کانال تلگرام دی اسپورت
کد خبر: 13740  زمان: 23 آذر 1393 - 01:15

برنامه و نتایج هفتگی لیگ دسته سوم فوتبال فصل 93-94


دی اسپورت: برنامه هفتگی و نتایج لیگ دسته سوم فصل 93 - 94 باشگاههای کشور به شرح زیر می باشد:


 

 

مطلب مرتبط با این موضوع :

نتایج کامل لیگ دسته سوم فوتبال فصل 93-92

جدول لیگ دسته سوم فوتبال فصل 93-94

 

اطلاعیه سایت دی اسپورت در خصوص جذب خبرنگار

 

دی اسپورت: برنامه هفتگی و نتایج دور دوم لیگ دسته سوم فصل 93 - 94 باشگاههای کشور به شرح زیر می باشد:

 هفته اول

چهارشنبه 10 دی ماه
رهپویان رضوانشهر 0 - 0 چوکای تالش
شهید کریمی جویبار 3 - 1 شهرداری لنگرود
ایرانداد تهران 2 - 1 عمارت گرگان
دریای بابل 0 - 3 شهدای ساری
مقاومت تهران 2 - 1 محیا محراب سواد کوه
این دیدارها ساعت 14 آغاز می شود.
پویندگان تلاش مرودشت 1 - 0 پرسپولیس زاهدان
استانداری کرمانشاه 2 - 0 شهرداری فیروز آباد
این دیدارها ساعت 14 و 15 دقیقه آغازمی شود.
پنجشنبه 11 دی ماه 
امید حسن آباد 3 - 1 شهرداری فومن
این دیدار ساعت 14 آغاز می شود.
شهرداری اراک 2 - 0 نفتون مسجد سلیمان
شهرداری ماهشهر 3 - 0 فرهنگ رامهرمز
آرمان کارا شیراز 2 - 1 میناب طیور هرمزگان
شاهین بوشهر 1 - 1 برق شیراز
این دیدارها ساعت 14 و 15 دقیقه آغاز می شود.
هفته دوم

چهارشنبه 17 دی ماه
رهپویان رضوانشهر 1 -  0  امید حسن آباد
شهرداری لنگرود 1 - 0 شهرداری فومن
چوکای تالش 1 - 1  ایرانداد تهران
شهدای ساری 0 - 1 شهدای کریمی جویبار
عمارت گرگان 0 -  1 مقاومت تهران
محیا محراب سواد کوه 1- 3 دریای بابل
پنجشنبه 18 دی ماه
شهردای ماهشهر 1 - 0 شهرداری اراک
پرسپولیس زاهدان 3 - 0 نفتون مسجد سلیمان ( برگزار نشد )
فرهنگ رامهرز 1 - 0 استانداری کرمانشاه ( ناتمام ماند )
میناب طیور هرمزگان 0 - 1 پویندگان تلاش مرودشت
شهرداری فیروز آباد 0 - 0 شاهین بوشهر
برق شیراز 0 - 0 آرمان کارا شیراز
هفته سوم

سه شنبه 23 دی ماه
امید حسن آباد 0 – 0 شهرداری لنگرود
ایرانداد تهران 1 - 0 رهپویان رضوانشهر
شهرداری فومن 2 - 0 شهدای ساری
مقاومت تهران 0 - 0 چوکای تالش
شهید کریمی جویبار 0 - 0 محیا محراب سواد کوه
دریای بابل 0 - 1 عمارت گرگان
این دیدارها ساعت 14 آغاز می شود.
چهارشنبه 24 دیماه
شهرداری اراک 2 - 2 پرسپولیس زاهدان
استانداری کرمانشاه 2 - 2 شهرداری ماهشهر
نفتون مسجد سلیمان 2 - 1 میناب طیور هرمزگان
پویندگان تلاش مرودشت 0 - 0 برق شیراز
آرمان کارا شیراز 3 - 0 شهرداری فیروز آباد
این دیدارها ساعت 14 و 15 دقیقه آغاز می شود.

جمعه 26 دی ماه

شاهین بوشهر 2 - 1 فرهنگ رامهرمز
هفته چهارم

سه شنبه 30 دی ماه
ایرانداد تهران2 –0 امید حسن آباد
شهرداری ساری 1 -0  شهرداری لنگرود
رهپویان رضوانشهر  3-1  مقاومت تهران
محیا محراب سوادکوه 0 -1 شهرداری فومن
چوکای تالش 2 - 1 دریای بابل
عمارت گرگان 2 -1  شهید کریمی جویبار
چهارشنبه اول بهمن ماه

استانداری کرمانشاه 2 - 0 شهرداری اراک
میناب طیور هرمزگان 1 - 1 پرسپولیس زاهدان
شهرداری ماهشهر 3 - 1 شاهین بوشهر
برق شیراز 1 – 0 نفتون مسجد سلیمان
شهدای فیروز آباد 1 - 0 پویندگان تلاش مرودشت

پنجشنبه 2/11/93

فرهنگ رامهرمز 0 - 0 آرمان کارا شیراز

هفته پنجم

سه شنبه 7 بهمن
امید حسن آباد  2 - 1  شهدای ساري
مقاومت تهران 1 -  0 ایرنداد تهران
شهرداری لنگرود 3 - 2 محیا محراب سوادکوه
دریای بابل  0 -  0  رهپویان رضوانشهر
شهرداری فومن 2 - 0 عمارت گرگان
شهید کریمی جویبار 1 -  0 چوکای تالش
چهارشنبه 8 بهمن
شهرداری اراک 2 - 0 میناب طیور هرمزگان
آرمان کارا شیراز 1 - 0 شهرداری ماهشهر
نفتون مسجد سلیمان 1 - 1 شهرداری فیروز آباد
پویندگان تلاش مرودشت 0 - 1 فرهنگ رامهرمز
شنبه 11 بهمن
شاهین بوشهر 2 - 3 استانداری کرمانشاه
یکشنبه 12 بهمن ساعت14
پرسپولیس زاهدان 1 - 1 برق شیراز
هفته ششم

دوشنبه 13 بهمن
مقاومت تهران 0 - 1 امین حسن آباد
محیا محراب سوادکوه 1 - 1 شهدای ساری
ایرانداد تهران 3 - 1 دریای بابل
عمارت گرگان 5 - 2 شهرداری لنگرود
رهپویان رضوانشهر 3 - 2 شهید کریمی جویبار
چوکای تالش 0 - 1 شهرداری فومن
سه شنبه 14 بهمن ساعت 14 و 15 دقیقه
شهرداری ماهشهر 3 - 1 پویندگان تلاش مرودشت
فرهنگ رامهرمز 0 - 0 نفتن مسجد سلیمان
جمعه 17 بهمن
شاهین بوشهر 1 - 0 شهرداری اراک
برق شیراز 1 - 0 میناب طیور هرمزگان
استانداری کرمانشاه 0 - 1 ارمان کارا شیراز
شهرداری فیروز آباد 1 - 0 پرسپولیس زاهدان
هفته هفتم

دوشنبه 20 بهمن ساعت 14
امید حسن آباد 1 - 1 محیا محراب سواد کوه
شهدای ساری 1 - 0 عمارت گرگان
شهید کریمی جویبار 0 - 0 ایرانداد تهران
شهرداری لنگرود 1 - 0 چوکای تالش
شهرداری فومن 0 - 1 رهپویان رضوانشهر
سه شنبه 21 بهمن
دریای بابل 0 - 0 مقاومت تهران ساعت 14
سه شنبه 21 بهمن - ساعت 14
نفتون مسجد سلیمان 0 - 0 شهرداری ماهشهر
پنجشنبه 23 بهمن - ساعت 14:15
شهرداری اراک 2 - 2 برق شیراز
آرمان کارا شیراز 2 - 0 شاهین بوشهر
میناب طیور هرمزگان 1 - 2 شهرداری فیروز آباد
پویندگان تلاش مرودشت 1 - 1 استانداری کرمانشاه
پرسپولیس زاهدان 2 - 1 فرهنگ رامهرمز
هفته هشتم

27 بهمن ساعت 14
دریای بابل 0 - 1 امید حسن آباد
عمارت گرگان 3 - 3 محیا محراب سوادکوه
مقاومت تهران 3 - 0 شهید کریمی جویبار
چوکای تالش 2 - 0 شهدای ساری
ایرانداد تهران 2 - 2 شهرداری فومن
رهپویان رضوانشهر 1 - 1 شهرداری لنگرود

چهارشنبه 29 بهمن ساعت 14 و 15 دقیقه
ارمان کارا شیراز 0 - 1 شهرداری اراک
شهرداری فیروز آباد 1 - 0 برق شیراز
شاهین بوشهر 1 - 0 پویندگان تلاش مرودشت
فرهنگ رامهرمز 3 - 0 میناب طیور هرمزگان ( عدم حضور میناب )
استانداری کرمانشاه 1 - 0 نفتون مسجد سلیمان
شهرداری ماهشهر 1 - 1 پرسپولیس زاهدان

هفته نهم:

دوشنبه 4 اسفند 93

امید حسن آباد 1 - 1 عمارت گرگان
محیا محراب سوادکوه 2 – 3 چوکای تالش
شهرداری فومن 2 – 2 مقاومت تهران
شهدای ساری 0 – 0 رهپویان رضوانشهر
شهرداری لنگرود 1 – 1 ایرانداد تهران

سه شنبه 5 اسفند 93

شهید کریمی جویبار- دریای بابل
سه شنبه 5 اسفند 93

شهرداری اراک 0 – 0 شهرداری فیروزآباد
پویندگان تلاش مرودشت 0 – 0 آرمان کارا شیراز
برق شیراز 3 – 1 فرهنگ رامهرمز
نفتون مسجد سلیمان 2 – 1 شاهین بوشهر
میناب طیور هرمزگان 2 – 3 شهرداری ماهشهر
پرسپولیس زاهدان 1 – 3 استانداری کرمانشاه
هفته دهم:
یکشنبه 10 اسفند 93:

شهید کریمی جویبار 0 - 0 امید حسن آباد
چوکای تالش 1- 2 عمارت گرگان
دریای بابل 0 - 0 شهرداری فومن
رهپویان رضوانشهر 1 - 0 محیا محراب سوادکوه رضوانشهر
مقاومت تهران 1 - 1 شهرداری لنگرود

ایرانداد تهران  2 - 3 شهدای ساری

دوشنبه 11 اسفند 93
پویندگان تلاش مرودشت 0 – 0 شهرداری اراک
فرهنگ رامهرمز 1 – 2 شهرداری فیروز آباد
آرمان کارا شیراز 3 – 0 نفتون مسجد سلیمان
شهرداری ماهشهر 1 – 0 برق شیراز
شاهین بوشهر 3 – 2 پرسپولیس زاهدان
استانداری کرمانشاه 1 – 0 میناب طیور هرمزگان
هفته یازدهم:
شنبه 16 اسفند 93

امید حسن آباد 0 - 2 چوکای تالش
شهرداری فومن 1 - 0 شهید کریمی جویبار
عمارت گرگان  2 - 3 رهپویان رضوانشهر
شهرداری لنگرود 1 - 1 دریای بابل
شهدای ساری 1 - 2 مقاومت تهران
یکشنبه 17 اسفند 93

محیا محراب سوادکوه 1 – 2 ایرانداد تهران
شهرداری اراک 3 – 2 فرهنگ رامهرمز
نفتون مسجد سلیمان 3 – 1 پویندگان تلاش مرودشت
شهرداری فیروزآباد 1 – 1 شهرداری ماهشهر
پرسپولیس زاهدان 0 – 2 آرمان کارا شیراز
برق شیراز 3 – 2 استانداری کرمانشاه
 میناب طیور هرمزگان 1 – 0 شاهین بوشهر
هفته دوازدهم:
یکشنبه 24 اسفند 93
شهرداری فومن 1 - 0 امید حسن آباد
چوکای تالش 2 - 3 رضوانشهر
شهرداری لنگرود 0 - 0 شهید کریمی جویبار
عمارت گرگان 1 -1 ایرانداد تهران
شهدای ساری 1 - 0 دریای بابل
محیا محراب سوادکوه 1 - 1 مقاومت تهران 
دوشنبه 25 اسفند 93
نفتون مسجد سلیمان 1 - 1 شهرداری اراک
فرهنگ رامهرمز 0 - 1 شهرداری ماهشهر
پرسپولیس زاهدان 2 - 0 پویندگان تلاش مرودشت
شهرداری فیروز آباد 2 - 3  استانداری کرمانشاه
میناب طیور هرمزگان 2 - 1 آرمان کارا شیراز
برق شیراز  1 - 1 شاهین بوشهر

هفته سیزدهم

جمعه 7 فروردین ۹۴
آرمان کارا شیراز 1 - 0 برق شیراز
شنبه ۸ فروردین ۹۴
امیدحسن آباد 1 - 1 رهپویان رضوانشهر
شهرداری فومن 2 - 1 شهرداری لنگرود
ایرانداد تهران 4 - 2 چوکای تالش
شهید کریمی جویبار 0 - 1 شهدای ساری
مقاومت تهران 2 - 1 عمارت گرگان
دریای بابل 2 - 0 هیأت فوتبال زیراب
یکشنبه ۹ فروردین
شهرداری اراک 0 - 0 شهردای ماهشهر
نفتون مسجد سلیمان 1 - 0 پرسپولیس زاهدان
استانداری کرمانشاه 0 - 4 فرهنگ رامهرمز
پویندگان تلاش مرودشت 0 - 0 میناب طیور هرمزگان
شاهین بوشهر 1 - 1 شهرداری فیروز آباد
هفته چهاردهم

یکشنبه 16 فروردین
شهرداری لنگرود 1 - 4 امید حسن آباد
رهپویان رضوانشهر 0 - 0 ایرانداد تهران
شهدای ساری 0 - 1 شهرداری فومن
چوکای تالش 0 - 0 مقاومت تهران
هيات فوتبال زيراب 1 - 1 شهید کریمی جویبار
عمارت گرگان 5 - 1 دریای بابل
دوشنبه 17 فروردین
پرسپولیس زاهدان 2 - 1 شهرداری اراک
شهرداری ماهشهر 0 - 0 استانداری کرمانشاه
میناب طیور هرمزگان 1 - 0 نفتون مسجد سلیمان
فرهنگ رامهرمز 1 - 0 شاهین بوشهر
برق شیراز 4 - 1 پویندگان تلاش مرودشت
شهرداری فیروز آباد 0 - 0 آرمان کارا شیراز
هفته پانزدهم

شنبه 22 فروردین
امید حسن آباد 0  -  2  ایرانداد تهران
شهرداری لنگرود 1 - 1 شهدای ساری
مقاومت تهران 4 - 0 رهپویان رضوانشهر
شهرداری فومن  5  -  0  هیأت فوتبال زیراب
دریای بابل 0 -  0 چوکای تالش
شهید کریمی جویبار 1 - 1 عمارت گرگان
یکشنبه 23 فروردین
شهرداری اراک 2 - 1 استانداری کرمانشاه
پرسپولیس زاهدان 1 - 1 میناب طیور هرمزگان
شاهین بوشهر 2 - 1 شهرداری ماهشهر
نفتون مسجد سلیمان 0 - 1 برق شیراز
آرمان کارا شیراز 4 - 0 فرهنگ رامهرمز
پویندگان تلاش مرودشت 1 - 0 شهدای فیروز اباد
هفته شانزدهم

شنبه 29 فروردین
شهدای ساری 2-0 امید حسن آباد
ایرانداد تهران 0-0 مقاومت تهران
هیأت فوتبال زیراب2-4 شهرداری لنگرود
رهپویان رضوانشهر 2-0 دریای بابل
عمارت گرگان 2-0 شهرداری فومن
چوکای تالش  0-2 شهید کریمی جویبار
یکشنبه 30 فروردین
میناب طیور هرمزگان 1 - 3 شهرداری اراک
استانداری کرمانشاه 3 - 1 شاهین بوشهر
برق شیراز 1 - 0 پرسپولیس زاهدان
شهرداری ماهشهر 1 - 0 ارمان کارا شیراز
شهرداری فیروز آباد 1 - 2 نفتون مسجد سلیمان
فرهنگ رامهرمز 1 - 1 پویندگان تلاش مرودشت
هفته هفدهم

شنبه 5 اردیبهشت 94

امید حسن آباد 0 - 2 مقاومت تهران
شهدای ساری 5 - 1 هیأت فوتبال زیراب
دریای بابل 0 - 1 ایرانداد تهران
شهرداری لنگرود 1 - 2 عمارت گرگان
شهید کریمی جویبار 0 - 0 رهپویان رضوانشهر
شهرداری فومن 1 - 0 چوکای تالش

یکشنبه 6 اردیبهشت
 شهرداری اراک 3 - 0 شاهین بوشهر ( عدم حضور شاهین )
پرسپولیس زاهدان 4 - 1 شهرداری فیروز آباد
میناب طیور هرمزگان 2 - 2 برق شیراز
ارمان کارا شیراز 5 - 0 استانداری کرمانشاه
پویندگان تلاش مرودشت 2 - 1 شهرداری ماهشهر
نفتون مسجد سلیمان 2 - 2 فرهنگ رامهرمرز

این دیدارها ساعت 17 آغاز می شود.

هفته هجدهم
یکشنبه سیزدهم اردیبهشت - ساعت 16:45
هیأت فوتبال زیراب 1 – 2 امید حسن آباد
مقاومت تهران 4 – 0 دریای بابل
عمارت گرگان 1 – 0 شهدای ساری
ایرانداد تهران 2 – 2 شهید کریمی جویبار
چوکای تالش 0 – 0 شهرداری لنگرود
رهپویان رضوانشهر 3 – 2 شهرداری فومن
دوشنبه 14 اردیبهشت - ساعت 17
برق شیراز 1 – 1 شهرداری اراک
شاهین بوشهر 0 – 2 آرمان کارا شیراز
شهرداری فیروزآباد 5 – 1 میناب طیور هرمزگان
استانداری کرمانشاه 2 – 0 پویندگان تلاش مرودشت
فرهنگ رامهرمز  2 - 1 پرسپولیس زاهدان
شهرداری ماهشهر 1 – 1 نفتون مسجد سلیمان
هفته نوزدهم
یکشنبه 20 اردیبهشت - ساعت 16:45
امید حسن آباد 0 - 2 دریای بابل
هیات فوتبال زیراب 2 – 2 عمارت گرگان
شهید کریمی جویبار 0 – 1 مقاومت تهران
شهدای ساری 2 – 0 چوکای تالش
شهرداری فومن 3 – 0 ایرانداد تهران
شهرداری لنگرود 1 – 0 رهپویان رضوانشهر
دوشنبه 21 اردیبهشت - ساعت 17
شهرداری راک 1 – 2 آرمان کارا شیراز
برق شیراز 1 – 0 شهرداری فیروزآباد
پویندگان تلاش مرودشت  3 - 2 شاهین بوشهر
میناب طیور  هرمزگان 1 – 2 فرهنک رامهرمز 
نفتون مسجد سلیمان 3 – 1 استانداری کرمانشاه
پرسپولیس زاهدان 0 – 1 شهرداری ماهشهر
هفته بیستم
یکشنبه 24 اردیبهشت - ساعت 16:45
عمارت گرگان 2 - 2 امید حسن آباد
دریای بابل 1 - 2 شهید کریمی جویبار
چوکای تالش 2 - 2 هیأت فوتبال زیراب
مقاومت تهران 3 - 0 شهرداری فومن
رهپویان رضوانشهر 1 - 0 شهدای ساری
ایرانداد تهران 2 - 1 شهرداری لنگرود
گروه دوم  دوشنبه 94/2/28 ساعت 17
شهرداری فیروزآباد 1 - 1 شهرداری اراک
آرمان کارا شیراز 2 - 1 پویندگان تلاش مرودشت
فرهنگ رامهرمز 2 - 2 برق شیراز
شاهین بوشهر 1 - 1 نفتون مسجد سلیمان
شهرداری ماهشهر 3 - 0 میناب طیور هرمزگان - عدم حضور میناب طیور
استانداری کرمانشاه 2 - 0 پرسپولیس زاهدان
هفته بیست و یکم
 شنبه دوم خرداد -  ساعت 16:45
امید حسن آباد 1 - 1شهید کریمی جویبار
عمارت گرگان 3 - 0 چوکای تالش (عدم حضور چوکا)
شهرداری فومن 4  - 0 دریای بابل
هیأت فوتبال زیراب 0 - 1 رهپویان رضوانشهر
شهرداری لنگرود 1 - 0 مقاومت تهران
شهدای ساری 0 - 2 ایرانداد تهران
یکشنبه سوم خرداد - ساعت 17
شهرداری اراک 3 - 0 پویندگان تلاش مرودشت - عدم حضور مرودشت
شهرداری فیروزآباد 4 - 0 فرهنگ رامهرمز
نفتون مسجد سلیمان 2 - 2 آرمان کارا شیراز
برق شیراز 0 - 3 شهرداری ماهشهر - ناتمام ماند
پرسپولیس زاهدان 3 - 0 شاهین بوشهر - عدم حضور شاهین
میناب طیور هرمزگان 0 - 3 استانداری کرمانشاه - انصراف میناب
هفته بیست و دوم
شنبه 9 خرداد - ساعت 16:45
چوکای تالش 2 - 7 امید حسن اباد
شهید کریمی جویبار 2 - 0 شهرداری فومن
رهپویان رضوانشهر 2 - 0 عمارت گرگان
دریای بابل 3 - 0 شهرداری لنگرود(عدم حضور شهرداری لنگرود)
ایرانداد تهران 6 - 1هیات فوتبال زیراب
مقاومت تهران 3 - 1 شهدای ساری
یکشنبه 10 خرداد -  ساعت 17
فرهنگ رامهرمز 1 - 0 شهرداری اراک
پویندگان تلاش مرودشت 2 - 1 نفتون مسجد سلیمان
شهرداری ماهشهر 3 - 0 شهرداری فیروزآباد
آرمان کارا شیراز 3 - 0 پرسپولیس زاهدان (عدم حضور پرسپولیس زاهدان)
استانداری کرمانشاه 3 - 0 برق شیراز (عدم حضور برق شیراز)
شاهین بوشهر - میناب طیور هرمزگان 

دی اسپورت: برنامه هفتگی و نتایج دور اول لیگ دسته سوم فصل 93 - 94 باشگاههای کشور به شرح زیر می باشد:

هفته اول
چهارشنبه 93/7/2 ساعت 15:15

سانیار پارس کیا بجنورد 1 - 3 آرامش توس مشهد
دریای بابل 1 - 0 شهید کریمی جویبار
عمارت گرگان 0 - 1 پارس ایده گرگان
استقلال جنوب تهران 1 - 0 شهرداری تنکابن
یاران دو کوهه تهران 0 - 2 فرتاک تهران

مهر کرج 0 - 2 پارسیان اسطوره تهران
شهدای نیروی هوایی 1 - 1 استقلال قائمشهر
استقلال نوین قزوین 1 -  1 آستو آبیک قزوین
آبادگران قم 1 - 2 شهرداری فومن

نفتون تهران 2 - 0 آذر کوثر تبریز
آبیدر سنندج 0 - 1 شهرداری همدان
نیروی جوان خلخال 2 - 3 ایران داد تهران
کاسپین زنجان 3 - 2 گندمکاران مغان
فجر دهلران 1 - 1 پتوی لاله اصفهان
شهرداری فیروز آباد 2 - 2 شهرداری زارچ یزد
استقلال ملاثانی 0 - 2 پویندگان تلاش مرودشت
نفتون مسجد سلیمان 1 - 0 شهرداری ماهشهر
پنجشنبه 93/7/3 ساعت15:15
صدرا نکا 2 - 1 نفت محمود آباد
مهیا محراب سوادکوه 2 - 1 شهرداری بهشهر
راهیان  ولایت - مهر کلهر کرج ( لغو شد )
 شاهين رباط كريم 2 - 1 شاهین سپهر کیش
مهدیه تبریز 1 - 0 استانداری کرمانشاه
هلال احمر ساوه 3 - 1 استقلال چرام
شهرداری بروجرد- خیبر خرم آباد ( لغو شد )
شهرداری رودبار کرمان - پرسپولیس زاهدان
هیئت فوتبال زابل- کارون خوزستان ( لغو شد )
هیئت فوتبال آران و بیدگل- شاهین نوین نطنز ( لغو شد )
شاهین باغک بوشهر- امیر کبیر کاشان ( لغو شد )
اروند بندر عباس 1 - 4 مس نوین کرمان
هفته دوم
چهارشنبه 93/7/9 ساعت 15:15
 دریای بابل 4 - 0 سانیار پارس کیا بجنورد
نفت محمود آباد 0 - 0 آرامش توس مشهد
 شهیدکریمی جویبار 2 - 0 عمارت گرگان
شهرداری تنکابن 1 - 0 صدرانکاء
پارس ایده گرگان 2 - 0 یاران دو کوهه تهران
فرتاک تهران 0 - 1 استقلال جنوب تهران
شهدای نیروی هوایی0 - 1 مهرکرج
شهرداری بهشهر 0 - 0 پارسیان اسطوره تهران
استقلال قائمشهر 2 - 1 استقلال نوین قزوین
مهر کلهر کرج 0 - 1 مهیا محراب سوادکوه
آستو آبیک قزوین 3 - 0 آبادگران قم
شهرداری فومن- راهیان ولایت ( لغو شد ، راهیان ولایت از جدول حذف شد)
مهدیه تبریز 1 - 1 نفتون
شهرداری همدان 3 - 0 آذر کوثر تبریز
ایران داد تهران 1 - 2 آبیدر سنندج
نوروز بوکان 2 - 0 کاسپین زنجان
گندمکاران مغان 3 - 1 نیروی جوان خلخال

پنجشنبه 93/7/10 ساعت15:15
قهرمان فوتبال زابل 0 - 1 شهرداری رودبار کرمان
شهرداری زارچ یزد 0  - 1 پرسپولیس زاهدان
مس شهر بابک کرمان 0 - 0 شهرداری فیروز آباد
 شاهین نوین نطنز-  04 بیرجند ( لغو شد )
شاهین باغک بوشهر 0 - 0 فجر دهلران
استقلال چرام 2 - 3 پتوی لاله اصفهان
امیر کبیر کاشان-شهرداری بروجرد ( لغو شد )
پویندگان تلاش مرودشت 2 - 0 هلال احمر ساوه
خیبر خرم آباد- نفتون مسجد سلیمان ( لغو شد )
شهرداری ماهشهر 3 - 1 استقلال ملاثانی
کارون خوزستان- هیأت فوتبال آران و بیدگل ( لغو شد )
شاهین سپهرکیش 4 - 4 اروند بندر عباس

هفته سوم

یکشنبه  20/7/93 ساعت 15

سانیار پارس کیا بجنورد 0 – 0 نفت محمود آباد
عمارت گرگان 2 – 1 دریای بابل
آرامش توس مشهد 1 - 1 شهرداری تنکابن
باران دوکوهه تهران 1 – 2 شهید کریمی جویبار
صدرا نکاء 3 – 1 فرتاک تهران
استقلال جنوب تهران 1 – 2 پارس ایده گرگان
پاس گستر البرز 3 – 2 شهرداری بهشهر
پارسیان اسطوره تهران – فرید کرج – ورزشگاه فراهانی تهران
آباد گران قم 1 – 1 استقلال قائمشهر
مهیا محراب سواد کوه 1 – 1 شهرداری فومن
نفتون تهران 1 – 0 شهرداری همدان
افرا درب تبریز 0 – 2 ایران داد تهران
کالسمین زنجان 0 – 1 استانداری کرمانشاه
آبیدر سنندج 2 – 2 گندمکاران مغان
نیرو جوان خلخال 1 – 0 نوروز بوکان
دوشنبه 21/7/93
استقلال نوین قزوین 2 – 2 شهدای نیروی هوایی
فجر دهلران 3 – 0 استقلال چرام ( بازی ناتمام ، ترک میدان توسط استقلال )
پالایش شازند اراک 1 – 3 شاهین باغک بوشهر
پتوی لاله اصفهان  0 – 3 پویندگان تلاش مرودشت
هلال احمر ساوه 1 – 0 شهرداری ماهشهر
شهرداری رودبار کرمان 2 – 1 شهرداری زارچ یزد
 طلوع یاران گز اصفهان 2 – 2 هیئت فوتبال زابل
پرسپولیس زاهدان 3 – 2 مس نوین کرمان
شهرداری فیروز آباد 1 – 0 شاهین سپهر کیش

هفته چهارم

شنبه 26/7/93 ساعت 15:00
عمارت گرگان 2 – 1 سانیار پارس کیا بجنورد
شهرداری تنکابن 2 – 0 نفت محمودآباد
دریای بابل 1 – 0 یاران دو کوهه تهران
فرتاک تهران 1 – 4 آرامش توس مشهد
شهید کریمی جویبار 0 – 0 استقلال جنوب تهران
پارس ایده گرگان 0 – 0 صدرا نکاء
استقلال نوین قزوین 2 – 0 پاس گستر البرز
فرید کرج 3 – 2 شهرداری بهشهر
شهدای نیرو هوایی 2 – 1 آبادگران قم
شهرداری فومن 1 – 1 پارسیان اسطوره تهران
آستو آبیک قزوین 1 – 2 مهیا محراب سوادکوه
ایران داد تهران 1 - 0 شهرداری همدان
مهدیه تبریز 1 – 0 کالسمین  زنجان
گندمکارا ن مغان 0 – 2 افرا درب تبریز
استانداری کرمانشاه 4 – 0 نیرو جوان خلخال
نوروز بوکان 1 – 0 آبیدر سنندج
یکشنبه 27/7/93
پالایش شازند اراک 1 – 1 فجر دهلران
پویندگان تلاش مرودشت 1 – 0 استقلال چرام
شاهین باغک بوشهر 1 - 2 نفتون مسجد سلیمان
شهرداری ماهشهر 0 - 0 پتوی لاله اصفهان
 طلوع یاران گز اصفهان 1 – 1 شهرداری رودبار کرمان
مس نوین کرمان 7 – 0 شهرداری زارچ یزد
هیئت فوتبال زابل 2 – 1 شاهین رباط کریم
شاهین سپهر کیش 2 – 3 پرسپولیس زاهدان

هفته پنجم

شنبه 3/8/93  ساعت 14:45
سانیار پارس کیابجنورد 1 - 0 شهرداری تنکابن
یاران دوکوهه تهران 1 – 2 عمارت گرگان
نفت محمود آباد 0 - 1 فرتاک تهران
استقلال جنوب تهران 2 – 1 دریای بابل
آرامش توس مشهد 1 – 0 پارس ایده گرگان
صدراء نکا 1 – 2 شهید کریمی جویبار
پاس گستر البرز 1 – 0 فرید کرج
آبادگران قم 1 – 3 استقلال نوین قزوین
شهرداری بهشهر 0 - 1 شهرداری فومن
پارسیان اسطوره تهران 2 – 0 آستو آبیک قزوین
مهیا محراب سواد کوه 0 – 1 استقلال قائمشهر
نفتون تهران 0 -0 ایران داد تهران
شهرداری همدان 1 – 1 گندمکاران مغان
شنبه 3/8/93 هفته پنجم ساعت 15:00
نیرو جوان خلخال 1 – 0 مهدیه تبریز
افرا درب تبریز 1 - 1 نوروز بوکان
آبیدر سنندج 2 – 3 استانداری کرمانشاه
نفتون مسجد سلیمان 0 –  0 پالایش شازند اراک
یکشنبه 4/8/93 هفته پنجم ساعت 15:15
فجر دهلران 2 – 1 پویندگان تلاش مرودشت
استقلال چرام 0 – 3 شهرداری ماهشهر
استقلال ملاثانی 3 - 1 شاهین باغک بوشهر
شهرداری رودبار کرمان 1 – 6 مس نوین کرمان
شاهین رباط کریم 3 – 2 طلوع یاران گز اصفهان
شهرداری زارچ یزد 2 - 3 شاهین سپهر کیش
اروند بندر عباس 3 – 0 هیئت فوتبال زابل

هفته ششم

جمعه 9/8/93 ساعت 14:30
یاران دو کوهه تهران 0 – 1 سانیار پارس کیا بجنورد
فرتاک تهران 1 – 0 شهرداری تنکابن
عمارت گرگان 1 – 0 استقلال جنوب تهران
دریای بابل 2 – 0 صدرا نکا
شهید کریمی جویبار 1 – 0 آرامش توس مشهد
آبادگران قم 0 – 3 پاس گستر البرز ( بدلیل اعتصاب بازیکنان قم برگزار نشد )
شهرداری فومن 1 – 0 فرید کرج
استو آبیک قزوین 1 - 1 شهرداری بهشهر
شهدای نیروی هوای تهران 1 – 0 مهیا محراب سوادکوه
استقلال قائمشهر 1 - 0 پارسیان اسطوره تهران
شنبه 10/8/93 هفته ششم ساعت 14:30
پارس ایده گرگان 0 – 0 نفت محمودآباد
کالسمین زنجان 1 – 0 نفتون تهران
گندمکاران مغان 1 - 1 ایران داد تهران
نوروز بوکان 1 – 2 شهرداری همدان

مهدیه تبریز 0  – 1 آبیدرسنندج
استانداری کرمانشاه 5 - 0 افرا درب تبریز
نفتون مسجد سلیمان 1 –1  فجر دهلران
شهرداری ماهشهر 1 – 0 پویندگان تلاش مرودشت
پالایش شازند اراک 1 – 4 استقلال ملاثانی
شاهین باغک بوشهر 2 - 1 هلال احمر ساوه
شاهين رباط كريم 1 - 1 شهرداري رودبار كرمان
شاهين سپهر كيش 1 - 0 مس نوين كرمان
طلوع ياران گز اصفهان 3 - 2 اروند هرمزگان
هیئت فوتبال زابل 0 - 1 شهرداري فيروزآباد

هفته هفتم

یکشنبه ۱۸ آبان ساعت۱۴ و ۱۵ دقیقه
سانیارپارس کیا بجنورد 1 - 1 فرتاک تهران
استقلال جنوب تهران 3 - 0 یاران دوکوهه
شهرداری تنکابن 2 - 0 پارس ایده گرگان
صدار نکا 1 - 1 عمارت گرگان
نفت محمود آباد 0 - 0 شهید کریمی جویبار
آرامش توس مشهد 1 - 0 دریای بابل
پاس گستر البرز 0 - 4 شهرداری فومن
مهیا محراب سوادکوه 2 - 1 استقلال نوین قزوین
شهرداری بهشهر 1 - 0 استقلال قائمشهر
پارسیان اسطوره تهران 0 - 0 شهدای نیروی هوایی
ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه
نفتون تهران 0 - 1 گندمکاران مغان
نیرو جوان خلخال 2 - 1 کالسمین زنجان
ایران داد تهران 1 - 0 نوروز بوکان
شهرداری همدان 2 - 2 استانداری کرمانشاه
افرا درب تبریز 1 - 0 مهدیه تبریز
دوشنبه ۱۹ آبان ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه
فرید کرج 1 - 2 آستو آبیک قزوین
فجر دهلران 1 - 1 شهرداری ماهشهر
استقلال ملاثانی 2 - 0 نفتون مسجد سلیمان
هلال احمر ساوه 2 - 1 پالایش شازند اراک
پتوی لاله اصفهان 3 - 0 شاهین باغک بوشهر
شهرداری رودبار 2 - 1 شاهین سپهر کیش
اردوند بندرعباس 0 - 0 شاهین رباط کریم
شهرداری فیروز آباد 3 - 0 طلوع یاران گز اصفهان
پرسپولیس زاهدان 4  - 3 هیات فوتبال زابل

هفته هشتم ۲۴ آبان ساعت ۱۴
استقلال جنوب تهران 3 - 1 سانیار پارسکیا بجنورد
یاران دوکوهه تهران 1 - 6 صدرا نکا
شهید کریمی جویبار 0 - 1 شهردرای تنکابن
عمارت گرگان 2 - 0 آرامش توس مشهد
دریای بابل 1 - 0 نفت محمود آباد
آبادگران قم 0 - 1 مهیا محراب سوادکوه
استقلال نوین قزوین 0 - 2 پارسیان اسطوره تهران
شهدای نیروی هوایی 0 - 1 شهردای بهشهر
ساعت ۱۴ و ۱۵ دقیقه
نیرو جوان خلخال 1 - 1 نفتون تهران
نوروز بوکان 3 - 2 گندمکاران مغان
کالسمین زنجان 2 - 1 ابیدر سنندج
استانداری کرمانشاه 0 - 1 ایران داد تهران
مهدیه تبریز 1 - 5 شهرداری همدان
یکشنبه ۲۵ آبان ساعت ۱۴
پارس ایده گرگان 1 - 0 فرتاک تهران
آستو آبیک قزوین 0 - 4 شهرداری فومن
استقلال قائمشهر 2 - 1 فرید کرج
ساعت ۱۴ و ۱۵ دقیقه
استقلال ملا ثانی 3 - 1 فجر دهلران
نفتون مسجد سلیمان 3 - 1 هلال احمر ساوه
پالایش شازند اراک 0 - 0 پتوی لاله اصفهان
شاهین باغک بوشهر 2 - 1 استقلال چرام
اروند بندرعباس 3 - 0 شهرداری رودبار کرمان
شاهین رباط کریم 0 - 1 شهرداری فیروز آباد
طلوع یاران گز اصفهان- پرسپولیس زاهدان
هیات فوتبال زابل- شهرداری زارچ یزد

هفته نهم

سانیار پارس کیا بجنورد 0 - 2 پارس ایده گرگان
صدرا نکا 1 - 1 استقلال جنوب تهران
فرتاک تهران 1 - 1 شهید کریمی جویبار
آرامش توس مشهد 3 - 0 یاران دوکوهه تهران ( عدم حضور یاران دوکوهه )
شهرداری تنکابن 0 - 1 دریای بابل
نفت محمود آباد 0 - 3 عمارت گرگان
پاس گستر البرز 4 - 0 آستو آبیک قزوین
شهرداری فومن 4 - 0 استقلال قائمشهر
پارسیان اسطوره تهران 6 - 0 آبادگران قم
شهرداری بهشهر 3 - 0 استقلال نوین قزوین ( عدم حضور استقلال نوین )
ساعت ۱۴ و ۱۵ دقیقه
نفتون تهران 1 - 0 نوروز بوکان
آبید سنندج 1 - 2 نیروجوان خلخال
گندمکاران مغان 0 - 1 استانداری کرمانشاه
افرا درب تبریز 1 - 2 کالسمین زنجان
ایران داد تهران 6 - 1 مهدیه تبریز
یکشنبه ۲ آذر ساعت ۱۴
فرید کرج- شهداری نیروی هوایی
ساعت ۱۴ و ۱۵ دقیقه
هلال احمر ساوه 1 - 0 استقلال ملاثانی
پتوی لاله اصفهان 1 - 1 نفتون مسجد سلیمان
پویندگان تلاش مرودشت 2 - 1 شاهین باغک بوشهر
استقلال چرام 2 - 1 پالایش شازند اراک
 شهرداري فيروز آباد 1 - 0  اروند بندر عباس
پرسپوليس زاهدان 1 - 0 شاهين رباط كريم
مس نوين كرمان 3 - 1 هيات فوتبال زابل
 شهرداري زارچ 1 - 1 طلوع ياران گز اصفهان

هفته دهم

شنبه 8 آذر – ساعت 13:45
صدرا نکا 3 - 0 ساتیاپارس کیا بجنورد
استقلال جنوب تهران 1 - 2 آرامش توس مشهد
دریای بابل 5 - 0 فرتاک تهران
یاران دوکوهه تهران - نفت محمود آباد ( کناره گیری یاران دوکوهه تهران از مسابقات )
عمارت گرگان 2 - 1 شهرداری تنکابن
شهيد كريمي جويبار 1 - 1 پارس ايده گرگان
شنبه 8 آذر – ساعت 14
مهیار محراب سواد کوه 2 - 1 پارس گستر البرز
استقلال قائمشهر 4 - 0 استو آبیک قزوین
شهدای نیروی هوایی 0 - 0 شهرداری فومن
آبادگران قم 0 - 3 شهرداری بهشهر
استقلال نوین قزوین 2 - 1 فرید کرج
شنبه 8 آذر – ساعت 14:15
آبیدار سنندج 1 - 1 نفتون تهران
استانداری کرمانشاه 1 - 0 نوروز بوکان
نیرو جوان خلخال 3 - 0 افرا درب تبریز ( عدم حضور افرا درب تبریز )
مهدیه تبریز - گندمکاران مغان
کالسمین زنجان 2 - 3 شهرداری همدان
یکشنبه 9 آذر – ساعت 14
شهرداری فیروز آباد 1 - 0 شهرداری رودبار
اروند بندرعباس 1- 2 پرسپولیس زاهدان
هیات فوتبال زابل 3- 2شاهین سپهر کیش
شاهین رباط کریم 4 - 0 شهرداری زاچ
طلوع یاران گز اصفهان 2- 4مس نوین کرمان
یکشنبه 9 آذر – ساعت 14:15
هلال احمر ساوه - فجر دهلران ( ناتمام ماند )
استقلال ملا ثانی 1 - 2 پتوی لاله اصفهان
شاهین باغک بوشهر 0 - 2 شهرداری ماهشهر
نفتون 5 – 0 استقلال چرام 
پالایش شازند اراک 0 - 4 پویندگان تلاش مرودشت
هفته یازدهم
شنبه 15 آذر – ساعت 13:45
سایتار پارس کیا بجنورد 1 - 2 شهید کریمی جویبار
آرامش توس مشهد 1 - 0 صدرا نکا
پارس ایده گرگان 1 - 2 دریای بابل
نفت محمود آباد 1 - 2 استقلال جنوب تهران
فرتاک تهران 2 - 4 عمارت گرگان
شهرداری تنکابن 3 – 0 یاران دوکوهه ( انصراف تیم یاران دوکوهه )
شنبه 15 آذر – ساعت 14
پارس گستر البرز 2 - 3 استقلال قائمشهر
پارسیان اسطوره تهران 0 - 3 مهیا محراب سواد کوه
استو ابیک قزوین 1 - 3 شهدای نیروی هوایی
شهرداری فومن 3 - 0 استقلال نوین قزوین ( عدم حضور استقلال نوین )
فرید کرج 3 - 0 ابادگران قم ( عدم حضور ابادگران قم )
شنبه 15 آذر – ساعت 14:15
نفتون تهران 0 - 4 استانداری کرمانشاه
افرا درب تبریز 3 - 0 آبیدار سنندج ( عدم حضور آبیدر )
نوروز بوکان 3 - 0 مهدیه تبریز
شهرداری همدان 3 - 1 نیرو جوان خلخال
ایران داد تهران 2 - 0 کالسمین زنجان
یکشنبه 16 آذر – ساعت 14
پرسپولیس زاهدان- شهرداری فیروز آباد
شهرداری زارچ یزد- اروند بندرعباس
شاهین سپهر گیتی- طلوع یاران گز اصفهان
مس نوین کرمان- شاهین رباط کریم
یکشنبه 16 آذر – ساعت 14:15
پتوی لاله اصفهان 1 - 1 هلال احمر ساوه
استقلال چرام 0 - 5 استقلال ملاثانی
شهرداری ماهشهر 3 - 0 پالایش شازند اراک
پویندگان تلاش مرودشت 0 - 1 نفتون مسیجد سلیمان

مطلب مرتبط با این موضوع:

جدول لیگ دسته سوم فوتبال فصل 93-94

نتایج کامل لیگ دسته سوم فوتبال فصل 93-92مرتبط:


نظرات کاربران
1395/02/29 - 15:08
0
1
فقط تــــــــــــــــــــــــــــــــهران مبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
1394/07/06 - 10:31
1
1
همیشه تیمهای مازندرانی عقب افتادن این همه بازیکن لیگ برتری داریم که اندازه 3 تیم فوتبال میشن چه بسا مسعولین ما توانایی یک تیم فوتبال و ندارن واقعا که. حد عقل 60.70 تا از بازیکنان لیگ مازنی هستن
1394/04/02 - 08:59
0
1
آق عباس...
ما دسته دوم ندیده نیستیم قربان
همین پارسال امتیازمونو مفت و رفاقتی دادیم به سپیدرود
گیلك واقعی یعنی این
مردی نبود فتاده را پای زدن---گر دسته فتاده ای بگیری مردی
1394/04/02 - 08:55
0
1
آقا عباس انوشه "شما دیگه چرا؟"
بازی رفت و تو زمین شما مساوی كردیم
بازی برگشت رو تو لنگرود اومدین باختین و رفتین ((یادتون رفت))
ما همه ی تیم های غرب گیلانی رو امسال بردیم
دلایل این كه صعود نكردیم چیز دیگه ای داااش...
آق برار قربوون
1394/03/18 - 12:21
1
1
برادر عزيز جناب آقاي قشقايي با تشكر از پيامت جا دارد از بچه هاي خوب تيم شاهد فيروز آباد بابت بازي زيبا و جوانمردانه تشكر كنم خدايش وقتي كه داور سوت پايان بازي را زد همان اندازه كه از صعود شهرداري خوشحال بودم از سقوط تيم شاهد ناراحت شدم چون هم مردانه بازي كردند و بي حاشيه هم مظلومانه نشستن و به شادي مردم ماهشهر نگاه ميكردند اميد وارم كه سال بعد شاهد صعود اين تيم به مراحل بالاتر باشيم
1394/03/12 - 13:25
0
1
خدا جای حق نشسته ایرانداد حقش نبود صعود بکنه چون دل خیلی ها رو شکستن
1394/03/11 - 22:15
0
1
به همه تیمهای لیگ دسته سوم خسته نباشد میگم.واقعا از نظارتی که در لیگ دسته سوم میشه متاسفم در طول این فصل چند تیم از بازی کردن انصراف دادند و کسی هم کاری باهاشون نداره که این کارها کمر تیمهای دیگه رو خم میکنه شهرداری فیروزآباد که از رفت وآمدش به شهرها و استانهای دیگه میشه کتاب نوشت ولی با همه نداری مردانه در همه بازیها حاضر شد. از همه کسانی که برای شاهد در این فصل زخمت کشیدند متشکرم انشاالله سال دیگه نوبت ماست.
1394/03/11 - 22:08
0
2
صعود تیمهای آرمان کارای شیراز و شهرداری بندر ماهشهر به لیگ دسته دوم فوتبال کشور را از طرف مردم فیروزآباد تبریک میگوییم .
1394/03/11 - 18:04
0
1
درود بر با غيرتان شهرداري بندر ماهشهر كه فصل را با پيروزي شيرين بر تيم شاهد شهرداري فيروز آباد به پايان رساندند و صعودي مقتدرانه به ليگ دو داشتند جا دارد از زحمات تمامي عزيزاني كه براي موفقيت اين تيم زحمت كشيدند كمال تشكر را داشته باشم به اميد موفقيت روزافزون فوتبال ماهشهر و خوزستان
1394/03/10 - 01:08
0
1
درود بر غیور مردان غرب گیلان رهپویان رضوانشهر
1394/03/10 - 01:06
0
1
آقا نوید از لنگرود امروز شاهد صعود تیم رهپویان رضوانشهر به دسته دوم بودیم حالا شرق گیلان صبر نماید تا سال دیگه شاید فرجی شد
1394/03/10 - 00:58
0
0
نتیجه بازی امروز رهپویان رضوانشهر 4 عمارت گرگان 1 رهپویان به دسته دوم صعود کرد
1394/03/10 - 00:56
0
1
صعوذ تیم فوتبال رهپویان رضوانشهر به دسته دوم کشور مبارک
1394/03/09 - 09:46
0
1
ما بیصبرانه منتظر افتخار شما درجویبار هستیم فرزندان پرافتخار فومنات
1394/03/07 - 21:20
0
1
درودبرنوروزبوکان
1394/03/04 - 00:08
0
0
ﺣﻴﻒ ك ﻧﻴﻢ ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ ﺑﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻭﻟﻲ ﺑﺎﺭﻡ. ﺧﻮﺑﻪ ﻣﺎ ﺭاﺿﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ
1394/03/04 - 00:03
0
0
ﺳﻼﻡ
ﻣﺎﺷﺎﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻓﻴﺮﻭﺯاﺑﺎﺩ
1394/03/02 - 02:33
0
0
درود بر کرمانشاهی یایه عزیز ایشا الله با لطف خدا با پیروزی در دو بازی اخر چشن صعود مون و به لیگ دسته ۲میگیریم
انشاالله
1394/02/31 - 00:32
0
0
استانداری سومین تیم دسته دوم کرمانشاهه انشالله.ولی ساله دیگه با....... همشونو میزارم تو یه گروه .
1394/02/30 - 11:35
0
0
فقط استانداری کرمانشاه ایشالا صعود میکنه ب امید خدا ازطرف بچه ها تیم فوتسال حیدری طیب
1394/02/29 - 17:58
0
0
انشاء الله با پيروزي مقابل برق در شيراز جشن صعود را يك هفته زودتر بر پا خواهيم كرد دنيا فقط بندررررررررررررررررماهشهرررررررررررررررر
1394/02/29 - 09:19
0
0
دنیا فقط شهرداری ماهشهر
1394/02/29 - 08:08
0
0
نتیجه دربی پرسپولیس استقلال نزدیدکه
1394/02/28 - 21:00
0
0
چندتیم ازهرگروه به لیگ دسته دوم میرند؟ ایامثل پارسال مسابقه پلی اف بین تیماهی سوم هرگروه برگزارمیشود؟
1394/02/28 - 14:12
0
1
دنیا نه ابی ونه قرمز فقط زرد طلایی
1394/02/27 - 11:33
0
1
انشاء الله با حمايت هواداران با فرهنگ رامهرمزي به ديدار برق شيراز ميرويم تا با پيروزي در اين ديدار فرق فوتبال خوزستان با فارس را بار ديگر نشان دهيم وعده ما دوشنبه 34/2/28ساعت 16/45دقيقه منتظر حضور پرشورتان هستيم
1394/02/27 - 10:39
0
1
شاهدفیروزاباد فردامیبره به امید خدا
1394/02/25 - 00:12
0
1
طلای مسعود حجی زواره تکواندکار کرمانشاهی تیم ملی و قهرمانی جهان توسط این جوان شایسته کرمانشاهی رو به تمام مردم ایران زمین تبریک میگم.
باز هم غیرت کرمانشاهی یک جوان کرمانشاهی پرچم ایران را در جهان بالا برد.
درود بر تو ای غیور مرد کرمانشاهی.
ماشالله کرمانشاااااااااااااااااااااااه
ماشالله ایرااااااااااااااان
1394/02/24 - 21:12
0
1
کارا که قهرمان شده و به لیگ 2 صعود کرده
برق هم به عنوان تیم 2 صعود میکنه
بهمنم که به لیگ 1 صعود کرد
درود بر شیراز و شیرازیییییییییییییی
1394/02/23 - 21:18
0
1
با سلام خدمت دوستانی که با نام امیر و شیراززززز پیام گذاشتند.جهت اطلاع خودتون یه سری به سایت باشگاه برق شیراز بزنید و آخرین مطالب رو مرور کنید .ورزش این استان از نظر آقایون یعنی شیراز و بس.انگار نه انگار که بازیکنانی مثل امیدرضا روانخواه و فرید عابدی و محمد صادق کرمی از تیمهای فیروزآباد و مهرزاد معدنچی و مجتبی زارعی از شهرستان مرودشت به بالاترین سطح فوتبال کشور و حتی به کشورهای خارجی راه یافتند.خودتان قضاوت کنید مگه این دوتیم چه هیزم تری به اونها فروختن که به اونها اهمیت نمیدن.چطور توقع دارید در چنین شرایطی از آنها طرفداری کنیم.بازیکنانی در تیمهای فیروزآباد و مرودشت هستند که از بعضی بازیکنان برق و کارا سرتر هستند ولی فقط یکی مثل شاغلام میخواد که این استعدادها رو به کار بگیره وگرنه این آقایون فقط رویه خاصی رو دنبال میکنن که همین رویه باعث افت فوتبال این استان شده.مطمئن باشید تا وقتی که از همه استعدادهای استان استفاده نشود و با هم متحد نشویم اوضاع از این بدتر هم خواهد شد.
1394/02/23 - 12:54
0
1
ما بیصبرانه منتظر صعود تیم شهرمان فومن به لیگ دسته دوم کشور هستیم .خدایارتان باد.
1394/02/22 - 03:13
0
1
با این بازی های ناجوانمردانه ای ک برق انجام میده لیگ شهرستان هم براش زیاده -
1394/02/21 - 18:28
0
1
عشق است شهرداری فومن
1394/02/21 - 00:53
0
1
مطمین باش بارکج به مقصد نمیرسه شما که ........................................................................................................................اسم خوزستان رو شما دارید خراب میکنید که همه راهی رو میرید جز فوتبال برید از......................................................................... ..................شما جناب تابش
1394/02/21 - 00:23
1
0
آقا مرتضی اصلا شما مسجد سلیمانیا.............................. رودارید ...............هنوز ما ماهشهری ها اون هفته ی آخر مرحله اول روفراموش نکردیم که ......................... فوتبال خوزستان و ماهشهر کردید
1394/02/20 - 22:06
0
1
آقا رضا شیراز ز ز ز ز شما از همین حالا داری میلرزی.فوتبال خوب هرجای دنیا باشه دیدن داره. خوزستان و فارس و کرمانشاه نداره.
1394/02/20 - 21:51
1
0
آقا مرتضی .شما میتونید تندیس دروازه بانتون رو درست کنید و بخاطر حرکات جوانمردانه رو میدان اصلی شهر نصب کنید(یادتون نره بار کج به منزل نمیرسه)خواهشا فوتبال خوزستان رو خراب نکنید
1394/02/20 - 10:33
0
1
امروز قدرت فوتبال شرق گیلان رو با بردن رهپویان صدرنشین به همه نشون می دیم...
شهرداری لنگرود 3 - رهپویان رضوانشهر 1
1394/02/20 - 08:35
0
1
درضمن جناب اقای علی ماهشهری هشت دقیقه اضافه نیمه دوم بازی بانفتون به خاطر حرکت ناجوانمردانه بازیکن ماهشهر بود که با ارنج دوازده بخیه به صورت بازیکن نفتون زدفراموش نکنیم خیلی چیزا روبه خاطر اینکه هم استانی هستیم بازگو نمیکنم
1394/02/20 - 08:28
0
0
باسلام خدمت دوستان خوبم جا داره درهمین مکان ازکلیه کادر فنی تیم نفتون مسجدسلیمان به خصوص جناب قاضی سرمربی محترم این تیم کمال تشکر را داشته باشیم که معنای واقعی فوتبال پاک رو دربازی مقابل شهرداری ماهشهربه همگان نشون دادن واین نکته رو یاداوری کنم که نفتون مهد فوتبال ایران است وهیچگاه الوده نمیگردد درجواب دوستمان اقای علی اصغر بگویم مطمینانفتون درمقابل کرمانشاه نیز باتمام توان بازی خواهد کرد تا از ابروی فوتبال خوزستان دفاع کندضمنا به اطلاع عزیزان برسانم که نفتون به علت مشکلات مالی پنجاه درصد ازبازیکنان خود را از دست دادوبا همین شرایط تیمهای شهرداری اراک فرهنگ رامهرمز وشهرداری ماهشهر دردقیقه نود وپنج ازشکست مقابل نفتون گریختند وگرنه نفتون باتمام نامهربانیهای مسوولین مسجدسلیمان دربین سه تیم اول ب
1394/02/19 - 17:48
0
0
جناب آقاي قاضي سرمربي محترم نفتون مسجد سليمان الوعده وفا شما قول داديد همانطور كه مقابل شهرداري ماهشهر بازي كرديد با تيمهاي ديگر نيز بازي كنيد پس منتظر پيروزي شما در مقابل كرمانشاه هستيم
1394/02/19 - 17:39
0
0
آقاي امير فوتبال و كلا ورزش براي سلامت روح و جسم انسانهاست اين قهرمانيها و صعود و سقوطها زود گذرند پس پيشنهاد.......... دادن به ديگران حركتي به دور از شان و منش پهلوانيست شما در ميدان مبارزه كنيد و پيروز شويد خواه تيم مقابل هم استاني شما باشد خواه تيم ماهشهر باشد
كارا يك شركت بزرگ در شيرازه كه از ٨ زيرمجموعه تشكيل شده هيچ مشكلي حتي براي خريد تيم در ليگ ١ ندارد
باز هم گذر زمان نشون ميده شما ماهشري ها و مرودشتي ها و فيروزاباديا سال ديگه تيم هاي شيراز رو در ليگ بالاتر ميبينيد
1394/02/17 - 18:52
0
0
قشقايي داداش از اين ماهشريا انتظار داريم از شما نه مثلا ما هم استاني هستيم شما كه ديگه شانس ندارين بياين به نماينده استان كه ميتونه صعود كنه كمك كنين كارا كه رفت الان نبايد بزاريم ماهشهر بره برقمون بره بهتر ني؟
1394/02/15 - 09:35
0
1
به تيم فوتبال نفتون مسجد سليمان بابت انجام دادن ضد فوتبال................................... تبريك ميگويم اين چه فوتبالي بود كه از دقيقه يك تا نود فقط روي زمين خوابيده بوديد بطوري كه داور مجبور شد براي نيمه دوم 8 دقيقه وقت اضافه بگيرد
1394/02/14 - 19:37
0
0
آفرین به شیربچه های فیروزآباد. شاهد شهرداری فیروزآباد 5 میناب طیور هرمزگان 1
برای شکست برق شیراز لحظه شماری میکنیم
دلفی و سید برق را به آتیش میکشن.
1394/02/14 - 17:01
0
0
شهرداری فومن قهرمان امسال لیگ دسته سه کشور است
1394/02/13 - 09:14
0
0
قلعهْ عقابها رو امروز به یك مخروبه تبدیل می كنیم كه فقط واسه .................. استفاده كنن...
تا بفهمن یه لنگرودیه با هیشكی شوخی نداره !!!
شهرداری لنگرود 3 چوكای تالش 0
1394/02/12 - 11:11
0
0
ما هواداران تیم شاهد شهرداری فیروزآباد تا آخرین لحظه از تیم محبوبمان حمایت میکنیم حتی اگه همه بازیهایش را ببازد.ما مرد روزهای سخت هستیم و در چنین روزهایی باید از تیم حمایت کنیم.وعده ما روز دوشنبه چهاردهم اردیبهشت ورزشگاه پیر تختی فیروزآباد.
1394/02/12 - 11:07
0
0
سلام آقای زره پوش.ممنون از اینکه حرف دل شهرستانی ها را زدید.مرکز استان نشینان فقط سنگ تیمهای شیرازی رو به سینه میزنند.این همه لی لی به لالای تیمهای شیرازی گذاشتید که نتیجه اش شد سقوط باسابقه ترین تیم ایران برق شیراز به لیگ دسته سوم.اگه تیمهای شیرازی در لیگ دسته سوم حضور نداشتند اصلا اسمی از تیم شاهد شهرداری فیروزآباد و پویندگان تلاش مرودشت را نمی آوردید.یکبار هم که شده از تیمهای شهرستانی حمایت کنید(این همه بدی کردی و دیدی ثمرش را*خوبی چه بدی داشت که نکردی).
1394/02/10 - 22:46
0
0
امیر آقا در بزرگی نام و باشگاه برق شیراز شکی نیست ولی با این بازیکنان که دقیقه سه بازی شروع میکنن به اتلاف وقت این تیم به جایی نمیرسه. با همین بازیکنان که اصلا نمیدونن در چه تیمی بازی میکنن برق شیراز به این روز افتاده.ما منتظر برقی هستیم که در ورزشگاه آزادی لرزه به تن استقلال و پرسپولیس می انداخت.در مورد تیم کارا هم زمان جواب شما را خواهد داد.
1394/02/10 - 16:54
0
0
مسولین فارس بذارید تیم تلاش مرودشت وفیروز اباد جون بگیره لااقل ابرو فارس را حفظ کنه
1394/02/10 - 16:50
0
0
با سلام ودرود به بچه های تیم تلاش مرودشت خدا قوت 20اریبهشت سعادتشهر و 24حافظیه در حمایت از تیم شهرمان میاییم.
1394/02/09 - 21:00
0
0
بهترین دفاع راست لیگ ایمان عبدالهی ازشاهدفیروزاباد،،،فصل بعدمنتظر سعیدسلطانی وحمیدطهماسبی دوتامهاجم خطرناک باشین
1394/02/08 - 13:35
0
0
اقاي تابش فعلا برو بتاب كارا كه همرو ٥ تاي ميكنه بعدم هر كسي در اون حد نيس كه در مورد برق حرف بزنه در ضمن نظر نخواستيما
1394/02/05 - 10:59
0
0
امروز شهرداری لنگرود سر تیم عمارت گرگان رو زیر آب می كنه با 5تا گل زیبا...
باور ندارین ، بیاین و تماشا كنین...
از 6تا بازی باقیمانده 18امتیاز میگیریم تا قهرمان بشیم.
لحظه ای در این امر شك نكن
1394/02/03 - 19:39
0
0
بنازم شییربچه های فیروزاباد حمله تما شاگران پشتتیبان شما هستند افرین به کرامت برزیلی
1394/01/30 - 21:26
0
0
آقای دروازه بان نفتون کاش موقع شوت زدن اسم علی رو به زبان نمیاوردی علی مردانگی داشت که ........................فقط یک نهم بازی رو داشتی تمارض میکردی که آقای داور هم با ملایمت با شما برخورد کرد واقعا برای فوتبال خورستان و مسجد سلیمان متاسفم که با این فوتبال............ و ........... میخواید پیش برید.(.........................هم شاهکار کرد و برای این بازی داور استان چهار محال و بختیاری که هم زبان مردم مسجد سلیمان است رو انتخاب کرده بود) ........
1394/01/29 - 17:01
0
0
ماهشهريهاي با غيرتو عشق است
1394/01/29 - 16:59
0
0
ماهشهريهاي با غيرت با حمايت از تيم محبوب شهرمان شهرداري قهرمان بار ديكر شاهد پيروزي ديگري خواهيم بود وعده ما يكشنبه 30/1/94ورزشگاه شهداء ساعت 16/30
1394/01/29 - 16:14
0
0
امروز شهرداری لنگرود سر تیم هیأت فوتبال زیراب رو كه اسمش روشه زیر آب می كنه با 7تا گل زیبا...
باور ندارین ، بیاین و تماشا كنین...
از 7تا بازی باقیمانده 21 امتیاز میگیریم تا قهرمان بشیم.
لحظه ای در این امر شك نكن
1394/01/28 - 13:30
0
0
Kara dar sarde jadvale ba ekhtelafe 4 empty az az team 2
On vaght migan dar hade lige 3 nist vaghean maskhaarast
1394/01/24 - 22:45
0
0
امیر آقا زیاد به تیم کارا و برق نناز.این بازیهایی که من از برق و کارا دیدم لیگ دسته سه هم براشون زیاده.
با سلام و خسته نباشيد خدمت شما
میخواستم بگم تیم چوکای تالش تا هفته پانزدهم 4برد و 5مساوی و 6باخت داشته که مجموعاً 17امتیاز داره
ولی تو جدول شما به اشتباه 3برد 5مساوی 7باخت و 14امتیاز برای این تیم ثبت شده که تقاضا دارم تصحیح بفرمایید باتشکر.
1394/01/23 - 19:55
0
0
بدين وسيله اعلام ميكنم برق و كارا حريف ميطلبند
تیم فقط شاهد شهرداری فیروزاباد انشالله موفق باشید
1394/01/21 - 10:08
0
0
سلام خدمت هموطنان گل
تیم استانداری کرمانشاه که هیچ حمایت کننده مالی نداره با غیرت کرمانشاهی بازیکنان و کادر فنیش تا به اینجا عالی کار کرده و در رتبه سوم جدول قرار گرفته درود بر شرفشون و انشالله این هفته یکشنبه هم شهرداری اراک رو در اراک شکست میده و بیشتر از پیش به لیگ دو نزدیک میشه یا علی.
نتیجه دیدار رفت:
استانداری کرمانشاه 2 - 0 شهرداری اراک
ماشالله بچه های کرمانشاااااااااااااااااااااااااه
1394/01/18 - 18:19
0
0
ای جانم فرهنگ رومز!
1394/01/18 - 11:23
0
0
به تیم کرمانشاه بابت داشتن چنین دروازه بانی تبریک میکویم که بیش از 10 موقعیت صد در صد گل را تیم شهرداری ماهشهر را از دروازه بیرون کشید دیروز روز خوش شانسی فوتبال کرمانشاه در مقابل ماهشهر بود
بازی خوبی بود حیف که شاهد 3 امتیازو نگرفت
1394/01/17 - 21:26
0
0
پیروزیهای پیاپی فرهنگ رامهرمز رو به مردم شریف این شهر تبریگ میگوییم.جمعی از طرفداران تیم شاهد شهرداری فیروزآباد.
1394/01/17 - 21:23
0
0
بچه ها خسته نباشید.هافبک فقط مجید چابک شماره 6 شاهد شهرداری فیروزآباد که به کسی مهلت نفس کشیدن وسط زمین نمیده.آدم رو یاد کریم باقری میندازه.
از همه بازیکنان تیم شهرداری فیروزآباد کمال تشکر را دارم.خسته نباشید شما تلاش خودتان را کردید فقط بی تجربگی باعث شد نتیجه لازم رو نگیرید.یادتون نره دور رفت تااین جای کار دو باخت و یک تساوی داشتید ولی الآن وضعیت بهتری دارید.به امید موفقیت شما.سجاد بهمنی-مهدی ریاستی-علی جواندل -افشین سعیدی-مجید چابک-بهنام قناعت زاده-محسن جعفری -محسن جلالی- مجتبی نوروزی--مصطفی جعفری-امیر مسعودی-جوکار-عباسی-ایمان عبدالهی-محمد زارع-مهرداد علمداری و سرمربی خوبتون آفای فروردین و صفر پور و کشاورز (منتظر برگشت مجید ریاستی هستیم).خدا قوت.
1394/01/17 - 20:54
0
0
برد تیم فرهنگ رامهرمز را به مردم شریف این شهر تبریک میگم. این بازی که امروز ازتیم کارا دیدم برای فوتبال فارس متاسفم.نمیدونم چطور تا حالا بالای جدول بوده.در طول بازی فقط یک موقعیت گل داشت .بازی رفت رو هم با کمک داور و پنالتی های ناحق فیروزآباد رو شکست داده بود.انشاالله آخر فصل میاد ته جدول.
1394/01/15 - 21:22
0
0
متاسفانه برای مسئولین استان فارس فقط تیمهای شیرازی مهم هستند و چشم ندارند تیمهای شهرستانی را ببینند. به امید موفقیت تیمهای شهرستانی فارس شاهد شهرداری فیروزآباد و پویندگان تلاش مرودشت.
1394/01/12 - 16:04
0
0
سلام.شروع مقتدرانه تیم محبوب فرهنگ رامهرمز رو در سال ۹۴ به فال نیک میگیریم و امیدواریم این برد مقترانه ۴بر صفر مقابل استانداری کرمانشاه تیم سوم جدول درخانه میزبان ادامه دار باشه و شاهد قدرت نمایی فرهنگ رامهرمز باشیم.
فرهنگ خوزستان/چلسی انگلستان!!
1394/01/12 - 13:20
0
0
شهرداری قوچان
1394/01/10 - 10:12
0
0
از بازیکنان و مربیان و مسئولین تیم فوتبال شاهد شهرداری فیروزآباد بخاطر بازیهای خوبش تشکر میکنم و امیدوارم تساوی اول سال 1394 برای این تیم خوش یمن باشد. با اینکه اولین بار هست که این تیم به این مرحله صعود کرده تا اینجای کار هم خیلی خوب کار کرده امیدوارم بتونه به مراحل بالاتر صعود کنه.سال نو بر همه بازیکنان و مربیان تلاشگر این تیم مبارکباد.
1393/12/26 - 14:04
0
0
سلام.
بازهم باختی دیگر برای فرهنگ رامهرمز ولی هنوزم جاش تو قلبمونه!!
1393/12/26 - 10:16
0
0
الحق كه صدرنشيني لايق فوتبال خوزستان است و بس . شهرداري قهرمان صدرنشيني مبارك
1393/12/26 - 10:13
0
0
پيشاپيش سال نو را خدمت بازيكنان و مربيان و دوستداران و زحمتكشان تيم فوتبال شهرداري ماهشهرو تمام مردم خوب ماهشهر تبريك ميگويم به اميد صعود به مراحل بالاتر
1393/12/25 - 23:00
0
0
آقای نوید لنگرودی تو رو خدا اینقدر اینجا کری نخون شهرداری مدعی نیست. دیگه باید برای نیفتادن بازی کنه. بازیکنای تیم لنگرود در حد محلاتم نیستند. تیم لنگرود خیلی ضعیف بسته شده مربیشم که خوب نیست. مشکل مالیم که بیداد میکنه. ضمنا من لنگرودی هستم. ولی خواهشن دیگه کری نخون.
1393/12/25 - 20:38
0
0
برد تیم استانداری کرمانشاه رو به هموطنان کرمانشاهی تبریک میگم-از بازیکنان استانداری بخاطر حرکات برخی تماشاگران معذرت میخوام -این حرکات را به حساب مردم فیروزآباد نگذارید-بعد از مدتها یک فوتبال خوب تماشا کردیم که همان تماشاگران خرابکار بازی رو خراب کرده و باعث باخت تیم شاهد شدند-از تک تک بازیکنان شاهد بخاطر زحماتی که کشیدند تشکر میکنم -سعی کنید از این باخت پلی یرای پیروزی های آینده بسازید
1393/12/25 - 00:26
0
0
عشق است فقط چوکای تالش و قلعه عقاب ها
1393/12/25 - 00:25
0
0
عشق است فقط چوکای تالش
1393/12/23 - 13:01
0
0
سلام بر آقای شیراز!
آقای شیراز اگه میشه فیلم درگیری تو بازی فرهنگ و برق رو به اشتراک بذارید تا لحظات شادی رو واسه کاربران این سایت رقم بزنید!
1393/12/23 - 12:49
0
0
سلام.فقط خوزستان که تو هر لیگی که نگاه کنی نصف تیما خوزستانیه.لیگ برترم انشالله سال بعد 5 تا تیم خوزستانیو به خودش میبینه.لیگای بایینتر که جای خود دارد.
لیگ 3 هم فقط فرهنگ رامهرمز هرچند که امسال خوب نتیجه نگرفت ولی بازم ما دوسش داریم.
1393/12/22 - 22:19
0
0
به امید صعود تیم شاهد فیروزآباد با برو بچه های با شعور و با معرفتش.
1393/12/21 - 21:49
0
0
صعود تیم هندبال فیروزآباد را به لیگ برتر کشور به همشهریان تبریک میگم امیدوارم تیم فوتبال شاهد شهرداری نیز بتونه به مراحل بالاتر صعود کنه
1393/12/20 - 12:43
0
0
مدیر محترم سایت : بازی هفته دوازدهم (اول دور برگشت) یکشنبه 24 اسفند 93: شهید کریمی جویبار – شهرداری لنگرود / ساعت 14:00 – ورزشگاه شهید کریمی جویبار
اشتباهاً ذكر شده ، چون این بازی باید در لنگرود برگزار بشه ، لطفاً اصلاح نمایید.
ممنون
به امید پیروزی تیم لنگرود و انتقام شكست بازی دور رفت
هر طوری شده جویبار رو می تركونیم
1393/12/18 - 19:40
0
0
ماهشهر یادت باشه رمانی که ما خلیج مرودشت راداشتیم همین فولاد تون رو زدیم همون سال ک اومد لیگ برتر
1393/12/18 - 19:38
0
0
تیم فقط پویندگان سرورته
1393/12/18 - 18:18
0
0
برادر عزيزم آقاي قشقايي سلام بازي كه با تساوي تمام شد اميدوارم اون فوتبال پاكي را كه همه از آن لذت ميبرند را در اين بازي ديده باشيد من هم مثل شما از فوتبال پاك حمايت ميكنم اميدوارم كه در پايان هر تيمي كه لياقت حضور در مراحل بالاتر را دارد صعود كند خواه شهرداري ماهشهر باشد خواه شاهد شهرداري فيروز آباد باشد
1393/12/17 - 00:56
0
0
تیم فقط چوکای تالش ... حاج بهمن محمد یاری دوست داشتنی از تلاش شبانه روزی و بی وقفه برای تیم چوکا از شما تشکر و قدردانی می کنیم . با حضور مجدد شما در .......... اینده باعث پیشرفت و امید در تمام مردم تالش بزرگ میگردد . فقط حاج بهمن عشق است .
1393/12/16 - 20:25
0
0
سلام آقای علی ماهشهری -انشاءالله و با حمایت تماشاگران پرشور فیروزآباد مثل دفعه پیش شهرداری ماهشهر با شکست اینجا رو ترک میکنه -خوزستان و فوتبالش قابل احترامه ولی قرار نیست در همیشه رو پاشنه بچرخه-ما از فوتبال خوب بدمون نمیاد-اگه با بازی خوب بردید که نوش جانتان ولی مثل پارسال بازی رو به حاشیه نبرید که نتیجه اش همونی شد که بازیکنانتون دیدند-
1393/12/14 - 13:18
0
1
به امید احیای دباره قلعه عقاب ها
1393/12/12 - 19:31
0
0
خوزستانی ها حالا دیدید ....فقط فیروزاباد
1393/12/12 - 19:30
0
0
فقط فیروزاباد
1393/12/12 - 01:22
0
0
برد تیم استانداری کرمانشاه برابر میناب هرمزگان بر همه کرمانشاهیان عزیز تبریک
1393/12/12 - 00:26
0
0
علی ماهشهری پس چی شد روز پیروزی فوتبال خوزستان بر فارس ؟؟؟؟؟؟
دو تا از سه تا بازی رو که باختید !!!!!!
1393/12/11 - 18:50
0
0
پيروزي تيم فوتبال شهرداري ماهشهر را در مقابل برق شيراز را به تمام ماهشهريهاي خونگرم تبريك ميگويم به اميد موفقيت روزافزون فوتبال ماهشهر و صعود به مراحل بالاتر
1393/12/10 - 20:30
0
0
هفته قبل در شیراز اتفاقی افتاد که نه تنها در شیراز بلکه در کل تاریخ ایران بی سابقه بود. شاید تابه حال شاهد درگیری هواداران در همه جای دنیا بوده ایم. اما دست گرفتن چوب های دو متری و سنگ پرانی از بازیکنان یک تیم نوبری بود که با رشادت! بازیکنان رامهرمز اتفاق افتاد. نمونه اش نظر دکتر ساقی رامهرمزی که با چه شور و شعفی از درگیری بازیکنانشان تعریف میکند و لذت میبرد. تا موقعی که چنین افراد خشونت طلب و بازیکنان دست به چوبی داشته باشیم باید شاهد چنین رفتارهایی در ورزشگاه ها باشیم. جالب است این دکتر ساقی راه افتاده توی تمامی سایت ها و داستان را جور دیگر جلوه میدهد. تصاویر ویدیویی این درگیری موجود هست اگر لازم باشد آن را نشر خواهم داد
1393/12/10 - 16:32
0
0
فردا روز پيروزي فوتبال خوزستان در مقابل فوتبال فارس خواهد بود به اميد پيروزي شهرداري ماهشهر بر برق شيراز و فرهنگ رامهرمز بر شهرداري فيروز آباد و نفتون مسجد سليمان بر آرمان كارا ماهشهريهاي خونگرم منتظر حضور گرم شما در ورزشگاه شهداء هسيم وعده ما دوشنبه 11/12/93 ساعت 00/14
1393/12/10 - 16:23
0
0
رامهرمزيهاي با غيرت يكبار ديگر با حضور در ورزشگاه و حمايت از تيم خوب شهرمان فرهنگ قهرمان زمينه يك پيروزي و افتخاري ديگر را براي فوتبال خوزستان به ارمغان خواهند آورد وعده ما دوشنبه 11/12/93 ساعت 00/14
1393/12/10 - 12:32
0
0
عشق است قلعه عقابها چوووووووووووووووووووووووووووووووووووووکاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1393/12/09 - 18:52
0
0
اقای مدیر سایت لطفا جواب مرا در خصوص ورزشگاه دریای بابل بدهید لطفا هرچه سریعتر.............................
1393/12/09 - 03:16
0
0
با درود بر گردانندگان ارجمند سایت خوب دشتستان اسپورت تماشاگران برق شیراز در برابر بازیکنان با اخلاق فرهنگ رامهرمز از پیش از آعاز شدن بازی به......... و .............. پرداختند که دور از جایگاه ورزش و ورزشدوستی می باشد. شیرمردان آریائی رامهرمز اگر چه با مهرورزی بی مانند ....... به تیم میزبان 3 امتیاز بازی را به ایشان واگذار کردند ولی حماسه ای جانانه آفریدند همان زمانی که با نواخته شدن سوت پایان به ادب کردن تماشاگرانی که .................. در ............. را سر داده بودند پرداختند و آن زمان که جمعیت چند برابری شیرازی های شجاع!از برابرشان مانند ............. می گریختند.
1393/12/09 - 02:00
0
0
امسال چوکا با درایت آقای رخ چکا و بازیکنان متعصب و همچنین حمایت تالشی های عزیز صعود میکنه،جای چوکا قلعه عقابها لیگ سه نیست،کجا رفت سال ۷۷ که همه تو قلعه عقاب هاجلوی چوکا زانو میزدن،عقاب پرواز کن ،،نه قرمز نه آبی فقط سبز بهاری،چمه چوکا
1393/12/08 - 12:09
0
0
از سازمان لیگ خوهشمندیم نظارت بیشتری روی لیگ دسته سوم داشته باشند چرا بعضی تیمها به راحتی در مقابل حریف حاضر نمیشوند و نتیجه سه بر صفر مشه ؟ تیمی مثل شاهد شهرداری فیروزآباد با این همه مشکلات اقتصادی میره خونه حریفان و بازی میکنه ولی تیمهای دیگر مثل آب خوردن و بدون زحمت سه گل و سه امتیاز به حسابشون نوشته میشه. از مسئولین تیمها هم خواهشمندم وجدان کاری داشته باشند تا هر تیم که اسحقاقش رو داره صعود کنه.
1393/12/06 - 14:20
0
0
ببخشید مگه بازی های توی خونه ی دریای بابل تو ی ورزشگاه هفتم تیره
1393/12/05 - 10:11
0
0
درود بر تمامی لنگرودی های عزیز
درست كه ایرانداد صدر نشین از دستمون در رفت و نباخت...
ولی ما تلافی شو هفته دیگه سر همشهریش مقاومت در می یاریم.
***شهرداری (ره گستران) لنگرود باید قهرمان بشه***
1393/12/04 - 22:19
0
0
سلام به همه ولی خدایش کدام تیم اندازه شاهد طرفدار داره اینم تو لیگ دسته سه الان 5هزار تا میاد از خیلی لیگ برتری ها بیشتر طرفدار داره اگه بیاد بالا با یک ورزشگاه مجهز و بهتر هر بازی 20 هزارتا میاد....پاریس کوچولو و عشقه
1393/12/04 - 22:16
0
0
به امید خدا شاهد فیروزاباد میره دسته دو
1393/12/04 - 22:15
0
0
زنده باد فیروزاباد کهن
1393/12/04 - 14:08
0
0
سلام به همه
امروز ایرانداد تهران صدر نشین رو با یه دسته گل بزرگ از لنگرود بدرقه می كنیم...
به زودی منتشر می شود:
"شهرداری (ره گستران) لنگرود قهرمان زودهنگام مسابقات دسته سه كشور شد"
1393/12/03 - 01:37
0
0
با سلام و خسته نباشید خدمت مدیر عامل محترم و زحمت کش و دوست داشتنی ..تیم چوکا تالش بزگ حاج بهمن محمد یاری . دعای تمام مردم تالش برای موفقیت تیم چوکا و حضور در رده های بالا تر و انشال... لیگ برتر ایران . تا بار دیگر قلعه عقاب ها به پرواز در بیاد .
1393/12/01 - 18:51
1
1
باسلام میخوام یه انتقادی ازسازمان لیگ کنم البته اگرانتقادپذیرباشندچرادر بازی شهرداری ماهشهر و پرسپولیس زاهدان از یک تیم داوری از شیراز استفاده شد باتوجه به اینکه دوتیم شهرداری ماهشهر و آرمان کارای شیراز سایه به سایه ی یک دیگر درصدرجدول هستن چرا بااین اشتباه هات شما صدرنشین جدول باید تغییر کند آیا کسی جواب گوی این اشتباهات عمدی یاشاید سهوی هست؟ لطفا توجه بیشتری به لیگ دسته سه کنید.
1393/11/30 - 14:14
0
1
با سلام خدمت بازيكنان ومربيان و تمامي زحمتكشان تيم فوتبال شهرداري بندر ماهشهر خواهش من از شما اينه كه قدر امتيازات خانگي را بدانيد كه انشاءالله بعد حسرت اين امتيازات را نخوريم به اميد موفقيت فوتبال خوزستان خصوصآ ماهشهر
1393/11/30 - 00:08
0
1
سلام میخواستم بدونم تیم دریا بابل در روز های پنشنبه و جمعه اخر ماه بهمن چه ساعتی تمرین داره یعنی ۲۹و۳۰

1393/11/29 - 22:24
1
1
برق شیراز هم جلوی شاهد شهرداری فیروزآباد زانو زد. ...... هم حریف بچه های فیروزآباد نشد. به امید روزهایز بهتر .از بازیکنان خوب تیم هم تشکر میکنیم.تماشاگران هم سنگ تمام گذاشتند.
1393/11/28 - 23:38
1
1
با سلام خواستم به مسولین تیم شهرداری لنگرود بگم خیلی زود فصل ................. به پایان خواهد رسید بعد از این با چه ترفندی میخوان تو لنگرود امتیاز بگیرن،پایه و اساس این تیم ..... است
امروز بیست و شیشم بهمن شاد ترین روز برای ما هواداران خیبر عزیزمون ده نفره یک هیچ عقب بودیم از کاسپین قزوین ولی دو بر یک بردیم و صعود کردیم به مرحله بعد انشالله اول میشیم از گروهمونو میریم لیگ یک ایول خیبر خرم اباد پرچم بالاست
1393/11/26 - 16:57
1
1
بازی ایران داد تهران و شهرداری فومن در کدام زمین فوتبال در تهران برگزار می شود
1393/11/25 - 11:27
0
1
آقاي پيمان تيم ساوه با 4 برد و 1 تساوي و3 شكست و يك بازي نيمه تمام كه اگر آن را هم برد حساب كنيم ميشود 16 امتياز ميشه بفرمائيد چطوري 18 امتيازي شديد كه آمدي كري ميخواني حتمالا رياضي شما ضعيف بوده كه اينجوري حساب كردي
1393/11/23 - 22:54
1
1
ببخشید من از کجا باید بفهمم کپی شده یا نه؟؟
ﺑﺎ ﺳﻼﻡ
ﺯﻧﺪﻩ ﺑﺎﺩ ﺷﺎﻫﺪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﻓﯿﺮﻭﺯﺁﺑﺎﺩ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺎﺯﯼ
ﻫﺎﺷﻮ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻣﯿﺒﺮﻩ.
ﺯﻧﺪﻩ ﺑﺎﺩ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﺑﻮﻣﯽ ﺗﯿﻢ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻥ ﻣﺜﻞ ﺑﭽﻪ
ﻫﺎﯼ ﺑﻮﻣﯽ ﺯﺣﻤﺖ ﻣﯿﮑﺸﻦ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻥ ﺗﯿﻢ
ﻣﺤﺴﻦ ﺟﻼﻟﯽ .ﻭ .ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻥ ﻣﺠﯿﺪ ﭼﺎﺑﮏ. ﺍﻓﺸﯿﻦ ﺳﻌﯿﺪﯼ
ﻭﻣﺮﺑﯽ ﺯﺣﻤﺖ ﮐﺶ ﻭ ﻣﻄﺮﺡ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﮐﺸﻮﺭ
ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪﯼ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ
ﮐﺮﺍﻣﺖ ﺻﻔﺮﭘﻮﺭ
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺧﺴﺮﻭﯼ
ﻭﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺯﺣﻤﺘﮑﺶ ﺗﯿﻢ ﺁﻗﺎﯼ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻠﻪ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯ

مدیرمحترم اگه میشه کپی کنید
1393/11/23 - 22:30
0
0
با سلام
زنده باد شاهد شهرداری فیروزآباد که داره بازی هاشو پشت سر هم میبره.
زنده باد بازیکنای غیر بومی تیم که دارن مثل بچه های بومی زحمت میکشن بخصوص کاپیتان تیم محسن جلالی.و.بازیکنان مجید چابک.افشین سعیدی
ومربی زحمت کش و مطرح در استان و کشور آقای محمد مهدی فروردین
کرامت صفرپور
مسعود خسروی
وسرپرست زحمتکش تیم آقای روح الله کشاورز.
1393/11/22 - 01:11
0
0
سلام .خسته نباشید .تیم ذرت کاران پارس آباد مغان لیگ دسته سوم گروه دوم بود.ولی الان نیست.دلیلش چیه؟انانصراف داده???
1393/11/21 - 11:56
0
0
خدایا شكرت
چوكای عزیز رو بردیم و حالا نوبت تیم رضوانشهره
هفته بعد دیگر هم استانی عزیزمونو می بریم و میریم كه به جایگاه اصلی مون تو لیگ برتر نزدیك تر بشیم
***شهرداری (ره گستران) لنگرود به یاری حق قهرمان خواهد شد***
1393/11/19 - 10:14
0
0
فردا دوشنبه ساعت 14 چوكای تالش عزیز و دوست داشتنی رو می بریم و به وضع تیممون تو جدول سروسامان می دیم...
ان شاالله و به یاری حق تمامی تیمهای گیلانی موفق باشن و تمام گزینه های صعود گیلانی باشن تا رویه پرمدعای این مازنی ها كم بشه...
شهرداری (ره گستران) لنگرود قهرمان خواهد شد
1393/11/15 - 20:27
0
0
سلام
از این گروه بنظر میاد تیم های استانداری کرمانشاه شهرداری ماهشهر و کارای شیراز بالا بیان.هرچند حیفه تیم ریشه دار برق شیراز بالا نیاد.
البته استانداری کرمانشاه2بر0شهرداری ماهشهر رو تو کرمانشاه زده بود که متاسفانه دروازه بان سوم استانداری یک گل خیلی تابلو خورد که اصلا خود ماهشهری ها هم باورشون نمیشد وگرنه الان استانداری بالای شهرداری ماهشهر هم بود.
انشالله جمعه هم کارای شیراز رو با تفاضل بزنیم و بیایم صدر جدول هرچند سخته.یاعلی.
شیره بچه های کرمانشاه
1393/11/15 - 18:04
0
0
اقایون پویندگان شیرازاینطوری چوب خداصدانداره به نفتون مسجدرادادیدهلال احمرنیومدبالاحالابایدبکشید بعدنوبت ماهشهریاشماکه تومرحله اول چهارم شدیدکری چی میخونیدهلال احمرساوه باهجده امتیازنرفت بالابخاطر ...... اقایون شیرازی بانفتون ایشالافصل بعدداریم براتون
1393/11/15 - 17:54
0
0
نتیجه بازی هلال احمرساوه بادهلران چی شد
1393/11/15 - 10:27
0
0
آقاي باد آورده مرودشتي كجايي جواب كاري كه با تيم ماهشهر در مرحله اول كرديد را گرفتيد اين هم چوب خدا كه صدا نداره گفته بودم جواب كارتونو توي زمين مسابقه ميديم تازه شانس با شما يار بود وگرنه بيش از ده گل بايد ميخورديد اين 3 گل را به شما تقديم ميكنيم
1393/11/15 - 01:56
0
0
شهرداری بندرماهشهر۳-۱پویندگان تلاش مرودشت طوفانی دیگر از زردپوشان باغیرت ماهشهری این هم از جوابی کوبنده به آقای بادآورده مرودشتی خداجواب تیم هایی روکه بازدوبندمی خوان به جای برسن رومیده منتظر جواب های دیگه هم باشید مرودشتی ها
1393/11/14 - 22:32
0
0
تیم فقط شهرداری فومن . مربی یعنی علی اقای باصفا . غیرت غیرت حسن اقا اشجاری . تعصب هم یعنی هم بازیکنان شهرداری دمتون گرم . دلتون شاد
با عرض سلام و خسته نباشید و خدمت سرمربی زحمتکش و فهیم و بی ادعای شهرداری فومن و کلیه دست اندر کاران این . و با عرض سلام و خدا قوت به آقا حسن اشجاری ملی پوش با غیرت فومنی که از همه لحاظ برای این شهر و این تیم سنگ تمام گذاشت و درود و صد درود خدمت همه انهایی که قراره زین پس این تیم فومنی رو تنها نذارن. و قطعا با این همه استعداد و نبوغ ذاتی میتون به بالاترین حد فوتبال ایران برسن . دوستای گل همشهزیان عزیز تیم فوپتبال شهرداری امروزه بیشتر از هر زمان دیگر منتظر کمک ها و حمایت شما عزیزان همشهری خود می باشد . این تیم رو تنها نذارید و این بارقه امید رو نا امیدش نکنیم .
1393/11/14 - 19:00
0
0
کجای پس آقای باد آورده پیدات نیست بفرما این هم نتیجه ما کار خوبی کردیم که امتیاز یاد آوران روخریدیم وسهمیه خوزستان رو نگهداشتیم. مرودشت یادت باشه خوزستان برزیلته
1393/11/14 - 18:52
0
0
نتیجه بازی شهرداری ماهشهر وپویندگان تلاش مرودشت شهرداری ماهشهر۳-۱پویندگان تلاش مرودشت
1393/11/14 - 05:53
0
0
سلام
ما بازیکنای تیم پرسپولیس زاهدان 3ماه که حق و حقوق نگرفتیم
تا زمانی که پولمونو ندن دیگه بازی نمیکنیم
این شهر دیگه همچین تیمی نخواهد دید
جزو بهترین تیمهای لیگ٣ هستیم اما چه فایده که ...... و ......
.... قدرشناس نیستند و فقط به فکر منافع شخصی خودشون هستند
از این بازی دیگه تیم تعطیل شد...!
ودر نهایت به کمیته انضباطی شکایت میکنیم.
با تشکر از سایت خوبتون
1393/11/13 - 18:18
0
0
فقط شهاب یرد روستای قاسم عالی بهترین بازیکن استان و شهرستان اقای عابس زارعی
1393/11/11 - 23:56
0
0
سلام امیدوارم تیم چوکای تالش موفق بشه همه بازی ببره چون واقعا مردم تالش عاشق تیمشونن به امید پیروزی
1393/11/08 - 14:10
0
0
تیم فقط چوکای تالش . با تشکر فراوان از مدیر عامل محترم و دوست داشتنی فداکار تالش بزرگ حاج بهمن محمد یاری .
1393/11/08 - 09:57
0
0
قلب بندر نشينان ماهشهر در كناره هاي خليج هميشگي فارس به عشق شهرداري مي تپد به اميد پيروزي و موفقيت در بازي امروز در مقابل آرمان كاراي شيراز
1393/11/08 - 09:42
0
0
لطفاً بگید چند تا تیم از هر گروه دسته سه به دسته دو می رن ؟؟؟
یكیش كه ماییم "تیم قهرمان شهرداری لنگرود"
می خوام ببینم كی می خواد با ما بیاد دسته بالاتر...؟
دسته دو آماده ، ما داریم می یاییم
1393/11/07 - 17:55
0
0
عشق ما فومنیا شهرداری فومن......................
شهرداری فومن 2-0عمارت گرگان
1393/11/07 - 17:38
0
0
اسم تیم شهرداری لنگرود لطفا به ره گستران لنگرود تغییر بدید.

نتیجه:

ره گستران لنگرود 3-2 محیا محراب سوادکوه
1393/11/05 - 10:39
0
0
درود و سپاس بر تمامی لنگرودیهای عزیز
تیم قهرمان شهرمونو تنها نمیذاریم و با تمام توان به سمت جلو میریم
به زودی منتشر می شود:
"شهرداری لنگرود قهرمان زودهنگام مسابقات دسته سه كشور شد"
1393/11/04 - 23:55
0
0
جا دارد از دروازبان تیم شاهد فیروزاباد تشکر ویزه کنم ک واقعا جاش در تیم های دسته بالاس......
مرسی سجاد
سجادسجاد سجاد........................................هورااااااااااااا
1393/11/04 - 23:49
0
0
واقعا حال کردم با بازیکن شماره6شهرداری فیروزاباد مجید چابک
خیلی جنگنده هس انگار اندرانیک تیموریان
همه فیروزاباد به عشق چابک میان
1393/11/03 - 05:29
0
0
به امیدخداچهارهفته دیگه شاهدجزتیم های بالای جدول هست
1393/11/02 - 11:38
0
0
سلام خدمت فوتبال دوستان عزیز کی میدونه نقل و انتقالات لیگ 3 کی هست؟ممنون میشمفوتبال
1393/11/02 - 02:24
0
0
شاهد فیروزآباد 1---تلاش مرودشت 0
طلسم شکست
1393/11/02 - 01:05
0
0
شهرداری ماهشهر۳-۱شاهین بوشهر طوفان زرد لیگ سه بااقتداروکوبنده در صدروبازهم پویندگان مرودشت باخت آقای بادآورده مرودشتی منتظر باختی دیگردرهفته ششم درمقابل تیم شهرداری ماهشهر باشید
1393/11/01 - 13:09
0
0
عشق است رهپویان رضوانشهر ۳مقاومت تهران ۱ پیش بسوی صعود به لیگ ۲ . امسال دیگه مثل پارسال قرار نیست بدشانسی بیاریم .
.........................................

چوکا تالش 2 - 1 دریای بابل
......................................
1393/10/30 - 12:57
0
0
سلام خدمت هموطنان گلم همچنین مدیر خوب سایت
چهارشنبه ورزشگاه آزادی کرمانشاه رو برای تیم شهرداری اراک تبدیل به جهنم میکنیم.
همچنین در بازی فردا احتمالا پوریا درکه کاپیتان سابق راهیان کرمانشاه برای استانداری کرمانشاه توپ میزنه و به گفته جواد مرادی مربی استانداری با اضافه شدن بازیکنان اصلی و چند تغییر تیم شهرداری اراک رو با یک بازی هجومی تحت تاثیر قرار میدیم و با شکست بدرقشون میکنیم یاعلی.
..........................................
1393/10/26 - 17:11
0
0
فقط نفتون مسجدسلیمان
1393/10/24 - 00:16
0
0
اولا بازی چهارشنبه است نه پنجشنبه دوما تیم ماهشهر فکربکنم اون قدرقوی هست که درمقابل تیم هایی که میخوان بازی هاشونو بیرون اززمین برنده بشن برنده بشه ما حرف مونو همیشه داخل زمین زدیم واینو روزمسابقه به تیم کرمانشاه ثابت میکنیم. یاعلی(خوزستان برزیلته)
1393/10/24 - 00:11
0
0
پویندگان مرودشت همه تیما رو سوراخ میکنه
1393/10/23 - 16:34
0
0
سلام خدمت هموطنان عزیزم.
بازی روز پنجشنبه استانداری کرمانشاه و شهرداری ماهشهردر کرمانشاه برگزار میشه فقط ی چهره برنده داره اونم کرمانشاه وکرمانشاهیان هستن ماهشهر در روز پنجشنبه در جهنم آزادی کرمانشاه چاره ای جز باخت نداره و انشالله بچه های کرمانشاه تیم ماهشهر رو با تعداد گل زیاد بدرقه میکنند یا علی.
شیره کرمانشاه
هواداران دو آتیشه فوتبال کرمانشاه
1393/10/23 - 14:57
0
0
فقط چوکا
1393/10/22 - 14:46
0
0
کرمانشاهی ها پس فردا با تیم ماهشهری بازی دارین اماده باخت دیگری باشین . دیگه نمیزاریم بازی رو مثله باز یبا فرهنگ برهم بزنین. از همون اول گل بارانتون میکنیم
1393/10/22 - 01:08
0
0
درباره لیگ2وتربیت ایلام که رضا رجبی مربیشونه بذار
1393/10/19 - 04:02
0
0
کارا سقوط به لیگ استانی پیشاپیش مبارک باد
1393/10/18 - 23:45
0
0
شهرداری ماهشهر۱-۰شهرداری اراک این هم از اراک آقای بادآورده مرودشتی طوفان زرد ماهشهرهمچنان ادامه داردتاقهرمانی
1393/10/18 - 15:02
0
0
با سلام............................چوکا و تالش بزرگ تا کی باید چوب ...... ................ .... مردم تالش همونطور که............... رو از .................. ................. بازم آستین بالا بزنن و ............. تو.............. ......... درود بر تالش بزرگ و تالش های با غیرت.
1393/10/18 - 09:46
1
0
قهرمان امسال کاراست
میخوام بدونم تیمهایه دیگه اینجا چی میخوان؟؟؟؟؟؟؟؟
1393/10/18 - 09:44
1
0
به امید پیروزی کارا بر رقیب همشهریش برق شیراز
فریاد تمام شیران کارای شیراز کاراااااااااااااااااااااااااااا
همه شیراز فقط کارااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1393/10/17 - 20:18
0
0
آقای محمدیاری اگر امسال چوکا صعود نکنه بند و بساطت رو جمع کن و از تالش برو،بذار چوکا نفس بکشه

1393/10/17 - 16:54
0
0
شیره استانداری کرمانشاه بازی قبل2گل به شیراز زدیم انشالله امروزم فرهنگ رامهرمز پر مدعا رو میبریم با علی.
1393/10/12 - 01:31
0
0
آقای بادآورده طوفان زردلیگ سه آمدشهرداری ماهشهر۳-۰فرهنگ رامهرمز شهرداری ماهشهربرنده مقتدردربی خوزستان این هم ازجواب کوبنده به آقای بادآورده وتیم مرودشت منتظرجواب کوبنده تردربازی باپویندگان مرودشت باشید-(خوزستان برزیلته)
1393/10/11 - 17:19
0
0
علت معوقه بازی شاین برق شیراز چیست.
1393/10/11 - 17:17
0
0
نتایج بازی شاهین برق شیراز
1393/10/11 - 12:24
0
0
واسه تیم شهید كریمی جویبار متاسفم كه به كمك .... ........ ....... سه امتیاز مارو گرفتن.
ایشالا تشریف بیارین لنگرود از شرمندگیتون در می یایم
بازم می گم "هرچی بشه ما قهرمان می شیم"
1393/10/10 - 18:05
0
0
هفته اول لیگ دسته 3

رهپویان رضوانشهر 0 - چوکا تالش 0

به امید قهرمانی چوکای تالش
1393/10/07 - 14:51
0
0
,سلام فقط استقلال
1393/10/07 - 14:41
0
0
آقای جوادحیدری گرامی
آرزو بر جوانان عیب نیست...!
اولین قربانی تیم فوتبال شهرداری لنگرود ، تبم جویبار هم استانی شماست كه این هفته می تركونیمش
تو شهر خودش سه تا گل (دسته گل) براش می یاریم
هر كی جلوی ما واسته مثل غلطك لهش می كنیم
"""تیم لنگرود 100٪ قهرمان میشه"""
1393/10/07 - 12:44
0
0
ازت برای پاسخ به سوال من تشکر می کنم
1393/10/06 - 13:06
0
0
جواد جان سلام به اون آقاي مرودشتي كه به ما ماهشهري گفته بود بادآورده را باد ميبرد اما اونها بخاطر اينكه تيم ماهشهر را حذف كنند در بازي آخرشون توي مرودشت در مقابل تيم نفتون شكست خوردند تا بهمراه تيم نفتون صعود كنند و تيم ماهشهر حذف بشه اما خدا جاي حق نشسته و بعد از حذف امتياز تيم شلمچه را به ماهشهر دادند تا در مرحله بعد جواب اينكار تيم مرودشتي را در زمين مسابقه بدهيم به اميد موفقيت فوتبال خوزستان
پاسخ: درج این نظر به معنی رد یا تایید آن نمی باشد!
ورزشگاه دریای بابل کجاست-اقای علی ماهشهری به کی گفتید باداورده
1393/09/30 - 14:17
0
0
آقاي باد برده اگر شما نامردي نميكرديد و در بازي آخر مثل مرد بازي ميكرديد ما هم مستقيم به مرحله دوم مي آمديم اما جرا امتياز خريديم جون ميخواهيم جواب اين نامردي را در زمين مسابقه به شما بدهيم يادتان باشد كه تيم هاي مرودشتي هميشه مغلوب تيمهاي ماهشهري بودند جهت اطلاع يك سري به تاريخچه تيم آزمايش در ليگ يك بنداز
1393/09/28 - 17:48
0
0
اگه شمالنگرودین مادریای بابل قهرمانیم
1393/09/27 - 11:32
0
0
ما اومدییییییییییییییییم
تیم ما رو به زور خریدن و از دسته دو فرستادن دسته سه...!!!
برمی گردیم و انتقام مونو از هم استانیمون میگیریم.
ما تیم قهرمان شهرداری لنگرودیم
باتشکر ازسایت لطفا برنامه ی دوردوم لیگ سه رابگویید
1393/09/26 - 18:25
0
0
سلام،برنامه کامل دور دوم را لطف کنید بذارید.تشکر
1393/09/26 - 00:24
0
0
تیم ماهشهرکاردرستی روانجام داد چون بااین کارنگذاشتیم سهمیه استان خوزستان ازبین بره
1393/09/26 - 00:07
0
0
درمرحله دوم همدیگه روملاقات میکنیم وطوفان زردماهشهرروبهتون ثابت می کنیم
ماهشهری عزیز اگر باد آورده را باد نبرده بود که شما مستقیم صعود میکردید و امتیاز شلمچه رو نمی خریدید در ضمن با اینکه اراک در ماهشهر حضور پیدا نکرد و سه امتیاز باد آورده دیگه هم اینجا نصیبتون شد باز هم از گروه بالا نیومدید و دست به دامن شلمچه شدید بازهم به مرحله دوم خوش آمدید طوفان زرد ......!!!
1393/09/25 - 00:48
0
0
آقای بادآورده اولا بادنبرت دوما مواظب طوفان زرد ماهشهردرمرحله ی دوم باشید سوما بادآورده روبادنبرده چون دربازی شهرداری ماهشهروپویندگان هواصاف بودوهیچ بادی درورزشگاه نمی وزید
1393/09/24 - 14:15
0
0
ببخشید بازی های مرحله ی دوم لیگ دسته سه کی است
1393/09/24 - 14:14
0
0
ببخشید بازی های مرحله ی لیگ دسته سه کی است
ماهشهری عزیز یکماه قبل بعد از اتفاقات مشکوک بازی پویندگان و ناداوری که داور درحق ما انجام داد گفتم که نتیجه باد آورده را باد میبرد به هر حال حرفی نیست جز اینکه باور کنید که خدا جای حق نشسته است مثل روز روشن بود که باد آورده را باد میبرد چون قدیمی ها انسانهای آنالیزوری بودند که اینچنین باد را آنالیز کرده بودند نه جدیدی هایی که در اطراف خود و روی نیمکت داشتید سلام گرم ما رو به اون آقای نسبتا محترم که بعد از اخراجش از زمین پشت نیمکت ما هر چقدر دلش خواست حرف رکیک زد برسونید گفتم که باید با لیگ سه حال کنید...!!!!!!!!!!!
1393/09/16 - 19:23
0
0
با توجه به این که نیرو جوان خلخال تو گروهش چهارم شد ایا به لیگ استانی سقوط میکنه؟
1393/09/16 - 19:07
0
0
لطفا هرچه سریع تر نتایج گروه۴را بزارین ضمنا بازی شهرداری ماهشهر وپالایش شازند بدلیل حاضر نشدن تیم پالایش شازند برگزار نشد
1393/09/16 - 19:02
0
0
لطفا هرچه سریعتر نتایج گروه بزارید ازلطفاشما درباره ی اطلاع رسانی ممنون
1393/09/16 - 18:14
0
0
اگرمسابقات رفت وبرگشتی نیست پس مرحله اول باانجام هفته یازدهم تمام شددیگه
1393/09/16 - 15:38
0
0
فقط استانداری کرمانشاه
سال دیگه لیگ دو هستیم انشالله
1393/09/16 - 14:29
0
0
تیم های چندم سقوط میکنند؟
1393/09/16 - 13:11
0
0
لطفا نتیجه بازی ایران داد تهران با کالسیمن زنجان را اعلام فرمائید بی صبرانه منظر جواب شما هستیم متشرکم فقط کالسیمین زنجان
1393/09/16 - 11:01
0
0
درودبربازیکنان استانداری کرمانشاه
1393/09/15 - 23:44
0
0
عشق است نفتون تهران
1393/09/15 - 22:44
0
0
عشق است نفتون مسجدسلیمان
1393/09/15 - 22:06
0
0
بازی ها رفت برگشت میباشد؟
پاسخ: خیر
1393/09/15 - 21:53
0
0
چرا نتیجه هارو نمیزنید؟بازی نیرو جوان با شهرداری سدان چی شد؟
1393/09/15 - 01:51
0
0
اگر اونطور که جناب دهلران گفته باشد هلال احمر ساوه باید سه بر صفر برنده اعلام شود.
1393/09/14 - 09:33
0
0
با عرض سلام و خسته نباشید میخواستم بدونم تاریخ نیم فصل لیگ دسته سه و پایان فصل چه زمانی است
جان شه دریای بابل دا عمو هوای سر
1393/09/11 - 19:37
0
0
الان بازی فجر با ساوه چی می شه ممنون
1393/09/11 - 15:08
0
0
چیزی که گفتن ظاهرا فجر3بر1مغلوب ساوه شد...ولی ناداوری تو این بازی خیلی زیاد بود 2بازیکن فجر اخراج شده بودن و الی آخر
1393/09/11 - 14:19
0
0
سلام آیا تیم های شهرداری ماهشهر و پتوی لاله اصفهان و خلخال و مرودشت حذف میشوند؟

پاسخ:بله
1393/09/11 - 13:43
0
0
دریا دریا دریا
عشق ما دریا
1393/09/11 - 12:21
0
0
عشق است غیرت جوانان خلخال.همدانیامراقب باشین طوفان داره میاد
1393/09/10 - 13:39
0
0
مدیر سایت متحرم اطلاع دارن دلیل نیمه تمام ماندن بازی هلال احمر ساوه و فجر دهلران چی بوده؟
1393/09/10 - 12:53
0
0
از هرگروه چند تیم صعود میکنه؟
پاسخ: در دور نخست 2 تیم راهی دور دوم می شوند
1393/09/09 - 19:06
0
0
سلام بچه های رودبار خسته نباشید از این زحمت های بی مزدی که برای شهر خود کشیدید واسم شهر خودرا در شهرستانهای دیگر به صدا درآردید از شما صمیمانه سپاسگزارم

تن زنده والا به ورزندگی است که ورزندگی مایه ی زندگی است
به ورزش گرای و سرافراز باش که فرجام سستی سرافکندگی است
ز ورزش میاسای و کوشنده باش که بنیاد گیتی به کوشندگی است


1393/09/09 - 10:18
0
0
نيرو جوان 3 بر 0 برنده شد به علت عدم حضور تيم تبريزي در 8 آذر
1393/09/08 - 23:40
0
0
اهای خلخالی ها 5تا خوردین دیگه چه ربطی به مصدوم محروم داره
1393/09/08 - 23:35
0
0
استانداری کرمانشاه1نوروز بوکان 0
1393/09/08 - 20:56
0
0
استانداری کرمانشاه ۱- نوروز بوکان ۰
1393/09/08 - 20:06
0
0
نتیجه بازی استانداری کرمانشاه با نوروز بوکان چند چند شد؟
1393/09/07 - 17:27
0
0
دریا صعود میکنه اونطرف هم خونه به خونه میره بالا
...............................
1393/09/06 - 12:04
0
0
بنازم شاهد شهرداری فیروزآباد که تا الان باخت نداشته
1393/09/05 - 21:06
0
0
سلام خدمت مدیریت محترم سایت چرا فجر دهلران هفته یازدهم بازی نداره؟
1393/09/04 - 15:13
0
0
ساوه پرچمش همیشه اون بالاهاس.
ب امید حضور هلال در رده های بالاتر
1393/09/03 - 08:54
0
0
با سلام
................................................
پاسخ: سلام تشکر از همکاری شما
1393/09/03 - 01:18
0
0
شیر استانداری کرمانشاه.قهرمانه
1393/09/02 - 21:16
0
0
با سلام نتايج گروه 5
.................................................
پاسخ: سلام تشکر از همکاری شما
1393/09/02 - 13:34
0
0
دریا دریا دریا
عشق ما دریا
1393/09/02 - 12:29
0
0
سه امتیاز شیرین در جهنم مغان اردبیل
استانداری کرمانشاه1 گندمکاران مغان اردبیل 0
1393/09/02 - 09:45
0
0
بااینکه یه هفته مونده به مسابقات تیم روتشکیل دادیم تونستیم باغیرت ومردونگی خوب امتیازبگیرم انشالله دوتا بازی پیش روهم به امیدخدامیبریم میریم مرحله بعد اهای کرمانشاهی ها ادعای فوتبال نکنید که با چندین محروم ومصدوم ماروبردین.
1393/09/02 - 00:12
0
0
شهرداری فومن داره همه رو 4 تایی میکنه.8 بازی 6 برد 2 مساوی
1393/09/01 - 23:42
1
0
امیدوارم نفتون به عنوان تیم اول وماهشهر یا ملاثانی به عنوان تیمهای بعدی صعودکنند
1393/09/01 - 23:40
0
0
بازی نوروز چند چند شد
1393/09/01 - 22:17
0
0
نوروز بوکان 0 - نفتون تهران 1
1393/09/01 - 22:06
0
0
نوروز بوکان امروز یک بر صفر به نفتون باخت. خدایی نوروز مربی نداره یه تیم احساسی. از سرپرست بگیر که با زدن یک گل غش میکنه و گریه میکنه تا وقتی که گل میزنن میره داخل زمین. تا مربیش که همیشه محروم بوده. از مهدی مریدی که از 8 بازی 3 بازی محروم بوده. خدایی این تیم به هیچ جایی نمیرسه. حیف خدامرادی که این پولها رو ..............
1393/09/01 - 18:42
0
0
شهرداری فومن 4 - 0 استقلال قائمشهر
بازم یه برد پر گل دیگه :)
1393/08/30 - 19:35
0
0
بازی ها بصورت رفت و برگشت ?
پاسخ: بله
1393/08/29 - 17:38
0
0
بچه های خوب شهرداری فیروزآباد امیدوارم با اقتدار توی گروه اول بشین و به مرحله بعد صعود کنین .
به حریفا نشون بدین که فیروزآباد چقدر فوتبالیستهای فهیم و خوب داره

1393/08/28 - 00:18
0
0
درود بر تمام عوامل و بازیکنان تیم آبیدر سنندج
1393/08/26 - 00:48
0
0
آستو آبیک 0- شهرداری فومن 4 از گروه دوم
1393/08/25 - 23:44
0
0
شاهین باغک همانندشاهین بتاز وحریفان راشکارکن افرین درودبرباغکیان بزرگ
1393/08/25 - 23:40
0
0
اسقلال ملاثانی 3 -فجر دهلران 1
لطفا اصلاح کنید
سلام دوست عزیز دهلرانی آیا خبر داری 17 ساعت در راه بودن و ساعت 2 نیمه شب و رسیدن به دهلران یعنی چی؟ یعنی خستگی بی نهایت.
شما هم بازیکن مصدومی که بیرون داشتید وبه داخل زمین اومد وکمک رو تهدید کرد و45 دقیقه از پشت پنس اینقدر روی مخ ش کار کرد تا دقیقه 93 آفساید بازیکن شما رو نگرفت آخرش هم همون بازیکن در پایان اعتراف به آفساید کرد به هر حال مبارک تون باشه چون شما با این زمین و مشکلات سخت افزاری و یکی از شهرهای زمان جنگ بودید واقعا مظلوم واقع شدید امیدوارم موفق باشید چون شما اگر بردید بی احترامی نکردید ولی برای ماهشهری ها از کادر تا تماشاچیانشان متاسفم
1393/08/25 - 21:58
0
0
فجر دهلران 1_استقلال ملا ثانی 3
...............
1393/08/25 - 20:42
0
0
نتیجه بازی استقلال ملاثانی با فجر دهلران چند چند شد؟
1393/08/25 - 20:01
0
0
هر بژی نوروز بوکان


نوروز 3 - 2 گندم کاران

برمانه وه کاک امید
1393/08/25 - 19:42
0
0
نتیجه بازی استقلال ملاثانی فجر دهلران
1393/08/25 - 15:00
0
0
سلام بر همه بازیکنان ومربیان وتماشاچیان نوروز بوکان به امید خدا بازی های اینده را میبریم وصعود میکنیم همه دعا کنید
1393/08/25 - 14:56
0
0
سلام برهمه تماشاچیان وبازیکنان ومربیان عزیز نوروز بوکان به امید خدا و
1393/08/25 - 12:13
0
0
سلام چرا نتایج بازیهایی گروه c را اعلام نمایید .با تشکر
1393/08/24 - 21:35
0
0
بژی نوروز
1393/08/24 - 20:06
0
0
نوروزبوکان3مغان2.بژی نوروز
1393/08/24 - 19:57
0
0
نتیجه بازی نوروز بوکان با گندمکاران مغان 3بر 2 با برد نوروز همراه شد
هر بژی نوروز
1393/08/24 - 18:03
0
0
نیروجوان خلخال با نفتون تهران 1-1 شد.
1393/08/24 - 13:31
0
0
شهرداری فومن بدون باخت
1393/08/24 - 11:26
0
0
همه تیم های کردزبان مثل نوروز بوکان استانداری کرمانشاه و آبیدر سنندج باعث افتخار ما هستند


1393/08/24 - 01:14
0
0
انشاالله به لیگ دو صعود میکنیم
1393/08/23 - 22:48
0
0
اقا تورو خدا اینو بزارید تو سایت حداقل مردم رباط کریم خودشون ببینن تصمیم بگیرن مربی ضعیف بازیکنا قوی فقط فوتبال رباط کریم شده سلیقه مربی ناکار امد نتایج بد
1393/08/23 - 22:44
0
0
اقای مربی عزیز شما که نمیتونی با بازیکنت ارتباط برقرار کنی چرا وقت و پول بدبخت حاجی و بازیکنان رو هدر میدی نمیتونی صادقانه بگو اقا من نتونستم حداقل مرد باش برو بذار یکی کار بلد بیاد چرا ول نمیکنی تیم کم مونده بیوفته لیگ پایین حرف از صعود میزنی بس کن اقا
1393/08/23 - 16:31
0
0
هیچوقت ضدفوتبال بازی کردن مرودشت تو دهلران یادم نمیره...همش لاک دفاعی..معلوم نبود برنامشون واسه بازی چی بود؟
1393/08/23 - 16:29
0
0
آقای مرودشتی کاش تو استادیوم تختی دهلران بودی و بازی رو از نزدیک میدیدی...تیمتون90دقیقه تو محوطه جریمه خودتون جمع شده بودن ولی با هوش بازی کن دهلران تو آخرین لحظات از پشت18حدود5بازیکن ازتون دریبل زد و گل زدن...در ضمن شما با این همه هزینه و حقوق تو دهلران نفس نمیکشیدید ولی فجر هر سفرش به1میلیون خرج کردن هم نمیرسه و بازیکناش هیچ چشمداشتی ندارن و فقط از روی غیرت بازی میکنن
1393/08/22 - 23:16
0
0
درود برتیم محبوب دهلران همانند تیم پرافتخاروحدت ایوان با دست خالی بهترین نتایج رو کسب میکنند این مسولین کی بیدار مبشن
قابل توجه دوستان عزیز دهلرانی و ماهشری

باید در پیرو تکمیل حرف دوست خوبم باد آودره ها رو باد میبره اونایی که فکر میکنن با خوردن حق میتونن صعود کنن الان تنشون داره میلرزه که تیم های پشت سرشون جاشون رو نگیره که حتما میگیره!!!!
فقط خواستم بهشون یاد آوری کنم که نتنها باد آورده رو باد میبره بلکه تو هفته های آینده باید دنبال این باشن که به لیگ استان سقوط نکنن و من الله توفیق.
1393/08/21 - 17:48
0
0
بازم پرسپولیس زاهدان داره تیم هارو دروو درووووو میکنه
1393/08/21 - 14:23
0
0
زنده باد شهرداری روبار
1393/08/21 - 03:03
0
0
نبود بازیکنان اصلی تیم ومصدومیت بهترین بازی کن تیم اقای محمد هواسی چهره جوان واینده دار تیم باعث شد تا ماهشهر با یک امتیاز شیرین دهلران رو ترک کند
1393/08/21 - 02:59
0
0
باتشکر از کلیه مجموعه باشگاه فرهنگی ورزشی فجر دهلران تنها تیم بدون باخت با دست خالی بدون هیچ توقعی غیرت خودتون رو به جامعه فوتبال ایران نشون دادید.به امید خدا و تلاش بیشتر بازی با استقلال ملاثانی رو میبرید و حکم صعود تیممون رو امضا میکنید
1393/08/20 - 14:37
0
0
ایرانداد تهران 1 نوروز بوکان 0
نوروز با بد شانسی کامل باخت 80 دقیقه سراپا حمله بود ولی نشد که نشد شانس با ایرانداد یار بود
سلام گفته بودم نتیجه باد آورده را باد میبرد با این حال چوب خدا صدا ندارد فعلا ماهشهر 2 امتیاز رو در مقابل دهلران از دست داد تا نتایج بعدی واز دست دادن امتیاز بازم میام
1393/08/20 - 00:33
0
0
نوروز و ايران داد جي شد
1393/08/19 - 23:44
0
0
تیم فقط شهرداری فیروزاباد ....بهترین بازیکناش هم مجید چابک و سجاد بهمنی ..عشقن عشق
1393/08/19 - 22:34
0
0
نوروز قارمانه شیر کوردستانه
1393/08/19 - 22:32
0
0
نتیجه بازی نوروز بوکان با ایرانداد تهران چی شد
پاسخ: ایرانداد تهران 1 نوروز بوکان 0
1393/08/19 - 22:20
0
0
حیف شد باختیم.نوروز0 ایرانداد1
1393/08/19 - 14:03
0
0
سلام.بازی.نوروزبوکان..ایران.داد.چندچند.شد
1393/08/19 - 13:57
0
0
گلزنات برتر لیگ 3رااعلام کنید
1393/08/19 - 13:46
0
0
تورا به خدا ساعت وورزشگاه محل مسابقات را درج نمایید
1393/08/19 - 13:07
0
0
نیرو جوان زلزله وحبوب هرچی دلهههههههههه
1393/08/19 - 13:07
0
0
هرکی جرات داره بیاد خلخال تا بترکونیمش
1393/08/19 - 01:37
0
0
شیر کردستان نوروز بوکان
1393/08/19 - 01:36
0
0
هر بژی نوروز بوکان
1393/08/18 - 23:56
0
0
بازی نوروز ب ایران داد چند چند شد
1393/08/18 - 19:54
0
0
فقط نوروز بوكان جون هيج جايي ايران تماشاكرهاي مثل نوروز بوكان نداره وهميشه بشت تيم هستن هربازي بيشتر از بازي قبل
1393/08/18 - 18:07
0
0
سلام نتیجه بازی دریا بابل و ارامش توس مشهد چه شد؟؟؟؟؟
پاسخ: آرامش توس مشهد 1 -0 دریای بابل
تیم فوتبال نوروز بوکان نماینده فوتبال کردستان
نوروز تو اگری همیشه ی کوردستانی
1393/08/18 - 16:14
0
0
سلام.ببخشید.هرگروه.چند.تیم.صعود.می.کند..،‌‌‌
فقط
نوروزبوکان.
1393/08/18 - 11:01
0
0
فقط مس نوین
1393/08/17 - 18:10
0
0
دوراول تک بازيه يارفت وبرگشت؟
1393/08/17 - 15:28
0
0
کسی میدونه نقل و انتقالات نیم فصل دسته سه کی هستش؟
بین هفته ششم-هفتم دوره اول هست
یا موقع تموم شدن دور اول شروع دور دومه؟
1393/08/16 - 17:42
0
0
با ارزوی موفقیت واسه تیم بی فجر دهلران
1393/08/16 - 17:38
0
0
فجر دهلران هفته نهم استراحت میکنه
1393/08/13 - 01:26
0
0
هر بژی نوروز بوکان. سر کو تو به شیری کوردستان
1393/08/12 - 20:23
0
0
تقابل تیم های ما با سایر تیم ها همانند تقابل تکه آجری با پیشرفته ترین سلاح های جهان است. من نمی دانم وجدان مسئولانی که دستانشان بسیار بر ای کمک کردن باز هست کجایند؟؟؟؟؟
1393/08/12 - 17:54
0
0
چرا تیم فجر دهلران هفته نهم بازی نداره؟
1393/08/12 - 13:35
0
0
یه سوال. چرا تیم فجر هفته نهم بازی نداره؟
1393/08/12 - 01:27
0
0
مرودشتی عزیزلطفا شما از بازی جوانمردانه صحبت نکن اگه بازی توجوانمردانه بود بااستوک توصورت بازیکن مون نمیرفتین یا بعدازسوت پایان داوروبابشکه آب نمی زدین
1393/08/11 - 22:21
0
0
قابل توجه ماه شهری ها. ماجم سابق دهلران باز گشت گلزن سابق اماده شده ا
1393/08/11 - 16:58
0
0
ماهشهری عزیز لازم به گفتن نیست به اسم دهلران چیزی ننویس دهلرانی ها خودشون بهتر میدونند چی شد برد باخت تساوی جزعی از فوتبال هست فقط مهم اینه که چند سال ماهشهر لیگ 3 هست پتانسیل تون بیشتر از این نیست با ترفند ..... و غیره فقط میمونید لیگ 3 باهاش حال کنید هر چند دوست دارم صعود کنید که نمیشه چون خیلی زیباست زنگ تفریح شدن
سلام کاری که شما به سر کمک داور آوردید وبا ریختن داخل زمین و تهدید داور بازی که اگر باختید زنده از ماهشهر بیرون نمیره ترسی به جان داور بازی انداختید که نتیجه بازی در دقیقه 93 بازی با برخورد توپ به صورت بازیکن پویندگان پنالتی میگیره همه دیدند حتی تماشاچیان پشت پنس که چه جوری از بینی بازیکن خون میومد خدا رو شکر با 4 برد بازحمت در صدر جدول هستیم کمکی که داور به شما کرد فقط 3 امتیاز به شما داد که بزودی از دست میدهید شک نکنید که باد آورده را باد میبرد مربی شما بعد از اخراجش الگوی شهرتون چقدر ..... و حرف ...... به داور و نیمکت مرودشت زد مبارک تون باشه ولی اخلاق مردانگی و جوانمردی رو باختید هنوز چیزی تموم نشده فقط برای فدراسیون و فوتبال ایران وکمیته داوران متاسفم که داوران ....... برای این بازیها انتخاب نمیکنند داوران باترس سوت میزنند اینگونه نون خوردن ارزش نداره دامن خانواده تون رو میگیره چه جوری شب راحت میخوابید خدایی هم هست پس خدایی قضاوت کنید
1393/08/11 - 14:10
0
0
استانداری کرمانشاه افرا درب تبریز را در هم شکست
1393/08/11 - 11:37
0
0
باعرض سلام وخسته نباشید
یه پیشنهاد داشتم خدمتتون..اگه ممکنه با مربیان موفق وبی ادعای که دربازیهای لیگ 3 حضور دارند مصاحبه ترتیب بدید بخصوص مربیانی که با دست خالی و بدون پشتوانه مالی دارن تیمهاشون رو هدایت میکنن وموفق هستند ..یکی مثل سرمربی تیم فجر دهلران
1393/08/11 - 01:35
0
0
مرودشتی ها اگرفوتبال بازی کردن بلدن بعدازخوردن گل بااستوک رو صورت بازیکن شهرداری نمیرفتن اگر فوتبال تون اینه بهتره جمش کنید
1393/08/11 - 01:15
0
0
آقامجید ما فوتبال بازی کردیم گل هم زدیم اما نمیدونم باداور چیکار کردین که گل مونو افساید گرفت
1393/08/10 - 23:38
0
0
نتیجه نوروز بوکان و شهرداری همدان 2 بر 1 به نفع شهرداری همدان
1393/08/10 - 23:17
0
0
عشق فقط فجر دهلران...که بدون هیچ پولی داره تیم های پولدار رو میچزونه...درود بر شرفتون بچه ها
1393/08/10 - 20:33
0
0
آهای مرودشتی بازی با فجر دهلران رو چه بهونه ای دارید
اینکه بریزید توی زمین داورو ...... به نفع خودتون معلومه بازی رو هم میبرید ماهشری هاااااااااااا

کاش یکم فوتبال بازی میکردین جای حاشیه با پنالتی مفتی که گیرتون اومد بردید
1393/08/10 - 18:56
0
0
گرو 5 ليگ دسته سه
زابل 0 - 1 شهرداري فيروزآباد
شاهين رباط كريم 1 - 1 شهرداري رودبار كرمان
شاهين سپهر كيش 1 - 0 مس نوين كرمان
ياران گز اصفهان 3 - 2 اروند هرمزگان
پاسخ: سپاس از همکاری شما
1393/08/10 - 18:33
0
0
نتیجه بازی شهرداری ماهشهر۱-۰پویندگان تلاش مرودشت تیم به اصطلاح بارسلونی اینه؟
1393/08/10 - 18:02
0
0
سلام نتیجه بازی نفتون مسجد سلیمان و فجر دهلران رو بزارین ممنون
1393/08/10 - 12:41
0
0
ماشاالله تیم سانیار پارس کیا بجنورد به امید پیروزی مقابل فرتاک تهران
1393/08/08 - 23:29
0
0
فقط شهرداری فومن عشق است گیلان عشق است فومن
1393/08/08 - 17:28
0
0
هه هه هه
1393/08/08 - 17:27
0
0
نه نظرم عوض شد هیچ کدام
1393/08/08 - 17:26
0
0
فقط شهرداری همدان
1393/08/08 - 16:47
0
0
تیم سانیار پارس کیا بجنورد هفته ششم باید تو تهران با تیم یاران دوکوهه تهران بازی کنه اما شما تو برنامه هفته ششم اسمی از این بازی نیاوردید.تیم فقط سانیار پارس کیا بجنورد
1393/08/08 - 16:29
0
0
♥تیم فقط سانیار پارس کیا بجنورد♥
1393/08/08 - 14:41
0
0
سلام.نوروز.بوکان.بهترین.تیم.کردستان.
1393/08/08 - 13:38
0
0
کی طرح حذفی مرحله اول لیگ دسته3راداد واقعا بد است چرا بازی ها رفت وبرگشت نیست -چرابدسلیقه هستید.ما زیاران چشم یاری داشتیم خود غلط بود انچه می پنداشتیم .
1393/08/08 - 09:24
0
0
یه سوال. در هفته نهم چرا فجر دهلران بازی نداره؟باید با هلال اهمر ساوه داشته باشه ولی اینطور نیست؟!
1393/08/08 - 02:16
0
0
آقای مهندسی که 7 روز پیش گفتی پویندگان مرودشت عین بارسلون میمونه

به این فکر نکرده بودی که فجر دهلران هم مثل رئال مادرید میمونه و اون صفر گل نخورده تون رو به 2 میرسونه

طوفان فجر دهلران داره یکی یکی حریفان رو مغلوب میکنه

به امید پیروزی و صعود به لیگ دسته 2
1393/08/08 - 02:12
0
0
درود به تمام بازیکنان و مردم خونگرم دهلران

ایشالا همه بازیها رو با قدرت مثل بازی با مرودشت ادامه بدیم و راه رو برای صعود به لیگ دسته دو هموار کنیم

1393/08/07 - 20:46
0
0
چند تا تیم و چه جوری تیم ها از گروه خود صعود می کنند
فجر
1393/08/07 - 20:44
0
0
چندتای کوچه جرس تیم ها به لیگ بعد صعود می کنند
1393/08/05 - 19:35
0
0
درود بر غیرت بازیکنان فجر دهلران انشاءالله که صعود میکنه
1393/08/05 - 19:15
0
0
صفحه ی اول روزنامه ی هدف شهرداری ماهشهر دربازی مقابل استقلال چرام پیروز شده
1393/08/05 - 17:55
0
0
نتیجه بازی استقلال چرام و شهرداری ماهشهرچی شد
1393/08/05 - 13:05
0
0
ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻓﺠﺮ ﺩﻫﻠﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺩﺳﺘﻪ ﺳﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻓﺠﺮ ﺩﻫﻠﺮﺍﻥ ﮔﻔﺖ : ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻭﺭﺯﺵ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺷﻌﺎﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ﺍﺳﺪ ﺁﺑﺴﺎﻻﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ: ﺗﯿﻢ ﻓﺠﺮ ﺩﻫﻠﺮﺍﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺍﯾﻼﻡ ﺩﺭ ﻟﯿﮓ ﺩﺳﺘﻪ ﺳﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﺪﻡ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺑﺎ ﭼﻬﺎﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﭘﺮﺍﯾﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﻋﺎﺯﻡ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺍﺭﺍﮎ ﺷﻮﻧﺪ
ﺁﺑﺴﺎﻻﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺭﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﺎﮔﻮﺍﺭﯼ ﺭﺥ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻭﺭﺯﺵ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻪ ﺟﻮﺍﺑﯽ
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﻥ ﻣﯽ ﺩﺍﺩﻧﺪ. ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﯿﻢ ﻓﺠﺮ ﺩﻫﻠﺮﺍﻥ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩ : ﺗﯿﻢ ﻓﺠﺮ ﺑﺎ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺨﺺ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﯿﻢ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﯿﻢ ﻓﺠﺮ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﯼ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﯾﮏ ﺭﯾﺎﻝ ﺛﺒﺖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻣﻌﺪﻭﺩ ﺗﯿﻤﻬﺎﯼ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﻟﯿﮓ ﺩﺳﺘﻪ ﺳﻮﻡ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ .
ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺗﯿﻢ ﻓﺠﺮ ﻣﻨﺤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﻭﯼ ﺑﯿﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ: ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﻞ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﺌﯿﺖ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﻫﻠﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﻓﺠﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﭘﺮﺍﺧﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺩﻭ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ 500 ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎ ﺣﺪﻭﺩ 15 ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺪﻫﮑﺎﺭ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻭ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻓﺼﻞ ﺣﺪﻭﺩ 40 ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺁﺑﺴﺎﻻﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ: ﻋﻼﻭﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﯿﻢ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺍﯾﺎﺏ ﺫﻫﺎﺏ ﺩﺍﻭﺭﻭ ﻧﺎﻇﺮ ﻓﺪﺍﺭﺳﯿﻮﻥ، ﻏﺬﺍ، ﺧﻮﺍﺑﮕﺎﻩ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺧﻂ ﮐﺸﯽ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺗﯿﻢ ﻓﺠﺮﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﺎﺏ ﺫﻫﺎﺏ، ﺧﻮﺍﺑﮕﺎﻩ ﻭ ﺣﺘﯽ ﻏﺬﺍ ﻣﺸﮑﻞ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﭼﻮﻥ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺳﭙﺎﻧﺴﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ.
ﻭﯼ ﮔﻔﺖ : ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻭﺭﺯﺵ ﺩﺭ ﮐﻞ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﯾﻼﻡ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﻫﻠﺮﺍﻥ ﭼﺎﺭﻩ ﺍﻧﺪﯾﺸﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﺍﺯ 22 ﺳﺎﻝ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺩﺍﺭﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻣﺎﻟﯽ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮﻩ ﺗﯿﻢ ﻓﺠﺮ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﯿﻢ ﺭﺍ ﻣﻨﺤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﯿﻢ
1393/08/05 - 11:50
0
0
سلام خدمت اون دوستی که میگفت پویندگان تلاش مرودشت مثل بارسلون هیچ باختی نداشته و گل نخورده. میخواستم بگم اینطوری شد که یکی مثل رئال مادرید پیدا میشه و مرو دشت رو میبره :-D و اون تیم تیمی نبود جز فجر دهلران . در حالی که شما داور رو هم خریده بودین:-D
هه ربژی نوروز بوکان نماینده کردستان
1393/08/04 - 20:51
0
0
تیم فقط فجر دهلران قهرمانه
1393/08/04 - 19:49
0
0
نتیجه بازی استقلال چرام وشهرداری ماهشهر روبزارین
1393/08/04 - 19:29
0
0
تیم قدرتمند دهلران دو بر یک پویندگان تلاش مرو دشت رو برد در حالی که داور یکی از گلهای دهلران رو که یک ضربه ایستگاهی زیبا بود آفساید گرفت!دروووووووووود بر فجر دهلران
1393/08/04 - 18:57
0
0
تیم منسجم فجر دخلران امروز با حساب ٢بر ١ تیم پویندگان مشهد را شکست داد. البته تیم مرودشتی شانس اورد که با اختلاف بیش از ۵گل نباخت.
اینجا دهلران i love you pmc
1393/08/04 - 14:05
0
0
سربلند باد نوروز بوکان
1393/08/04 - 11:16
0
0
درود چرا برنامه بازیهای پرسپولیس زاهدان رو نمیذارین ؟؟؟؟
1393/08/03 - 22:45
0
0
بژی نوروز
1393/08/03 - 22:40
0
1
بنازم تیم شاهد شهرداری فیروزآباد را. بازیکنان غیور این تیم بدون هیچ چشمداشتی برای سربلندی شهرشون تلاش میکنن. هزینه کل تیم برابر دستمزد دیگر تیمهای دسته هست.اینو بدونید اول بشید یا آخر بشید دوستتون داریم.
1393/07/30 - 23:31
0
0
مدیر عزیز لطفا طلاع رسانی کنید که در این مرحله از هر گروه چند تیم میرن مرحله بعد؟
1393/07/30 - 23:18
0
0
از اآقای بادیه مربیه نفتون خواهش میکنم ازاقای بابک نصیری استفاده بکنه.سابقه ی لیگه یک داره بابا.
1393/07/30 - 17:23
0
0
خدا وکیلی یک نگاهی به پویندگان تلاش مرودشت بندازید دقیقا مثل بارسلونا هنوز گل نخورده و بهترین عملکرد را در بین شصت تیم دسته سوم داشته
1393/07/29 - 11:45
0
0
فجر دهلران اگه همین جور ادامه بده صعود میکنه انشاءالله
دربی کردستان رو نوروز بوکان از ابیدر سنندج برد
دربی دیگر کردستان بین نوروز بوکان و استانداری کرمانشاه رو هم می بریم
1393/07/28 - 21:40
0
0
صعود میکنه به دسته۲کشور
1393/07/28 - 21:37
0
0
دریا امسال قهرمان میشه
1393/07/28 - 15:31
0
0
هیشكی نمی دونه تكلیف این تیم شهرداری لنگرود كه امتیازشو تو دسته دو به سپیدرود رشت واگذار كرده چی شد !!!؟
هیشكی نی یه ؟؟؟
1393/07/28 - 10:56
0
0
سلام مدیر
نتایج وجدول بازیها رو روز رسانی بکنید
1393/07/28 - 00:37
0
0
نتیجه شازند اراک و فجر دهلران چی شد
پاسخ: پالایش شازند اراک 1 – 1 فجر دهلران
1393/07/27 - 22:59
0
0
سرشناسترین وپرطرفدارترین تیم لیگ دسته سوم نفتون مسجدسلیمانه که امسال بااقتدارقهرمان خواهدشد.بهزادغلامپورازاین باشگاه چهره شد
1393/07/27 - 21:37
0
0
لطفا نتیجه بازی فجر دهلران و شازند اراک رو بزارید.
1393/07/27 - 19:49
0
0
لطفا اول نتایج تیم پرطرفداد دهلران رو بزنین
1393/07/27 - 19:15
0
0
نتایجو بزنید دیگه
1393/07/27 - 14:24
0
0
استاندری 4خلخال0
1393/07/27 - 14:23
0
0
عشق است استاندری کرمانشاهوحواستون باشه شماهم چهارتایی نشین
1393/07/27 - 13:44
0
0
استانداری کرمانشاه به خلخال رحم نکرد.
نماینده شایسته کرمانشاه در هفته سوم با نتیجه 4.0نیروی جوان خلخال را در هم کوبید
1393/07/27 - 09:21
0
0
البته ببخشید تیم آبیدر سنندج با شعار زیبای ........................ وارد میدان شدند.
1393/07/27 - 09:19
0
0
با تقدیر و تشکر از تیم نوروز با شعار ......................................... وارد بازی شدند .
اما دوست عزیز کردستان داور با شما چکار کرد وقتی که نوروز بوکان حاکم مطلق توپ و میدان بود.
امیدوارم در بازی های آینده موفق باشید.
به امید موفقیت هر دو تیم کردستان نوروز بوکان و آبیدر سنندج
1393/07/27 - 09:12
0
0
سلام نتیجه متاسفانه منصفانه نبود و به راحتی حق آبیدر کردستان را داور از بین برد
1393/07/27 - 01:34
0
0
ﺳﻼﻡ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﺩﺍﻭﺭ ﮐﻪ ﺑﻮﮐﺎﻥ ﺑﺎﺯﯼ ﺭﻭ ﺑﺒﺮﻩ ﺧﺪﺍﯾﺶ ﺳﺮﻣﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﺮﯾﺪﻥ .
1393/07/27 - 01:05
0
0
ﺗﻴﻢ ﺗﻴﻢ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺑﻮﮐﺎﻥ.ﺑﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻭﺻﻌﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻬ2.
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺑﺎﺣﻀﻮﺭ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺑﻬ۴۰۰۰ﻫﻮﺍﺩﺍﺭ ﺗﻴﻢ ﺁﺑﻴﺪﺭ ﺳﻨﻨﺪﺝ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ ﺩﺍﺩ.
ﺑﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﭘﻴﺮﻭﺯﯼ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﺫﺭﮐﻮﺛﺮﺗﺒﺮﻳﺰ.ﻋﺸﻘﻢ♥ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺑﻮﮐﺎﻥ♥
1393/07/27 - 00:50
0
0
فردا فجر دهلران به امید خدا 6 تا گل به شازند اراک میزنه.
1393/07/26 - 22:54
0
0
به امید خدا نوروز به لیگ ۲صعود میکنه و دل هزاران هوادار پرشورشو خوشحالوشادمیکنه
زنده باد نوروز پرستاره زنده باد...............
1393/07/26 - 22:30
0
0
تیم فوتبال نوروز بوکان پرطرفدار ترین تیم منطقه کردستان و غرب کشوره
امروز هم تیم فوتبال نوروز بوکان دیگر تیم کردستان یعنی ابیدر سنندج رو شکست داد
درود بر نوروز بوکان پرطرفدارتریین تیم کردستان
1393/07/26 - 14:12
0
0
استقلال چرام که دو تا گل ازمون خورد ترک میدون کرد. . شازند اراک منتظر فجر دهلران باشید .. اگه سه تا خوردین ترک میدون نکنیدا ا ا ا ا. زشته استقلال چرام حیا کن لیگ سه رو رها کن :-D:-D:-D
1393/07/25 - 13:54
0
0
تیم فقط صدرایه نکا .......نکا ته پرچم بالا ........... مهراباد ته پرچم بالا به امید موفقیت صدرا و مردم خون گرم نکایی
1393/07/24 - 21:21
0
0
تیم فقط شاهد شهرداری فیروزآباد و بازیکن شماره 23 این تیم .انشاالله موفق باشید.
1393/07/24 - 16:58
0
0
به امید موفقیت شهرداری زارچ قهرمان لیگ استان یزد
1393/07/23 - 19:52
0
0
افرین به تیم با اخلاق فجر دهلران
1393/07/23 - 10:50
0
0
امین محمدچرا دروغ داور ترک میدان کرد اقای کاوه عضو هیئت فوتبال دهلران جو را خراب کرد گلی که استقلال چرام خورد 100درصد افساید بود حقشون را کمک داور خورد
1393/07/22 - 18:45
0
0
تیم فجر قهرمان میشه خدا میدونه که حقشهههههههههههههههه:-D فجر دهلران قهرمان جها ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ن
1393/07/22 - 11:08
0
0
تیم فو تبال فجر دهلران در هفته ی سوم تیم استقلال چرام یاسوج را 30 بر صفر بر
نیمه ی اول بازی 0-0شد ولی نیمه ی دوم در دقیق هی 47 با یک سانتر عالی ویک ضر به ی سر توپ وارد در وازه شد چند دقیق ه بعد دقیقه ی51با یک شوت پشت 18 تو وارد در وازه شد با زیکنا ن تیم چرام اعتقاد داشتن که گل افساید بود ودر وازه بان تیم چرام با حمله به داور کارت قرمز گرفت و ترک میدان تیم استقلال چرام 3-0 به نفع تیم فجر به پایان رسید

منبع اداره تربیت بدنی شهر ستان دهلران
1393/07/22 - 00:25
0
0
سلام چرا نتیجه بازی استقلال چرام فجر دهلران رو نمیزارین؟
1393/07/21 - 22:56
0
0
درودبردلیرمردان باغک
1393/07/21 - 21:51
0
0
فقط نوروز بوکان افتخار تمامی کردستان
1393/07/21 - 21:39
0
0
شاهد شهرداری فیروزآباد بعد از هفته سوم تا هفته ششم بازی نداره دلیلش چیه؟
نکا ته پرچم بالا
صدرا نکا
;) :) :*
1393/07/20 - 21:53
0
0
متاسفانه تیم نوروز بوکان در یک بازی کاملا برتر در روزی که میتوانست با یک نتیجه عالی برنده شود با نتیجه یک بر صفر به نیروی جوان خلخال باخت
1393/07/17 - 00:03
0
0
بوکان ما گل میزنه |خلخالو آتییییییییییییییییییییییش میزنه..................به امید برد
1393/07/16 - 13:27
0
0
تيم گندم كاران بيله سوار انشاا... قهرمان ميشه
1393/07/15 - 15:17
0
0
هفته ی سوم فوتبال لیگ دسته سه چه موقع است ممنون
1393/07/15 - 15:16
0
0
برنامه بازی هفته سوم فجر دهلران کی است ممنون
1393/07/15 - 14:41
0
0
فقط شهداري زارچ
1393/07/13 - 14:54
0
0
با سلام و تشکر
لطفا نام ورزشگاههای محل برگزاری مسابقات را هم درج کنید تا علاقمندان بتوانند در صورت تمایل از نزدیک به تماشای بازی های لیگ سه بروند
1393/07/13 - 14:30
0
0
فقط شهرداری رودبار
1393/07/13 - 10:25
0
0
درود ب شرفتون با اين سايت خوب
1393/07/12 - 20:32
0
0
مس نوين كرمان0شهرداري فيروزآبادفارس0
1393/07/12 - 20:12
0
0
لیگ سه هفته اول پرسپولیس زاهدان 0 شهرداری رودبار کرمان 0
1393/07/11 - 23:08
0
0
هفته دوم ليگ دسته سوم فوتبال كشورشهرداري زارچ يزد0پرسپوليس زاهدان1 تیم شهرداری زارچ يزددر هفته سوم این رقابت ها به مصاف شهرداري رودبار کرمان می رود که هنوززمان انجام مسابقه اعلام نشده است.
1393/07/11 - 19:27
0
0
شهرداری رودبار کرمان 1 هیت فوتبال زابل 0
1393/07/11 - 19:24
0
0
شهرداری رودبار کرمانی فوتبال زابل0
1393/07/11 - 15:09
0
0
سلام اگه کسی شماره 9 آبیدر سنندج میشناسه شمارشو بزاره .
1393/07/11 - 13:34
0
0
سلام نتیجه بازی ملاثانی و ماهشهر 3 بر 1 با برد ماهشهر به اتمام رسید
1393/07/11 - 07:59
0
0
سلام ابيدر سنندج دوتا بازي كرده و ايا شهرداري نقده انصراف داده
1393/07/10 - 09:41
0
0
لیگ دسته 3ایران از سال1370اغاز شده ولی هنوز تیم های نامنظم دران زیاد است
1393/07/10 - 09:30
0
0
چرا فدراسیون لیگ دسته 3را دیر اغاز می کند وتیم های بی پول را به این مسابقات راه ندهد -
1393/07/09 - 22:35
0
0
دریای بابل 4 سانیار پارس کیا0
1393/07/09 - 22:34
0
0
دریای بابل 4 سانیار پارس کیا0 وارد کن.
1393/07/09 - 20:09
0
0
نتیجه بازی نوروز بوکان و کالسیمین زنجان (دندی) دو بر صفر به نفع نوروز بوکان تمام شد.
1393/07/08 - 18:44
0
0
هفته اول ليگ دسته سوم فوتبال كشورشهرداري فيروزآبادفارس2شهرداري زارچ يزد2
1393/07/08 - 13:33
0
0
برنامه هفتیهای بعدی لیگ دسته سه قید شود
1393/07/07 - 06:49
0
0
نتیجه بازی شهرداری یزد 2بر2شهرداری فیروزآباد۰2شهرداری یزد دراین بازی 10نفرشد .شاهدفیروزآبادیک پنالتی ازدست داد.
1393/07/06 - 19:40
0
0
نتيجه بازي شهرداري زارچ يزد؟
  • لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
  • لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
  • در غیر این صورت، «مدیر سایت» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما: