافقم همون دسته 2 هم زیادشونه
1393/01/18 - 14:43
0
0
علی جوجو عشقم میکشه نظر میدم
...............................
1393/01/18 - 14:42
0
0
اطلاعات من ازفوتبال اردبیل اینه که.............................. بنام علی دایی دارین که جایگاه مردمی نداره
و کریم انصاری فرد که فقط به دنبال پول هستش و ...........................
اردبیل و یک نماد پوشالی و دیگر هیچ................
1393/01/18 - 14:37
0
0
فوتبال اردبیل دایی رو داره!!!!!
اخه همه میدونن که دایی......................
.........................
شمایی که ادعای فوتبالت میشه هنو فرق بازیکن ها رو نمیدونی بعد میای از فوتبال حرف میزنی!!!
بازیکن به امثالمجید نامجو مطلق..سید مهدی ابطحی..فرشاد پیوس.. علی کریمی ...خداداد عزیزی..سیروس قایقران...امیر افتحاری..عابدزاده ..سهراب بختیاری زاده و خیلیهای دیگه که الان نمیشه نام برد گفته میشه..البته شاید سن و سالت قد نده تا بازی همه اینارو دیده باشی
اخه دایی هم شد بازیکن..خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
1393/01/18 - 14:15
0
0
امیدیه قهرمان میشه پیمان اذر
1393/01/18 - 14:13
0
0
نفت امیدیه قهرمان میشه شک نکنید پیمان اذر امیدیه
1393/01/18 - 14:10
0
0
................

مدیریت: با عرض پوزش نظر شما بدلیل بحث غیر فوتبالی حذف گردید
1393/01/17 - 21:16
0
0
بچه ها ببینید خیلی ها حسودیشون میشه شهرداری صعودش داره قطعی میشه بابا دست بردارید از این کارهاتون سال93 امد ادم بشید
1393/01/16 - 22:51
0
0
اربیل ------------------------------------------------------ همنون دسته 2 بس
1393/01/14 - 16:15
0
0
پاپارستا نبینم نظر بدیا در مورد فوتبال اردبیل مطمئن باش اگه همه استعداد های کشف شده اردبیل بمونن تو تیم هیچ نیازی به دیگر بازیکنان نداریم مرسی ازadmin
1393/01/14 - 02:33
0
0
به کوری چشم بعضیا صعود کردیم....یاشاسین فقط فقط اردبیل.ما علی دایی رو داریم ما تو فوتبال حرف داریم.....ههههههههههههههههههههههههههههه
1393/01/13 - 16:54
0
0
بابارستا از فوتبال اردبیل جقدر اطلاع داری؟
1393/01/13 - 16:52
0
0
فقط شهرداری اردبیل یاشاسین اردبیل
1393/01/13 - 15:45
0
0
..............................................

مدیریت: با عرض پوزش نظر شما قابل درج نبود
1393/01/12 - 13:37
0
0
زنگ تفریح لیگ اردبیل
1393/01/12 - 02:09
0
0
yashasin dasteh bil
1393/01/12 - 02:04
0
0
.......... ............ علی جوجو
1393/01/12 - 00:37
0
0
عشق اولو آخر جویبار.حق قهرمانی تو لیگ فق واسه جویبااآر
هرتیمو تو این این گروه اراده کنیم میبریم حیف که حس بردن نداریم باشه واسه سال بعد
1393/01/11 - 15:57
0
0
اخه ادم نادان فوتبال ایران رو با یک اردبیلی میشناسن بهترین مهاجمان لیگ برتر اردبیلی هستن تو اگه اینا رو بدونی چنین نظری رو نمیدی
1393/01/11 - 15:07
0
0
ممنون از مدیریت سایت که کانمتهایی رو که با زبان اذری ارسال میشن و همراه با توهین و فحاشی هستن رو تایید نمیکنید
ممنون و سپاس از شما پارسیان بزرگ
1393/01/11 - 15:02
0
0
کل اردبیل جمع بشن
حدشون همون دسته 4 هستش
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
1393/01/11 - 15:00
0
0
افتاب سرخ اردبیل..خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
1393/01/11 - 14:56
0
0
جای...................... علی جوجو
صعود کنید یه زنگ خنده واسه ما میشید
دسته.............
1393/01/11 - 14:55
0
0
دعوای ........ و............ هم خنده داره
اخه شما کجای این فوتبال بودید که الان ادعاتون میشه
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
1393/01/10 - 17:36
0
0
چیه میترکی میبینی صعود کردیم یاشاسین اردبیل به کوری چشم...........
1393/01/08 - 14:57
0
0
اخه ادبیل رو چه به فوتبال
................................
1393/01/06 - 00:34
0
0
akhe khalkhal mikhad biad bala ke chi?
1393/01/06 - 00:27
0
0
bache ha takabor nakonid hame baray tim arak doaa konid
1393/01/05 - 01:28
0
0
شهرداري اردبيل خلخال دشت را ميبرد
1393/01/02 - 19:00
0
0
فکر کنم دو تیم فولاد نوین و شهرداری صعودشون قطعی شده اتکا گلستان در استانه صعود
1393/01/02 - 10:38
0
0
ایشالله هم رای کمیته انظباطی هم نتیجه بازی با لنگرود به نفع ساری باشه , 12 فروردین هم فولاد نوین اهواز رو تو ساری ببریم دیگه می تونیم راحت صعود کنیم... , به امید صعود...
1393/01/02 - 00:24
0
0
تیم هوردا د رایان کرمان 0 سامسونگ0 ورشکسته می باشد
1393/01/01 - 10:23
0
0
یاشاسین اردبیل
1392/12/29 - 15:17
0
0
20011 نفری صعود میکنیم
1392/12/29 - 01:59
0
0
سلام بر اردبیل وسلام بر افتاب سرخ اردبیل ................
........... .............. .................. .................. ............ ............
...........................................
پیروزی خلخال پیروزی اردبیله

مدیریت: با عرض پوزش بخشی از نظر شما قابل درج نبود
1392/12/28 - 15:28
0
0
كار اردبيل براي صعود تمام شد به اميد تيم قدرتمند در ليگ 1
1392/12/28 - 13:45
0
0
با سلام : خواهشا مسولان استان اردبیل در رساندن هواداران به ورزشگاه اطلاع رسانی و کمک کنند .
انشالا تا لیگ برتر شهرداری اردبیل ( اذربایجان ) پیش می رویم و در ضمن به جای شعار ...
اوروم زنگان اردبیل ... بی سز تبریزدن گلیر ...میگوییم....... تبریز اوروم زنگانیم ... سز اردبیلدن گلیر
یاشاسین بوتون تورک دانیشان و یوردوم اذربایجان
1392/12/28 - 01:22
0
0
دسته یک ما اومدیم همه به فوتبال اردبیل احترام بزارین دیگه لازم نیست بازیکنان شایسته اردبیل به تیمهای دیگه برن همه با هم جمع میشیم و یه تیم در حد نام اردبیل درست میکنیم
اقای میر احمدیان میخوای چی نشون بدی یعنی چی تهدید کردن؟ کری خوندن انقد برات سنگینه همشهری محترم ه . میخوای بگی کاره ای هستی. نکن اقا به اندازه کافی خراب کردین شماها.
باسلام شهرداری اردبیل
به ستادسایبری سپاه ناحیه اردبیل نامه زده ایم تا رسیدگی کننداین چه سایتی دوتا شهراستان اردبیل را گذاشته ایدجلوی هم هرچه کامنت می گذارندمنعکس می کنیدیعنی چه فلان تیم را چکارمی کنیم فلان می کنیم چه کسانی دارنددرجهت انشاق ونفاق دوشهرتلاش می کننداین یک بازی سیاسی درجهت فتنه درکشوراست اگراین نامه ما پیگیری نشودبا ستادخبری وزارت کشوردرمیان خواهیم گذاشت

مدیریت: باید در نظر داشته باشد فقط نظراتی درج خواهند شد که به فرد یا افراد یا قوم یا اقوامی توهین نشود در غیر اینصورت نظرات درج نخواهد شد. همچنین باید به یاد داشته باشید کری خوانی در تمام سایتهای ورزشی مرسوم بوده است.
1392/12/27 - 17:59
0
0
18فروردین ورزشگاه علی دایی چه قیامتی شه 20000هزار تماشاگر عاشق شهرداری اردبیل با شکست خلخال جشن صعود میگیریم
1392/12/27 - 14:39
0
0
میشه بحث سیاسی نکنین خواهش می کنم
1392/12/27 - 14:31
0
0
ان شا الله 18 فروردین در ورزشگاه پر از تماشاگر 20 هزار نفری علی دایی با ....... کردن خلخال دشت جشن صعود میگیریم یاشاسین ارتش سرخ یاشاسین اذربایجان
1392/12/27 - 12:16
0
0
ان شا الله خلخال دشت رو سوراخ میکنیم صعود مون رو قطعی میکنیم
مدیر محترم سایت !با یه خواهش عمیق تقاضا دارم نظر منو راجع به نظر آذری ایرانی تو سایت بذارید...آقای آذری ایرانی! کلمه توهین آمیز پان ترکیسم که شما بکار بردی نظر منو جلب کرد شرط می بندم که غیر از کلمه یاشاسین کلمه ترکی دیگه ای بلد نیستی یا خونت دچار مشکله...یه آزمایش خون بدی بد نیست ...دوست ندارم بهت توهین کنم ولی دوره این دروغای نخ نما تموم شده...عزت مدیر محترم و رفقا زیاد.
1392/12/26 - 17:48
0
0
اخه ببیبن بی مسئولیتی و بی لیاقتی مسئولین غیر رشتی استان تا چه اندازه هستش که سپیدرود رشت تو دسته 2 داره دست و پا میزنه و حتی بعضی بازیهارو هم بخاطر مشکلات مالی حاضر نمیشه
هنمین سپیدرود خیلی راحت تیمهایی مثل داماش و ملوان رو شکست میداد ولی الان.........!!!
1392/12/26 - 10:08
0
0
باسلام
من با اینکه ترک همدان هستم اما طرفدار تراختور هستم. مهمترین چیز برای ما ترکها سربلندی تیم های ترک است اما به شرطی که به جایگاه مقدس تراکتور لطمه ای وارد نشه. چون تراختور ناموس ماست
یاشاسین همدان
باتشکر از زحمات مدیریت محترم سایت
1392/12/25 - 18:04
0
0
عشق است ارتش سرخ ........ هر چی ............... بهتره که....................
1392/12/25 - 17:21
0
0
باسلام به همه هم وطن هاي ايراني عزيزم، مي خواستم بگم واقعا زشته که ما از فوتبال حرف ميزنيم فقط براي اينکه به اختلافات نژادي و زبانيمون دامن بزنيم و همش حرف ترک وفارس و اتحاد ترکها، يا اهانت به فارسها ميزنيم و حتي وقتي از تيمي طرف داري ميکنيم در واقع براي همين نيات هست و به جرات ميتونم بگم که خيلي از ما آذريها که از تراختور و غيره هواداري ميکنيم حتي نميدونيم فوتبال باکدام ف نوشته ميشه! بابا بس کنيد اين حرفارو لازمه که بدونيم خيلي از حروف و کلمات فارسي ترکي هست و يا ريشه ترکي داره و همينطور برعکس وهمچنين خيلي از کلمات عربي تو فارسي هست، به خدا من چند سال بين فارسا زندگي کردم اونها اصلا تو اين فکرا نيستن ويا اينکه ترکارو دشمن خودشون بدونن اصلا، اين ذهنيتيه که يه عده پان ترکيسم يا يه عده نادان به فکر ماها انداختن! ياشاسين آذربايجان ايران بزرگ
1392/12/25 - 17:19
0
0
باسلام باسلام شهرداری اردبیل
1392/12/23 - 12:43
0
0
صعود الدوخ ☺☻♥♦ یانوز
یاشاسین اذربایجان
1392/12/22 - 22:44
0
0
شهرداری لنگرود شیره . شهرداری لنگرود صنعت ساری رو می بره
1392/12/22 - 12:50
0
0
من به شما قول میدم لیگ برتر رو اذری زبان ها به اختیار در میارن تراختوروگسترش هستن ارتش سرخ وخلخال دشت هم صعود میکنن ودربی زیبایی بین تراختور و شهرداری میبینیم ضمنا بازیشون هیچ وقت مساوی نمیشه
1392/12/20 - 22:25
0
0
تو رو خدا به تیم شهرداری رسیدگی کنید به خدا از حسین عبدی کنید سرمربی همون اقایی همون محمد رجایان کنید سرپرست راستی شمار 6 شهرداری خیلی بد قوله الان زدیکاه 3ماه میام ورزشگاه که پیراهنشو شو بده نمیده؟ رضا ازاراک حتما رسیدگی کنید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
1392/12/20 - 22:09
0
0
تیم فوتبال خلخال دشت مربوط به شهرستان خلخاله و اشتباهی خلخال دشت اردبیل ثبت شده تورو خدا عوض کنید
1392/12/20 - 12:08
0
0
خودتون قضاوت کنید لیاقت کدوم تیم برای صعود تیم اول است اخرین باخت شهرداریاردبیل در هفته 13 بوده است این امار فوق العده است
1392/12/20 - 11:49
0
0
یاشاسین اردبیلین ارتش سرخیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
1392/12/20 - 11:43
0
0
عشق است شهرداری عشق است اردبیل
1392/12/20 - 10:58
0
0
با سلام . قابل توجه شرکت خلخال دشت.خلخال .............

مدیریت: با عرض پوزش نظر شما حذف گردید لطفا از ارسال نظر غیر فوتبالی خودداری فرمایید
1392/12/19 - 18:56
0
0
اتکا گلستان برابر پیام وحدت مشهد به پیروزی رسید. هفته بیست ویکم
1392/12/19 - 18:00
0
0
چاکر آقا مهدی خداییش شمام خوب نتیجه گرفتین 6 تا بازی مونده امید صعود دارین.
همه می دانیم که جویبار پایتخت کشتی جهان می باشد...ازصمیم قلب ارزو می کنم که در رده فوتبال هم پیشرفت داشته باشیم....اگه بچه ها بیشتر همت کنند و بازی بهتری از خودشون به نمایش بگذارند مطمین هستیم کشهرداری جویبار به دسته یک صعود خواهد کرد
1392/12/19 - 13:49
0
0
فقط اراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااک
1392/12/17 - 22:23
0
0
سلام من امیدوارم شهرداری با قدرت صعود کنه .برای تشویق شهرداری حتمابه ورزشگاه میریم .راستی اینکه میگن ابادان برزیله ته ما هم میگیم اردبیل ارژانتین ته چون بازیکنان که امسال در لیگ برتر گل زدن 3تاشون در کورس اقای گلی هستن.یاشاسن اردبیل یاشاسن اذربایجان
1392/12/16 - 17:22
0
0
عشق است شهرداری اردبیل-یاشاسین اردبیل-گوزل یوردوم اردبیل-گوز چیخادان اردبیل-اوجامان اردبیلیم-همیشه بهار اردبیلیم -یاشاسین شهرداری اردبیل و تمامم غیرتلی شانلی همیشه اوجاباش اردبیلیلر-قوی کور اولسون او گوز کی، الیه بیلمیر سنون شوکتوی، جلالوی، عزتوی،گوره- به امید خدا شهرداری اردبیل با دعای مردم فوتبال دوست اردبیل به لیگ دسته اول صعود میکند
1392/12/16 - 01:36
0
0
ببخشید خلخال اره یادم اومد ...... ...... برین دنبال ...... و ....... شما رو چه به فوتبال مگه اردبیل شهرداری داره ........... اردبیل تیم فقط تراکتور

مدیریت: با عرض پوزش بخشی از نظر شما حذف گردید
1392/12/16 - 01:33
0
0
خاخال کجایه نقشیه ایرانه فوتبال ......................خلخال ....... تمام

مدیریت: با عرض پوزش بخشی از نظر شما حذف گردید
1392/12/15 - 22:12
0
0
امل شورش در اورد
1392/12/15 - 18:53
0
0
چطوری سهیل/ای ناقلا رفتین لیگ یک.مبارکتون باشه
1392/12/15 - 14:17
0
0
کارگر بنه گز تنگستان با این که دستشون یه کم خالیه ولی غیرت بچه داره نشون میده که امسال داخل لیگ دو میمونیم و خودمون رو اماده میکونیم برای سال بعد
ارزوی موفقیت برای شهرداری اردبیل انشا الله که تیم اول صعود میکونه و به امید خدا سال بعد ما جای او را پر میکونیم
1392/12/14 - 13:15
0
0
یاشاین آذربایجان! واقعا شهرداری اردبیل امسال فوق العاده هستش! ان شاالله که تیم اول صعود میکنیم دسته 1 و بعدش با همکاری مسئولین و مردم لیگ برتر! دم همه آذریها مخصوصا اردبیلیا و بازیکنا و مربی محشر تیم گرم
آذربایجان تیم لَری فرق یوخدی آدداری ♥
1392/12/14 - 05:33
0
0
عشق است اردبیل....
شهرداری ک صعودش ب عنوان تیم اول قطعی شده انشالله خلخال دشت خلخال اردبیل هم بازی مقابل فولاد نوبن رو ببره ب امید خدا بعد سالها بی تیمی در سطح اول فوتبال کشور سال آینده دو تیم تو لیگ 1 خواهیم داشت.....
1392/12/14 - 00:11
0
0
عشقیم تیم مس سونگون ورزقان ،یاشاسین تیراختور یاشاسین سونگون ورزقان یاشاسین آذربایجان
1392/12/13 - 14:48
0
0
تیم فقط اتکا گلستان پرچم گرگان بالاست ایشالا که دوباره میام دسته یک
1392/12/13 - 11:35
0
0
با سلام خدمت مدیریت سایت
در خصوص اشتباهی که در رابطه با نام تیم خلخال دشت پیش آمده است باید عرض کنم که شرکت و تیم خلخال دشت متعلق به شهرستان خلخال می باشد و هیچ ربطی به استان اردبیل ندارد بنابراین خواهشا کلمه اردبیل را از تیم خلخال دشت حذف نمایید.
از طرف هواداران تیم خلخال دشت و شهرستان خلخال
1392/12/13 - 02:14
0
0
یاشاسین تراختور یاشاسین شهرداری اردبیل
1392/12/13 - 00:50
0
0
تشکر میکنم از آذربایجان کبیر حرفات به حق حرف دل همه ماست باور کنین اگه از اول از دوتیم شهرداری و خلخال دشت حمایت میکردیم الان هردو تیم شانس اول صعود بودن البته بازم میگم خیلی امیدوار شدم که خلخال دشتم صعود کنه پس به خودمون بیایم و یکصدا بگیم یاشاسین آذربایجان .
1392/12/13 - 00:41
0
0
یاشاسین شهرداری اردبیل تبریک میگم به خلخالیهای عزیز و دوست عزیزم آقا مهدی باور کنین به صعود خلخال دشت هم امیدوار شدم تیمتونو حمایت کنین تا هردو تیم استان اردبیل صعود کنن یاشاسین استان اردبیل
1392/12/12 - 23:35
0
0
تیم هور داد رایان .سامسونگ. ..... و .....می باشد مسئول تیم ...... می باشد
1392/12/12 - 22:52
0
0
یاشاسین ماشین سازی ببری ببازی تو دلمی
1392/12/12 - 19:16
0
0
عشق است شهرداری اردبیل ایشالا در دسته یکیم سال دیگه
1392/12/12 - 18:16
0
0
ایول شهرداری اردبیل گل کاشتی شهردار5_تیم کرمان0
1392/12/12 - 18:09
0
0
اذربایجان ............................
1392/12/12 - 03:02
0
0
بابا ول کنین این خلخالی های ..... ....... بی جنبه رو.. اینا آخه چی از فوتبال میدونن.. فقط شهرداری اردبیل.. چیزی تا صعود نمانده..
با سلام واحترام به همه تورکهای عزیز در تمام استانهای آزربایجان شرقی-آزربایجان غربی-اردبیل-زنجان-همدان-قزوین-گیلان-البرز-تهران وتورکهای دلیر قشقایی,خواهشمندم اسیر توطئه و اختلاف نشوید.اگر کسی به تورک بودن خودافتخار کند.بایدبه تیمهای فوتبال شهرداری اردبیل-خلخال دشت خلخال-تراختور آزربایجان-ماشین سازی وشهرداری تبریز-مس سونگون-ذرت کاران پارساباد ونیز والیبال شهرداری ارومیه وتبریز وسایر تیمهای آزربایجان تعصب داشته وافتخار کند.تیمهای آزربایحانی به اندازه کافی دشمن دارند.ما خودمان آتش بیار معرکه نباشیم.شمایی که طرفداری اس..... و .....ولیس را میکنی واسم بزرک ومقدس تورک را یدک میکشی باید بدانی در اکثر مسابقات تیمهای آزربایجانی (نمونه اش تراکتور آزربایجان-....پولیس در تهران)شدیدترین توهینهای .... ..... به تورکها میشود.وما درصودت طرفداری از تیمهای غیر تورک در این توهینها به .... ..... با آنها سهیم هستیم. حالا بجای اتحاد, شهرهای تبریز واردبیل وخلخال به جان هم افتادند.دلیل عقت ماندگی شهرها انتخاب ....... بی لیاقت از طرف خودمان است.در صورت بروز گرفتاری برای مردم اردبیل این مردم خلخال وتبریز بپای آنان خواهند سوخت و بالعکس.یاشاسین آزربایجانیم
1392/12/11 - 12:23
0
0
مس سونگون درسته فصل قبل حقتو خوردن ولی این فصل باغیرت قره داغلی صعود میکنی
1392/12/11 - 00:15
0
0
باميد صعود تيم كاسپين به ليگ برتر
1392/12/11 - 00:13
0
0
كاسپين اول بشي اخر بشي دوست داريم
1392/12/10 - 22:07
0
0
باعرض خسته نباشید خدمت مدیریت اگه امکانش هست یه شخص اذری زبان بیاورید تابااین مشکلات مواجه نشید
1392/12/10 - 19:06
0
0
چرانظرات مارو نمیزارید چراباآذریها لج میکنید

مدیریت: متاسفانه ما به زبان ترکی مسلط نیستیم به همین دلیل بعضی از کاربران در گذشته با زبان ترکی توهین به سایر تیم ها کرده اند و موجب ناراحتی هموطنان در سایر شهرها شده اند به همین دلیل مجبور هستیم نظراتی که با زبان ترکی گذاشته میشود را حذف نماییم . با عرض پوزش خدمت همه آذری زبانهای عزیز.
یاشاسین مس سونگون ورزقان یاشاسین آذربایجان یاشاسین تراختور
1392/12/10 - 16:16
0
0
یاشاسین مس سونگون تراختوری
1392/12/10 - 14:34
0
0
امسال صعود میکنیم زنده باد ارتش سرخ اردبیل و همه تیمهای آذری
1392/12/09 - 16:04
0
0
کی میشه شهرداری اراکککککککک بره دسته یک من همون پسره که میاد ورزشگاه پیش بازیکناه!!!!!!
1392/12/09 - 16:02
0
0
فقط فقط شهرداری اراک
1392/12/09 - 01:53
0
0
عشق فقط شهرداری جویبار-دم همتون گرم که با غیرت برای جویبار بازی میککین مخصوصا مسعود بربریان .هورااااا
1392/12/09 - 01:51
0
0
عشق فقط مسعود بربریان ستاره خوش تکنیک فوتبال ایران.ایول دوست لیگ برتری ما برو بچ قلم باغ
فقط و فقط تیم شهرداری دزفول
1392/12/07 - 19:55
0
0
یاشاسین ارتش سرخ
1392/12/06 - 19:26
0
0
نفت امیدیه2 پیام وحدت مشهد 1
درود بر تیم نفت
پرچم بالاست
1392/12/06 - 18:00
0
0
برد شیرین خارج از خانه برای خلخال دشت تبریکلر به تمام عزیزان آذری
1392/12/05 - 21:59
0
0
مازندران لطف کن بگین چند تیم دارین که تو سطح اول ایران باشن خواهش می کنم!!!!!!
آی خندیدیما همیشه شاد باشی و همه مردم را بخندونی اینجوری
1392/12/05 - 21:56
0
0
ساوالان جباری لطیفی یادت رفت
1392/12/05 - 20:51
0
0
یاشاسین شهرداری اردبیل.خلخالی های عزیز اینقدر بی جنبه بازی در نیارین -خلخال دشت و شهرداری هر دو واسه استان اردبیلن باید از هر دو تیم حمایت کنیم بیان دسته یک.
1392/12/02 - 13:45
0
0
با عرض خسته نباشید ...
ما هم افتخار می کنیم به اردبیل که با دادن قهرمانان زیاد ( علی دایی . انصاری فرد . شهباززاده . بایرامی و ...) تونستیم بالاخره تیمی ریشه دار از استان به دسته یک ببریم البته هنوز به طور رسمی نرفتیم ... انشالاه تا لیگ برتر و با سرمربیگری دایی ...
یاشاسین اذربایجان یاشاسین اردبیل
1392/12/02 - 13:42
0
0
inja meydan janj shode baba!!!
hame ma irani hasteem
donya kheili koocheeke.
ba ham mehraboon basheem.
1392/11/30 - 20:13
0
0
پايتخت ورزش ايران؟؟؟مازندراااااااان...ساري پايتخت فوتسال،آمل پايتخت واليبال،جويبار پايتخت کشتي،مازندران پايتخت فوتبال،ديگه از چي بگم تا حاليتون شه!!!
1392/11/30 - 19:50
0
0
به نام پروردگاري که جويبار را آفريد تا شهرهاي ديگر ادعا نکنند،زنده باد مازندران(جويبار و ساري و بابل و آمل و...نداره)
1392/11/30 - 19:13
0
0
خاککککککککک
1392/11/30 - 19:12
0
0
...... کاسپین ها 4 شدند
بيشترين هوادار در ليگ دو را شهرداري جويبار دارد،اينو هر تيمي که به جويبار اومده خيلي خوب ميدونه،تيمي که در بازيهاي خانگي ورزشگاه دو هزار نفري اش مملو از تماشاچي ميشود بقيه تماشاچيا مجبورن بازي رو روي ديوار ورزشگاه تماشا کنند،شهري که يک دهم اهواز و تبريز و...است!
1392/11/30 - 18:58
0
0
تيم شهرداري جويبار يک بار بدشانسي نياورد،آن هم بازي با ماشين سازي بود که موفق شد اين تيم را ببرد،اي کاش در بازي هاي قبلي هم فقط 1درصد خوش شانس بود،الان صدر جدول بود!!!!!فکري امپراطور،دوست داريم
1392/11/30 - 18:48
0
0
جناب آقاي محمودخان فکري،از شما متشکريم که ليگ برتر رو ول کردين و به افتخار شهرتون به ليگ دو آآمديد،حيف که عده اي قدر شما را نمي دانند،البته از فوتبال هم چيزي نميدانند،از شما،خواهش منديم که زياد به اين افراد توجه نکنيد،زنده باد شهرداري جويبار،فقط مازندران
1392/11/30 - 18:39
0
0
هورااااااااا،شهرداري جويبار برد،ترک ها رو هم برد،بازم هورا،عشقم مازندران
1392/11/29 - 04:15
0
0
تىم فقط حفارى ابو شىخى نسب کاسىاس خوزستانى
1392/11/28 - 10:44
0
0
به دوستان خلخالی باید عرض کنم خلخال کی ....................................................

مدیریت: با عرض پوزش بخشی از نظر شما حذف گردید
1392/11/27 - 20:42
0
0
کسی نیست فقط عشق است اردبیل
1392/11/27 - 20:41
0
0
یاشاسین اردبیل وتیم شهرداری اردبیل
1392/11/27 - 20:40
0
0
یاشاسین آذربایجان
1392/11/27 - 20:38
0
0
خلخالی ها برین خودتونو اصلاح کنین دیگه دو رنگی نکنین
1392/11/27 - 20:37
0
0
ارتش سرخ اردبیل زنده باد سروری
1392/11/27 - 20:36
0
0
تیم فقط استقلال وشهرداری اردبیله بقیه تیم ها کششششششششک
1392/11/27 - 14:29
0
0
زنده باد اردبیل و خلخال وتیم های شهرداری اردبیل و خلخال دشت
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
1392/11/26 - 07:44
0
0
یاشاسین تیم مس سونگون ورزقان، اگه خدا بخوادو و مسیولان اجازه بدن امسال تیم پرطرفدار قره داغ یعنی مس ورزقان دسته اولی میشه
1392/11/25 - 13:02
0
0
زنده باد ارتش سرخ اردبیل
1392/11/25 - 01:33
0
0
باسلام و خسته نباشید خدمت خوانندگان و مدیریت سایت
امروز خلخال دشت موفق شد با یک بازی زیبا تیم خوب شهرداری جویبار رو شکست بده به امید پیروزی تیم تراکتور سازی مقابل مس کرمان
1392/11/25 - 00:01
0
0
با سلام و خسته نباشید .
تیم نفت امیدیه این هفته پرسپولیس گناوه را برد .
1392/11/24 - 21:47
0
0
با آرزوی موفقیت برای تیم سپید رود رشت از آقا سهیل تقاضا میکنم یه پسوندی به اسمشون اضافه کنن تا با من که سهیلم و همه مرا با این نام میشناسن اشتباه نگیرند ممنون. زنده باد شهرداری اردبیل
1392/11/24 - 18:17
0
0
با سلام لطف کنید اسم تیم شهرستان خلخال را درست بنویسید ( خلخال دشت خلخال ) با تشکر .
1392/11/24 - 18:08
0
0
با سلام لطفا کنید اسم تیم شهرستان خلخال را درست بنویسید ( خلخال دشت خلخال ) با تشکر .
1392/11/24 - 16:54
0
0
انشااله این فصل شهرداری اردبیل با درایت مسئولان و همت بازیکنان به لیگ 1 میره.... خدا همراه ارتش سرخ اردبیلیها.
1392/11/24 - 12:49
0
0
......................

مدیریت: با عرض پوزش نظر شما قابل درج نبود
1392/11/24 - 12:41
0
0
واقعا گازفجرجم بوشهرگل کاشت وتوانست دریک بازی یک طرفه ازبازی برنده بیرون بیایدهرچند درآخربازی شهرداری تبریز به بازیکنان جم حمله کردند اما بازیکنان آن هارا زدندتابفهمند جمی ها غیرت دارند
1392/11/24 - 11:56
0
0
سلام تیم نفت سه شنبه چکارکردالان چندمه
1392/11/24 - 11:50
0
0
سلام تیم نفت سه شنبه چکارکردالان چندمه
1392/11/24 - 00:18
0
0
سلام خسته نباشید تیم نفت امیدیه اگر در این هفته هم باخته باشد چرا امتیازش هست 29
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
1392/11/23 - 23:02
0
0
سلام
ممنون ازسایت خوب شما.ازمسئولان قزوین می خواهیم حمایت بیشتری ازتیم کاسپین به عمل بیاورند.اگرحمایت کافی صورت بگیرداین تیم شایستگی صعودرادارد.برخی بازیهایی که بهتساوی تساوی رسیدندامتیاز کامل می گرفتندتااوضاع بهتری می داشتند.
1392/11/23 - 22:29
0
0
تو این تیم سپید رود رشت چند تا جوون .... جمع شدن ابروی چندین ساله تیم رو بباد دادن . بلد نیستی بازی کنید مگه مجبورید..........
1392/11/23 - 21:37
0
0
درسته آقا محمد چرا تا هفته ی 20نوشته اند؟
1392/11/23 - 18:07
0
0
مبارک همه اردبیلیا برد تیم محبوب شهرداری اردبیل
تیم فقط شهرداری شهر فقط اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااردبیل
1392/11/23 - 17:56
0
0
بچه های شهرداری اردبیل دمتون گرم خوب دارین می برین دسته 1 داریم میایم
1392/11/22 - 20:56
0
0
بازی شهرداری لنگرود و صنعت ساری به دلیل مسدود بودن جاده لغو شده- تمام جاده های تنکابن و رامسر مسدود بوده به این علت بازی لغو شده و اگه صنعت ساری این بازی رو ببره ایشالله میریم لیگ 1 که 2 سال پیش با نامردی و تبانی 100% تیمای دیگه فقط بخاطر یه دونه تفاضل گل سقوط کردیم... هیچ وقت یادم نمیره تیم هم استانیمون 2 تا بازی پشت هم رو 3-0 و 4-0 باخت تا تفاضل گل استیل اذین و مس رفسنجان از ما بهتر بشه... هیچ وقت نامردی قائمشهری ها رو یادم نمیره...
1392/11/21 - 14:53
0
0
انشاالله که نفت امیدیه به دسته یک صعودکنه همینطورکه به حذفی رفت
1392/11/21 - 13:12
0
0
مدير سايت چرا فقط تا هفته بيستم مسابقاتو نوشتي؟
مگه 26 هفته نيست؟
چرا پيام مشهد 4هفته پشت سر هم خارج از خونه بازي داشت تا از اول جدول بياد 6ام؟
1392/11/18 - 14:27
0
0
هم استانی های عزیر میدونین دارین چیکار میکنین. افتادین به جون هم شهرداری یا خلخال دشت، هر دو مال این استانه...
ارتش سرخ شهرداري اردبيل خدا قوت دمتون گرم
شيرمادر حلالتون.
با كمك و ياري هم خلخال دشت هم مياد بالا. همشهريهاي عزيزتر از جانم مواظب سياست دوبهم زني بعضيها باشين و به هم توهين نكنين. هرچي باشه آذري هستيم. فقط اتحاد اتحاد اتحاد
..............................
1392/11/17 - 16:50
0
0
بهمن شیراز
1392/11/17 - 16:42
0
0
دم شماگرم آقانیما
1392/11/17 - 14:37
0
0
من میگم کاسپین میره لیگ یک
1392/11/17 - 14:33
0
0
کاسپین صدر نشین میره لیگ یک
1392/11/17 - 14:23
0
0
انشاالله تیم کاسپین میره لیگ یک اگر خدا بخواد
1392/11/17 - 14:18
0
0
فقط کاسپین فقط قزوین
1392/11/17 - 13:08
0
0
بازی شهرداری لنگرود و صنعت ساری به دلیل مسدود بودن جاده لغو شده- تمام جاده های تنکابن و رامسر مسدود بوده به این علت بازی لغو شده. حالا که زمینم پر برف بوده
1392/11/17 - 01:18
0
0
آقا نیما کمی یواش خوب نیست این حرفها
1392/11/17 - 00:29
0
0
امروز بازی شهرداری لنگرود و صنعت ساری بدلیل برفی که رو زمین نشته بود لغو شد درحالیکه هوا آفتابی بود.واقعا برای مسئولان هیئت فوتبال متاسفم که نتونستن شرایط رو آماده کنن.(لطفا زمان برگزاری بازی رو بگید)
1392/11/16 - 21:48
0
0
کاسپینِ قهرمان
1392/11/16 - 20:43
0
0
فقط شهرداری اردبیل ......... سوراخ تراکتور
1392/11/16 - 19:47
0
0
ما قزويني ها پدر شما بوشهر يها رو امروز در آورديم - بد بخت شماره 17گاز جم بوشهر پدرش دراومد
1392/11/16 - 18:21
0
0
نتایج هفته شانزدهم رو زودتر اعلام کنید لطفا. با تشکر
1392/11/16 - 18:17
0
0
دسته دو : ورزشگاه مجدیان دمای هوا 6درجه. شهرداری دزفول1 کارگر بن گز1. کارگر 9نفره بود ،شهرداری افتضاح بود
1392/11/16 - 17:06
0
0
سلام
کجای دنیا این مسئله هست که حتما باید تیم بومی باشه به غیر از ایران؟
همین بارسا اینتر رئال و....بیشتر بازیکنانشان از کشور خودشان هم نیست چه برسد به منطقه خودشان که بومی باشه!
این حرف اصلا غیر حرفه ای هست !
1392/11/15 - 15:38
0
0
یاشاسین اردبیل یاشاسین ......................
مهدی خان ....................
1392/11/13 - 20:51
0
0
ما دیگه از این همه مساوی شهرداری جویبار خسته شدیم .
1392/11/13 - 13:32
0
0
به اميد موفقيت پيام مشهد و بازيكناي با غيرتش
انصافا از جون مايه ميزارن
دمه همشئن گرم
1392/11/13 - 01:49
0
0
اتکا امسال دسته یکیه مطمئن باشین. هر چن تیم واسه بقا بسته شده ولی تا اینجا توو گرفتن نتیجه خوب کار کرده
1392/11/12 - 14:48
0
0
تیم میلیاردی اردبیل جز مدعیان شده- تمام بازیکنان اردبیل غیر بومی هستن ،
1392/11/12 - 10:36
0
0
به امید صعود تیم محبوب شهر ما کاسپین قزوین به لیگ دسته یک. این تیم امسال واقعا بازی زیبا وتماشاگر پسندی ارائه میده .
1392/11/11 - 13:06
0
0
آقا طاهر اگه فولاد مساوی می کرد بابرد میرفتیم صدر جدول نمی دونستی بدون.گرچه الان هم صدریم فقط تفاضل گلمون کمتره.
1392/11/10 - 20:47
0
0
شهرداری لنگرود رو 3بر1بردیم زنده باد ارتش سرخ اردبیل دیگه کسی جلودار ما نیست زنده باد اردبیل
1392/11/10 - 20:42
0
0
...............
............................
........ .................... .............................................................
. .................... ...
مدیریت: با عرض پوزش نظر شما بدلیل بحث غیر فوتبالی حذف گردید.
1392/11/09 - 21:01
0
0
آقا سهیل مگه با یک برد میرن صدر که شما می خواهید برید!
ببخشین مثل اینکه ..... معذرت می خواهم
1392/11/09 - 20:59
0
0
آقا سهیل مگه با یک برد میرن صدر که شما می خواهید برید!
1392/11/09 - 20:57
0
0
آقا رضی تیم فقط ماشین .................
.................................
................................................
...............
1392/11/09 - 12:51
0
0
تورک لرین افتیخاری تراختور
1392/11/07 - 16:52
0
0
تیم بهمن شیراز : من رئیس سایت سعید سافت هستم. من بازی یزدانی رو خیلی دوست دارم.ان شا الله که موفق باشد. باآرزوی موفقیت برای تیم بهمن شیراز.با تشکر
1392/11/07 - 16:18
0
0
زنده باد تراکتور.گسترش فولاد.ماشین سازی.مس سونگون.شهرداری تبریز.خلخال دشت
1392/11/07 - 12:31
0
0
در جواب سهیل خان ما زمانی که تیم دسته سومی هم نداشتیم تراکتوری بودیم.اینجا تراکتور 50000 هوادار داره و خواهد داشت/بله ما هم استانی هستیم و یه موی همو به هزارتا بیگانه نمیدیم اما بیایین ببینیم مسولان چیکار کردن که بین ما ها اینقدر فاصله افتاده/اینجا علی دایی خیلی محبوبیت داره عکساش تو خیلی از مغازه ها هست ولی اقایون مسول به خبرنگار 90 گفته بودن نرین اونجا واونجا که فوتبالی نداره وبراتون دردسر درست میکنن.متاسفم متاسفم نه برای مردمش برای مسولاش که کینه ی شتری دارن
1392/11/06 - 04:12
0
0
فقط شهرداری اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااردبیل
1392/11/06 - 04:12
0
0
زنده باد ارتش سرخ اردبیل شهرداری ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااردبیل
نه تبریز یه اردبیل یه آذربایجان یه ایران والسلام
1392/11/05 - 23:59
0
0
آقا مهدی تا چند هفته پیش میگفت میریم دسته 1حالا که تیمشون داره سقوط میکنه میگه طرفدار تراکتوره شما انقدر رو دارین کم بیار نیستین فکر کردین بچه بازیه نیومده برین دسته 1 رو چه حسابی این حرفارو میزدین و به تیم ما توهین میکردین حالا قدرت ارتش سرخ اردبیلو دیدین هروقت کم میارین پناه میبرین به تبریز واقعا مایه تاسفه خوشم میاد آدم با تعصبی هستی ولی یه خورده عاقلانه فکر کن ما هم استانی هستیم رفتار شما اصلا قابل قبول نیست اردبیلیهای عزیز 5 شنبه بازم میریم استادیوم و با برد شهرداری لنگرود به تنهایی صدرنشین میشیم دیگه هیچ تیمی نمیتونه جلوی مارو بگیره
1392/11/05 - 17:50
0
0
و خلخال همیشه تراکتوری خواهد ماند حتی اگر اردبیل تیم لیگ برتری داشته باشد
1392/11/05 - 17:49
0
0
سهیل خان بدبختی ما از وقتی شروع شد که از تبریز جدامون کردن انداختنمون به اردبیل/اردبیلی که به خاطر تراکتوری بودنمون بودجه ی مارو همیشه میکشه بالا
1392/11/05 - 02:43
0
0
زنده باد شهرداری تبریز از الان لیگ یکی بدونیدش برند باشگاه و سرمربیش از بقیه تیما 3_0 جلو. شهرداری تبریز ومهدی پاشازاده
1392/11/04 - 21:56
0
0
زنده باد شهرداری لنگرود پرگل ترین بازی تاریخ لیگ دو رو با هفت گل رقم زدیم.
1392/11/04 - 19:27
0
0
زنده باد لشگر سرخ اردبیل صنعت ساری رو هم بردیم پیش بسوی صعود
1392/11/04 - 18:33
0
0
با سلام و خسته نباشید خدمت شما ....................... با تشکر
1392/11/03 - 20:52
0
0
حتما شهرداری تبریز به دسته یک صعود میکنه.یاشاسین آذر بایجان
1392/11/02 - 13:34
0
0
سلام برنامه هفته های 20 به بعد کی اعلام میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
1392/11/02 - 13:13
0
0
فقط** fcشهرداری جوووووووو یییییییییییییییییبباااااااااااا ر
1392/11/02 - 13:10
0
0
جویباریه زلزله ........... متل نکن بل دله ***** جویبار-----*سرور**کل ایران*******
1392/10/30 - 23:31
0
0
واقعا ازاینکه ترکم متاسف شدم

خجالت داره بخدا ... یه عده ترکیم جای اینکه باهم باشیم یه عده عقده ای این وسط سو استفاده نکنن داریم واسه هم دیگه کلاس افغانی میزاریم و همدیگه رو تحقیر میکنیم
همین چیزاست که باعث عقب موندگیمون شده ... خجالت بکشین یکم به خودتون بیاین ببینین کی هستین چی هستین ؟ دارن ازتون سواستفاده میکنن از حرفاتون از چرندیاتی که دارین بار هم میکنین...
یکی تیم خریده ؟یکی هزینه میکنه؟ یکی از امکانات استفاده میکنه؟ خب همه دنیا همینه
رومن آبراموویچ چلسی رو خرید ... رئال مادریدم هزینه میکنه ... مهم اینه که شهری مثل تبریز و اهواز و اصفهان و ... نه تنها تو همه رده های فوتبالی دوتا دوتا تیم دارن تو اکثر رشته های ورزشی هم تیم دارن میکنن ... میدونین چرا ؟؟؟ چون متحدن ؛ چون میخوان پیشرفت کنن ؛ به فکر زیرپا کشی و تحقیر هم نیستن ...

یکم به خودتون بیایید ... محض رضای خدا
1392/10/29 - 11:24
0
0
با سلام دوستان خبری ازتون نیست پس کو اون همه کری خونی فکر کردین نیومده میرین دسته 1 نه جونم خیلی براتون زوده ذوق زده شده بودین اشکالی نداره فقط چون ما به همه شهرهای استانمون تعصب داریم یه کاری کنین نیفتین دسته3 آخه ناراحت میشیم
1392/10/27 - 20:53
0
0
راستی میشه لطفا اسم کسایی رو که گل زدن رو بنویسین!؟؟ممنون
1392/10/27 - 20:43
0
0
سلام خدمت همه ی دوستان! بچه ها کسی اسامی بازیکنان تیم فوتبال خلخال دشت خلخال رو میدونه؟ لطفا بگه با شماره پیراهناشون.ممنون
1392/10/27 - 20:39
0
0
با سلام خدمت همه تبریک میگم به همه طرفداران شهرداری اردبیل بازم بردیم زنده باد لشگر سرخ اردبیل دو هفته بعدی هم میزبانیم از همه همشهریای خوبم میخوام برای تشویق شهرداری بیان استادیوم تا با برد بتونیم خودمونو به صدر برسونیم
1392/10/27 - 18:00
0
0
با سلام و خسته نیاشید . اتکا گاز فجر جم رو برد بقیه را هم بزنین لطفا
1392/10/22 - 14:08
0
0
ممنون از اینکه نتایج لیگ2 را میزنید پاینده باشید
1392/10/22 - 13:12
0
0
ممنون از دستندرکاران سایت دشتستان که لیگ دو رو کامل پوشش میدهند
1392/10/21 - 20:25
0
0
سلام لطفا در درج تاریخ بازیها توجه کنید غلط تایپ شده در هفته سیبزدهم 27 آذر درج شدخ بجای 27دی با تشکر ممنون از زحمات شما فنودی

پاسخ: اصلاح شد
1392/10/21 - 20:06
0
0
جناب مسئول سایت نوشته هام به هیچ وجه توهین یا فحش خدا نکرده نبود چرا حذفش کردی عزیزم!!!!!!!!!!!!!
1392/10/21 - 13:57
0
0
ا!!!!!!!!!!!!!!
1392/10/21 - 13:53
0
0
razi khobi toni khoban baro bach agha moallem chetoran?????????????????????????
khosh migzare ???????????
bye bye baby
1392/10/21 - 01:40
0
0
باسلام.
خاستم بدانم مسابقات دسته دوم تاکی تموم میشه.
1392/10/19 - 20:42
0
0
طاهر آذر بایجان تیم ......................
1392/10/19 - 18:34
0
0
آقا رضی .................................................
1392/10/19 - 18:28
0
0
razi baz ham ke ghati kardi onghadr az terakhto motanaferam ke ............................................................
1392/10/18 - 21:06
0
0
های طاهیر آذربایجان تیم ........................
1392/10/18 - 10:31
0
0
گاز جم داره روند برد هاش رو ادامه میده >ایول
1392/10/17 - 14:38
0
0
آقا ریکا تا آنجا که من می دونم دیگه تو لیگ برتر تیم پخش نمی کنند که بخرین!!!!!!!
شما سعی کنید تو همین لیگ 2 بمانید این هنر بزرگیه!!!!
1392/10/17 - 12:13
0
0
باسلام.قابل توجه دوستان عزیز این مسئولین واقعا دارن چیکار میکنند چرا زمین را اماده بازی نمیکنند باز هم به بهانه یخزدگی خلخال دشت بیرون از خانه میزبان شد اقای مدیر و اقای رئیس هیئت فوتبال مدیریت این نیست که پشت میز بشینید و چایی میل بفر مائید در اینچنین شرایط سختی باید خودتونو نشون بدین واقعا برای شما وامثال شما متا سفم.
1392/10/16 - 20:19
0
0
خريد امتياز تيمهاي ديگه در هر حالتي درست نيست و كسي حق نداره به تيم خريداري شده افتخار كنه . خلخال اگه ميتونه يه تيم از دسته سه بياره دسته . اگه ميگين پول داريم كه حساب نيست . كل پول اهالي خلخال اندازه يك ميلياردم تهران هم نميشه . اگه اينطوريه شركتهاي تهراني تمامي تيمهاي ليگهاي برتر - دسته يك - دسته دو و حتي دسته سه رو ميخريدند
قابل توجه طرفداران تيم خلخال دشت
1392/10/16 - 13:44
0
0
شنبه خلخال دشت به علت وجود برف در زمين چمن تختي خلخال و يخ زدگي زمين از تيم صنعت ابدان در اردبيل ميزباني خواهد كرد
1392/10/16 - 13:43
0
0
آقاي بندر اون چه طرز نظر دادان هست بي ادب شما هستين كه اونطور نظر مي دين ممكن هست به اسم خلخال اينجا هزار تا مطلب بذارن خواهشاً ادبيات خود را درست بكنيد و آقاي مدير محترم سايت در درج مطالب دقت بكنيد اين طور بي احترامي به شهري نشه لطفا
1392/10/16 - 13:40
0
0
ببخشيد ..... ما بندري هاي بي فرهنگ هستيم
1392/10/15 - 14:39
0
0
سلام.نمیخوام اسم تک تک شمارو بیارم,سعی کنید کمتر حرف مفت بزنید جویبار تیمیه که با غیرت اومده دسته دو نه مثل تیمای دیگه با پول اومدن دسته دو وگرنه جویبار هم میتونه لیگ برتر سهمیه بگیر مثل دیگران.پس قبل از اوردن اسم جویبار لطف کنید وضو داشته باشید.
عشق من جویییییبارررر.
1392/10/14 - 23:45
0
0
برای من تو تبریز فقط ماشین
این دیگه نه توهین می خواهد نه چیزی لطفا عزیزان هم سایتو منشوری نکنند بعضی نظرات خیلی بده بعضی ها توهین به شعور همه هست اولا سعی بشه که غقیده خود را مثل بعضی دوستان تحمیل نکنیم در ثانی اینجا محل فحش وافترا نیست هرکسی حق داره طرفدار تیم مورد علاقه اش باشه این خیلی خوبه باید به رای ونظر بقیه هم احترام گذاشت!
ممنون
1392/10/14 - 23:38
0
0
سلام
رضی اویون بزمه تراختور ملی یولو سهلدیر هچ تیم محلی ده حساب لامیوروخ!!!!!!!!!!!!!!
1392/10/13 - 21:46
0
0
یل یاتار طوفان یاتار یاتماز تراختور بایراقی

نه توپدور نه قولدور تراختور ملی یولدی
1392/10/13 - 12:57
0
0
مدیریت محترم سایت توجه داشته باشن که سایتشون تبدیل شده به جایی برای توهین خلخالیهای به ظاهر بافرهنگ به همه تیمها و شهرها یه فکری بکنین اینا تازه چند ماهه با خرید تیم اومدن دسته 2 اگه لیگ برتری بشن چیکار میکنن ادعای فرهنگ میکنن بعدش به هرکی که دلشون میخواد توهین میکنن خلخالیها خوب دارن فرهنگشون نشون میدن
1392/10/13 - 10:10
0
0
خلخالی ها خیلی بی ادب هستین، خوبه حالا با خرید امتیاز اومدین لیگ دو ، مطمئن باشید امسال سقوط میکنید به لیگ سه
1392/10/13 - 02:14
0
0
اولا بی طرف جان شما ... شو و ......
دوما رضی جان جوش نیار ما اصلا از تراختور شما خوشمون نمیاد....
1392/10/12 - 19:26
0
0
من یه فوتبالدوستم تیمم تو گروه دیگری است ولی باید بگم خلخالیها که امسال با خرید امتیاز اومدن دسته 2 و ادعای فرهنگ دارن و همچین از امکانات شهرشون میگن که انگار خلخال پاریسه به همه تیمها و همه شهرها توهین میکنن کاری کردن که مدیر سایت دیگه مجبور شده حرفاشونو حذف کنه شما خودتونم میدونین که تو فوتبال حرفی برا گفتن ندارین همه فهمیدن چقدر با فرهنگین در ضمن این آقا مهدی هم که الگوی فرهنگی شهرتونه اصلا با خودش درگیره براتون متاسفم با این کارهاتون نشون دادین چقدر با فرهنگین
1392/10/12 - 16:01
0
0
عمو رضی چی میگی این وسط لابد تراکتور پر طرفدار ترین تیم جهانه؟ تمام ترکا طرفدار تراکتور آخه این چه حرفیه میزن یما به هیج وجهه از تراکتور خوشمان نمیاد.
1392/10/11 - 21:52
0
0
آقا رضی من که خودم ترکم از تراکتور خوشم نمی آد لطفا جمع نبند شاید منظورت از ما مامان و بابات خواهرت و خودت هستی !
لطفا بقیه را با خودتون قاطی نکنین!
1392/10/10 - 22:11
0
0
قابل توجه اردبیلی ها و خلخالی ها تیم اول و آخر ما ترک ها تراختور هستش

یاشاسین تراختور یاشاسین آذر بایجان یاشاسین ساوالان گنج لری (جوان لاری)
1392/10/10 - 18:59
0
0
همین ترک ها بهترن خداییش
اسم تیم اتکا این شکلیش درسته
صنایع مهندسی اتکا گلستان
پیروزباشید
1392/10/10 - 16:46
0
0
zende bad payam mashahd!!11 shak nakon daste yek miad
1392/10/10 - 15:15
0
0
...........................
.................
مدیریت: با عرض پوزش نظر شما قابل درج نبود
1392/10/10 - 10:01
0
0
...........................
.................
مدیریت: با عرض پوزش نظر شما قابل درج نبود
1392/10/09 - 21:46
0
0
جویباری های با غیرت , یه چیز همیشه یادتون باشه , آدم وقتی بزرگ میشه و پیشرفت میکنه مخالفان و بدخواهانش هم زیاد میشه , جویبار هم دقیقا مثل همینه , هرچی ما بیشتر پیشرفت میکنیم حسودان و مخالفان ما هم زیاد میشه , پس حرفای بعضی از آدمای حسود رو جدی نگیرین و بیاین دست به دست هم این موانع رو کنار بزنیم و برای پیشرفت روز افزون عشقمون جووووویبار تلاش کنیم , وقتی ما شهر به این عظمت داریم باید به خوبی از این امانت بزرگی ک دستمونه مواظبت کنیم و اون رو به نسل های بعد تحویل بدیم , بذارین این آدمای حسود هرچی دوست دارن بگن , ما جویباری هستیم و همیشه قهرمان , اینو همه ی دنیا میدونن
1392/10/09 - 21:27
0
0
طاها تو ک از ورزش هیچی حالیت نمیشه بیخود زر زر نکن. مهدی میشه بهم بگی برای کدوم ورزشکار دوپینگی جویبار سالن زدن؟؟؟ راستی احسان یه چیزو آویزه ی گوشت کن, پهلوونای جویبار از جون و زندگیشون برا شهرشون مایه میذارن, اونا از جوونی و تفریحشون میگذرن و الان دارن نتیجشو میبینن, اگه بیاین با چشمای خودتون تمرینای سرسام آور این پهلوونا رو ببینین دیگه حرفی از دوپینگ نمیزنین. راستی شنیدین به زودی قراره اردوی تیم ملی کشتی تو جویبار برگذار بشه؟ و میدونین این یعنی چی؟؟ یعنی تیم ملی شده جویبار, حضور 5 کشتی گیر (رضا یزدانی و کمیل قاسمی و مسعود اسماعیل پور و عزت الله اکبری و مصطفی مظلومی) و دو مربی گران قدر (محمود اسماعیل پور و حسین نقیبی) در تیم ملی , میفهمین اینا یعنی چی؟؟؟ ها؟ میفهمین؟؟؟ یعنی الان باید بگین تیم ملی جمهوری اسلامی جویبار
1392/10/09 - 20:04
0
0
جویباری...................، نهاااااار نخوووووووووووووردیم نقیییییییییییییییی

مدیریت: بخشی از نظر شما حذف گردید
1392/10/09 - 14:17
0
0
تیم هورداد رایان سامسونگ کرمان تیم ورشکسته ای است
1392/10/08 - 11:52
0
0
نحوه صعود تیمها از گروهشون ؟
لطفا یکی توضیح بده
1392/10/08 - 11:43
0
0
واقعاً برای همتون متاسفم
یارو بازی میکنه و پولشو میگیره
شما هم بیخودی خودتونو ........ میدین
1392/10/08 - 10:45
0
0
راستی جویبار کجاست؟ببخشید یادم نبود همون جائیکه به اسم کشتی گیر دوپینگیش سالن کشتی داره.این یارو که به اذریها مخصوصا خلخالیها توهین کرده مواظب حرف زدن خودش باشه شاید میخاد با درگیری لفظی با خلخالیها اسم جویبار را بر سر زبانها بندازه.یادتون نره بی احترامی که به خلخالیها در بازی داخل خونتون و اینجا کردین را در بازی با خلخال دشت در داخل زمین بازی خواهید گرفت شاید هم مثل برخی از تیمها با لابی کاری کردین که باری در خلخال برگزار نشه مطمئن باشید شکست سختی در انتظارتون میباشد.خلخال دشت در خانه شکست نا پذیره
1392/10/08 - 01:10
0
0
هي هواداراي تيم ها وترك ها قبل اينك نام جويبار بيارين دهنتونو اب بكشين اين شهر پهلووناهه حرمت داره
1392/10/07 - 13:52
0
0
سلام دروغ نگو تو نه آذری هستی و نه ترک اسم آذربایجان نذار دروغگو
1392/10/06 - 07:53
0
0
واقعا متاسفم وایه خلخالی ها معلوم نیست چه فحش های رکیکی دادن مدیریت چاپش نکرد، بی وجدانها ، ما همه ترکیمو بربری خوریم بر صف بربری حمله میبریم نان بربری تازه بربری
1392/10/06 - 04:37
0
0
معنی اینو می فهمی که اینو گذاشتی این یه فحشه که میثم گذاشت

مدیریت: با عرض پوزش اصلاح شد.
1392/10/06 - 03:13
0
0
میثم جان بهت گفتم نفهمیدی
بازم میگم شاید بفهمی آدم به پدر خودش توهین نمیکنه...پدرت ترکه پدربزرگت ترکه هفت جد پدرت هم ترک بودن هستند و خواهند بود.
مواظب حرف زدنت باش ........اینکه چطوری زیر گوش آدم میزنن رو برو از بابات بپرس اون بلده
...................................................
............................................................................................
تشکر
1392/10/06 - 00:38
0
0
خیلی .............. ( میثم )
با این کامنت گذاشتن ...................................

مدیریت: به علت فحاشی بخشی از نظر شما حذف گردید.
1392/10/06 - 00:33
0
0
عمو مهدی چجوری میزنی زیر گوشم؟ مگه میشه زد زیر گوش ؟ الحق که .....ها ها ها

1392/10/05 - 22:35
0
0
متاسفم برای این سایت که بصورت گزینشی نظرات را می گذارید اینجا یکی به همه ملت توهین می کنه حذفش نمی کنی یعنی تو هم موافقی با ایشون ولی مال مارو کلا حذف کردی واقعا متاسفم برات
1392/10/05 - 20:49
0
0
اولا که سلام

ثانیا آقا میثم پدر شما ترک است اگر توهینی متوجه ترک هاست شامل پدر شما هم میشه.
از این به بعد در مواردی اظهار نظر کن که در حدش باشی
روضه رو برای ... بخوان
1392/10/05 - 18:24
0
0
میثم یکی میزنم زیر گوشتا.احترام ترکارو نگهدار
1392/10/05 - 18:20
0
0
...............................
......................................................

مدریت: با عرض پوزش نظر شنا قابل درج نبود.
1392/10/05 - 15:47
0
0
...............................
......................................................

مدریت: با عرض پوزش نظر شنا قابل درج نبود.
1392/10/05 - 00:44
0
0
واقعا شما ترکا رو نمیشه حرف حالی کرد چرا............؟ - نام تیم خلخال دشت ، چون اسم تیم در اول اومده نیاز نیست که بگین خلخال دشت اردبیل یا خلخال دشت خلخال. گفتن خلخال دشت اردبیل یعنی اینکه تیم استانی حساب شده.
بعد اینکه مثلا بشه گفت شهرداری جویبار مازندران به این صورت حالا تا صبح واسه شما.... روضه بخونیم ............... به خصوص این خلخالیها که یه ساله اومدن لیگ دو انگار قهرمان لیگ برترند ، خوبه حالا امتیاز تیم خریدین و زحمت نکشیدین که از لیگ سه شروع کنین.

مدیریت: به علت توهین شما بخشی از نظرتان حذف گردید
1392/10/04 - 22:34
0
0
جویباری ..................، چی کار کنیم الکی کشتی کشتی نکن، کشتی همش دوپینگه مرتیکه ، اینجا داریم فوتبال بحث میکنیم چرا بحث کشتی وسط میکشی؟

مدیریت: با عرض پوزش بخشی از نظر شما قابل درج نبود
1392/10/02 - 18:03
0
0
بگو ببینم طاها پسر جون مال کدوم تیم هستی.بگو تا................

مدیریت: با عرض پوزش بخشی از نظر شما قابل درج نمی باشد.
1392/10/01 - 20:39
0
0
من با ابرو مبروت کار ندارم وقتی ..............................................

مدیریت: با عرض پوزش بخشی از نظر شما قابل درج نیست
اذری زبانان ایران عزیز و نور چشم ما مردم خلخال هستن واردبیلیا و تبریزیا بیشتر از همشون .دیگه کل کل قومی نکنید خواهشا
1392/10/01 - 14:40
0
0
طاها نمیخوام برای هر .... حرف بزنم.کاسه کوزه تو از تو این سایت جمع کن برو بیرون نمیخوام ابرو تو ببرم مرتیکه برا من رو در اورد.خودت مال کدوم تیمی هستی برو تیم خودتو تشویق کن.
1392/09/30 - 19:45
0
0
همیشه وقتی می خواهین صحبت کنید اول سلام کنید
1392/09/29 - 21:07
0
0
من دربتو می بندم آخه بیچار فردا هم ادعا می کنی اون شناگر آمریکایی (مایکل فیلیپس)از جویباره!!!!!!!
جمش کن بینم
هری یالا
1392/09/29 - 19:02
0
0
برق پدر فوتبال ایرانه حتی قدیمی تر از تیم تاجه! متخصصین فارس خیلی سعی کردن ریشه برقو بخشکونن ولی گذشته ها رو نمیشه عوض کرد. برق ریشه این فوتبال کلنگیه_به عشق فوتبال 70 ساله.گرفتی رفیق؟ *فوتبال 70 ساله*
1392/09/29 - 18:52
0
0
برق
1392/09/29 - 02:20
0
0
طاها پسر فکر کنم از دنیا عقب هستی جویبار چندتا ستاره داره نمیخوام برات بشمارم بعد این ما مازندرانی ها هستیم که بیشترین بازیکنان رو دادیم بعدشم کشتی هم یه ورزش پهلوانیه توکه هیچی نمیفهمی پس لطف بفرما اون درب رو ببند تا برات نبستم عشق من جویبار این تیما اگه تیم بودند اسمشون جویبار بود.

سرور هرچی تیمه شهرداری جویبار .
جججججججججججووووووووووییییییییببببببببباااااااااررررررررر.
1392/09/27 - 23:41
0
0
سلام
آخه عزیزم با کشتی هم میشه گفت پایتخت ورزش جهان امروز و فردا اونو هم از المپیک حذف کنند
شما سعی کنین اوول تو مازندران اول بشین بعد کری بخوانید!!!!!!!!!!!!!!
1392/09/27 - 23:24
0
0
درودبربازیکنان وسرمربی نفت امیدیه عشق است نفت امیدیه
1392/09/27 - 23:22
0
0
فقط نفت امیدیه
1392/09/27 - 23:21
0
0
درودبرنفت امیدیه 5برد4مساوی فقط 1باخت انشالا امسال لیگ یکیم
1392/09/27 - 02:35
0
0
گل افشانی جان جهان رو جا گذاشتی باید بگی پایتخت ورزش ایران وجهان
شیر جویبار.
1392/09/26 - 21:02
0
0
پایتخت ورزش ایران=جویبار
آبروی کشتی ایران =جویبار
در آینده آبروی فوتبال ایران=جویبار
و.........................
1392/09/26 - 19:11
0
0
عشق من جویبار همیشه قهرمان
1392/09/25 - 13:51
0
0
goooooooooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrggggggggggggggggggggaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnn
1392/09/25 - 13:32
0
0
تیم هوردا به تیم شهرداری دزفول باخت خانگی داده لطفا نتیجه رو درج کنید،باخت سنگینی هم داده.
1392/09/24 - 22:42
0
0
ذ
1392/09/24 - 22:09
0
0
بازی‏ ‏امروز‏ ‏تیم‏ ‏شهرداری‏ ‏اراک‏ ‏وکاسپین‏ ‏قزوین‏ ‏چندچندشد؟
1392/09/24 - 22:04
0
0
شیره‏ ‏تیم‏ ‏شهرداری‏ ‏اراک
1392/09/24 - 13:50
0
0
سلام نمیدونم مال کجایی شهرداری جویبار سوراخ نیست هر سوراخی پیدا کنه میزنه توش.عشق است جویبار حتما امسال جویبار با حاج محمود امپراطور میره دسته یک.فقط عشق است جویبار پایتخت ورزش جهان.
1392/09/24 - 12:36
0
0
شهرداری کانال(جویبار) سوراخه
1392/09/23 - 23:45
0
0
جویباری ها....................................................هوررررررررررررررررراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا.
شهرداری زلزله..................................................................................محبوب هر چی دله.
لیگ 1 اماده باش ....................................................................................جویبار داره میاد.
پرطرفدارترین تیم دسته دو.......................................................................شهرداری جویبار.
جویبار جویبار جویبار جویبار جویبار جویبار جویبار جویبار جویبار جویبار جویبار جویبار جویبار .
1392/09/23 - 19:46
0
0
سلام
1392/09/23 - 19:46
0
0
سلام
1392/09/23 - 19:45
0
0
نفت امیدیه و پیام صنعت امل 1و0 به نف کی است
1392/09/23 - 18:02
0
0
Amolam bezanin lotfaan
1392/09/23 - 15:21
0
0
باسلام و خسته نباشيد.
خواستم به همشهري عزيزم خلخالي آقا محمد گوشزد كنم كه معلومه كدوم شهر زودتر اينترنت داشته لطفا" توهين نكنيد. خوبه ليگ برتري نيستيد؟ آيا ميدوني قدمت شهرداري اردبيل چند ساله؟ واقعا" خودتون چند سالتون هست؟ من خيلي اومدم خلخال هزار ماشاالله كوه زياد داره آره؟؟؟؟
1392/09/18 - 01:33
0
0
rasti begama daiime
1392/09/18 - 01:28
0
0
BAZIKON RO DASTE REZA NORALAHI NAYAD.....AMROZAM GOL ZADE
1392/09/17 - 21:55
0
0
سلام
نمی دانم چرا نوشته هام نیومد بالا!
جناب خلخالی عزیز قصدم توهین نبود برای من فرقی بین اردبیل یا خلخال نیست!معلومه که باید شما و یا هرکس
طرفدار تیم خودش باشه من خوشحال میشوم که تیم های هرکدام از شما ها بالا بیاد .
منظورم این بود که با همه بحث میکنید!یکی تون میگه رشتی هستیم یکیتون میگه آذری هستیم !
در ضمن اینجا جای نقد هست شما هم می توانید در مورد من انتقاد کنید ولی توهین نه.
قبل از اینکه آذری یا رشتی و یا کلا ایرانی باشیم انسانیم.
نقد همراه با طنز من نباید شما را برافروخته کند!
1392/09/17 - 21:42
0
0
سلام من که در مورد خلخال خدای ناکرده چیزی نگفتم فقط نمی دانم چرا با همه بحث می کنید معلومه که هرکسی به احتمال زیاد طرفدار تیم شهر خودشه !
برای من که فرقی بین اردبیل یا خلخال نیست خیلی خوشحال می شوم که هرکدام از این تیمهای شما بالا بیایند منظورم از مطلب قبلی این بود که با این حرفها نه به تیمتان امتیاز می دهند نه امتیاز می توانند کسر کنند فقط شما خودتان را ناراحت می کنید!وگر نه من مخلص همتون هم هستم.
1392/09/17 - 17:58
0
0
نتایج سایر بازی ها را اگر اعلام کنید خیلی خیلی ممنون میشم با تشکر
1392/09/17 - 17:57
0
0
سلام تیم سپیدرود رشت مقابل اتکا حضور پیدا نکرد و به احتمال 90 درصد 3-0 به نفع اتکا اعلام خواهد شد
1392/09/17 - 15:18
0
0
طاهر خان شما طرفدار کدوم تیمی؟شما در حدی نیستین که در مورد خلخال وتیم خلخال نظر بدین.
1392/09/16 - 18:01
0
0
سلام
عزیزان خلخالی شما هم با این تیمتون مارا کشتین ها حالا جای شکرش به جاست که لیگ برتری نیستین!!!!!!!!!!!!!!!!
1392/09/14 - 23:58
0
0
سلام دوستان اگه امکان داره راجع به مصدومان و محرومان تیمها هم مطالبی بنویسید
1392/09/14 - 13:23
0
0
مگه شهرداری دزفول هفته ی نهم بازی نداره ؟؟؟ چرا؟؟؟
1392/09/13 - 00:09
0
0
از مدیریت سایت خواهش میکنیم به تقاضای خلخالی ها گوش دهند و اصلاح فرمایند. خلخال دشت مال شهرستان خلخاله و این درست نیست که اردبیل را بنویسیم. مانند این می ماند که بجای شموشک نوشهر بنویسیم شموشک مازندران!!!! یا به جای مس سونگون ورزقان بنویسیم مس سونگون آ.شرقی! یا بجای ملوان بندر انزلی بنویسیم ملوان گیلان!یا به جای صنعت نفت آبادان بنویسیم صنعت نفت خوزستان! یا بجای خیلی از تیم های دیگه پسوند استان را بنویسیم کاملا واضح و مبرهن است که اشتباهی نوشته شده و جای هیچ شک و شبهه ای نداره و خواهشا به این سوتفاهم پایان دهید....
راستی دوستان اردبیلی باغیرت اینترنتو از کجا آورده که تونسته نظر بده؟؟؟جل الخالق :)
1392/09/11 - 21:13
0
0
نام تیم خلخال دشت را اصلاح کنید(خلخال دشت خلخال)
خلخال دشت اسم یه شرکت بزرگ خلخالی هستش نه مال اردبیل امتیازش هم مال شرکت خلخال دشته
1392/09/11 - 12:08
0
0
با سلام خدمت دوستان با مراجعه به سایت ورزشی ( خلخال اسپورت ) از ورزش شهر خلخال بخصوص خلخال دشت مطلع شوید باتشکر
1392/09/09 - 15:10
0
0
لطفا هفته دهم بازی خلخال دشت خلخال را اصلاح بکنید به جای شهرداری اردبیل شهرداری تبریز نوشته شده شهرداری تبریز در گروه دیگه هست با تشکر
1392/09/07 - 23:40
0
0
مرسی دیدم از سایت آمل
پیام وحدت مشهد 2 - 1 پیام صنعت آمل
1392/09/07 - 23:35
0
0
با سلام لطفا نتیجه بازی پیام مشهد با پیام صنعت آمل رو بزنین .امروز بازی داشتن.مرسی
1392/09/07 - 21:42
0
0
با سلام و خسته نباشید خدمت شما.لطفا نتیجه بازی معوقه پیام آمل و پیام وحدت مشهد را بذارید.با تشکر
1392/09/07 - 18:28
0
0
پنجشنبه 7/9/92- معوقه هفته دوم

پیام وحدت خراسان 2 پیام صنعت آمل 1
پرسپولیس گناوه 1-کارون اهواز 1
1392/09/07 - 10:49
0
0
هفته دهم خلخال دشت خلخال با شهرداری اردبیل درست م یباشد که به اشتباه شهرداری تبریز نوشته شده

پاسخ: اصلاح گردید ، با سپاس از توجه شما
1392/09/07 - 09:28
0
0
با سلام خدمت مدیر محترم سایت بنظرم هفته دهم خلخال دشت با شهرداری اردبیل هست به اشتباه شهرداری تبریز در سایت ها اومده لطفا به عنوان اولین سایت به موضوع رسیدگی و اصلاح بکنید با تشکر و به امید پیروزی خلخال دشت

پاسخ: اصلاح گردید ، با سپاس از توجه شما
1392/09/07 - 09:26
0
0
نفت امیدیه 1 پیام وحدت مشهد 0 در مشهد
1392/09/07 - 09:14
0
0
خلخال اگر با شهر داری دزفول بازی کند چندچند می شود
1392/09/07 - 09:00
0
0
نفت امیدیه - شهرداری اراک
1392/09/06 - 10:30
0
0
با سلام خدمت دوستان خواهش می کنم همدیگرو اینجا نکوبید دو تیم خلخال دشت خلخال و شهرداری اردبیل مال استان سبلان می باشد. دقت کردین برنامه بازی ها تا هفته بیستم از سوی فدارسیون اعلام شده ولی دو تیم استان اصلا باهم بازی ندارن ظاهراً و در برنامه اعلام نشده موضوع را پیگیری بکنید به امید صعود هر دو تیم استان به لیگ های بالاتر.
1392/09/03 - 11:13
0
0
ماهان جان به خاطر حرفهای این اردبیلی با غیرت خود تو ناراحت نکن.فقط ما خلخالی ها میدونیم که چه ظلمی در حق شهر ما شده و سالانه هزاران نفر از خلخالیهای عزیز مخصو صا قشر تحصیل کرده این شهر چگونه شهر مادری خود را رها کرده و برای کار به شهر های دیگر کوچ میکنند وحتی اگر در خود استان هم دنبال کار باشی چون خلخالی هستی در هیچ اداره ای جایی نداری مگر اینکه خودتو با شرایطی که میخان وفق بدی.ظلمهای زیادی در حق ما شده که این فقط یک نمونه اش بود که برای خیلی از دوستان من اتفاق افتاده.استاندار جدید اردبیل در مراسم معار فش اذعان داشته در حق مردم جنوب استان بی عدالتی های زیادی شده.امیدوارم از این به بعد این بی عدالتی ها ادامه نداشته باشد.گذشت زمان خیلی چیز ها را مشخص میکنه .یاشاسین خلخال و مردم با شرف محدوده خلخال وسیع(مرکزی؛خوش رستم وشاهرود)
1392/09/03 - 00:26
0
0
برات متاسفم...خودتم فهمیدی چی نوشتی اردبیلی با غیرت
من هیچی نمیگم فقط برات متاسفم....
1392/09/02 - 11:25
0
0
در جواب اردبیلی با غیرت.تیم خلخال دشت با قهرمانی در لیگ استانی اومد دسته 3 و بعدش هم امسال امتیاز با خرید امتیاز به لیگ دسته 2 اومد اگر امتیاز برای اردبیل بودشما حتما این امتیازو به تیمهای دیگه شهرتون میدادید مثل ذوب اهن .برات واقعا متاسفم که به خودت اجازه میدی در مورد شهر خلخال اینگونه حرف بزنی اگر امکانات به طور عادلانه تقسیم میشد شما عقب افتاده ترین شهر ایران بودید.برو دنبال این باش که تا قبل اینکه استان بشید چه جایگاهی داشتید و خلخال چه جایگاهی داشت اون موقعی که در کل اذربایجان دو تا مدرسه وجود داشت که یکیش به اسم رشدیه در تبریز بود ودیگری به اسم مدرسه ناصری در خلخال بود شما کجای تاریخ بودید که الان در باره شناخته شدن خلخال حرف میزنید.با تشکر از بازیکنان و سرمربی خلخال دشت خلخال به خاطر تساوی در بازی خارج از خانه مقابل تیم با قدمت ماشین شازی تبریز.یاشاسین خلخال دشت شکست ناپذیر
1392/09/01 - 14:06
0
0
اقا تیم خلخال دشت اولش مال اردبیل بود ما دیدم نماینده داریم تو یلیگ گفتیم بدیم به اینا تا یه خورده خلخالی ها هم تو کشور شهرشون شناخته بشه
وگرنه اصالت تیم خلخال دشت اردبیل مال خود اردبیل هست
1392/08/29 - 04:11
0
0
شهرداری جویبار....:)...همه رفیقام تو تیمن...خیلی دوسش دارم....
1392/08/29 - 04:08
0
0
شهرداری قهرمان میشه...با سرمربی گری محمود خان فکری
1392/08/29 - 00:47
0
0
شک نکنید سامسونگ کرمان صددرصدبه لیگ یک صعودمیکنه.عشق است سامسونگ
1392/08/28 - 15:08
0
0
آقای سهیل ...درباره تیم خودتون حرف بزنید
عشق است خلخال دشت
1392/08/28 - 12:12
0
0
با سلام در جواب سهل باید بگم که تیم خلخال دشت با هزینه های شخصی مالک شرکت خلخال دشت اداره میشه و داره از جیب خودش خرج میکنه این همه ساله شما دارین بودجه شهر های دیگه استان را خرج میکنید این کار شما ایراد داره تا الان هم به هیچ جایی نرسیدین. امسال هم مثل سالهای قبل دنبال صعود به لیگ یک هستین .فقط امیدوارم در بازی با خلخال دشت خلخال دستهای پشت پرده به کمکتون نیاد تا بازی را براتون در بیاره .اگر قرار صعود کنین مردو نه صعود کنین .در ضمن کاری نداشته باش به اینکه خلخال سهمیه خریده چون پولشو داره شاید سال دیگه تو دسته یک تیم خریدیم .
1392/08/27 - 14:07
0
0
سلام ،نتیجه بازی کاسپین و حفاری اهواز دو بر صفر به سود کاسپین و نتیجه بازی شهرداری تبریز با بهمن هم دو بر صفر به سود شهرداری به پایان رسیده است.
1392/08/27 - 10:41
0
0
تیم برق شیراز تا حالا 4 بازی انجام داده است ( 2 بازی بیرون باخته 2 بازی داخل خانه برده ) ولی در جدول 3 بازی ثبت شده است . لطفا اصلاح شود
1392/08/27 - 00:24
0
0
هواداران شهرداری اردبیل 1آذر 2/45دقیقه استادیوم تختی حتما بیاین امسال حتما صعود میکنیم
1392/08/27 - 00:22
0
0
دوستان همچین میگن خلخال دشت خلخال انگار تیمو خودشون از دسته های پایین تر آوردن بالا امتیاز یه تیم دیگرو گرفتن که اینقدر پز دادن نداره؟
1392/08/26 - 20:33
0
0
سلام سهرداری دزفول3بر1نفت آبادان رو برد
1392/08/24 - 20:18
0
0
از هفته ششم خلخال دشت حلخال با صنغت ساری نوشته نشده ساعت 14 در ورزشگاه تختی خلخال
1392/08/22 - 22:46
0
0
بازیهای پیام وحدت به ورزشگاه تختی مشهد منتقل شده لطفا اصلاح کنید
1392/08/20 - 22:53
0
0
هفته ششم بازی خلخال دشت و صنعت ساری نوشته نشده
1392/08/20 - 19:08
0
0
کارون خوزستان 1 - 1 سپیدرود رشت
1392/08/20 - 19:04
0
0
کارون خوزستان 1 - 1 سپیدرود رشت
1392/08/20 - 18:25
0
0
كارون خوزستان يك - سپيدرود رشت يك
1392/08/19 - 13:46
0
0
تيم فوتبال خلخال دشت مربوط به شهرستان خلخال مي باشد و اشتباها خلخال دشت اردبيل ثبت شده
1392/08/14 - 19:22
0
0
پیام وحدت مشهد صفر - کارون خوزستان صفر
1392/08/14 - 17:26
0
0
نتیجه بازی شهرداری جویبار با خلخال دشت 0-0 تمام شد
1392/08/13 - 11:04
0
0
نتیجه بازی نفت نوین و شهرداری لنگرود 4 -2 شد
1392/08/12 - 22:59
0
0
ملی حفاری اهواز 2 - بهمن شیراز 0
1392/08/12 - 12:37
0
0
سلام، لطفا نام تیم خلخال دشت را اصلاح کنید(خلخال دشت خلخال)
1392/08/12 - 09:44
0
0
با سلام خواهشمند نسبت به اصلاح جدول به نام خلخال دشت خلخال اقذام فرمایید
1392/08/11 - 12:39
0
0
سلام
خلخال دشت اردبیل نه لطفا اصلاح کنید خلخال دشت خلخال
1392/08/08 - 16:44
0
0
لطفا اصلاح کنید!! تیم خلخال دشت برا شهرستان خلخاله
لطف کنید نام اردبیل رو بردارید
1392/08/01 - 01:40
0
0
تشکر صمیمانه از زحمات شما
1392/07/30 - 15:18
0
0
با سلام لطفا اسم تیم خلخال دشت را به نام خلخال دشت خلخال در جدول رقابتها تغییر دهید
1392/07/29 - 19:46
0
0
امتیازتیم نبردشهرکردبه خلخال دشت اردبیل واگذارشد
1392/07/24 - 11:52
0
0
سلام دوست عزیز. بازی شهردرای اراک و سپید رود رشت صفر صفر مساوی شد نه یک یک
مدیریت: سپاس از توجه شما ، اصلاح شد
1392/07/23 - 14:00
0
0
امتیاز تیم نبر شهرکرد به خلخال واگذارشد و از به بعد با نام خلخال دشت خواهد بود با تشکر
  • لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
  • لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
  • در غیر این صورت، «مدیر سایت» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما: