کانال تلگرام دی اسپورت
کد خبر: 12125  زمان: 23 مرداد 1393 - 18:36

فصل 93- 94

برنامه ،نتایج و جدول لیگ برتر بزرگسالان استان بوشهر


دشتستان اسپورت: مسابقات لیگ برتر فوتبال بزرگسالان استان بوشهر با حضور ده تیم برگزار خواهد شد که برنامه دور رفت به شرح زیر می باشد:


 

 

دی اسپورت: مسابقات لیگ برتر فوتبال بزرگسالان استان بوشهر با حضور ده تیم برگزار خواهد شد که برنامه دور رفت به شرح زیر می باشد:

هفته اول

جمعه 24 مرداد ساعت 17:45

سرخ پوشان برازجان 2 - 2 سپاهان خورموج
پویا دیلم 0 - 4 سپاهان بوشهر
پتروشیمی جم خورموج 3 - 3 امید گناوه
توحید بوشهر 0 - 3 شاهین آبپخش

یکشنبه 26 مرداد

ابوذر کلمه 2 - 0 توحید بوالخیر
هفته دوم

جمعه 31 مرداد ساعت ساعت 17:45

سپاهان بوشهر 0 - 0 سرخ پوشان برازجان
سپاهان خورموج 0 - 3 ابوذر کلمه
امید گناوه 1 - 1 پویا دیلم
توحید بوالخیر 3 - 1 توحید بوشهر
شاهین آبپخش 2 - 1 پتروشیمی جم خورموج

هفته سوم

پنجشنبه 6 شهریور ساعت 17:45

سرخ پوشان برازجان 1 - 0 ابوذر کلمه

سپاهان بوشهر 2 - 1 امید گناوه

توحید بوشهر 1 - 0 سپاهان خورموج

پویا دیلم 0 - 1 شاهین آبپخش

پتروشیمی جم خورموج 2 - 1 توحید بوالخیر

هفته چهارم

امید گناوه 4 - 1 سرخ پوشان برازجان

ابوذر کلمه 2 - 4 توحید بوشهر

شاهین آبپخش 1 - 1 سپاهان بوشهر

سپاهان خورموج 0 - 3 پتروشیمی جم خورموج

توحید بوالخیر 3 - 1 پویا دیلم

هفته پنجم

پنجشنبه 20 شهریور ساعت 17:30

سرخ پوشان برازجان 3 - 0 توحید بوشهر

امید گناوه 1 - 1 شاهین آبپخش

پتروشیمی جم خورموج 1 - 1 ابوذر کلمه

سپاهان بوشهر 3 - 4 توحید بوالخیر

پویا دیلم 0 - 0 سپاهان خورموج

هفته ششم

چهارشنبه 26/6/93 ساعت 17:15

توحید بوشهر 2 - 3 پتروشیمی جم خورموج

پنجشنبه 27/6/93 ساعت 17:15

شاهین آبپخش 1 - 1 سرخ پوشان برازجان

توحید بوالخیر 3 - 1 امید گناوه

ابوذر کلمه 2 - 2 پویا دیلم

سپاهان خورموج 2 - 2 سپاهان بوشهر

هفته هفتم

سه شنبه 1/7/93 ساعت 16:15

سرخ پوشان برازجان 1 - 0 پتروشیمی جم خورموج

چهارشنبه 2/7/93 ساعت 16:15

شاهین آبپخش 1 - 1 توحید بوالخیر

پویا دیلم  4 - 2 توحید بوشهر

امید گناوه  3 - 1 سپاهان خورموج

سپاهان بوشهر 1 - 2 ابوذر کلمه

هفته هشتم
سه شنبه 8/07/93
توحید بوالخیر 2 - 0 سرخ پوشان برازجان
پتروشیمی جم خورموج 4 - 2 پویا دیلم
توحید بوشهر 0 - 3 سپاهان بوشهر
ابوذر کلمه 2 - 1 امید گناوه
چهارشنبه 9/07/93 ساعت 16:00
سپاهان خورموج 0 - 1 شاهین آبپخش

هفته نهم

سه شنبه 15/07/93 ساعت 16:00

سپاهان بوشهر 2 - 3 پتروشیمی جم خورموج

سرخ پوشان برازجان 2 - 0 پویا دیلم

توحید بوالخیر 1 - 2 سپاهان خورموج

شاهین آبپخش 2 - 2 ابوذر کلمه

امید گناوه 3 – 1 توحید بوشهر

هفته دهم

چهارشنبه  ساعت 15 -  1393/07/30

سپاهان خورموج 0 - 3 سرخپوشان برازجان

امید گناوه 1 - 2 پتروشیمی جم خورموج

سپاهان بوشهر 2 - 2 پویا دیلم

شاهین آبپخش 0 - 1 توحید بوشهر

توحید بوالخیر 0 - 1 ابوذر دشتستان

هفته یازدهم

 سه شنبه 6/8/93 ساعت 15

ابوذر کلمه 0 - 2 سپاهان خورموج

 چهارشنبه 7/8/93 ساعت 15

پویا دیلم 0 - 0 امید گناوه

پتروشیمی جم خورموج 2 - 1 شاهین آبپخش

پنجشنبه 8/8/93  ساعت 15

سرخ پوشان برازجان 1 - 1 سپاهان بوشهر
توحید بوشهر 0 - 2 توحید بوالخیر

هفته دوازدهم

پنجشنبه 93/8/15 ساعت  14:45

سپاهان خورموج 1 - 0 توحید بوشهر

 شنبه  93/8/17 ساعت  14:45

شاهین آبپخش 2 - 2 پویا دیلم

 یکشنبه  93/8/18 ساعت  14:45

ابوذر کلمه 1 - 2 سرخ پوشان برازجان

امید گناوه 4 - 1 سپاهان بوشهر

توحید بوالخیر 1 - 1 پتروشیمی جم خورموج

هفته سیزدهم

یکشنبه 25/8/93 ساعت  14:45

سرخ پوشان برازجان 0 - 2 امید گناوه

سپاهان بوشهر 1 - 0 شاهین آبپخش

پتروشیمی جم خورموج 0 - 0 سپاهان خورموج

پویا دیلم 1 - 4 توحید بوالخیر

چهارشنبه 28/8/93 ساعت  14:45

توحید بوشهر 0 - 3 ابوذر کلمه

هفته چهاردهم

 سه شنبه 4/9/93 ساعت 14:30

شاهین آبپخش 1 - 0 امید گناوه

ابوذر کلمه 1 - 2 پتروشیمی جم خورموج

توحید بوالخیر 3 - 0 سپاهان بوشهر

 چهارشنبه 5/9/93 ساعت 14:30

توحید بوشهر 1 - 3 سرخ پوشان برازجان

سپاهان خورموج 0 - 0 پویا دیلم

هفته پانزدهم

 سه شنبه 11/9/93

پتروشیمی جم خورموج 4 - 1 توحید بوشهر

سرخ پوشان برازجان 1 - 0 شاهین آبپخش

امید گناوه 2 - 1 توحید بوالخیر

پویا دیلم 3 - 2 ابوذر کلمه

سپاهان بوشهر  0 - 1 سپاهان خورموج

هفته شانزدهم

پتروشیمی جم خورموج  0 - 0 سرخ پوشان برازجان

توحید بوالخیر 2 - 0 شاهین آبپخش

توحید بوشهر 1 - 1 پویا دیلم

سپاهان خورموج - امید گناوه ( ناتمام ماند)

ابوذر کلمه 1 - 0 سپاهان بوشهر

هفته هفدهم

سه شنبه 25/9/93
امید گناوه 2 - 0 ابوذر کلمه
شاهین آبپخش 1 - 1 سپاهان خورموج

 چهارشنبه 26/9/93 ساعت 14:15

سرخ پوشان برازجان 3 - 0 توحید بوالخیر

پویا دیلم 1 - 4 پتروشیمی جم خورموج

سپاهان بوشهر 3 - 2 توحید بوشهر

هفته هجدهم (پایانی)

پنج شنبه 4/10/93

پتروشیمی جم خورموج 1 - 1 سپاهان بوشهر

پویا دیلم 1 - 2 سرخ پوشان برازجان

سپاهان خورموج 0 - 3 توحید بوالخیر

ابوذر کلمه 1 - 1 شاهین آبپخش

توحید بوشهر 2 - 2 امید گناوه


جدول گلزنان تا پایان هفته شانزدهم

15 گل 

رسول دشتیاری ( سپاهان بوشهر )

11 گل

رسول پورآزاد ( ابوذر دشتستان )-

10 گل

حسین ابراهیمی ( پتروشیمی جم خورموج )

8 گل

بهنام علیپور ( سپاهان خورموج )-رضوان درویشی ( پتروشیمی جم خورموج )

7 گل

 حمید نادری ( سرخپوشان برازجان ) -

6 گل
 ماشالله (یوسف) کیانی ( پویا دیلم ) -   محمد دهقانی ( شاهین آبپخش )  - میلاد دریانوردی ( توحید بوالخیر )

5 گل
امین الله کهن ( پتروشیمی جم خورموج ) - یاسین غلامی ( توحید بوالخیر ) - محمد کنعانی ( امید گناوه )

4 گل

محمدرضا احمدی ، عنایت رزمجو وعباس نجف پور ( توحید بوالخیر ) - عباس کیانی ، عیسی حجری ( امید گناوه ) - حسین محمودی ( سپاهان بوشهر ) - علی اردشیری ( ابوذر دشتستان ) -رضا خضری ( توحید بوشهر )- محسن عباس پور ( پویا دیلم )

3 گل

 علی علوی ، محسن بنلاد ( توحید بوشهر ) - سامان ویسی  ( ابوذر دشتستان ) - اسفندیار کرمی ، حسن فلسفی ،محمد بناری و ناصر زیارتی  ( سرخپوشان یرازجان ) - مجید اصل افکار ( پتروشیمی جم خورموج ) - محمد تیموری ( سپاهان خورموج ) - محمد فرهمند زاده  ( شاهین آبپخش )

2 گل

حسین حق جو ( سرخپوشان برازجان )- افشین داودی ، ابوالفضل جمالی ( ابوذر دشتستان ) - رضا خدری ،مسعود سالمی ، محسن حیدری ، علی کاظم پور ، سجاد بهروزی  ( امید گناوه ) -  غلامرضا اسماعیل پور ، علیرضا رضائی  ( شاهین آبپخش ) - محمد بوعلی ، علی موجی ( پویا دیلم ) - محمد باقر کاوه ، فرهاد سعیدی ( سپاهان بوشهر ) - رضا نظارت، سجاد صفدرنیا، مرتضی زارعی ( پتروشیمی جم خورموج )  - محمد دریانوردی ، ایمان خدری ( توحید بوالخیر ) -  بهروز نوروزی فرد ( توحید بوشهر )

1 گل

آبت کیانی ، محمد اندرزگو ، سید محسن موسوی ، وحید رضائی ، محمد بوالحاجی ( شاهین آبپخش ) - حمید دهقان ، رضا فرهمندزاده ( سرخپوشان برازجان ) - عباس پهلوان زاده ،  محمدحسن برفی ، امید فاضلی ، سید ابراهیم موسوی ( امید گناوه ) - مصیب دشتی ، محمدرضا کمالی و مصیب ورزندی ( ابوذر دشتستان ) - داریوش خلیلی ، نوید قائدی ( پتروشیمی جم خورموج ) -محمد چاهکوتاه زاده ، علی اکبر عموری ( توحید بوشهر ) - محمد خدری ، میعاد محمد حسینی ، بیژن جلیلی ( توحید بوالخیر ) - مسعود کلاتی ، خداپرستیان ، یوسف کیانی ، عارف سعدی ( پویا دیلم )-فرهاد سعیدی(سپاهان بوشهر) -
 نوید شیخی( سپاهان خورموج )

* یک گل بخودی توسط مدافع پتروشیمی جم خورموج به نفع سرخپوشان برازجان به ثمر رسیده است.

 

جدول لیگ برتر فوتبال بزرگسالان استان بوشهر فصل ٩٤-٩٣
جام اطلس خلیج فارس

ردیف www.dsport.ir بازی برد مساوی شکست گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 پتروشیمی جم خورموج 18 10 6 2 36 21 15 36
2

سرخپوشان برازجان

18 10 5 3 26 15 11 35
3

توحید بوالخیر

18 10 2 6 34 21 13 32
4

امید گناوه

17 7 5 5 31 22 9 26
5

ابوذر دشتستان

18 7 4 7 26 24 2 25
6

شاهین آبپخش

18 5 8 5 19 18 1 23
7 سپاهان بوشهر 18 5 6 7 27 28 1- 21
8 سپاهان خورموج 17 4 6 7 12 23 11- 18
9 پویا دیلم 18 2 8 8 21 36 15- 14
10 توحید بوشهر 18 3 2 14 19 42 23- 11


مرتبط:


نظرات کاربران
1396/11/10 - 19:24
0
1
سپاهان خورموج سپاهان بوشهر جاشون اینجا جدول نیست
1394/07/23 - 16:28
2
1
خورموج همیشه بازیکن صادر کرده ب تیمها. بیشتر ترکیب ایرانجوان بوشهر خورموجی هستن. پس اقای فلانی از اهرم حرف رو هوا نزن
1394/06/16 - 22:59
1
0
عشق ابوذر کلمه جواد مهران یحیی
1394/06/16 - 22:58
1
0
عشق ابوذر جوادومهران
ویحیی
1394/01/19 - 21:34
1
0
شیر فقط ایران جوان خورموج
1393/12/28 - 16:29
1
0
شییییییییییر فقط ایرانجوان خورموج
1393/12/28 - 16:28
1
0
ه*×÷
1393/10/05 - 16:15
1
0
حالا لای لای دیگه وای وای سرخپوشان با قهرمانی دیگه بای بای...عشقه پتروشیمی بچه ها متشکریم....
1393/10/05 - 04:04
0
1
سلام صعود پتروشیمی جم روبه تمامی بازیکنان پتروشیمی دشتی وتنگستان تبریک عرض میکنم..ایشالله تادوهفته دیگر به دلیل حاضرنشدن شاهین بوشهردرمرحله دوم لیگ 3کشوری ،پتروشیمی جم جایگزین تیم شاهین شدبه امیدموفقیت بازیکنان تنگستان ودشتی تیم پتروشیمی جم .....دیدیدحق به حق دادرسید خداکارخودش روبلده نیازی نیست باحاشیه هاتون مانع کارخداباشید فقط جهت اطلاع زنده بادپتروشیمی قهرمان
1393/10/03 - 12:41
1
0
تیممونه عشقمونه هر جا میره باهاش میریم تنها نمونه حالالای حالای<پتروشیمی جم خورموج>
1393/10/03 - 10:32
0
2
باسلام خسته نباشی رضوان درویشی 8گل زده چراهنوزداخل شش گلهاهستش.پتروشیمی جم خورموخ
1393/10/03 - 09:25
0
1
سلام کسی ندیدم مثل اسماعیل قمیصی هافبک وسط شوت بزنه وبازی کنه
1393/10/02 - 21:16
0
1
سلام..پتروشیمی 5شنبه جشن قهرمانی رو در رستوران میگیره
1393/10/02 - 13:54
1
0
هادی قهرمان شدی شیرینی یادت نره
1393/10/02 - 13:26
0
1
یادش بخیر رو حش شاد قمیسی
1393/10/02 - 13:25
0
1
حیف ک هادی مصدوم شد
1393/10/02 - 12:48
1
0
استوره فوتبال علی رضایی
1393/10/02 - 12:41
0
1
تمام مهاجمان از هادی ابراهیمی یاد بگیرندعامو همه میفهمند بهترین هافبک علی رضایی است
1393/10/02 - 12:37
0
1
سلام هادی همه میفهمند نیوه گلزن خوبی است
1393/10/02 - 05:27
0
1
سلام خسته نباشید اگه میشه گلهای هفته 17روبه جدول گلزنان اضاف کنید ...متشکرم
1393/09/30 - 20:53
0
1
درسته که هرکس طرفدار تیمه مورد علاقه ی خودشه ولی این حق روهم نداره که به بازیکن تیم های دیگه توهین کنه لطفابا این کارتون بازیکنه تیم پتروشیمی رو زیرسوال نبرید...بازیکن ما کاملا قانونی توی تیممون بازی میکنه...
1393/09/30 - 12:24
0
0
بهترین هافبک وسط اسماعیل قمیصی وعلی رضایی است
1393/09/30 - 12:21
0
1
بهترین هافبک راست محمد بناری است
1393/09/30 - 12:20
0
0
بهترین مدیر عامل اله کرم عباسی است
1393/09/30 - 12:19
0
0
سلام بهترین بازیکن مهاجم حسین ابراهیمی است نیوه
1393/09/30 - 12:17
0
0
سلام خسته نباشید تیم پتروشیمی کی بازی داره
1393/09/30 - 12:11
0
0
نیوه سلام .هادی
1393/09/30 - 12:09
0
0
علی رضایی سلام من کنارتم ی دوست دارم اگه من شناختی بهم زنگ بزن یه بازیکن مصدوم هستم هابک وسط هستم همیشه بهت زنگ می زنم خیلی خیلی دوستدار تو
1393/09/30 - 11:59
0
0
اله کرم عباسی از دید بنده حقیر یک مدیر عامل خیلی خوب است من انشاالله بتونم برایش بازی کنم
1393/09/30 - 11:55
0
0
تشکرمیکنم از اله کرم عباسی که امسال تیم خوبی به پا کرده امید موفقیت روز افزون برای ایشان دارم من ابپخشی هستم واحترام زیادی برای ایشان دارم
1393/09/30 - 11:46
0
0
حسین ابراهیمی از نظر من بهترین مهاجم لیگ است این همه میدونندبهتراز تمام آنهایی که فقط یه لباسی در زمین به تن دارند وادعا میکنندالبته از نونهالان باهم بودیم تا الان من ازاخلاقش خوشم میادالبته علی رضایی خیلی هافک خوبی است این هم دوست من است
1393/09/30 - 11:33
0
0
متشکرم که اجازه میدهید حرفهایم را بزنم دوست ندارم اسم خود رابیاورم فعلا یه تیم قول داده پاهایم راعمل کنه اگرپاهایم راعمل کرد تاآخر عمر مدیونش هستم ودعا میکنم برایش فعلاباید اول امید به خدا داشت بعد به آن آدم .من هافبک هستم
1393/09/30 - 11:21
0
0
کسی که پول نداره زانویش راعمل کنه باید چکار کنه میای تماشای فوتبال میکنی حالت ازاین فوتبال بهم می خوره
1393/09/30 - 11:10
0
0
حدود پنج سال است مصدوم هستم کسی به فکر من نیست هروقت درست شدم تمام تیمها التماس میکنند چراباید اینجوری باشه
سطح بازیکنان پایین است
1393/09/28 - 19:54
0
0
سلام منم صددرصد بانظر هوادارتنگستانی موافقم.خداییش چراواسه تیم خوب پتروشیمی حرف درمیارید این تیم نه بابازیکن تقلبی ونه بادوپینگ بلکه بابازیکنای کم ادعاش داره قهرمان میشه پس خواهشابجای الگوبرداری ازاین تیم نیاییم باچنین حرفای زشتی قهرمانی این تیم زیرسوال ببریم تبریک به همه ی تنگستانیها ودشتستانیهای عزیز
1393/09/28 - 13:03
0
0
پاییز کم کم داره تموم میشه وماهواداران پتروشیمی میخواهیم جوجه هامون روبشماریم .به امید قهرمانی تیم مون...
1393/09/28 - 03:50
0
0
سلام ...سلام من به مردم دشتی وتنگستان ...تیم پتروشیمی جم تیمیه که یک دلند فقط خداامیدونه که حقشون قهرمانیه هیچکی هم نمیتونه جلوشوبگیره ،شماکه فقط بنده ای بیش نیستید ...بریدبه فکر سال دیگتون باشید واینم توگوشتون فروببرییدهرکجااسم پتروشیمی جم جلوتون ظاهرشد براتون حکم شکست داره ...تیم پتروشیمی جم جمعی ازبچه های تنگستان ودشتی هستندپس یک دلیشون باعث قهرمانیشون میشه ایشالله بچه های تنگستانودشتی دارندکشوری میشن حرفهای من به دونماینده دشتی وتنگستان بودپس باحرفاتون بقیه روگمراه نکنید..فعلابالیگ استان حلشوببرید
1393/09/27 - 18:57
0
0
پتررشیمی صعود میکنه
1393/09/27 - 13:55
0
0
براي ديلم ي تيمي بزارين گناه دارن
1393/09/27 - 13:13
0
0
فكر كنم همه ميدونن كه بازيكناي پتروشيمي خورموج ....... ميكنن قبل از بازي از بازيكن فيكس گرفته تا بازيكني كه تو تركيب،خدا جاي حق نشسته هفته اخر گير ميفتين بدون شك
1393/09/26 - 20:15
0
0
سلام من نمیدونم منظورتون ازبازیکن تقلبی چیه! ولی بنظرمن امسال خداییش حق پتروشیمیه که قهرمان بشه چون هم فوتبال زیبابازی میکنن وهم بازیکناش نه به داور و نه به بازیکنای تیم حریف بی احترامی میکنن چیزیکه فقط شخصا توی دوتاسه تیم بیشترندیدم .پس وقتی یه تیم هم ازنظرفوتبالی وهم ازنظراخلاقی خوبه پس خداحقش بهش میده اقامیلادشماهم بجای اینکه بدنبال پیداکردن این جورمسائل باشید بهتره ازهمین الان به فکرسال بعدباشید تاشما هم بتونید مزدزحماتتون باقهرمانی بگیرید.پتروشیمی ازکجاشروع کرد و به کجا رسید بدون پشتکاروزحمت هیچکس به هدفش نمیرسه درسته هنوزیک هفته دیگه مونده ولی من ازچنده هفته قبل میدونستم پترو قهرمان میشه پس تبریک به بازیکنان کم ادعای پترو.اون بالایی حق وبه حق دارمیرسونه
1393/09/23 - 15:45
0
0
سيچه تغلبي
1393/09/23 - 09:42
0
0
پتروشیمی جم خورموج قهرمان نمیشه مطمئن باشید، چون یکی از بازیکنانش غیر قانونی هست به نام آقای گ.....
1393/09/23 - 09:37
0
1
سلام، ان شاءالله امسال توحید بوالخیر قهرمان میشه
1393/09/21 - 16:07
0
0
ایشالا باکمک خدا تیم ما صعود کنه عشقه پتروشیمی...
1393/09/21 - 15:52
0
0
ایشالاکه تیم ماقهرمان میشه.........(پتروشیمی جم خورموج)بگو ایشالا........
1393/09/20 - 21:16
0
0
سلام و تشکر از سایت خوبتون .خواستم بگم که بازی سپاهان بوشهر و توحید بوالخیر سپاهان بوشهر یک از روی نقطه پتالتی توسط رسول دشتیاری زد که شما نوشتید سپاهان گل نزده و همچنین میتونید از هیت فوتبال استعلام بگیرید .بازم ممنون از سایت خوب و بی طرفتون که هوای فوتبال لیگ استان را دارید
1393/09/20 - 21:14
0
0
نتیجه توحید،پویا دیلم
1393/09/20 - 17:44
0
0
حالا دیدی حق با ما بود امید گناوه دیروز یکی از بازیکنانش شماره 6 دنبال داور میدوید که بزنتش
اینجا خورموجه نه گناوه درست داورای ما از ......... .......... ولی بعضیاشون مردن که بازی رو تعطیل کردن که مسولین استان درسی به امید گناوه بدن که خیال نکن که با ..... یا ..... میتون کاری کنن
اینجا باید امتیاز به سپاهان خورموج بدن و 6امتیاز از امید گناوه بگیرن تا دیگه پاشون از گریمشو جلوتر نبرن
تا حق به حق دار برسه
1393/09/16 - 17:16
0
1
سلام
اگه کلیپی از بازی توحید بوالخیر و امید گناوه داری برید ببینید که چه بلای سر تیم توحید اوردن واقعا ای داور ... ندارد
چون از ترس بازی کنان تیم امید گناوه نتیجه بازی چه جور عوض کرد که 5بازیکنان امید گناوه خودم با چشم خودم دیدم که چه جوری یقعه داورو گرفتن
بنظر شما باید داور چیکار کنه تیم نیمه اول یک هیچ جلو بودیم بازی دو یک باختیم
چون 2تا بازیکنان ما رو پشت سر هم اخراج کرد
یه سوال دیگه اقای داور اوتی کجا افساید داره .
شماها باعث پس رفت مای
1393/09/16 - 16:50
0
0
آرزوی موفقیت باشگاه خیبر اهرم وراهیابی به لیگ استان
1393/09/16 - 15:29
0
0
امیدحیدری بازیکن اهرمی تیم خیبر آقای گل شد با 10 گل زده
1393/09/13 - 23:16
0
0
اگه پتروشیمی جم بازی بعدیش رو ببره دیگه صعود میکنه
1393/09/13 - 23:14
0
0
فقط پتروشیمی جم خورموج


1393/09/12 - 13:19
0
0
سلام ایمان خدری بازی با امید گناوه گل تیم توحید بوالخیر رو زد و باید الان در جمع 3 گله ها باشه چرا برای او 2 گل زدید . تشکر
1393/08/30 - 01:49
0
0
نمیدونم شمابه چی دلتون خوشه فعلا که ..... خخخخخخخخ
1393/08/29 - 19:42
0
0
سلام ممنون از سایت خوبتون و تشکر که بازی های استان رو پوشش میدید
رسول دشتیاری بازیکن شماره 11 سپاهان بازی با صنعت کاران خورموج گل دوم سپاهان رو از رو نقطه پنالتی زد ولی شما به اشتباه به اسم مجید علیزاده زدید در صورتی که سپاهان همچین بازیکنی نداره و اکنون دشتیاری 15 گله هست
پاسخ: سلام . اصلاح شد . با تشکز از نظرات سازنده شما
1393/08/25 - 18:44
0
0
رسول دشتیاری باگلی که امروز زد 15گله شد
1393/08/19 - 23:20
0
0
سلام مسعود تو که میگی خورموج هیچه واگه هیچ بود الان تیمش توی دسته دو نداشت ولی تنگستان چی هیچی نداره
1393/08/19 - 23:17
0
0
سلام. مسعود. تو که میگی خورموج هیچه هرچی هم داره. از تنگستان مگه تنگستان چه کرده. برای خورموج که حرف میزنی
1393/08/19 - 14:40
0
0
به امید خداوند. توحیدبوالخیر قهرمان میشه با توجه به مصدومیت هافبک. طراح تیم محمد دریانوری باید از مدافع خوبی چون مهدی امینی استفاده میشد باید. مسولان تیم علت این شکست. ها با تیمهای. ضعیف گروه در سایت بیان کنند. تا از درصد. طرفداران تیم. کم نشود. خوب میدانند که برخی از تماشاگران با موتور سیکلت. سی کیلومتر طی. میکنند تا به تماشای بازی برسند
1393/08/19 - 11:02
0
0
توحید بوالخیر اگر دو بازی داخل خونه را برده بود الان صدر جدول بود باز هم کاروشون عالیه بوده با این وضعیت مالی
1393/08/19 - 02:43
0
0
برو بابا جمعش کنا عقاب عقاب نکنا عقاب تیم بود خو الان اسمش تو تیمها بود شما تیمها خورموجی تا الان هم که جایی رسیدین به قربون سر ما تنگستانیها بوده وگرنه خودتون چیزی بارتون نیست که
1393/08/19 - 02:40
0
0
برو بابا جمعش کن عقاب عقاب نکنا اگه عرضه داشتین الان جایی رسیده بودین بعد شما خورموجیا به غیر از ........... هیچی بلد نیستین بخاطر همین هم جای نمیرسین
1393/08/19 - 00:54
0
0
برین جمعش کنین بابا قعرمانه قعرماته عشق عقاب خورموج
1393/08/12 - 00:57
0
0
سلام
1393/08/09 - 22:28
0
0
ان شاالله توحیدبوالخیربه لطف همت تماشاگران باتعصب وبازیکنان باغیرت قهرمان میشه.
فقط توحیدبوالخیر
1393/08/08 - 10:42
0
0
سلام_ محمد بناری بازی با سپاهان خورموج 2 گل زد و 3 گله شد
1393/07/28 - 18:02
0
0
باعرض سلام خسته نباشی نباشیدآقای سجادصفدری بازیکن پتروشیمی جم صنعت کاران خورموج دوگل زداماامسش داخل جدول گل زن نیست خواهش میکنم امسش داخل جدول گل زن ردکنیدباتشکر
1393/07/15 - 01:19
0
0
انشاالله امسال توحید بوالخیر قهرمان میشه وما این پتانسیل رو داریم با بازیکنان باتعصب وتماشاگران خونگرم
1393/07/11 - 20:41
0
0
با عرض سلام و خسته نباشید،آقای حسین ابراهیمی از پتروشیمی جم خورموج تا پایان هفته هشتم 10 گله هست،با تشکر.موفق و پیروز باشید.
1393/07/03 - 09:01
0
0
سپاهان امسال سقوط میکنه
1393/07/01 - 17:55
0
0
توحید

مسولین فوتبال فکر به حال داوری استان بکنید ما ای همه خرج میکنیم میام لیگ استان که قهرمان بشیم

ولی با این داورای که ما تو این 6تا بازی دیدیم واقعا داورای ما حقشون لیگ برتری

بابا جمع کنید با این داورا تون

کیفیت لیگ استان ای داورا میارن پایین

مسولین هیت فوتبال واقعا این حق ما نیست
1393/07/01 - 17:45
0
0
توحید

مسولین فوتبال فکر به حال داوری استان بکنید ما ای همه خرج میکنیم میام لیگ استان که قهرمان بشیم

ولی با این داورای که ما تو این 6تا بازی دیدیم واقعا داورای ما حقشون لیگ برتری

بابا جمع کنید با این داورا تون

کیفیت لیگ استان ای داورا میارن پایین

مسولین هیت فوتبال واقعا این حق ما نیست
1393/07/01 - 15:28
0
0
توحید

مسولین فوتبال فکر به حال داوری استان بکنید ما ای همه خرج میکنیم میام لیگ استان که قهرمان بشیم

ولی با این داورای که ما تو این 6تا بازی دیدیم واقعا داورای ما حقشون لیگ برتری

بابا جمع کنید با این داورا تون

کیفیت لیگ استان ای داورا میارن پایین

مسولین هیت فوتبال واقعا این حق ما نیست
1393/06/31 - 14:31
0
0
رسول دشتيارى از سپاهان ٨گل زده
پاسخ: جدول گلزنان تا پایان هفته ششم بروزرسانی شد. با تشکر
1393/06/27 - 21:26
0
0
با عرض سلام و خسته نباشید،آقای حسین ابراهیمی از پتروشیمی جم خورموج هشت گله هست،با تشکر.
پاسخ: جدول گلزنان تا پایان هفته ششم بروزرسانی شد
1393/06/27 - 18:25
0
0
با عرض سلام و خسته نباشید،آقای حسین ابراهیمی از پتروشیمی جم خورموج هشت گله هست.با تشکر.
پاسخ: جدول گلزنان تا پایان هفته ششم بروزرسانی شد
1393/06/26 - 14:11
0
0
محسن از بوشهرم رسول دشتيارى امسال با بيش از ٢٠ گل اقاى گل ميشه سپاهان بوشهر هم قهرمانه
1393/06/20 - 23:52
0
0
منظورم امید گناوه بود ک ب اشتباه نوشتم توحید
1393/06/20 - 23:52
0
0
منظورم امید گناوه بود ک ب اشتباه نوشتم توحید
1393/06/20 - 23:51
0
0
......................بازیکن لیگ شماره 11توحیده .. از مسئولان تبم امید تقاضا دارم تا هرکسیو وارد تیم نکنند .برای شهرمون خوبیت نداره..تشکر
1393/06/18 - 03:24
0
0
با عرض سلام و خسته نباشد،آقای حسین ابراهیمی از پتروشیمی جم خورموج 5 گله هست ولی اسمشونو تو 4 گله ها قید کردین،با تشکر.
پاسخ: جدول گلزنان تا پایان هفته چهارم بروزرسانی شد
1393/06/17 - 23:27
0
0
با عرض سلام و خسته نباشید،آقای حسین ابراهیمی از پتروشیمی جم خورموج پنج گله هست،با تشکر.
پاسخ: جدول گلزنان تا پایان هفته چهارم بروزرسانی شد
1393/06/17 - 20:50
0
0
با عرض سلام

پويا امسال قهرمان من قول ميدم

منتظر نتايج اينده باشيد با تشكر

1393/06/13 - 05:04
0
0
با سلام خدمت رییس کمیته داوران استان،آقای محمود صفاییان از داوران خوب و شایسته استان هست چرا بعد از گذشت سه هفته هنوز بازی رو قضاوت نکرده و در هفته چهارم باید شاهد اولین قضاوت ایشان باشیم ....،با تشکر.
1393/06/07 - 14:41
0
0
حسین ابراهیمی از پتروشیمی جم خورموج 4 گله هست ،اسمشونو تو 2 گله ها زدین.
پاسخ: جدول گلزنان تا پایان هفته سوم بروز شد . با تشکر
1393/06/07 - 14:33
0
0
سلام حاج آقا،حسین ابراهیمی از پتروشیمی جم خورموج هم 4 گل زده چرا اسمشو زدی تو 2 گله ها
پاسخ: جدول گلزنان تا پایان هفته سوم بروز شد . با تشکر
1393/06/01 - 13:36
0
0
جدول هم ابوذر کلمه باید باشه / چرا دوگانگی برادر عزیز و زحتمکش رسانه ورزش استاد احمدی
  • لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
  • لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
  • در غیر این صورت، «مدیر سایت» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما: